Radykalizacja muzułmańskich dzieci już w przedszkolu. Groziły innym dzieciom


Post Reply

Return to “Kutkinderen”