Spoeddebat Verdonk rechtstreeks gelogd, deel 2: na de pauze

Stommeling Jones als kamerclown
19:53 In de kamer is alles rustig en wij constateren dat er vanavond voetbal op de televisie is. Aangezien wij dat leuker vinden dan kamerdebatten als gevolg waarvan het kabinet toch niet valt, zullen wij gebruik maken van het feit dat wij twee dingen tegelijk kunnen. Wij zullen het kamerdebat dus zo'n beetje loggen, terwijl wij naar het voetbal zitten te kijken. Dat moet kunnen, tenzij wij per ongeluk ons bier over ons toetsenbord laten vallen, maar dat is nog nooit gebeurd.
Visser en Verdonk
19:57 Minister Verdonk is binnengekomen en legt haar spullen klaar. Kamerlid Visser, de literatuurwetenschapper met de roodwitgestipte das, komt even buurten. Mevrouw de minister maakt zich duidelijk niet ongerust. Haar glas bevat een doorzichtige drank. Het zou pure wodka kunnen wezen.
20:04 De kamerleden komen op hun dooie gemak binnen. Dat "acht uur" "acht uur" zou kunnen betekenen en dat ze dus om acht uur weer zouden beginnen, is kennelijk niet tot hen doorgedrongen. Aha. De vergadering is geopend. Mevrouw Verdonk gaat staan liegen, in antwoord op de aan haar gestelde vragen. Zij begint met te zeggen dat ze altijd "naar beste weten" heeft geantwoord. Laat ons nu voor de aardigheid eens van de absurde gedachte uitgaan dat ze niet liegt. Hahahahahaha. Sorry, maar we doen het toch even. In dat geval is ze dus incompetent. Een minister hoort te weten wat er op zijn departement gebeurt en als een minister dat niet weet, hoort de minister niet te doen alsof hij dat wel weet. "Ik heb de kamer altijd naar eer en geweten geantwoord". "Ik heb altijd naar eer en geweten staan liegen". Die tweede is onze vertaling. "Het spijt me". Zo, D66 ook weer tevreden. "Ik heb maatregelen getroffen". Blablabladeblablabla. Je hebt staan liegen meid, dus je moet weg. Welk onderdeel van die zin is er nou precies te moeilijk voor je?
20:09 Ja hoor, daar is die trut van D66 al. Ze waardeert het "dat de minister ruiterlijk toegeeft" en blabla, maar wil nog weten hoe dat dan kon gebeuren. Ja hoor, de kruisjes zijn "abusievelijk" niet afgedekt bij het maken van fotokopieën. Jezus, wat een prutsers. Nu gaat het alweer niet over de leugens van de minister maar over het slechte functioneren van de IND. "Geef de IND de rust en de ruimte om de aanbevelingen van de algemene rekenkamer te implementeren". Zou er nou in die aanbevelingen ook gestaan hebben dat de ambtenaren met een kopieerapparaat zouden moeten kunnen omgaan?
20:13 De trut van D66 spreekt van structurele fouten in het systeem en ons geluid valt weer even weg, maar we horen de minister nog net zeggen dat er geen structurele fouten in het systeem zitten. We krijgen weer geluid op het moment dat de minister zegt: "ik wil graag weten dat ik de waarheid spreek." Nou, sufkut, dan moet je zorgen dat je de waarheid spreekt, dat helpt enorm.
20:16 Mevrouw de minister wil graag gebruik maken van de Nederlandse sorrycultuur en mevrouw Vos en meneer de Wit willen daar niet voetstoots mee akkoord gaan. Hun stelling blijft dat mevrouw Verdonk gelogen heeft en haar stelling is inmiddels: "Hou nou eens op met je gezeik. Ik heb sorry gezegd. Dat moet genoeg zijn, ook al weet iedereen dat ik het niet meen. Zo. En nou is het klaar."
20:19 De heer de Wit blijft doorvragen, maar dat hij antwoord gaat krijgen, gelooft hij vast zelf al niet. De minister geeft geen antwoord op de vraag. De heer de Wit wijst erop dat doorgegeven is dat die mensen asielzoeker waren. Volgens hem mocht dat niet. De minister zegt dat dat niet had gemogen, maar zegt meteen dat het geen inhoudelijke informatie was, dus dat het eigenlijk best mocht, en dat het niet gemeld had moeten worden aan Congo. Ze onderschrijft de regels zegt ze, maar ze zegt meteen nog maar een keer dat Congo best mocht weten dat het asielzoekers waren.
20:24 De Wit probeert het nog een keer, maar de minister houdt vol. Wij gaan even een stukje eten, terwijl we de minister gewoon even laten doorlullen. Dit gaat nog wel een tijdje zo door, vrezen wij.
20:33 Terwijl wij even een bordje eten wegwerkten, is de minister met een paar kamerleden nog een paar keer het zelfde kringetje rond gegaan, maar het heeft nix opgeleverd. De minister vindt dat het al genoeg is dat ze "sorry" heeft gezegd, en maakt heel goed duidelijk dat ze alleen maar "sorry" heeft gezegd om van het gezeik af te wezen.
20:43 De minister is bezig een lijstje voor te lezen van alle vijfduizend landen waar teruggestuurde asielzoekers geen enkel gevaar lopen, maar heeft onderwijl de vraag of het niet erg is dat zij niet weet wat haar ambtenaren doen, onbeantwoord gelaten. Mevrouw Vos stelt een lange vraag en Van Haringkar Blubberma staat klaar om de minister te hulp te schieten, maar dat hoeft kennelijk niet. De voetbalwedstrijd is begonnen en Heerenveen speelt van linx naar rechts.
20:46 Hoe lang zou dit debat nog duren? VVD en CDA vinden het van begin af aan allang best en D66 heeft de minister "sorry" horen zeggen, dus waar lullen ze nou nog over? Dan kan mevrouw Vos nog wel met inhoudelijke informatie komen en zeggen dat de commissie slecht werk geleverd heeft, maar daar schiet niemand iets mee op. De minister werkt het lijstje vragen af en herhaalt gewoon wat ze altijd zegt, namelijk dat zij goed is, dat haar beleid goed is en dat alles dus pico bello in orde is. Een beeld van de trut van D66 die een paar aantekeningen lijkt te maken, maar dat zal wel voor de vorm zijn. Of ze zit poppetjes te tekenen, om wakker te blijven.
20:51 Gatverdamme. Nou heeft de minister een vraag van mevrouw Lambrechts beantwoord en nu zijn ze het zo roerend eens dat het de vraag is wie er nu wie in de kont probeert te kruipen. Jakkes.
20:53 Lambrechts, drs. E.D.C.M. (Ursie)."- Amerikaanse geschiedenis, politicologie, Meredith College, University of North Carolina (V.S.), van 1974 tot 1975 - kunstgeschiedenis en onderwijskunde Katholieke Universiteit te Nijmegen, van 1975 tot 1982". Heerenveen doet het ondertussen nog niet geweldig, maar het staat nog wel nulnul.
20:57 De minister zegt dat er geen parlementair onderzoek naar de IND moet komen, terwijl Yildirim een vrije trap neemt. De keeper tikt hem goed onder de lat weg en de corner levert een nieuwe corner op. Mevrouw Vos wil wel een diepgravend parlementair onderzoek, maar Samaras schiet hoog over.
20:59 Volgens de minister zijn er geen 'systeemfouten' doordat er verschillende systemen naast elkaar functioneren, waardoor er veel fout gaat. De minister begint het gezeur een beetje zat te worden en zegt "Hou nou eens op trut. Dan zullen er een paar kruisjes verkeerd gestaan hebben en dan zullen er een paar dooien gevallen zijn. Wat kan mij dat nou schelen? En wat nou systeemfout? Er is geen sprake van systeem." Ze formuleert het anders en Samaras slaagt er niet in de keeper te omspelen. Yildirim neemt de corner en Petkov pakt de bal in zijn handen. Dat mag hij, want hij is de keeper.
21:02 Een bekeken balletje van Bosvelt is niet bekeken genoeg en zeilt redelijk hoog over.
21:04 Van Haersma Buma, mr. S. (Sybrand) (CDA), "- rechten Rijksuniversiteit te Groningen, van 1983 tot 1989 - internationaal recht Universiteit van Cambridge (G.Br.), van 1989 tot 1990". Tsja. Zo zie je maar, dat jurist zijn en eerlijkheid weinig met elkaar te maken hebben. De minister zegt: "Op dit moment is de organisatie in verbetering". Ze bedoelt dus dat het een zootje is. "Men leert heel veel van elkaar". Wel GODVERDEGODVERDEGODVER je hebt het hier GODVERDOMME over overbetaalde ambtenaren die hun werk zouden moeten doen. Leren doe je op school, of op cursus. Huntelaar scoort, maar er ging een overtreding op Petkov aan vooraf, dus hij telt niet. Wij stellen voor dat de ambtenaren onbetaald mogen doorleren en pas weer betaald worden zodra ze hun werk onder de knie hebben. Overigens heeft de minister deze lerende ambtenaren een professionele organisatie genoemd. Samaras schiet, maar Petkov stopt en Bruggink schiet van buiten de zestien over.
21:13 Mevrouw Huizinga gaat even terug naar het vorige punt, zegt ze en ons geluid valt weer weg. Pranjic maakt een beweging te veel, zodat zijn schot tot corner wordt verwerkt door een verdediger. De corner komt viavia bij Bosvelt terecht, en dat leidt tot een nieuwe corner. De minister zegt tegen mevrouw Huizinga dat het om "abusievelijk gemaakte fouten" gaat. Wil zij soms suggereren dat haar lerende ambtenaren er ook "opzettelijk gemaakte fouten" op na houden? Verder zijn er maar een paar asielzoekers die misschien de dood zijn ingedreven, dus het is helemaal niet erg dat het woord asiel of het kruisje erbij niet was afgeplakt. De minister vindt toch "dat je dingen in proportie moet blijven zien". Het zijn maar "administratieve slordigheden", zo vindt zij. De Wit gebruikt het woord 'sorrydemocratie'. Goed zo. Je hebt er alleen geen reet aan.
21:18 De minister zegt dat zij geweldig is, omdat ze sorry heeft gezegd en dat ze ruiterlijk heeft toegegeven dat zij nix verkeerd heeft gedaan, maar dat haar ambtenaren zo dom zijn dat ze abusievelijk fouten maken. Vandenbussche plukt een tegenstander de bal van de schoen. De minister vindt dat het allemaal niet zo erg is, omdat het nu eenmaal gebeurd is en ze het niet kan wegpoetsen. De Wit noemt de IND een chaos. Samaras schiet op goal, na een heel leuke passeerbeweging, maar Petkov heeft er geen moeite mee. De minister zegt dat het helemaal geen chaos is bij de IND, maar dat er dingen niet goed gaan bij de IND. De IND is die organisatie met die lerende ambtenaren, dachten wij. Als het dan geen chaos is, waarom moet men dan een "organisatie in verbetering" zijn? Bruggink speelt op Huntelaar, maar Huntelaar kan er niet bij.
21:24 Yildirim krijgt de bal voor, maar Pranjic schiet hoog over. Van Aerschmaede geeft de minister een prettig voorzetje, zodat zij nog eens kan zeggen dat er "abusievelijke fouten" zijn gemaakt en dat zij heel erg goed meteen gezorgd heeft dat dat niet nog eens zou gebeuren. Klaas de Vries kan zich voorstellen dat de fouten al eerder ontdekt hadden kunnen worden. De minister is het helemaal met hem eens, waardoor haar nog minder te verwijten is. Zo hoopt zij althans. Ministers zijn echter verantwoordelijk voor hun ambtenaren, ook al zijn het dan ambtenaren in opleiding, die vooral "heel erg veel van elkaar leren". De literatuurwetenschapper stelt een vraag, maar Petkov kan het schot van Huntelaar redelijk makkelijk oprapen. Olympique Marseille staat met 1-0 voor, maar Heerenveen zal toch echt zelf moeten winnen. Mevrouw Vos wil graag horen dat er voorlopig geen mensen zullen worden teruggestuurd, maar wij hebben even gemist waarheen dan wel niet. Yildirim's vrije trap wordt geplukt door Petkov. De tegenaanval levert een hoekschop op en Vandenbussche knalt tegen de paal. De hoekschop wordt niet meer genomen, want het is rust. De minister schort de feitelijke terugkeer op tot ze met de congolese autoriteiten heeft gesproken. De vergadering wordt geschorst tot kwart voor tien.

21:44 Marseille staat met 2 - 0 voor en als Heerenveen wint, is de ploeg een ronde verder. Heerenveen trapt af. Matt Herben en Geert Wilders hebben de schorsing gebruikt om met elkaar te praten. Waar het over gaat, kunnen wij niet zien, maar aan de gebaren van Wilders te zien, heeft hij zondag een heel behoorlijke vis gevangen. Volgens ons klokje zou men reeds weer begonnen moeten zijn.
21:48 Jeroen Drost heeft net naast geschoten en de voorzitter opent de vergadering om hem meteen weer te schorsen, nu tot 22.00 uur. Hij doet dat op verzoek van een fractie. Zou dat betekenen dat het CDA het kabinet wil laten vallen? IJdele hoop, vrezen wij.
21:49 Bruggink krijgt geel voor een domme overtreding.
21:52 Bruggink kopt uit vrijstaande positie tegen Petkov op, het schot van Pranjic mislukt en uit de tegenaanval scoort Angelov 1-0 voor Levski. Heerenveen zal nu twee keer moeten scoren om te winnen. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken.
21:54 Samaras toont dat wij niet helderziend zijn door uit een voorzet van Jeroen Drost de 1-1 te scoren, zodat Heerenveen nog bijna een half uur heeft voor die tweede goal. Dat moet kunnen, maar ja, wij zijn niet helderziend. Pranjic neemt een vrije trap en Petkov werkt weg.
21:57 Samaras goochelt met de bal, maar goochelt zichzelf daarbij omver. Vervolgens goochelt hij de bal naar de tegenpartij. Yildirim schiet op doel, maar Petkov heeft hem klem.
21:59 Milanov, de rechtsback van Levski, schiet naast. Wij worden helemaal gallisch van de stem die maar blijft herhalen: "U luistert naar de draadomroep van de tweede kamer. De vergadering is op dit moment geschorst. Bij hervatting is de vergadering weer rechtstreeks via dit kanaal te beluisteren. Ook kunt u de vergadering volgen via live debat op www.tweedekamer.nl." Samaras krijgt een hoekschop, maar die levert nix op. Heerenveen is nu redelijk stevig in de aanval, maar Weisglas en Verdonk hebben een gezellig onderonsje en vooralsnog blijft het 1-1.

22:04 De voorzitter heropent de vergadering. Men krijgt drie minuten spreektijd. De vrije trap van Yildirim gaat er niet in en Georgi Petkov krijgt geel wegens aanmerkingen op de leiding. Klaas de Vries heeft geconstateerd dat de minister gezegd heeft dat zij de kamer onjuist heeft geïnformeerd en smeert meteen wat stroop, door te zeggen dat hij ervan overtuigd is dat zij dat niet opzettelijk gedaan heeft. Hij zegt tegen Visser, dat die dus van de minister ongelijk heeft gekregen. De Vries gaat niet eens een MOTIE VAN WANTROUWEN indienen en waarschijnlijk ook niet steunen. Neen, natuurlijk niet, want zijn baas wil premier worden in het volgende kabinet en die heeft ook gemerkt dat mevrouw Verdonk weliswaar een leugenaar is, maar ook absurd populair en als je die laat vallen, gaat je dat stemmen kosten, is de redenering.
22:11 De heer de Vries verliest zich in citaten van anderen, omtrent de verantwoordelijkheid van de minister voor de ambtenaren. Hij dient een motie in. In die motie constateert hij, dat de minister gelogen heeft. Hé, toch een MOTIE VAN WANTROUWEN? Blablabladeblablabla. Nou, afronden joh. WEL GODVERDEGODVERDEGODVER. NU VALLEN GODVERREDOMME BEELD EN GELUID TEGELIJK WEG.
22:16 We hebben weer beeld en geluid en dus niet gehoord hoe die motie nou precies luidde. Inmiddels staat mevrouw Vos te betogen en Huntelaar kopt een voorzet van Samaras naast. Heerenveen heeft nog twaalf minuten te gaan en dus ook nog twaalf minuten de kans om de wedstrijd te winnen. Of te verliezen. Of gelijk te spelen. Jee, wat spannend. De IND beschikt niet over "actief zelfreinigend vermogen", volgens mevrouw Vos. Jeroen Drost wordt vastgehouden en mevrouw Vos dient een motie in. Wordt dat een MOTIE VAN WANTROUWEN? Neen. Maar mevrouw Vos is nog niet weg, dus theoretisch zou het dus alsnog kunnen. Beeld van de minister, die probeert te luisteren, of althans te doen alsof, maar in slaap zit te vallen en ons eraan doet denken dat wij heel lang geleden een boek gelezen hebben dat 'De wind in de wilgen' heette, waarin een pad de hoofdrol speelde. Geen idee hoe dat komt. Mevrouw Vos dient een nieuwe motie in. Oh neen, ze zegt dat haar partij de MOTIE VAN AFKEURING van de heer de Vries steunt. Is afkeuring nou erger of minder erg dan wantrouwen? Het maakt niet uit, want nu komt de trut van D66 vertellen hoe tevreden haar partijtje is met de antwoorden van de minister. Mevrouw Vos probeert de trut van D66 even op de kast te jagen, maar daar heb je nix aan. De trut van D66 vindt dat de minister "ruimhartig" iets gedaan heeft en "daar kunnen wij mee verder", zegt de trut van D66. Hé, dat hadden wij uren geleden al voorspeld. Zouden wij dan toch helderziend zijn? De trut van D66 heeft mooi lullen, zoals wij dat vroeger uitdrukten, maar het is heel duidelijk: D66 heeft niet alleen geen principes, geen politiek en geen geloofwaardigheid, maar ook totaal geen bestaansrecht. Nou ja, iedere idioot mag een partijtje beginnen, dus vooruit, ze mogen bestaan, maar wie er op stemt is leip of lijp.
22:26 De tijd begint nu toch te dringen. Yildirim neemt een vrije trap, waaruit een kleine kans voor Pranjic voortkomt, maar hij schiet naast. D66 dient een motie in, maar het is een motie van nix. Mevrouw De Trut  (hoe heette dat mens nou ook weer? Geen idee) dient nog een motie in, maar dat is ook een motie van nix. André Hansen (menen wij te verstaan) scoort met een schot vanaf vijftien meter de 2-1. Wat ons betreft kan er nu afgefloten worden. Vandenbussche wordt helemaal gek. De schutter heet Hanssen en er komen vier minuten extra tijd bij. In Marseille staat het 2-1, dus het kan nog mis gaan. Wij hopen dat Heerenveen dit vasthoudt, want wij hebben een zwak voor Heerenveen. Hup Heerenveen.
22:32 Klaas de Vries heeft geprobeerd de principeloze trut uit te leggen dat zij zijn motie zou moeten steunen, maar zij verkiest hem niet te begrijpen. De scheidsrechter fluit af en als het in Marseille zo gebleven is, is Heerenveen een ronde verder. In Marseille wordt nog gespeeld. De trut van D66 heet Lambrecht, schoot ons plotseling te binnen.
22:36 Van Aerschmaede Bweurkema heeft het woord, maar aangezien hij de minister ongetwijfeld door dik en dun gaat steunen, gaan wij even pissen. Als wij van smerige beeldspraak zouden houden, zouden wij kunnen zeggen dat kamerlid Van Aerschmaede de minister zo ver in de reet kruipt dat hij er bij de slokdarm weer uitkomt. Nou, vooruit, we zeggen het toch: kamerlid Van Aerschmaede kruipt de minister zo ver in de reet dat hij er bij de slokdarm weer uitkomt. Daar. Nou weet u het.
22:42 Marseille heeft gewonnen en Heerenveen is een ronde verder. De literatuurwetenschapper van de VVD komt het werk van de ceedeeajer nog even dunnetjes over doen. Zou de minister van zoveel kontkruiperij nou geen darmkrampen of diarree krijgen? De literatuurwetenschapper durft zowaar het woord staatsrecht in de mond te nemen. Dat kan hij beter niet doen, want wij hadden al geconstateerd dat hij nou net van staatsrecht geen kaas gegeten heeft. De heer de Vries wijst de literatuurwetenschapper terecht. En terecht. Hahahahahaha. Sorry.

Verdonk laat zich
			feliciteren
Foto: minister Verdonk laat zich lachend feliciteren. Zij heeft reden tot vrolijkheid, want zojuist heeft de kamer laten weten dat ministers mogen liegen.
22:47 De literatuurwetenschapper durft glashard te zeggen dat er geen leugens verkocht zijn, terwijl de minister die hij probeert te verdedigen net gezegd heeft van wel. Jammer dat er geen verplichte minimumintelligentie vereist is voor het kamerlidmaatschap, want dan was deze sufferd nooit kamerlid geworden.
22:49 De heer Visser is bijzonder pedant en blijft maar zeggen dat de minister niet gelogen heeft, terwijl de minister zelf zegt van wel. Die man is niet goed bij zijn hoofd.
22:52 Mevrouw Vos wijst de heer Visser erop dat hij niet goed bij zijn hoofd is, maar dat begrijpt hij niet.
22:54 De esgeepeejer komt vertellen dat de minister rustig kan blijven zitten. Volgende spreker graag. Zullen wij trouwens nu vast concluderen dat het allemaal weer te gênant voor woorden is, of zullen we daarmee wachten tot de motie van afkeuring verworpen is? Weet u wat, we zeggen het nu vast en strax nog een keer. Het is allemaal weer te gênant voor woorden. Zo. Nou weet u het.
22:57 Mevrouw Huizinga dient een motie in, maar dat is een motie van nix, dus die boeit niet. Mevrouw Huizinga heeft begrepen dat de minister de ernst van de fouten niet inziet en alleen voor de vorm "sorry" heeft gezegd en mevrouw Huizinga's fractie gaat de MOTIE VAN AFKEURING steunen.
23:00 Varela komt nog eens laten zien, dat hij een vreselijke sukkel is en niet begrepen heeft dat een minister niet mag liegen. De vergadering wordt geschorst tot 23.10 uur. Daarna gaat er gestemd worden over de moties. Nou, vooruit, dan nemen we die stemming ook nog even mee. Het is allemaal trouwens wel weer te gênant voor woorden. Zo moeilijk kan het toch niet zijn om te zien dat dit hele kabinet onmiddellijk na het aantreden, of liefst daarvoor, in zijn geheel naar huis had moeten worden gestuurd?
23:23 De minister heeft gezegd wat ze van de moties vond en nu komt motie 993 in stemming. De MOTIE VAN AFKEURING dus. En die is dus nu verworpen. Het is allemaal weer te gênant voor woorden en de rest van die moties laten we maar zitten.14-12-2005 19.51 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere