Scholenonderzoek Trouw deugt niet

Het dagblad Trouw heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van scholen, zo vernemen wij de hele dag al her en der. Op zich een aardige gedachte, ware het niet dat de onderzoeksopzet niet deugde, tenminste, als wij RTV Utrecht mogen geloven. Krantenonderzoek: slechte VMBO's Utrecht, aldus de kop. Volgens RTV Utrecht hebben met name de VMBO-scholen Gerardus Majella en Meerstroom vorig jaar slecht gescoord. Nu willen wij dat best geloven, maar: "Gekeken werd naar het aantal keer dat leerlingen zitten blijven, hoe lang ze erover doen om hun diploma te halen en hoeveel onvoldoendes er op de cijferlijsten prijken." Als dit werkelijk de criteria zijn, deugen de criteria niet.

Op die manier blijft namelijk het Vader Rijn College in Utrecht geheel buiten schot. Het Vader Rijn College is overgegaan op 'natuurlijk leren' of 'het nieuwe leren', wat inhoudt dat leerlingen niet kunnen blijven zitten en geen diploma kunnen halen ook. Ze moeten een 'portfolio' aanleggen en aan het eind worden ze beoordeeld op grond van een 'portfoliogesprek'. Een leerling van het Vader Rijn College die wij hier vorig jaar over spraken zei toen: "ik ben blij dat ik nog traditioneel examen kan doen. In het nieuwe leren weten de leerlingen niet wat ze moeten doen en ze vervelen zich dood. Dan gaan ze roddelen en vechten."

Tevens weten wij, dat men er op het Vader Rijn College in 'het traditionele leren' in ieder geval een paar jaar geleden alles aan deed om de leerlingen koste wat kost te laten slagen en leerlingen die geen kans van slagen hadden, maar wel oud genoeg waren, nog voor het eindexamen naar het ROC te laten vertrekken. Zo kom je wel aan een hoog slagingspercentage. Wij nemen overigens zomaar aan, dat de Gerardus Majella en het Meerstroom ook niet achterlijk zijn en zich van soortgelijke praktijken bedienen. Als dat zo is, is het natuurlijk helemaal erg dat ze als slecht uit de bus zijn gerold.

Het Vader Rijn College is niet de enige school die overgegaan is op 'Het Nieuwe Leren', maar toevallig een school die wij kennen, zodoende. In de Skepter van afgelopen zomer (jaargang 18, nr. 2) stond een zeer lezenswaardig stuk over 'Het Nieuwe Leren', onder de titel 'Knutselen met kennis - Theorie en praktijk van het nieuwe leren', waaruit wij vooral onthouden hebben dat 'Het Nieuwe Leren' een vorm van zweefkezerij is. Wij vinden dat onderwijs daadwerkelijk onderwijs zou moeten zijn en sluiten ons aan bij de slotwoorden van het artikel:

"Leren doe je in de klas en niet in je hoofd. Elk kind en elke leerkracht kan je dat vertellen, maar daar luistert natuurlijk niemand naar."
Verder delen wij de mening van onze vaste columnist, die in zijn stukje Dat kan dus niet opmerkt:
"Het ministerie van onderwijs en veel te veel schooldirecties zijn namelijk nog steeds in de ban van wat 'het nieuwe leren' of ook 'natuurlijk leren' wordt genoemd. Daardoor schiet het onderwijs erbij in."


14-12-2005 18.25 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.



Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere