Andrzej Wajda zostanie pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie

Post Reply

Post Reply

Return to “Overleden”