Jan Wijenberg is een antisemiet

Via Twitter kwamen wij terecht bij een stukje van de ons onbekende Jan Wijenberg, getiteld: ‘Ik laat me niet voor antisemiet uitmaken‘. Als iemand zoiets tegen ons zegt, krijgen wij ogenblikkelijk de neiging om te zeggen: “DAT ZULLEN WE DAN NOG WEL EENS EVEN ZIEN!” Vandaar dat we even zijn gaan koekelen om te kijken of we een stukje van de man konden vinden om te kloosrieden en dat hebben wij gevonden. Het heet ‘De Islamitische Staat, Israël en de straat‘ en de subkop luidt: “Politieke partijen moeten afstand nemen van Israël om de strijd tegen IS te winnen”. Dat belooft niet veel goeds, dus wij zijn benieuwd.

Het democratisch belang van Pim Fortuyn was, en van Geert Wilders is, dat zij de klassieke 10 à 15% altijd gefrustreerde kiezers binnen het parlementaire bestel een stem wisten te geven.

Een boude bewering zonder enige basis. Volgens ons was Pim Fortuyn een zinloze relnicht die we best hadden kunnen missen en is Geert Wilders een idioot die kans gezien heeft zijn eigen politieke leven te rekken door voor zichzelf te beginnen voordat hij er bij de VVD uitgegooid werd. Beiden dienden of dienen geen enkel democratisch belang. Zonder die relschoppers zouden die “klassieke 10 à 15% gefrustreerde kiezers” gewoon lekker gefrustreerd hun bek gehouden hebben, zoals altijd, en had niemand er last van gehad.

Je moet er niet aan denken dat die frustraties op straat zouden worden geëtaleerd en misschien uitgevochten.

Die man is niet helemaal goed, denken wij: als gevolg van Pim Fortuyn en Geert Wilders worden die frustraties niet alleen op straat maar ook in de media geëtaleerd, met als gevolg dat Jan en alleman inmiddels denkt dat er in Nederland van allerlei rampen dreigen of misschien al aan het gebeuren zijn, die niet dreigen of aan het gebeuren zijn.

In de grote steden treedt een ambitieuze jonge generatie van veelal goed opgeleide en goed geïntegreerde migrantenkinderen aan.

Daar zouden wij dan graag wat cijfers van zien, maar we nemen zomaar aan dat dat niet gebeurt, omdat zo’n bewering makkelijker gedaan is dan onderbouwd. Gezien de staat van het Nederlandse onderwijs durven wij echter ongezien te zeggen dat het flauwekul is, daar het Nederlandse onderwijs sowieso geen goed opgeleide kinderen oplevert, dus ook geen migrantenkinderen.

Zij zoeken ook politiek hun positie en rol in de samenleving.

Gelul. Niemand zoekt een “positie en rol in de samenleving”. Het is verdomme geen toneelstuk. Wie van school komt, zoekt een baantje of een andere bron van inkomsten, zo simpel is het. De hele gedachte dat Nederland een samenleving zou zijn of hebben, is ook op niets gebaseerd. Kortom: tot nog toe heeft de man nix gezegd waar iemand iets aan heeft, maar ook nog nix antisemitisch, waar we toch naar op zoek waren.

Toch vinden maar weinigen de weg naar het stemhokje en de gevestigde politieke partijen.

Dat lijkt ons niemands probleem, behalve dan misschien van de gevestigde politieke partijen. Wie niet wil stemmen, heeft het recht dat niet te doen.

Zij, voornamelijk moslims, moeten ook aansluiting vinden bij het Nederlandse democratische bestel.

Die hebben ze toch? Ze mogen stemmen als ze willen en ze mogen hun eigen politieke partijen oprichten, ook nog. Dat wij vinden dat politieke partijen op godsdienstwaanzinnige grondslag niet zouden moeten mogen bestaan en dat godsdienstwaanzinnigen sowieso opgesloten zouden moeten worden, laten we op dit moment even buiten beschouwing.

Daarvoor is een ingreep in het buitenlandse beleid noodzakelijk.

Wij zijn geneigd te zeggen dat dit flauwekul is, maar we wachten nog even af. Misschien verrast hij ons met een argument.

De Nederlandse niet-moslim gemeenschap reageert vol ongeloof op de vermeende sympathie van veel moslims voor het gedachtegoed van IS.

Er bestaat geen “Nederlandse niet-moslimgemeenschap”. Er zijn een heleboel Nederlanders die geen moslim zijn, maar dat is niet hetzelfde als een gemeenschap. Wie trouwens weet hoe Turkse, Marokkaanse en allerlei andere moslims elkaar verketteren, laat het ook wel uit zijn hoofd om over een Nederlandse moslimgemeenschap te praten, maar kennelijk weet die man dat niet. Hij zal wel een of ander kantoorbaantje hebben en geen gewone mensen kennen, daar krijg je een beetje een gemankeerd wereldbeeld van.

Overigens kennen wij niemand die vol ongeloof reageert “op de vermeende sympathie van veel moslims voor het gedachtegoed van IS”. Wij kennen wel mensen die agressief reageren op de geconstateerde sympathie van veel moslims voor het gedachtegoed van IS, maar die geloven blind dat die moslims die sympathie hebben omdat het gedachtegoed van IS voortkomt uit de islam. Wij zeggen niet dat die mensen gelijk hebben, maar wel dat ze geen enkel ongeloof tonen.

Zou Wilders gelijk hebben?

Dat zou kunnen. Waarmee?

Is de Islam toch een primitief en achterlijk geloof?

Ja, de Islam is een primitief en achterlijk geloof. Ieder geloof is primitief en achterlijk. Wie gelooft dat er goden bestaan is in ieder geval dom, en misschien geschift, maar wie gelooft dat goden met mensen communiceren is zeker geschift, of zo achterlijk dat het onderscheid met geschift puur academisch is.

Of lijdt de traditionele Nederlander aan een overmaat van eurocentrisme, de blinde vlek die het zicht op wat er werkelijk in de wereld gebeurt verstoort en verminkt?

Wat heeft eurocentrisme te maken met de gedachte dat de Islam een primitief en achterlijk geloof is als ieder ander? En wat gebeurt er dan werkelijk in de wereld, volgens deze man?

Het onthoofden van onschuldige mensen roept natuurlijk algemeen verontwaardiging en afkeuring op.

Oh, dat toch nog wel.

Daarom alleen al is het elimineren van IS een goed idee.

Fijns. Wij voelen echter aankomen dat hij ‘maar’ gaat zeggen.

De vraag is of dat met militair geweld moet gebeuren.

Dat lijkt ons een beetje een ‘maar’. Maar hoe wil de meneer het anders doen dan? Een goed gesprek met een kopje thee? Vragen of ze willen stoppen met onthoofden en alleen nog maar stenigen?

De Afghaanse Taliban werd ondanks veel NAVO-geweld nooit verslagen en breidde zich zelfs uit naar Pakistan’s Waziristan.

Doordat Pakistan de Taliban voortdurend hand- en spandiensten verleende, meenden wij begrepen te hebben.

De VS bleken, nadat hun interventie miljoenen ondervoede kinderen en zo’n 750.000 doden had opgeleverd, niet in staat een Iraakse regering te bewegen zich ook verantwoordelijk te achten voor het welzijn van soennieten en Koerden.

Tsja, dat krijg je als je toestaat dat de regering gevormd wordt door leden van een godsdienstwaanzinnige groepering. Wist u overigens wat het eerste was dat de Christenen deden toen het Christendom in het Romeinse Rijk tot staatsgodsdienst was uitgeroepen? Proberen de andere godsdiensten uit te roeien, inderdaad.

Al Qaeda verscheen in Irak, Libië en nu in Syrië.

Speelt in oktober vorig jaar, dit.

Het ombrengen van Osama bin Laden bracht Al Baghdadi, de zelf uitgeroepen Kalief, in grote delen van Irak en Syrië aan de macht.

Kortom: de Amerikaanse reactie op de aanslagen van 11 september en de oorlogen in Afghanistan en Irak hebben een hoop ellende opgeleverd, maar dat wisten we al zo’n beetje. Dat neemt niet weg dat hij nog nix antisemitisch gezegd heeft.

Het Arabisch Ontwaken was een breed gedragen verzet tegen Arabische dictators, en tegen hun westerse beschermheren.

Dit lijkt ons geen adequate weergave van wat het was, maar wat het dan wel was weten we niet en het interesseert ons geen reet ook.

De westerse wereld lijkt niet erg gekwalificeerd om IS met succes te bestrijden.

Waarom niet? Wij zien niet hoe dit uit het voorgaande volgt en wij meenden begrepen te hebben dat IS zelfs niet bij machte is het van een stelletje Koerden te winnen, terwijl die Koerden ook nog actief tegengewerkt worden door de Turken, die met IS sympathiseren, al was het maar omdat IS zo lekker veel Koerden overhoop schiet. We zeggen het maar zoals we het zien, dat is altijd het makkelijkst. Maar zo sterk is IS dus ook weer niet, daar ging het om.

Voor de meerderheid in de Arabische en wijdere moslimwereld bestaat er geen verschil tussen een mes, door een IS-lid gehouden tegen de nek van een onschuldige westerling, en de door Israëlische vliegtuigen, made in the USA, opgeblazen hersenen van een zes maanden oude baby.

Boem. We zijn er. Niet “de gerechtvaardigde pogingen van Israël om zich te verdedigen tegen op de burgerbevolking gerichte terroristische aanvallen”, neen, “de door Israëlische vliegtuigen opgeblazen hersenen van een zes maanden oude baby”. Dat riekt naar een antisemitische houding, verpakt als een anti-Israëlische of een antizionistische.

De door Israël aangerichte ravage en afslachting van onschuldige Gazaanse burgers zijn goed gedocumenteerd.

De woordkeus van deze man riekt op zijn minst naar een vooroordeel. Dat er een ravage is aangericht, geloven wij wel, maar om het sneuvelen van onschuldige burgers een “afslachting’ te noemen, vinden wij niet in de haak. Bovendien had de meneer er best even bij mogen zeggen dat Israël, juist omdat er idioten als deze meneer bestaan, altijd zijn best doet zo min mogelijk onschuldigen te treffen.

Het Russell Tribunaal concludeerde dat Israël het pad naar genocide weer verder is opgegaan.

Wij weten niet of het Russell Tribunaal beschouwd kan worden als een betrouwbare instantie.

Het opgelegde Gazaanse hongerdieet voor mannen, vrouwen en kinderen [te veel om dood te gaan, te weinig om op te leven], het zich toe-eigenen en ontheiligen van moslim en christelijke heiligdommen in de heilige stad Jeruzalem en de landroof op de Westoever, uitsluitend ten behoeve van joodse kolonies – het gaat allemaal door alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.

Dit zijn aardig wat leugens op een rij. Als de meneer de moeite zou nemen om zich een beetje in de Israëlische politiek te verdiepen, zou hij weten, om ons tot de laatste zin te beperken, dat het helemaal niet allemaal doorgaat “alsof het de gewoonste zaak van de wereld is”. Er zijn binnen Israël wel degelijk tegenstemmen te horen en tegenkrachten aan het werk. Maar goed, dat de meneer de politiek van de regering gelijk stelt aan die van het land, kun je hem niet verwijten, want zo werkt dat nu eenmaal.

