Allah, dat is gezelligheid

Peter Breedveld is een blogger, of liever gezegd een blergher, die zo’n beetje symbool kan staan voor alles wat er mis is met gemankeerd pseudo-intellectueel moslimknuffelend Nederland. De vorige zin is een beetje dom, in dier voege dat het eerste en grootste euvel van gemankeerd pseudo-intellectueel moslimknuffelend Nederland natuurlijk is dat het überhaupt bestaat, maar dat slaan we even over om ons te concentreren op ons verdere betoog.

Na de aanslagen in Parijs is ons namelijk iets opgevallen, wat ons nog niet eerder opgevallen was en het is ons opgevallen toen we het lazen in een twiet van uw en onze captain:

ISIS is eigenlijk de Rode Khmer van het Midden-Oosten. Dat verklaart waarom al die gemankeerde pseudo-intellectuelen er begrip voor hebben.

Wij begrepen dat meteen, maar we kunnen ons voorstellen dat u er iets meer moeite mee hebt, dus we leggen het even uit. De Rode Khmer was een zelfbenoemde communistische groepering, die Cambodja gesloopt heeft. Talloze goedwillende hele, halve en gemankeerde pseudo-intellectuelen die geen flauw idee hadden wat de Rode Khmer in Cambodja allemaal aan het uitvreten was, besloten dat de moordpartijen van de Rode Khmer uiteindelijk allemaal de schuld waren van Nixon, omdat die had besloten Cambodja te bombarderen.

Die mensen hadden het helemaal mis. De enigen die verantwoordelijk waren voor de moordpartijen van de Rode Khmer, waren de Rode Khmer. Of de Rode Khmers, als dat het meervoud is. Zelfs de domme mensen die de Rode Khmer steunden, kunnen en hoeven niet achteraf te worden veroordeeld voor de moorden van de Rode Khmer. Het soort domme mensen dat achter de Rode Khmer aanliep, staat nu pal achter de terroristen van ISIS. “Want”, zeggen ze, “natuurlijk is het niet netjes wat ISIS doet, maar je moet er wel begrip voor opbrengen. Uiteindelijk is het allemaal onze eigen schuld en moeten wij sorry zeggen tegen de terroristen omdat we gemeen tegen ze zijn geweest.”

Dat is natuurlijk gelul van een dronken aardbei en de dronkenste aarbei, of althans de fanatiekste dronken aardbei die wij kennen, is eerdergenoemde Peter Breedveld.

Omdat hij het ook na de aanslagen in Parijs niet kon laten te proberen daar munt uit te slaan en te laten zien dat hij een geweldige analist is en beter verdient dan een lullig baantje als schoolkrantredacteur die af en toe bijbeunt met een stukje over stripboekjes, heeft hij het stukje ‘Nee, sukkels, het is niet de islam‘ geschreven en dat gaan wij nu kloosrieden. Dat zal hem leren.

Frankrijk blijft een belangrijk doelwit zolang het mee blijft doen aan het bombarderen van ISIS, verklaart ISIS zelf in een persbericht naar aanleiding van de aanslagen in Parijs.

Deze mededeling nemen wij ter kennisgeving aan. Weliswaar weten wij dat Peter ‘van L Ron Hubbard heb ik geleerd dat iets waar is als het waar is voor jóu’ Breedveld de sterke neiging heeft dingen volledig verkeerd te begrijpen en derhalve onjuist te parafraseren, maar zelfs in een kloosried kun je niet op alle slakken zout leggen, dus vooruit.

“Dit is voor Syrië“, hebben de terroristen in het Bataclan-theater geroepen.

Dat hadden wij nog niet gehoord of gelezen, maar aangezien die aanslagen ons niet zo heel erg interesseren en wij gewoon de leuke dingen hebben gedaan die wij doorgaans in het weekend doen, kunnen wij best iets gemist hebben. Maar we hadden wel gehoord dat de terroristen vooral ‘Allah is groot’ riepen, al was het dan in het buitenlands. Misschien heeft Peter Breedveld dat eventjes gemist, of is zijn buitenlands niet goed genoeg.

“Het is de islam”, roepen de betweters, de zelfbenoemde islamdeskundigen hier in koor.

Ook dat koor hebben wij gemist, zodat wij hopen dat Peter ‘namen en rugnummers zijn maar overbodige ballast’ Breedveld even vertelt wie hij precies bedoelt. We weten echter vrij zeker dat we dat wel kunnen vergeten, want als Peter ‘het is waar als ik denk dat het waar is’ Breedveld zo’n algemene uitspraak doet, heeft hij het besproken verschijnsel meestal verzonnen. En dan kun je natuurlijk geen namenlijst opstellen, dat snappen wij ook nog wel.

“Je kunt niet ontkennen dat de islam ermee te maken heeft”; “Islamieten moet hun religie terugpakken van de islamisten”; “De islam hoort niet bij onze cultuur.”

Even afgezien van het feit dat Peter ‘omdat ik een echte discussie zou verliezen, doe ik het maar even zo’ Breedveld ze verzonnen heeft om te kunnen tegenspreken: de eerste en de derde klinken ons heel aannemelijk in de oren en de tweede interesseert ons niet, omdat wij tegen alle vormen van godsdienstwaanzin in het algemeen zijn en tegen geen enkele in het bijzonder.

Nee, het is niet de islam.

Niet? Had er iemand gezegd van wel dan? En maakt het iets uit? Is een terroristische aanslag door een idioot minder erg als hij niet zegt dat zijn god of de hond van de buren hem de opdracht heeft gegeven? Wij denken overigens dat je er bij godsdienstwaanzin van uit moet gaan dat als iemand denkt dat hij in een bepaalde god gelooft, hij ook daadwerkelijk in die bepaalde god gelooft. Dat betekent derhalve dat iemand die zichzelf bij een bepaalde vorm van godsdienstwaanzin wenst in te delen ook tot die bepaalde vorm van godsdienstwaanzin gerekend moet worden. Het is juist dat verschijnsel dat leidt tot fundamentalisme in de godsdienst. Zeker Peter ‘de gereformeerde moslim’ Breedveld zou dat moeten weten, aangezien de gereformeerden zichzelf als de betere gristenen beschouwen en hij misvormd is door, onder andere, een gereformeerde opvoeding.

Toen uw en onze captain nog bij de Omecorfanclub zat, hadden ze daar op een gegeven moment te maken met een groepje vervelende fans, die de leus ‘Ome Cor, dat is gezelligheid’ niet in de praktijk brachten. Die hebben ze toen gewoon niet meer uitgenodigd op fanclubavonden en dat hielp enorm. In ieder geval voor de gezelligheid op fanclubavonden. Dus als de Allahfans de terroristen niet meer uitnodigen op fanclubavonden, is er al veel gewonnen. ‘Allah, dat is gezelligheid’, gek is dat, die hadden we nog nooit gehoord.

Het is de westerse buitenlandse politiek en de marginalisering, de criminalisering van moslims in het Westen.

Nou, wat zeiden we? Het is onze schuld. Ach, leefde Nixon nog maar, dan konden we die de schuld geven. Toch hebben wij hier een kanttekenening bij: als die Allahfans in Parijs riepen dat het voor Syrië was, wat heeft de criminalisering van moslims in het Westen er dan mee te maken? En als de moslims in het westen zo gecriminaliseerd worden, hoe komen wij dan aan moslimische ministers, burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden? En moslimische militairen, moslimische politiepersonen en moslimische onderwijzers? Is hier misschien sprake van een opmerking die niet zozeer stoelt op de feiten als wel op de wens om anderen dan de terroristische Allahfans, en daarmede anderen dan Allah, de schuld te geven?

Als die vervelende Omecorfans indertijd op zo’n fanclubavond de tent hadden afgebroken, wat ze overigens wel geprobeerd schijnen te hebben, hadden de andere fans gewoon een probleem gehad, of ze nou vonden dat die klootzakken er bijhoorden of niet. En de uiteindelijke oorzaak was dan wel degelijk het bestaan van Ome Cor’s Showduo geweest, of Ome Cor nou gezelligheid wilde zijn of niet. Het gedrag van de cafébaas en zijn verzoek om de boel heel te houden was dan misschien wel vervelend geweest voor het tuig, maar geen excuus, net zoals de westerse buitenlandse politiek en de geponeerde marginalisering niet mogen worden gebruikt als excuus voor de terroristische Allahfans.

Dat blijkt overal uit.

Dat is makkelijker gezegd dan beargumenteerd.

Uit de verklaringen van ISIS, uit interviews met gevangen ISIS-strijders, uit verkenningen in de Franse banlieues, waar veel ISIS-recruten vandaan komen.

Wij hechten niet zoveel waarde aan datgene wat agressieve idioten zeggen, eerlijk gezegd en aan kutsmoesjes hebben wij sowieso een broertje dood. Wij laten ons liever overtuigen door de feiten en die feiten zijn heel simpel: de islam bestaat en de terroristen beroepen zich op de islam. Een ander feit is dat Ome Cor zich nooit met de problemen in de fanclub heeft hoeven bemoeien omdat dat intern werd opgelost. Allah hoeft zich dus ook niet met de problemen in zijn fanclub te bemoeien, want dat moet de fanclub zelf regelen, wat voor Allah goed uitkomt aangezien hij niet bestaat, hetgeen een actief ingrijpen zijnerzijds enigszins bemoeilijkt. En net zoals de cafébaas alleen maar op zijn eigen bullen hoefde te passen, hoeft Het Westen, wat dat dan ook moge wezen, zich niets gelegen te laten liggen aan de problemen van de Allahfans.

Nee, ze vallen onze manier van leven niet aan, wij hebben hún manier van leven aangevallen, en we doen dat nog steeds, al honderdvijftig jaar lang.

Fout. De man heeft duidelijk geen historisch besef en geen historische kennis, maar helaas hebben wij geen zin om daar nu op in te gaan, dus gaan we ons afvragen of hij gaat vertellen hoe “wij” die aanvallen dan wel gestalte gegeven hebben. Daar zijn wij reuze benieuwd naar.

Ja maar ze roepen Allah is groot, en dat we hun profeet bespotten.

Ach, hij gaat het niet uitleggen. Maar goed, dat ze “Allah is groot” riepen, was dus toch tot hem doorgedrongen. Waarom zegt hij dat dan niet meteen? Je zou haast denken dat hij het onder de tafel wil werken.

So what?

Dat is buitenlands voor ‘wat dan nog?’. Peter ‘en ik spreek ook Japans’ Breedveld mag graag laten zien dat hij een polyglot is. Dat neemt niet weg dat het feit dat ze “Allah is groot” riepen vrij cruciaal is en duidelijk in de richting van de Allahfanclub wijst. Dat dan nog, als het ware.

Als het boeddhisten waren geweest, hadden ze hun verklaring volgestopt met boeddhistische mumbo jumbo.

Maar het waren nu eenmaal geen boeddhisten. En de redenering dat het geen islamieten waren omdat het geen boeddhisten waren, lijkt ons niet helemaal logisch.

Denkt iemand echt dat de politiek van Bush, die zijn opdrachten rechtstreeks van de Here God beweerde te krijgen, een christelijk probleem is?

Ja. Wij denken zelfs dat het maar goed is dat ze in de Verenigde Staten een grondwet hebben die de uitwassen van de godsdienstwaanzin tegengaat, zodat mensen als Bush en Obama wel godsdienstwaanzinnig kunnen zijn, maar hun goddelijke inblazingen moeten laten goedkeuren door het parlement. Wij denken ook dat het gebrek aan historisch besef van Peter ‘ik weet niet eens wat het is’ Breedveld zich hier wederom wreekt: hij weet niet dat de christelijke godsdienst uiteengevallen is en uiteen blijft vallen in steeds meer elkaar verketterende (HAHAHAHAHAHA! Sorry) groepjes, zodat uiteindelijk iedere afzonderlijke christen zijn eigen sekte en een christelijk probleem is. En als een belangrijk man als de president van de Verenigde Staten een levensgevaarlijke idioot is omdat hij een kort lijntje heeft met de Here God, is dat niet alleen een christelijk probleem, maar een probleem voor iedereen. Vandaar ook dat wij ervoor pleiten dat godsdienstwaanzinnigen niet in overheidsdienst mogen werken en nooit een leidinggevende functie mogen bekleden, zelfs niet op de margarinefabriek.

Nee, die religieuze taal is maar een vehikel, een procrusteaans bed waarin de boodschap wordt gewrongen die precies hetzelfde zou zijn geweest als Bush een zoroastriër was geweest, of een shintoist.

Wij hebben wel eens, recentelijk nog, iets gelul van een dronken aardbei genoemd, maar hiervoor hebben wij aan alle aardbeienkassen van het Westland (hebben ze daar aardbeienkassen? Weer wat geleerd) nog niet genoeg. Of zo. Als Bush een zoroastriër was geweest, of een shintoist, had zijn lijntje naar een andere god geleid en had hij derhalve andere taal uitgeslagen. Niet alleen heeft Peter ‘ik weet alles’ Breedveld geen historisch besef, hij is ook niet op de hoogte van de inhoudelijke verschillen tussen de wereldgodsdiensten en de aan de bijbehorende goden toegedachte opdrachten.

Infatti, de militaire machthebbers die Japan in de Tweede Wereldoorlog stortten, gebruikten precies het shintoïsme, een religie waarin de harmonie van de mens met zijn omgeving centraal staat, als rechtvaardiging voor de meedogenloosheid tegen de vijand.

Geen idee of dat waar is, maar we weten wel dat we dus met zekerheid kunnen concluderen dat Pearl Harbor nix met de islam te maken had. Die indruk hadden we ook al gekregen uit Tora, Tora, Tora. Of de Allahfans in Parijs zich behalve door de islam ook hebben laten inspireren door het Japanse shintoïsme, weten wij niet, maar we kunnen ons zomaar voorstellen van niet. Wat die idioten betreft, neigen wij nog steeds naar de gedachte dat het wel degelijk de islam is.

En ook toen kreeg Amerika het op eigen bodem voor de kiezen omdat het niet kon laten zich elders in anderlands binnenlandse aangelegenheden te mengen.

Zo hadden wij het niet begrepen. Wij dachten dat Japan eigenlijk al vanaf de winst op de Russen in 1905 bezig was een koloniale macht in Oost-Azië te worden en uit de Volkerenbond gegaan was omdat die meende daar iets van te moeten zeggen, waarna het land vrolijk doorging met zich te misdragen, maar misschien weet Peter het beter. Of hij heeft niet even gekeken wat de Russen, de Chinezen en de Koreanen erover te zeggen hebben, om er maar een paar te noemen.

Zij bombarderen hier omdat wij het daar doen.

Smoesjes. ‘Wij’ bombarderen daar omdat zij een moordenaarsbende zijn en ‘wij’ ze niet een paar jaar geleden overhoopgeschoten hebben toen zij met veel minder waren en we nog de kans hadden.

Daarbij houden we ISIS sterk door Saoedi-Arabië te steunen en het de Golfstaten naar de zin te maken, twee belangrijke leveranciers van geld en wapens aan ISIS.

Dus ISIS is boos op ons omdat wij ze bombarderen en omdat we ze geld en wapens geven om ons mee dood te maken? Rare jongens, die ISIS.

Onze rol in de wereldwijde wapenhandel is sowieso onsmakelijk en doet denken aan de opiumoorlogen die de Britten in de negentiende eeuw in China voerden, waar de Chinezen verplicht werden opium te produceren en te consumeren, terwijl die in eigen land verboden was.

Wij hebben ‘Een schitterend ongeluk’ gezien en het boek gelezen, wat ook geldt voor ‘Vertrouwd en o zo vreemd’, maar wij willen niet pretenderen dat onze daaruit opgedane kennis toereikend is om te kunnen verklaren hoe Peter ‘de meester van de vrije associatie’ Breedveld tot deze opmerking gekomen is. Ons doen de misdaden van de Allahfans in Parijs niet eens aan “onze rol in de wereldwijde wapenhandel” denken, doch uitsluitend aan de rol van de islam bij het ontstaan van islamitisch fundamentalisme. Hapklare brokken, daar houden wij van.

En guess what, door met onze vingers in de oren te blijven roepen dat het de islam is, kunnen we op deze weg blijven doorgaan, mét steun van de bevolking.

“Guess what” is buitenlands voor ‘raai eens wat’. Wij weten niet wie “we” zijn, maar wel dat wij het niet zijn. Wij denken ook dat Peter ‘ik hoor er niet bij’ Breedveld zeker weet dat hij het niet is, en wij nemen aan dat “we” feitelijk alleen bestaan in het parallel universum van Peter ‘voor iets dat ik zelf verzonnen heb, is het eigenlijk wel vrij kut’ Breedveld, waarvanuit hij ons universum blijft penetreren met zijn kolderieke stukjes. Zijn parallel universum vertoont overigens een merkwaardige overlap met dat van extreemrechts, complotters, aluhoedjes en andere Poetinfans. Een andere overeenkomst tussen Peter ‘o, maar ik ben zelf ook rechts hoor’ Breedveld en genoemde groepen is het antisemitisme, dus we zijn eigenlijk verbaasd dat hij Israël nog niet eens genoemd heeft. Een gemiste kans, vanuit zijn optiek.

Af en toe een bloedige aanslag op eigen bodem is afschuwelijk voor de direct betrokkenen, maar het komt de machthebbers helemaal niet verkeerd uit.

Bij de complotters en de aluhoedjes noemen ze zoiets een False Flag, hebben wij ons laten vertellen. En daar zeggen ze dan ook glashard dat ISIS eigenlijk de Mossad is, wat Peter ‘ik denk het wel, maar ik durf het niet te zeggen omdat er op me gelet wordt’ Breedveld hier niet eens doet. Hij heeft zich vast ongelofelijk moeten inhouden.

Die kunnen delirisch roepen dat ze genadeloos zullen terugslaan en dat ISIS moet worden uitgeroeid, in de volle wetenschap dat ISIS is ontstaan door de oorlog tegen Irak, waar we door Amerika en de Britten werden ingerommeld.

Wie zijn die “machthebbers” die dat kunnen roepen? Wij hebben ze nog niet gehoord. Dat ISIS is ontstaan na genoemde oorlog, is niet hetzelfde als dat ISIS zou zijn ontstaan dóór genoemde oorlog. Post hoc ergo propter hoc ligt voor de hand, maar zelfs als dat klopt is ISIS nog steeds een groepje vervelende Allahfans en niet de plaatselijke Ideal Org van de Scientology.

Meer budget voor de geheime diensten en, belangrijker, meer bevoegdheden.

Chemtrails, aanslagen op WTC’s, gedachtensturende microgolven en HAARP, de mogelijkheden zijn eindeloos. Misschien ook nog HACCP, maar dat is best nuttig, omdat de meeste mensen niet eens hun handen wassen na toiletbezoek, doch dit terzijde.

De surveillance state komt tot vol wasdom, en helemaal op democratische wijze.

Hetgeen, zelfs als het waar zou zijn, niet wegneemt dat de Allahfans die dood en verderf gezaaid hebben in Parijs, zich wel degelijk door de islam hebben laten inspireren. Dat zou hij gaan weerleggen, dachten wij, en hij misschien ook, maar dat heeft hij niet gedaan.

Dat zou namelijk een ramp zijn voor onze overheid.

Wij zitten met een probleem. Wij beweren namelijk al heel lang op goede gronden dat Peter ‘koekoek’ Breedveld een tik van de vliegende spintschimmel beet heeft, maar nu wilden wij gaan zeggen dat hij gek geworden was en dat kan dan dus niet want dat was hij dus al. Wacht: Peter ‘flblblfblflbl’ Breedveld is nu zodanig veel gekker geworden dan hij toch al was dat hij als reddeloos verloren beschouwd moet worden. Zelfs een aangenaam verblijf in een vriendelijke doch gesloten inrichting en de juiste medicatie komen te laat.

ISIS zal altijd worden blijven gevoed.

Ja hoor. Gaat u maar rustig even liggen. De dokter komt zo bij u.

Willens en wetens.

En als u zich verder rustig houdt, krijgt u een extra lekker toetje.

15-11-2015 21.00 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Arabische wereld, Cultuur, Film, Geschiedenis, Godsdienstwaanzin, Israël, Loggers gelogd, Politiek, Rusland, Scientology, Terrorisme, Webzijden

Er zijn 7 reacties op “Allah, dat is gezelligheid”

 1. Ruud Harmsen says:

  ==
  Peter Breedveld is een blogger, of liever gezegd een blergher, die zo’n beetje symbool kan staan voor alles wat er mis is met gemankeerd pseudo-intellectueel moslimknuffelend Nederland.
  ==

  Je bent (o nee, u zijn, sorry) nu al een tijd een stuk fanatieker met ‘m bezig dan je mij ooit afried.

  Ik zou zeggen: laat ‘m, ga iets leukers of interessanters doen. Neem een voorbeeld aan mij. [Hint].

 2. Ruud Harmsen says:

  > gemankeerd pseudo-intellectueel moslimknuffelend
  > Nederland

  U hadt geroepen, m’lord?

  http://rudhar.com/religion/hndnirbg/nl.htm
  Goh, pas 4 jaar geleden, ik dacht langer.

 3. Ruud Harmsen says:

  ==
  “ISIS is eigenlijk de Rode Khmer van het Midden-Oosten. Dat verklaart waarom al die gemankeerde pseudo-intellectuelen er begrip voor hebben.“
  ==

  Voor ISIS heb ik als zelfbenoemd principieel pseudo-intellectueel dan weer geen enkel begrip. ISIS moet van de aardbodem weggevaagd worden, dat tweette ik al in zoveel woorden.

 4. Ruud Harmsen says:

  ==
  besloten dat de moordpartijen van de Rode Khmer uiteindelijk allemaal de schuld waren van Nixon, omdat die had besloten Cambodja te bombarderen.
  ==

  Amerika heeft ze wel nog jaren NA de moordpartijen gesteund, las ik na een aanvaring op Facebook tot mijn verbazing in de Wikipedia, dus dan moet het wel waar zijn. En dat is het ook.

 5. Ruud Harmsen says:

  > al was het dan in het buitenlands

  Arabisch is geen buitenlands, Arabisch is een heilige taal, ook voor mij als atheïstisch taalliefhebber.

 6. Ruud Harmsen says:

  > Maar goed, dat ze “Allah is groot” riepen

  allahu akbar betekent trouwens god is de grootste. Anders had er wel kabiir gestaan. Net zoals kathiir veel betekent en akthar meer/meest. En zo nog honderden andere adjectieven. Zo moeilijk is dat hele Arabisch nou ook weer niet. Een stuk makkelijker dan Pools of Russisch in elk geval.

 7. Ruud Harmsen says:

  ==
  doch uitsluitend aan de rol van de islam bij het ontstaan van islamitisch fundamentalisme.
  ==

  Wat niet wegneemt dat die Opiumoorlogen van de Britten een diepe schande voor de hele westerse wereld zijn, en iets inzichtelijk maken van hoe de Chinezen nu tegen het Westen aankijken. Dat toch weer wel, zie Wikipedia, als het daar in staat moet het wel waar wezen.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties