Trump: USA zwiększą liczbę swych żołnierzy w Afganistanie


Post Reply

Return to “Trump”