Wat je hem wel kunt verwijten, is dat hij er een godsdienstoorlog van maakt en spreekt van joodse kolonies. Hij stelt Israël zodoende gelijk aan “de Joden” en andersom dus ook. Dat lijkt ons tamelijk antisemitisch.

In de moslimwereld is de na 9/11 door president George Bush geïntroduceerde War on Terror, – op Israëlisch advies gekopieerd van hun bezettingspraktijk – niet vergeten.

Ziet u wat deze smeerkees doet? Hij geeft Israël de schuld van de ‘War on Terror’ en aangezien hij net Israël gelijkgesteld heeft aan ‘de Joden’ geeft hij dus de Joden de schuld. De Joden als drijvende kracht achter een samenzwering. Waar hebben we dat meer gehoord? En dan nog volhouden dat je geen antisemiet bent.

Het is een oorlog met Arabieren als tegenstanders, zonder duidelijke vijand, zonder voldoende scherpe doelstellingen, zonder exit strategy en zonder einde.

Fout. De War on Terror heeft terroristen als tegenstanders, niet ‘Arabieren’. Dat de meeste van de lokale terroristen Arabieren zijn, ligt voor de hand, maar als er een Nederlandse bekeerling uit Schubbenkutteveen wordt aangetroffen, is hij net zo goed de lul, mogen wij hopen. Dat van die doelstellingen enzovoorts zal best kloppen, maar daar gaat het ons niet om. Ons gaat het erom dat de meneer een beetje aan het liegen was over de tegenstanders. Het is namelijk niet de Joden tegen de Arabieren, maar een coalitie, of alleen de Amerikanen, daar willen we afwezen, tegen de terroristen. Of zo.

Abu Greib, martelingen, ontvoeringen, extraordinary renditions, illegal combattants, gevangenschap zonder of met te late bijstand van een militaire advocaat, met geheime en geheim blijvende aanklachten, militaire rechtbanken voor burgerverdachten op terreinen buiten de jurisdictie van de VS; het zijn even zo vele juridische als morele zwarte gaten.

Allemaal waar, en allemaal nix met Israël te maken.

Guantanamo is kennelijk een onoplosbaar probleem.

Vast wel.

Het IS-doel is het vestigen van een utopische religieuze staat, precies zoals de zionisten hebben gedaan.

Nu vergaloppeert de meneer zich toch wel eventjes heel verschrikkelijk. Zou hij niet weten dat de zionisten indertijd begonnen zijn met land te kopen en dat de relaties tussen Joden en Arabieren tot 23 augustus 1929 best redelijk waren? Zou hij weleens van Balfour gehoord hebben? Zou hij weten dat de Verenigde Naties in november 1947 de verdeling van het Britse mandaatgebied Palestina hebben besloten en dat dat niets met een “utopische religieuze staat” te maken had, maar alles met het feit dat er met dank aan onder anderen de antisemitische Grote Moeftie van Jeruzalem geen andere oplossing meer was?

Overigens hebben wij altijd begrepen dat de Westelijke Geallieerden eigenlijk zaten te hopen dat de Joden onmiddellijk na het aflopen van het Britse Mandaat door de Arabieren de zee ingeschoven zouden worden, zodat de Westelijke Geallieerden konden zeggen dat ze hun best gedaan hadden en er verder hun handen van konden aftrekken. Stalin, die grappigerwijze zelf zo antisemitisch was als de neten, heeft ze toen lelijk bij het bok gehad door als eerste Israël te erkennen, om te pesten, waardoor de anderen niet achter konden blijven en toen had je een heel andere situatie.

We wilden maar even zeggen dat wat de Islamitische terroristen nu doen niet hetzelfde is als wat de zionisten hebben gedaan en dat de manier waarop ook anders is.

De westerse wereld aanvaardt de claim van de joodse staat op een speciale overeenkomst met een god om niet-joden van hun huizen te verdrijven, maar ontkent het recht van IS op dezelfde claim met hun god.

Gelul. En nu gaan wij er definitief toe over om deze meneer keihard een antisemiet te noemen. Daar. Hij kan het krijgen zoals hij het hebben wil. Als hij wil dat wij hem niet zo noemen, past hij zijn stukje maar aan, zodat deze zin er niet meer in staat en zodat hij ook overigens duidelijk maakt dat het feit dat hij tegen de politiek van Israël is niets te maken heeft met het feit dat het volgens hem een Jóódse politiek is. Als je niet voor antisemitisch versleten wilt worden, moet je geen lelijke dingen over de Joden zeggen, zo simpel is het.

IS en Israël eisen het monopolie op de absolute waarheid op om de meest verschrikkelijke daden in de naam van God te rechtvaardigen.

Gelul. Die vent is gek.

Terwijl iedereen wel de misdaden van IS en de intolerante uitleg van het geloof erkent, worden de Israëlische misdaden witgewassen en weinige daarvan in verband gebracht met zijn pretentieuze monopolie op God.

Wij volgen het allemaal niet zo, want het is ver van ons bed, maar wij menen ons toch te herinneren dat Israël keer op keer op zijn donder krijgt van de VN, dus dat er van witwassen niet zo heel erg veel sprake is. Bovendien menen wij dat de eventuele misdaden van Israël niet zozeer worden gepleegd uit naam van een god, maar meer in een overijverige poging het land te verdedigen. Merk op dat wij ze niet goedpraten, maar dat wij het ook verdommen om ze erger te maken dan ze zijn.

De westerse steun voor Israël, terwijl IS wordt veroordeeld, moet volgens veel moslims wel voortkomen uit hypocrisie, racisme of beide.

Dat zal ons een rotzorg zijn.

Premier Netanyahu is [met de antimoslimfundamentalistische Egyptische president al-Sisi] hofleverancier van IS-vrijwilligers.

Dit lijkt ons een uitermate aanvechtbare uitspraak, maar omdat we de meneer toch al niet meer serieus kunnen nemen, lezen we er maar even overheen, met een welgemeend: “Ach welja, joh. Jij wordt zeker zo gehaald?”

In plaats van het sturen van gevechtsvliegtuigen, moet de internationale gemeenschap eerst de rotzooi opruimen waarbinnen IS floreert.

En hoe zou dat moeten?

IS exploiteert de woede van een bevolking van honderden miljoenen moslims om gefrustreerde jonge vrouwen en mannen te rekruteren.

Tsja. Daar doe je nix aan, natuurlijk.

Voor IS zijn de Israëlische misdaden en de westerse hypocrisie en het racisme als reddingslijn van groot belang.

Wat is dit voor malloot? Gaat hij zometeen voorstellen dat we Israël platbombarderen om IS de wind uit de zeilen te nemen?

Klopt dit Arabische wereldbeeld, dan wordt dit ook breed gedragen in de grote Nederlandse steden.

Maar dit Arabische wereldbeeld klopt niet en de islamitische idioten die zich in Nederland door IS laten recruteren zijn te stom om voor de duvel te dansen, dus voor hen maakt het allemaal sowieso nix uit.

Dan kan IS niet alleen op bewondering rekenen, maar ook moslimjongeren rekruteren.

IS kan moslimjongeren recruteren zolang IS bestaat. Ook daar doe je nix aan, tenzij je er iets aan doet. IS gelijk geven en beweren dat de joden de schuld van alles zijn, is echter niet de juiste aanpak.

Daar moet dus zo snel mogelijk een eind aan komen.

Ach welja. Of niet. Ons maakt het niet uit. Wij hebben namelijk liever dat die polderjihadisten in den vreemde overhoopgeschoten worden dan dat ze bij ons voor de deur rondhangen, eerlijk gezegd.

Politieke partijen, die geen afstand van Israël nemen, sluiten zich af van moslims als volwaardige leden van onze samenleving.

Fout. Fout. Fout. Ongelofelijk fout. Moslims die zich niet wensen te gedragen als volwaardige leden van onze samenleving sluiten zich af van onze samenleving. Dat heeft niets met politieke partijen of Israël te maken. Het geraaskal van antisemitische moslims overnemen en de joden de schuld van alles geven is juist het stomste wat je doen kunt.

Wanneer zij het religieus gemotiveerde, zeer misdadige zionistische project, het vestigen van Groot-Israël, veroordelen en bestrijden, wordt het ten strijde trekken tegen IS acceptabeler en vermindert zijn aantrekkingskracht.

Deze meneer is heel duidelijk niet tegen Israël op zakelijke gronden, maar op religieuze gronden. Met andere woorden: als de bevolking van Israël niet joods zou zijn (zou die man overigens niet weten dat Israël ook nog steeds een Arabische bevolking heeft?), zou hij zich een stuk minder druk maken.

De democratie heeft dan gewonnen van de straat.

Fout. De antisemitische moslims en hun vriendjes hebben dan gewonnen van de beschaving.

Samenvattend en concluderend noemen wij meneer Wijenberg vooralsnog een antisemiet. Als hij ons ervan kan overtuigen dat wij ons vergissen, zullen wij onmiddellijk onze excuses aanbieden, want zo zijn wij ook. Mocht hij niet van plan zijn ons te overtuigen, maar meteen met de rechter beginnen te dreigen, dan merken wij dat wel, maar dat zouden wij wel een zwaktebod vinden.

2-07-2015 21.04 | Door: Stommeling Jones | Categorie: Arabische wereld, Engeland, Godsdienstwaanzin, Israël, Onderwijs, Verenigde Staten

Er zijn 5 reacties op “Jan Wijenberg is een antisemiet”

 1. Ruud Harmsen says:

  “Wie niet wil stemmen, heeft het recht dat niet te doen.”

  Inderdaad (behalve in België), maar dan ook regeren volgens “Voor u en zonder u”.

  http://rudhar.com/politics/election/legzsmnl.htm

 2. Ruud Harmsen says:

  ==
  Wist u overigens wat het eerste was dat de Christenen deden toen het Christendom in het Romeinse Rijk tot staatsgodsdienst was uitgeroepen? Proberen de andere godsdiensten uit te roeien, inderdaad.
  ==

  En de protestanten in Nederland vierden de zo bloedig 80 jaar lang bevochten godsdienst- en gewetensvrijheid met het verbieden van katholieke kerkdiensten (zie schuilkerken in de Wikipedia) en het onthoofden (Van Oldenbarneveldt) dan wel gevangen zetten (Hugo de Groot) van nota bene ook protestantse, maar net iets andersdenkende remonstranten. Even los van het feit dat dat al voor 1648 was, geloof ik, maar toch.

 3. Ruud Harmsen says:

  “heeft ze toen lelijk bij het bok gehad ”

  Nieuwe uitdrukking voor mij. Kloten voor het blok?

  * NOOT VAN SJ: Tot onze verbijstering blijkt er voor “bij het bok gehad” slechts één vindplaats te zijn, namelijk ons eigen stukje. Het betekent hetzelfde als ‘te grazen’. En nou maar hopen dat dat wel een algemene uitdrukking is. EINDE NOOT *

 4. Ruud Harmsen says:

  Bij de ballen, zag ik vanmorgen nog ergens iemand beweren. Over mij, zelfs, maar dat doet er niet toe.

  Overigens plaatste ik ca. een uur geleden een mild commentaar onder het gewraakte stuk bij DeJoop, met verwijzing naar onderhavige kloosried, maar het is nog niet verschenen. Tekenend? Of gewoon omdat het nog een oud stuk is van maanden terug?

  Wij weten het niet, waaronder ik ook niet.

 5. […] een groep die zich “Opinieleiders” […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties