"Panie prezesie, ma pan kota...". Pilna przerwa w obradach Sejmu. Jarosław Kaczyński poprosił o 5 minut


Post Reply

Return to “Dieren”