Spoeddebat Verdonk rechtstreeks gelogd

Stommeling Jones als kamerclown
Nu wij, ondanks protesten van uw en onze captain en een stevige weerzin bij de Technische Dienst toch beschikken over de Windows Media Player, kunnen wij kamerdebatten volgen via internet. Toevallig is er op dit moment een geinig debat aan de gang, net begonnen. Minister Verdonk heeft de kamer voorgelogen en zou dus ontslagen moeten worden. Daarover debatteert men nu. De eerste spreker is ene Klaas de Vries en die wijst erop dat de minister gelogen heeft. "Alle verklaringen van de minister waren glashelder, maar helaas ook geheel onjuist". Hij wijst erop dat de minister zich er met haar "wat kruisjes verkeerd gezet" en "administratieve slordigheden" wel wat erg onverschillig vanaf maakt.
15:33
Het kamerlid stelt de minister een aantal vragen, maar daar heeft ze vast wel weer een antwoord op. Zij is immers lid van het griezelkabinet Balkenende en weet niet anders dan dat liegen er gewoon bij hoort.
15:34 Een CDAjer stelt het kamerlid een vraag, namelijk of het altijd ontoelaatbaar is om gegevens over asielzoekers aan enge landen door te geven. Haersma Buurma, of hoe hij ook heet, had "eigenlijk wel een motie van afkeuring verwacht". Daar heeft hij gelijk in, maar wij willen een MOTIE VAN WANTROUWEN. De Vries verwacht dat de minister "haar eigen conclusies trekt". Wat een sukkel. Die conclusies heeft ze allang getrokken: de kamer laat zich willens en wetens piepelen en de minister blijft zitten waar zij zit.
15:42 Er worden nog meer vragen gesteld. We zijn de naam van het vragenstellende kamerlid kwijt. Het is niet dezelfde als Haerema Burema, of hoe hij ook heet, maar het is er kennelijk wel eentje van een regeringspartij. O, hij heet Visser. Iemand wel eens van Visser gehoord?
15:45 De heer Nawijn stelt een vraag. Het gaat er nu al niet meer om of de minister gelogen heeft. Dat is jammer, want dat is het enige wat van belang is. Een minister mag niet liegen. Varela stelt nu ook een vraag en gebruikt het woord reuring. Is dat wel een woord? Hij vraagt of het niet schadelijk is voor asielzoekers als het buitenland weet dat wij een asielbeleid hebben. Of zoiets. Ook weer zo'n vraag om zelf even voor de camera en de microfoon te mogen.
15:48 "Staat hier Rita met de rechte rug of staat hier de vrijpleiter Verdonk?", aldus de volgende spreekster, mevrouw Vos. Zij wijst erop dat vastgesteld is dat de minister ronduit en vierkant gelogen heeft en vindt dat de minister dus niet "tevreden en opgelucht" zou mogen zijn over het rapport van de commissie Havermans. "Weet u wel hoe groot Congo is en hoe gevaarlijk?", zou de heer Havermans volgens mevrouw Vos gezegd hebben.
15:51 "Geen informatie uit het asieldossier in welke vorm dan ook", zou de minister gezegd hebben. Hm. Het zetten van een kruisje, of zelfs het mededelen van een naam lijkt ons toch ook al informatie, "in welke vorm dan ook".
15:54
Als wij het kamerlid Vos goed begrijpen, deugt het rapport Havermans niet. Dat dachten wij ook al. Maar ja, volgens ons deugt de commissie Havermans ook al niet en dat komt dan weer doordat de minister niet deugt, wat veroorzaakt wordt doordat het kabinet niet deugt en dat komt dan weer doordat er iets fundamenteel mis is met de Nederlandsche democratie, waar wij het later nog eens uitgebreid over gaan hebben, maar nu niet. Het kamerlid is nog steeds bezig te vertellen waarom zij denkt dat de minister gelogen heeft. Zou daar nou iemand naar luisteren?
15:57 Het kamerlid constateert dat de minister de kamer onjuist geïnformeerd heeft en haar fractie heeft niet langer het vertrouwen in de minister. "Hier past slechts één sanctie en dat is vertrekken". Hé! Is dat nou eindelijk eens een MOTIE VAN WANTROUWEN? Het zal wel. Maar ja, de regeringspartijen willen regeringspartijen blijven, en die hebben samen de meerderheid. Zo'n MOTIE VAN WANTROUWEN is dus wel aardig, maar als hij niet aangenomen wordt, vergroot hij vooral het wantrouwen dat de kiezer voelt ten opzichte van de kamer.
16:02 Mevrouw Lambrecht, of zoiets, krijgt het woord. Geen idee van welke partij zij is, maar zij heeft uit het rapport Havermans begrepen dat de minister gelogen heeft, dus zal ze wel van de oppositie zijn.
16:06 Ach jee. Ze blijkt van de Partij Zonder Principes 66. Dat betekent dat ze het onaanvaardbaar vindt dat de minister gelogen heeft, maar als de minister zegt dat ze er spijt van heeft, mag ze blijven zitten en als ze het niet zegt ook, want dan concludeert de PZP 66 wel dat ze het impliciet toch gezegd heeft. Nog een keer ach jee: de Demagoge 66 wil een onderzoek naar de IND. We zijn dus alweer bezig met de toekomst, terwijl deze minister en dit kabinet niet in de toekomst, maar stante pede moeten opsodemieteren. Dit gaat niet goed.
16:12 Kamerlid de Vries vraagt wat mevrouw Lambrechts bedoelt en mevrouw Vos (dachten wij, maar dit moest even op het gehoor) valt hem bij in de vraag of het genoeg is als de minister ronduit toegeeft dat ze gelogen heeft. De minister zit heel ontspannen een glaasje jus d'orange te drinken. Wij vragen ons af hoeveel wodka zo'n minister daar nou in doet. Intussen ligt nu het D66kamerlid onder vuur. Zij moet proberen duidelijk te maken waarom zij namens haar partij zo laf is. De andere kamerleden weten dat natuurlijk allang, dus wat ze hiermee precies beogen is onduidelijk.
16:16 Van Haerschma Buermae gaat praten. Hij heeft uit het rapport geconcludeerd dat de minister niet gelogen heeft. Tenminste: dat zegt hij. Maar ja, hij is in zijn eerste leugen ook niet gestikt, anders had hij het nooit tot kamerlid kunnen schoppen en helemaal niet tot kamerlid van het CDA. Hij ziet in het rapport "reden tot opluchting". Volgens hem neemt het rapport alle ernstige beschuldigingen weg.
16:19
Van der Aerschmaede Bweurkema had er nog geen halve minuut voor nodig om het niet over de leugens van de minister te hebben en meteen door te stomen naar het punt waar het debat helemaal niet over gaat: het functioneren van de IND. Hallo, eikel, de minister heeft gelogen en de minister moet dus weg. Duidelijk? En nou oprotten, volgende spreker graag. Dat kan allemaal veel efficiënter.
16:24 Van der Aerschmaede heeft geprobeerd de aandacht van de leugens van de minister af te leiden door de verwerpelijke praktijken van voorgaande kabinetten op tafel te gooien. Leuk geprobeerd, maar daar gaat het niet om. De minister heeft gelogen en moet dus weg, daar gaat het over. Klaas de Vries blijkt intussen last van zijn oren te hebben en minister Verdonk heeft haar drankje op. Klaas de Vries pakt er wat leesvoer bij, en doet geeneens moeit meer om van der Aerschmaede nog te volgen. Die is  inmiddels met mevrouw Vos in discussie over helemaal nix, aangezien hij zich in zijn hoofd gehaald heeft dat de discussie nu eenmaal niet gaat over de leugens van de minister. Nu is er weer een ander vrouwspersoon bij de interruptiemicrofoon opgedoken en ons valt op dat dit kennelijk toch een belangrijk debat is. We weten niet wie het is, maar het is geen allochtoonse. In een eerder verslag schreven wij:
"14:21 Het is nog steeds erg saai, maar ons valt op dat er in de tweede kamer weinig sprake is van emancipatie: het zijn alleen vrouwen die vragen stellen. De mannen zullen wel minder moederlijke gevoelens hebben. Fatma Koser Kaya van D66 gaat de minister zogenaamd een beetje aanvallen. Nog iets opvallends: de concentratie vrouwen met buitenlandse namen lijkt wel bijzonder hoog. Zou het beroep van kamerlid tegenwoordig net zo weinig aanzien genieten als het werken bij de Cemsto of andere schoonmaakbedrijven?"
Wij weten niet of de kamerleden het desbetreffende verslag hebben gelezen, maar een feit is, dat nu de heer (jawel, een man dus) de Wit een vraag stelt aan de ceedeejajer.
16:35 Die ceedeeajer staat er nog steeds. Inmiddels stelt hij de minister de volslagen irrelevante vraag of een teruggestuurde asielzoeker weet "hoe hij de ambassade moet bereiken". Hij komt nu toe aan "een laatste kernpunt" in dit debat "de informatieverstrekking aan de kamer". Dat is niet het laatste kernpunt, sukkel, daar gaat het om. Van der Aerschmaede wil hier opheldering over. Mevrouw Vos wijst hem erop dat die opheldering er allang is: de minister heeft gelogen. Van der Aerschmaede wil dat de minister uitlegt of zij de kamer verkeerd geïnformeerd heeft. Mevrouw Vos denkt dat Van der Aerschmaede bezig is de minister in bescherming te nemen. Hé, die indruk hadden wij ook al. Van der Aerschmaede vindt het "niet helemaal juist" wat mevrouw Vos doet. Neen, laten we afspreken dat wat hij doet "helemaal juist" is. Hahahahahaha. Sorry. Snrf. Mevrouw Vos vindt dat Van der Aerschmaede zijn rol als parlementariër niet serieus neemt en hij vindt het niet goed wat zij doet. Ach, ach, ach. "Ik vind het een zwakke politieke conclusie die u trekt", aldus de heer Van der Aerschmaede in antwoord op de opmerking van mevrouw Vos, dat het CDA alleen maar bezig is de minister in bescherming te nemen. Wij vinden dat geen zwakke politieke conclusie. Wij vinden het een open deur. Wanneer komt de volgende spreker?
16:43 Van der Aerschmaede voldoet wel aan de criteria voor het ministerschap.
16:44 Het woord is aan de heer de Wit. Het zou ons verbazen als die geen MOTIE VAN WANTROUWEN gaat indienen, of verklaart dat de minister niet gelogen heeft. De minister heeft namelijk gelogen. Hm. Hadden wij dat misschien al eens gezegd?
16:47 "De uitspraken van de minister zijn glashelder", aldus De Wit. De Wit constateert dat asielzoekers "keihard worden afgerekend" op leugens en wil dat de minister haar beleid van "streng maar rechtvaardig" nu ook op zichzelf toepast. In het buitenlands noem je dat "wishful thinking", maar wij zeggen gewoon: de wens is de vader van de gedachte. De Wit kan het trouwens wel schudden, maar dat wisten we al. Nou wil hij ook een onderzoek naar de IND. Wat een onzin. We hoeven helemaal niet te weten hoe ze het daar gedaan hebben, we moeten er alleen voor zorgen dat ze het vanaf nu gaan doen zoals ze het moeten doen. Een onderzoek, met weer een commissie en een rapport, is alleen maar zonde van de tijd. Een kind (naam en adres bij de redactie bekend) kan op zijn vingers natellen dat de IND het niet goed doet.
16:53 De Wit noemt een interessante Catch twenty-two situatie: als iemand hier is afgewezen als asielzoeker, kan alleen de informatie dat hij asiel gezocht heeft al voldoende zijn om hem in gevaar te brengen in zijn land van herkomst. Dat betekent dus, dat hij daarna opnieuw asiel kan zoeken en het dan wel moet krijgen. Als dat werkelijk zo is, is het reuze makkelijk: alle asielzoekers worden meteen toegelaten. Zo. Weer een probleem opgelost.
16:57 Wie is toch dat mannetje met die roodwitgestipte stropdas? Ach, hoe toevallig. Het is de heer Visser en hij komt nu aan het woord. Hij zal wel van de VVD zijn of zo, want hij vindt het een prima rapport en hij wil alsmaar dat kamerleden niet constateren dat minister Verdonk glashard gelogen heeft. Hij begint met de televisieuitzending van Netwerk te citeren en gaat vervolgens uitleggen dat de minister niet gelogen heeft, omdat ze wel gelogen heeft, maar dat ze niet gelogen heeft, omdat ze in verschillende debatten over andere dingen gelogen heeft. Beeld van Klaas de Vries die iets zit te lezen.
17:02 We hebben dat mannetje even opgezocht op de ledenlijst der Tweede Kamer en het is Visser, A. P., inderdaad van de VVD.  Doctorandus Algemene Literatuurwetenschappen, maar liefst. Grappig dat zo'n man niet blijkt te kunnen lezen. Mevrouw Vos verslikt zich onderwijl in het woord successievelijk. Zo heeft iedereen wat.
17:08 Mevrouw Vos constateert dat ook de VVD alleen maar de minister in bescherming neemt. In ruil daarvoor maakt Visser, drs. A.P. een lullige opmerking over het feit dat de partij van mevrouw Vos het rapport sneller en beter gelezen heeft dan hij. Hij gaat het nu op de persoon spelen en mevrouw Vos vindt dat niet leuk, waar ze wel gelijk in heeft.
17:11 Mevrouw Vos is ingenieur en heeft de lesbevoegdheid biologie.
"Mede-eigenaar van Domaine de Bellevue (SCEA Domaine de Bellevue) sinds februari 2004. Domaine de Bellevue is een landbouwbedrijf in Zuid-Frankrijk, met wijn (7,5 ha), akkerbouw (14ha) en ruigte/bos (10ha) - Penningmeester en mede-eigenaar van Coöperatie De Franse Slag sind 1995. De Franse slag is een coöperatieve vereniging die een vakantiehuis in Frankrijk bezit en beheert."

17:16 De heer Visser blijft er maar steeds op hameren dat de minister niet gelogen heeft, omdat zij antwoord gaf op vragen waarop zij het antwoord niet kon kennen, of zoiets en dat zij, toen zij het antwoord wel kon kennen, weliswaar wel gelogen heeft, maar dat dat geen leugen was, omdat zij het antwoord oorspronkelijk niet kon kennen en bovendien deugde de uitzending van Netwerk niet en de minister heeft dus niet gelogen. Aldus de literatuurwetenschapper. Zo'n redenering is echter, hoe mooi ook, geen literatuur, maar een nogal zielige poging tot boerenbedrog.
17:22 Van der Staaij, mr. C.G. (Kees) van de SGP. Ha fijn, eindelijk een jurist. Hij vindt het rapport goed, da's alvast jammer, maar hij vindt het een ernstige zaak dat het woord asiel op de formulieren aangekruist was. Kees zou zomaar lid kunnen zijn van een regeringspartij, want zijn eerste verdediging van de minister is beter dan die van de literatuurwetenschapper. Daar staat echter tegenover dat hij vervolgens constateert dat de minister in eerste instantie misschien niet gelogen heeft, maar daarna wel degelijk. Als lid van de SGP zal hij het wel niet aandurven om een minister naar huis te willen sturen. Ziet die partij het koningshuis en de regering eigenlijk nog steeds als "van God gegeven"? Wij vinden overigens dat partijen die op godsdienstige gronden gebaseerd zijn wel mogen bestaan, maar nooit in de kamer terecht zouden moeten kunnen komen. Geloven doe je maar in je vrije tijd, per slot van rekening.
17:32 Huizinga-Heringa, J.C. (CU). Geen roepnaam, kandidaats rechten. WEL GODVERDEGODVER! NOU VALT VERDOMME HET GELUID WEG!. Nu is het geluid weer terug, maar vervelend was het wel. De hondelulle van Micro$of worden weer eens vriendelijk bedankt.
17:37 Varela van de LPF heeft niet door dat de minister gelogen heeft. Wat een eikel. Natuurlijk heeft hij dat wel door, maar hij wil het niet toegeven. Alle partijen maken zich schuldig aan de misvatting dat dit debat over het beleid van de minister zou gaan, maar dat is helemaal niet zo. Dit debat gaat over de vraag: "Heeft de minister gelogen?" Het antwoord is: "Ja, de minister heeft bij herhaling glashard, ronduit en vierkant gelogen". Welk onderdeel van dit antwoord zou er nou precies te moeilijk zijn voor die kamerleden?
17:41 Varela bewijst zichzelf hier geen goede dienst. Hij had hier uitstekende zaken kunnen doen door te zeggen dat ministers niet mogen liegen en door de discussie over het beleid erbuiten te houden. De Vries wijst Varela erop dat ministers wel degelijk verantwoordelijk zijn voor wat hun ambtenaren doen. Varela, drs. J.M. is drs in de economie (lid managementteam (Category Management) cosmeticaconcern "l'Oreal", vanaf 1998), maar zou wel een lesje staatsrecht kunnen gebruiken. Hij vindt dat de minister weliswaar verantwoordelijk is voor de fouten van ambtenaren, maar alleen als het Varela, drs. J.M. een beetje uitkomt en nu komt het hem niet goed uit.
17:46 Nawijn, H.P.A. (Groep Nawijn), Doctoraal Rechten (publiekrechtelijke richting) Rijksuniversiteit Groningen (examen 1973). Hij wordt meteen geïnterrumpeerd, omdat hij zegt: "Toen ik nog directeur van de IND was, mocht dit soort informatie niet worden doorgegeven." Hij vindt het rapport van de commissie Havermout duidelijk. Hij vindt de fouten niet goed te praten, maar kan zich voorstellen dat het toezicht en de controle te wensen over laten, in "zo'n grote organisatie". Zijn wij toch niet helemaal met hem eens, maar goed. Vindt hij nou ook dat de minister gelogen heeft? Tot nog toe heeft hij het daar nog niet over gehad. Volgens ons interesseert het hem helemaal niet en hij zal ook wel niet begrepen hebben hoe belangrijk dat is. Aha, nu komt hij er toch aan toe. "Heeft de minister de kamer verkeerd geïnformeerd?", vraagt hij. Maar ja, de minister mag zelf antwoord geven, dus dat wordt nix. De vergadering wordt geschorst voor de dinerpauze. De vergadering wordt geschorst tot 20.00 uur.

14-12-2005 15.27 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere