CoreISP slachtoffer van Liroy van Hoewijk

Balthasar

Balthasar

CoreISP slachtoffer van Yvonne van Hertum?‘, zo vroegen wij ons gisteren af. Onze dooie rat schijnt echter overuren gedraaid te hebben, want zojuist liet zijn geest ons weten dat hij het antwoord gevonden had. Het antwoord is, tromgeroffel, spanning stijgt: “Neen”. Zo CoreISP ergens het slachtoffer van is, is dat van Liroy van Hoewijk.

Hoe hij het voor elkaar heeft, weten wij niet, maar de geest van Balthasar heeft kennelijk ergens een epostbusje gekraakt, of een integrale websniffer tot zijn beschikking, want hij leverde ons wederom een gedeeltelijke imeelwisseling. Dit keer betreft het het antwoord van Liroy van Hoewijk aan Koos Mooij, dus dat treft.

Geachte heer Mooij,

Tot zover is er nog niets aan de hand.

Met de inhoud en strekking van de websites van mijn cliënten mag en wil ik mij niet bemoeien.

Hier vergist Liroy zich al meteen. Als ISP is hij zelfs gehouden zich met “de inhoud en strekking van de websites van [zijn] cliënten” te bemoeien, in dier voege dat hij bij het constateren van een strafbaar feit, begaan op de website van een van zijn ‘cliënten’, dient in te grijpen. Als hij het zelf niet geconstateerd heeft, maar er door anderen op gewezen is, maakt dat niet uit: zijn verwantwoordelijkheid blijft hetzelfde.

Hetgeen door u is aangehaald kan ik niet beoordelen of dit lasterlijk danwel smadelijk is, in zoverre u uberhaupt iets heeft aangehaald: er staat geen enkele link naar materiaal dat volgens u onrechtmatig zou zijn, daarvoor zult u het oordeel van een voorzieningenrechter moeten vragen, dit is niet aan mij.

Op het MBO leer je kennelijk niet hoe je een goede zin moet formuleren. Wat betreft het ontbreken van skakels heeft hij misschien een punt, hoewel je ook zou kunnen zeggen dat het niet zo moeilijk is de stukjes die over Koos Mooij gaan te vinden, evenals de bedoelde foto’s. Maar goed, meneer Mooij is vast wel bereid Liroy die skakels toe te sturen. De vraag is of Liroy er dan iets mee gaat doen:

Een eventueel beroep op een zogenoemde “notice and take down” wijs ik hier van de hand, daar u heel in goed in staat bent mijn cliënte rechtstreeks te benaderen.

Tsssk. Liroy begrijpt het allemaal niet zo, zijn wij bang.

Bovendien is met al mijn cliënten overeengekomen dat ik door hen gevrijwaard ben van alle aansprakelijkheden.

Whoehahahaha. Vergun ons dat wij lachen. Het kan aan ons liggen, maar wij hebben sterk de indruk dat die ‘cliënten’ daar helemaal niet over gaan. Dat zou wat moois worden, als criminelen hun medeplichtigen zouden kunnen “[vrijwaren] van alle aansprakelijkheden” (Of aansprakelijkheid in deze context eigenlijk wel een meervoud heeft, is een heel ander verhaal, dus dit terzijde): “Goed, nu hou jij hem zijn handen op de rug en dan snij ik zijn keel door. Kleine moeite en ik vrijwaar jou bij dezen van alle aansprakelijkheden.” Ziet u Liroy’s denkfout een beetje?

Ik adviseer u indien u werkelijk meent in uw goede eer te zijn aangetast door mijn cliënte inderdaad aangifte bij de politie te doen.

Zou Liroy in de leer geweest zijn bij mijndomein.nl? Best aanmatigend trouwens, van zo’n knul, om te gaan adviseren. Vervolgens vergaloppeert hij zich helemaal:

Bovendien snap ik niet precies wat het probleem is, u bent zelf zeer goed in precies dezelfde punten. U lijkt er zelfs op de een of andere manier blij van te worden.

Hiermee ondermijnt hij zijn eigen toch al niet sterke positie behoorlijk. Hij lijkt namelijk aan te geven dat hij donders goed weet waar het over gaat en dat hij zelfs een uitgebreide vergelijkende studie gemaakt heeft van de gewraakte stukjes en van de heer Mooij. Hij suggereert zelfs te weten waar meneer Mooij blij van wordt. Wij kennen de heer Mooij niet, maar denken, ook zonder vergelijkende studie, te kunnen stellen dat de heer Mooij hier niet blij van wordt, evenmin als van de volgende zin:

Gezien de leugens die u verspreid op het internet is dit dus een zeer moeilijke zaak om dat ook dit mailtje van u hoogstwaarschijnlijk, beoordeeld aan aanvaringen met u in het verleden, één grote leugen is.

Nu wordt hij zelfs ronduit onbeschoft, ziet u dat? ‘Verspreidt’ moet overigens met dt, maar ja, ook dat leren ze niet op het MBO.

Dit alles los van het feit dat ik ben geïnformeerd dat uzelf vanwege uw eigen strafrechtelijke vervolgbare activiteiten ondermeer jegens mijn cliënt kennelijk onderwerp bent van de Nationale Recherche (KLPD) te Driebergen, kan ik helaas niets voor u in uw grieven betekenen.

Dit is gedeeltelijk wartaal en geheel gelul van een dronken aardbei, om die juridische term nog maar eens te gebruiken. Het lijkt erop dat Liroy in contact staat met zeikerdje.nl, alwaar men het in verband met de heer Mooij ook al eens over de ‘Nationale Recherche (KLPD) te Driebergen’ heeft gehad, alsof de ‘Nationale Recherche’ de redactie van een koppiepeestblogje in vertrouwen zou nemen betreffende lopende onderzoeken. Door Liroy’s suggestie dat hij rechtstreex in contact staat met zeikerdje.nl, dat op zijn beurt door mevrouw van Hertum tot haar vriendenkring wordt gerekend en dat in de lastercampagne tegen de heer Mooij gemene zaak maakt met die mevrouw, wordt de gedachte dat Liroy hier de vermoorde onschuld zou kunnen spelen schier onhoudbaar. Sterker nog: het woord medeplichtigheid begint zich op te dringen.

Ook dient u een abuse report te sturen vanaf een echt email adres, die van uw eigen provider. Niet via een gratis service waar iedereen net kan doen alsof u iemand anders bent.

Neen, knullie: het staat iedereen vrij een “abuse report” (zou hij gewoon een “klacht” bedoelen?) te sturen vanaf ieder gewenst imeeladres. Daar ga jij namelijk niet over. Als je dan niet gelooft dat iemand degene is die hij zegt te zijn, zou er een probleem kunnen ontstaan, dat is waar, maar dan zoek je daar gewoon een oplossing voor. Duidelijk? Duidelijk. Wij zijn trouwens benieuwd hoe dat werkt, “een gratis service waar iedereen net kan doen alsof u iemand anders bent”. Als wij van die gratis service gebruik zouden gaan maken, zouden wij dan net kunnen doen alsof Liroy van Hoewijk iemand anders was? Bijvoorbeeld een armlastige Roemeense straatmuzikant, de uitvinder van het zwarte garen of een deskundige op het gebied van het liefdesleven van de Patagonische bedwants? Of is die gratis service alleen bedoeld voor mensen die willen doen alsof de heer Mooij iemand anders is?

Dat u niet van plan bent enige discussie te voeren is uw eigen keus. Zolang u geen overtuigend materiaal kunt aanleveren beschouw ik uw email als zijnde weer een leugen van uw kant.

Een botte boer, die Liroy.

Dat u aangifte wilt doen van smaad en laster die u geeft op het internet is aan u en zou ik zeker aanraden, u kunt beter u zelf aangeven dan dat een ander dat doet.

Liroy vond de gedachte die hij in een fractie van een seconde als een bliksemschicht door het moeras van zijn morsige geest meende te zien flitsen kennelijk zo mooi dat hij vergeten is hem begrijpelijk te formuleren. Het is waarschijnlijk zijn bedoeling te suggereren dat de heer Mooij zich schuldig maakt aan smaad en laster op internet, maar ja, Liroy heeft zichzelf in een eerder stadium al gedisqualificeerd door aan te geven dat hij laster en smaad niet eens herkent als hij er met zijn neus wordt ingedrukt, dus deze suggestie had hij wat ons betreft beter achterwege kunnen laten, al was het maar omdat rechters er nooit zo blij mee zijn als mensen tegen wien een rechtszaak is aangespannen daadwerkelijk ruziezoekers blijken te zijn. Oftewel: met zijn onbeschoftheid maakt Liroy het alleen maar erger.

Verder wens ik verschoond te blijven van uw schrijverij.

Hij kan wel zoveel wensen.

Deze dient u in het vervolg rechtstreeks te zenden naar mijn cliënte, uw kennelijke vechtgenoot.

Wat schattig: een woordspeling. En nu maar afwachten hoe dit verder gaat.

18-05-2010 19.23 | Door: Cpt. Iglo | Categorie: Beesten in het nieuws, Juridisch, Webzijden, Woordspelingen, Yvonne van Hertum

Er zijn 5 reacties op “CoreISP slachtoffer van Liroy van Hoewijk”

  1. Ruud Harmsen says:

    > Dat u aangifte wilt doen van smaad en laster die u geeft op het internet […]

    Weer dat eigenaardige gebruik van het werkwoord ‘geven’! Waar heb ik dat eerder gezien? Niet van Liroy van Hoewijk, het was iemand anders. Iemand waar YvH nogal eens ruzie mee had. Waar komt dat taalgebruik vandaan? Is dat streektaal misschien?

  2. […] van Hoewijk, u weet wel, die MBOwer van CoreISP kan het maar niet laten. Hij blijft maar webruimte verschaffen aan zelfbenoemde […]

  3. […] Koppiepeestsites vinden wij in ‘Peutkreek, pas op je kinderen‘. In ‘CoreISP slachtoffer van Liroy van Hoewijk‘ zien wij een […]

  4. CoreISP says:

    […] CoreISP volgens ons niet meer of minder is dan een eenmanszaakje van een niet al te slimme MBOwer, Liroy van Hoewijk genaamd. Volgens ons is het strafbaar om je bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel met je […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties