Hassnae Bouazza is jaloers

De onbetrouwbare Hassnae Bouazza is het kwaadaardige ‘brein’ achter margeblogger Peter Breedveld. Beiden zoeken bij voortduring ruzie met iedereen die het waagt niet kritiekloos te staan tegenover de islam, of te durven beweren dat niet alle blanke autochtone Nederlanders van nature PVV stemmen en derhalve dienen te worden uitgeroeid. Hassnae en Peter hebben weinig vrienden en het worden er steeds minder. Dat neemt niet weg dat ze onverdroten hun eigen eenzame weg gaan en hun uiterste best doen die weg nog wat eenzamer te maken.

Toen wij dan ook een paar dagen geleden zagen dat Peter ‘wij zijn geweldig’ Breedveld aankondigde dat zijn vrouwtje een stuk in de NRC had geschreven, vermoedden wij een ingezonden brief, die de moeite van het kloosrieden waard zou kunnen zijn. We hebben hem gevonden, dus daar gaan we:
Geen hele pagina voor gezwatel Ebru Umar, vindt Hassnae Bouazza.

Hassnae Bouazza is zo’n beetje de Asserancetourix van haar woonplaats: zijzelf vindt dat zij geniaal is, en de rest van het dorp denkt daar anders over. Doordat zij dankzij haar nare karakter steeds minder klusjes krijgt, zit zij heel erg te verzuren, met als gevolg dat zij reflexmatig begint te schelden zodra een concullega ergens iets gepubliceerd weet te krijgen waar Hassnae volgens Hassnae had moeten staan. In dit geval ene Ebru Umar.

Door Hassnae Bouazza.

Dat geloven wij.

24 augustus 2015

Ach, welja.

Volgens Ebru Umar (19 augustus) moeten journalisten die twijfelen aan de superheldenvertelling van GeenStijl-verslaggever Jan Roos, die belaagd zou zijn door twaalf Marokkanen, zich schamen.

Wij weten niet of Ebru Umar dat werkelijk gezegd heeft. Wel weten wij dat er daadwerkelijk een schermutseling schijnt te hebben plaatsgehad tussen en weer Jan Roos en een paar Marokkanen. Ook weten wij, dat er geen redelijk denkend mens is die gelooft dat Jan Roos twaalf kwaadwillende Marokkanen aan zou kunnen, maar ook niet dat Jan Roos zonder provocatie een paar Marokkaanse kleuters te lijf gegaan zou zijn met een kapmes. Aangezien Jan Roos en die Marokkanen totaal oninteressant zijn, vragen wij ons af waarom Ebru Umar erover geschreven heeft.

Haar enige argument is eigenlijk dat we Jan Roos maar op zijn blank-suprematistische ogen moeten geloven omdat zijzelf nare ervaringen heeft gehad met ‘Marokkanen’ (in Nederland geboren jongeren staan in mijn boekje gewoon aangeschreven als Nederlanders).

Merk op hoe de kwaadaardige Hassnae Bouazza hier spreekt van “blank-suprematistische ogen”. Weliswaar hebben wij het stukje van Ebru Umar niet gelezen, maar wij durven te wedden dat zij die term niet gebruikt heeft. Wij denken ook niet dat Ebru Umar het zo gezegd heeft als Hassnae ‘ik heb Peter het parafraseren geleerd’ Bouazza ons hier wil doen geloven. Wel denken wij dat zij nare ervaringen gehad kan hebben met Marokkanen en wij denken ook dat in Nederland geboren jongeren niet automatisch Nederlanders zijn, terwijl wij menen te weten dat iedere Marokkaan de Marokkaanse nationaliteit heeft, in Nederland geboren of niet. Zelfs als ze zouden willen, kunnen ze die niet inleveren, dachten wij. Hassnae ‘de schijnheilige’ Bouazza probeert hier op knullige wijze Ebru Umar een stukje racisme in de schoenen te schuiven.

Eén van die traumatische ervaringen beschrijft ze in haar opiniestuk.

En Hassnae ‘ik weet ongezien dat ze liegt’ Bouazza gaat die ervaring nu bagatelliseren, willen wij wedden.

Daarbij ging het om drie Marokkanen die haar herkenden en met haar op de foto wilden.

Anonzehoela.

Dat wilde Umar, die op twitter openlijk uitkomt voor haar Marokkanenhaat, niet.

Zoals u ziet laat Hassnae geen gelegenheid onbenut om Ebru Umar van iets lelijks te betichten. Er is geen andere reden om hier van Marokkanenhaat te spreken dan de persoon Ebru Umar zwart te maken. Dat is niet netjes van Hassnae Bouazza, maar vermoedelijk kan zij niet anders. Als je je samen met je mannetje in een vrijwillig gekozen isolement bevindt en elkaar de hele dag in je paranoïa zit te bevestigen, zoals dat zo mooi heet, krijg je natuurlijk een tik van de vliegende spintschimmel beet en voel je je te allen tijde geroepen jezelf te verdedigen tegen al dan niet vermeende aanvallen. Dan ga je al gauw rare dingen roepen.

En dat was de nare ervaring.

Wij denken dat Ebru Umar beschreven heeft hoe zij lastiggevallen werd door een stelletje vervelende Marokkanen en dat Hassnae ‘Marokkanen zijn per definitie nooit vervelend’ Bouazza het verhaal een beetje verkeerd weergeeft.

Mensen belagen, geweld plegen, het is allemaal verwerpelijk.

Tuurlijk. Wij voelen een maar aankomen. Een grote maar.

Daar past geen excuus.

Wij voelen nog steeds een maar aankomen.

Als een journalist wordt belaagd, zelfs iemand van het lage allooi van Jan Roos, past een ondubbelzinnige veroordeling.

Merk op hoe Hassnae ‘ik ben superieur en Jan Roos is een suprematist’ Bouazza hier de overbodige bijzin “zelfs iemand van het lage allooi van Jan Roos” gebruikt. Wij kennen Jan Roos niet, maar wij durven gerust te stellen dat Hassnae Bouazza zich hier laat kennen als een naar persoon, om niet te zeggen dat haar persoonlijke aanvallen op Ebru Umar en Jan Roos nu al beneden alle peil zijn, terwijl ze nog niet eens goed en wel begonnen is.

Maar als zo’n journalist, die toch al een twijfelachtige reputatie geniet als het aankomt op feitelijkheid, een bij aanvang al ongeloofwaardig verhaal opdist dat hij bij elke volgende vertelling ook nog eens aanpast, moet je niet alleen vraagtekens plaatsen bij Roos zelf, maar ook bij zijn vriendenclub die hem hardnekkig en krampachtig blijft verdedigen.

Wij kennen Jan Roos niet en wij kennen zijn reputatie niet. Wij denken wel dat je bij ieder ongeloofwaardig verhaal vraagtekens moet plaatsen en, sterker nog, dat het ook helemaal geen kwaad kan om dat bij geloofwaardige verhalen net zo goed te doen. Dat iemand zijn verhaal bij iedere volgende vertelling aanpast, maakt het echter niet per se ongeloofwaardiger. Sterker nog: wij weten dat verhalen die bij iedere volgende keer exact hetzelfde zijn als de vorige keren over het algemeen uit het hoofd geleerd zijn en dan meestal omdat ze niet gebeurd zijn. Dat iemand in de opwinding na een ruzie bol staat van de adrenaline en vreselijk overdrijft, hebben wij meer dan eens meegemaakt en dat hij na een welgemeend ‘nou, nou’ zijn woorden afzwakt, lijkt ons niet meer dan normaal. Dat wil echter niet zeggen dat er niets gebeurd is.

Roos beweert door twaalf Marokkanen te zijn belaagd met stokken en stenen die ze uit de grond hadden gerukt.

Fout. Dat beweerde hij eerst, maar zoals Hassnae Bouazza zelf al gezegd heeft, heeft hij zijn verhaal later aangepast. Dan moet Hassnae ‘maar anders heb ik geen poot om op te staan’ Bouazza niet doen alsof hij dat van die twaalf Marokkanen, die stokken en die stenen nog steeds beweert, want dan maakt Hassnae Bouazza zich schuldig aan boerenbedrog. Nou ja, wij noemen haar natuurlijk ook niet voor nix tamelijk consequent onbetrouwbaar, dat begrijpt u wel.

Vervolgens heeft hij die Marokkanen, heldhaftige ‘tata’ die hij is, slalommend door een regen van stenen weggejaagd.

Ook dit komt uit de eerste lezing, dus is aangepast, dus doet hier niet ter zake. Als Hassnae Bouazza op het verhaal van Jan Roos wil reageren, moet ze toch echt de laatste versie pakken, en niet de eerste, dacht u wel?

Zonder zelfs maar een schrammetje op te lopen!

Daar heeft iedereen smakelijk om gelachen.

Zonder dat er zelfs maar een krasje op zijn auto zit, waar hij pal naast stond toen de stenenregen op hem neerdaalde!

Daar weten wij nix van en wij vragen ons af hoe Hassnae dat kan weten.

En dan waren er nog de verklaringen van buurtbewoners en betrokken jongens die wisten te melden dat Tata Roos met een kapmes van wel een meter had gedreigd.

Onze ervaring leert ons dat buurtbewoners en betrokken jongens vaak verrassend snel samen staan te liegen dat ze barsten, dus aan die verklaringen hechten wij zo mogelijk nog minder waarde dan aan het visserslatijn van Jan ‘het monster van Loch Ness is er nix bij’ Roos.

Dit is wat die zelfgevoede haat van Roos c.s. doet: dag in dag uit mensen met een Marokkaanse achtergrond ontmenselijken en neerzetten als beesten, ja, dan ga je het op een dag vanzelf geloven en voor je het weet sta je met een kapmes te zwaaien.

Het gaat Hassnae ‘Marokkanen zijn betere mensen’ Bouazza helemaal niet om Ebru Umar, ziet u dat? Het gaat haar om de boodschap dat die arme Marokkanen door Jan en alleman worden ontmenselijkt en neergezet als beesten en dat Jan met een kapmes heeft staan zwaaien. Dat van dat kapmes is helemaal niet bewezen, maar bovendien blijkt nergens uit dat Jan Roos de al dan niet bestaande aanvallers of welke andere Marokkanen ‘ontmenselijkt’ zou hebben, of heeft ‘neergezet als beesten’. Hassnae ‘ik heb altijd grote bewondering gehad voor Goebbels’ Bouazza probeert hier een vies truukje uit te halen, maar daar trappen wij niet in. Voor zover er daadwerkelijk sprake is van “zelfgevoede haat”, is het de haat die Hassnae Bouazza en Peter Breedveld dag in dag uit met zijn tweetjes zitten te voeden en die ons doet vermoeden dat het bij die twee thuis niet echt een vrolijke boel is.

Schaamte past degenen die via de media van verschillende getuigen mochten vernemen dat Roos een groepje kinderen, die hem wat wilden vragen, met een kapmes dreigde hun ‘kankerkop af te hakken’ en het toch voor deze gevaarlijke gek blijven opnemen.

Fout. Je moet alles wat er via de media tot je komt met een grote korrel zout nemen. Dat betekent dat je dat van die kankerkop en dat kapmes niet meteen moet opvatten alsof het waargebeurd is en dat de man dus ook pas een gevaarlijke gek is als hij dat daadwerkelijk blijkt te zijn, als u begrijpt wat wij bedoelen. Wij vinden het buitengewoon laakbaar dat iemand die zelf ooit journaliste had willen worden op zo’n manier met de feiten, of liever gezegd het gebrek daaraan, omspringt, maar wij begrijpen nu wel waarom het met die journalistieke carrière van Hassnae ‘ik ben wel degelijk een journalist en mijn boek is helemaal niet verramsjt’ Bouazza nog niet gelukt is. Wij denken ook niet dat dat er nog inzit, aangezien echte journalisten juist heel erg met de feiten bezig moeten zijn. De belangrijkste vraag hier is bijvoorbeeld: wat is er nou werkelijk gebeurd? Nou ja, dat is niet echt de belangrijkste vraag, want dat is: waarom zou je je bijna twee weken later nog drukmaken over een ruzie tussen een idioot en wat opgeschoten tuig? Er zijn niet eens gewonden gevallen, per slot van rekening.

Onbegrijpelijk dat de politie het hierbij laat.

Dat vinden wij dus niet, zulx nog afgezien van de vraag óf de politie het hierbij laat.

Diep verontrustend dat mensen zijn laakbare gedrag verdedigen.

Als wij het goed begrijpen, is het laakbaarst wat hij gedaan heeft, dat hij ergens mee heeft lopen zwaaien en iets geroepen heeft, alvorens in eerste instantie een zwaar overdreven schildering van de gebeurtenissen te geven. Zelfs als het een kapmes was en hij dat over die kankerkoppen geroepen heeft, valt dat dus reuze mee. Wat wij veel verontrustender vinden, is dat een duidelijk vooringenomen kwaadaardig persoon als Hassnae Bouazza zich geroepen blijkt te voelen stemming te gaan maken en mensen op te jutten tegen Jan Roos. Wij vragen ons niet af waarom zij dat doet, want dat weten wij wel: omdat ze vooringenomen en kwaadaardig is, inderdaad. Wij vragen ons wel af waarom de NRC haar de gelegenheid geeft. Nog een geluk dat het Marokkaanse tuig geen Nederlandse kranten leest en dat het NRCpubliek niet weet wie Hassnae Bouazza en Jan Roos zijn. Dat vermindert de kans op bloedvergieten.

Zeer beschamend ook dat NRC Handelsblad, ooit een baken van rust en rede in een kolkende zee van populistisch gebrul, een hele pagina inruimt voor het racistische gezwatel van Ebru Umar, nota bene enkele dagen nadat de krant werd afgedroogd door de internationale pers vanwege een expliciet racistische kop met dito tekening.

Bij ons weten is Marokkaan geen ras, dus daar ga je met je “racistische gezwatel”. Bovendien is “de krant” niet “afgedroogd door de internationale pers vanwege een expliciet racistische kop met dito tekening”, maar was er een domme Amerikaanse journaliste die viel over het gebruik van het woord nigger en die meende daarom de NRC en bij uitbreiding het hele Nederlandse volk een eind weg te kunnen en moeten zetten. Dat is iets anders dan wat Hassnae ervan maakt. En uiteindelijk is het bij Hassnae natuurlijk gewoon de kift, dat Ebru Umar wel betaald wordt voor het schrijven van stukjes, terwijl Hassnae en Peter zichzelf helemaal uit de markt geschreeuwd hebben.

NRC zet bij het verhaal van Umar een tekening die ondubbelzinnig verwijst naar dat schandaal.

Wij vinden “schandaal” een beetje overdreven, maar als de NRC dat gedaan heeft, denken wij dat dat het goed recht van de NRC is.

Alsof de redactie een middelvinger uitsteekt naar haar critici: wij maken zelf wel uit of we racistische bagger in onze krant plaatsen.

Als de redactie dat inderdaad zo bedoeld heeft, heeft de redactie een punt verdiend. De redactie maakt uit wat er in de krant komt, niet de een of andere over het paard getilde Amerikaanse en al helemaal niet een jaloers kreng als Hassnae Bouazza. Hup de redactie.

24-08-2015 18.02 | Door: Cpt. Iglo | Categorie: Arabische wereld, Godsdienstwaanzin, Kranten, Media, Personen

Er zijn 3 reacties op “Hassnae Bouazza is jaloers”

 1. Ruud Harmsen says:

  > dag in dag uit met zijn tweetjes zitten te voeden

  Hahaha, woordspeling!!!

  Met hun tweetjes, was-tie nog leuker geweest.

 2. mo says:

  * Dit deel van de reactie geschrapt wegens niet ter zake. *

 3. Jack L. says:

  Bij een eerdere kloosried had ik het nog voor mw. Bouazza opgenomen; het is immers fout om een redelijke tekst af te keuren omdat je een hekel hebt aan de auteur ervan. En als ze een leuk stukje schrijft over een prijsuitreiking, dan is dat m.i. prima.

  Maar deze tekst…. Misschien ga je vanzelf zo schrijven als je te lang met Peter Breedveld samenwoont, maar “Hassnae, neem een slokje water, ga even een stukje wandelen, en kijk dan nog eens naar je tekst” is wel het aardigste wat ik kan verzinnen.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties