De visie van NIDA

Wij hadden nog nooit van NIDA gehoord, tot iemand op Twitter de naam noemde. Op de webzijde Nidarotterdam.nl kwamen wij een stukje tegen onder de titel Onze visie en dat gaan wij nu even met u kloosrieden.

Rotterdam heeft NIDA nodig.

Waarom? En weet Rotterdam dat Rotterdam NIDA nodig heeft? Zou Rotterdam kunnen denken dat Rotterdam helemaal geen behoefte heeft aan NIDA?

Een boost aan Rotterdams DNA met een islamitische inspiratie die diep van binnen iedereen voelt.

Boos, bozer, boost. Of zou boost buitenlands zijn? Wij gaan ervan uit dat Rotterdam een stad is die niet gekenmerkt wordt door eeuwen van inteelt en wij zijn derhalve zo vrij te veronderstellen dat er niet zoiets bestaat als Rotterdams DNA. “Een islamitische inspiratie die diep van binnen iedereen voelt”, lijkt ons niet iets waar redelijk denkende mensen op zitten te wachten. Onredelijk denkende mensen ook niet. Niemand eigenlijk. Godsdienstwaanzin en denken zijn niet met elkaar te combineren, behalve als je denkt dat je zover mogelijk uit de buurt moet blijven van iedere vorm van godsdienst.

Juist Rotterdam leert ons dat door hard werken alles mogelijk is.

Godsdienstwaanzin en hard werken hebben niets met elkaar te maken. NIDA en godsdienstwaanzin zijn synoniem, krijgen wij de indruk. Het ontgaat ons derhalve wat NIDA met hard werken te maken zou kunnen hebben en waarom Rotterdam daar het slachtoffer van zou moeten worden.

Dat er na moeilijke tijden altijd hoop gloort.

Dat is een waarheid als een koe, zeker als je weet dat er hoop is, zolang er leven is. Ook daarvoor heeft Rotterdam NIDA niet nodig.

Dat als de fundamenten van onze stad stevig genoeg zijn, we als Rotterdammers als geen ander, met en op elkaar kunnen bouwen.

Misschien is dat wel zo, maar het komt ons voor dat de meeste Rotterdammers uitstekend zonder islamitische inspiratie kunnen en dat die Rotterdammers die er wel behoefte aan hebben zich dan maar lekker binnenskamers moeten laten inspireren en de weldenkende Rotterdammers lekker met rust moeten laten. Met andere woorden: geloven doe je maar thuis.

We geloven dat deze fundamenten verloren gaan in een politiek die gevangen zit in kwartaalcijfers en krantenkoppen, in angst voor elkaar en voor vernieuwing.

Wij geloven dat helemaal niet. Wij geloven wel dat een partij, aangenomen dat NIDA een partij is, die zich middeleeuws wil laten inspireren, de grote mond moet houden over vernieuwing. Ook geloven wij dat een partij die zich wil laten inspireren door een niet als zeer vredelievend bekend staande ideologie een beetje voorzichtig moet zijn met opmerkingen over “angst voor elkaar”.

Dit met alle gevolgen van – en voor onze – dien.

Wie zou onze Dien zijn?

Het leidt onder meer tot oppervlakkigheid, vervreemding, hokjesdenken en culturele krampachtigheid.

Dat is even waar als het tegendeel, aangezien geen van de gebruikte termen gedefinieerd wordt en er geen wetenschappelijke onderzoeksresultaten worden bijgeleverd. We zouden kunnen zeggen dat het een gratuite bewering is, wat we dan ook bij dezen doen.

We geloven in fundamenten gebaseerd op universele principes en richtlijnen die God, de Bron van ons leven, ons hiervoor biedt via de boodschap van profeten en vanuit onze natuurlijke aanleg en balans om ons heen.

Kortom: NIDA is een club van godsdienstwaanzinnigen en kan de pot op.

Het is aan het openbaar bestuur van onze stad om deze fundamenten te waarborgen, van waaruit Rotterdammers zelf kunnen bouwen aan de ontwikkeling van 1) leven, 2) geloof, 3) welvaart, 4) talent en 5) familie in onze stad.

Gezien het feit dat we in Nederland, dus ook in Rotterdam, vrijheid van godsdienst kennen en het bovendien niet verboden is om al dan niet ongeneeslijk dom te zijn, zegt NIDA hier in feite dat NIDA overbodig is. Als NIDA bedoelt dat “2) geloof” alleen gewaarborgd is als de sjaria, of hoe die islamitische wetgeving ook moge heten, wordt ingevoerd, vergist NIDA zich, maar maakt NIDA zich bij ons ook meteen niet populair.

Het zijn verschillende principes en richtlijnen (zie ‘speerpunten‘) omtrent deze vijf pijlers die fungeren als maatschappelijk fundament, een visie, van waaruit we samen de ecologische, religieuze, economische, culturele en sociale uitdagingen waar onze stad voor staat, aan kunnen en zullen gaan.

Ook hier zit NIDA er stevig naast: een stad staat nooit voor ‘religieuze uitdagingen’, of het moet zijn dat de het stadsbestuur er voor moet zorgen dat redelijk denkende mensen geen last hebben van andermans godsdienstwaanzin en er derhalve geen kerkklokken luiden, niet geschreeuwd wordt vanaf moskeeën en religieuze feesten niet in het openbaar gevierd worden. Dat zal NIDA wel niet bedoelen. Sterker nog: wij denken zomaar dat NIDA wel eens enorm zou kunnen gaan zeiken als je tijdens de ramadan warme worst gaat verkopen voor de moskee.

Samen bouwen we stap voor stap aan een samenleving die meer in harmonie is met de Bron van ons leven, in harmonie met onszelf en onze omgeving.

Het is werkelijk heel vreselijk.

Politici dienen visie en leiderschap te tonen en zich niet alleen te richten op vluchtige issues en hun positie in de verkiezingspolls.

Fout. Politici dienen te beseffen dat ze er alleen maar voor hoeven te zorgen dat de boel een beetje draaiende blijft en dat ze zich daarbij niet moeten laten leiden door een ideologie, of dat nou een ideologie met of zonder officiële god is.

Ondernemingen dienen maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en het goede voorbeeld te geven en zich niet alleen te richten op het maken van winst op de korte termijn.

Dat lijkt ons een zaak van die ondernemingen zelf en zeker niet iets waar een politieke partij iets over te zeggen zou moeten hebben.

Burgers dienen op actieve en verantwoordelijke wijze bij te dragen aan de verbetering van de stad.

Je kunt je afvragen of dat wel zo is, maar als het zo is, lijkt NIDA ons zeker niet het aangewezen middel, al was het maar omdat godsdienstwaanzin en “verantwoordelijke wijze” stevig met elkaar in strijd zijn.

26-05-2016 16.32 | Door: Stommeling Jones | Categorie: Godsdienstwaanzin, Politiek, Twitter

Reactieveld gesloten.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties