Goede vaderlanders

De meeste mensen die bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) solliciteren, krijgen er geen baan. Ze vallen af tijdens de sollicitatieprocedure doordat zeniet voldoen aan de hoge kwaliteitseisen, zo heeft minister Remkes van Binnenlandse Zaken donderdag tegen de Tweede Kamer gezegd. Er zijn echter zo veel belangstellenden, dat de uitbreiding van de dienst "naar verwachting" verloopt. De komende jaren moeten er nog zeuvenhonderd banen opgevuld worden, schijnt.

Uit de folder over het terrorisme, die ik als een van de weinige Nederlanders niet ongelezen heb weggekeild, valt in ieder geval op te maken dat een democratische gezindheid geen onderdeel uitmaakt van de "hoge kwaliteitseisen". Men verklaart immers pontificaal dat de AIVD uitstekend samenwerkt met "meer dan honderd geheime diensten" (kan ook zijn dat er "inlichtingendiensten" stond, maar dat kan ik niet meer controleren, daar ik het foldertje toen ik uitgelachen was natuurlijk wel gewoon heb weggegooid). Van de honderdeenennegentig lidstaten van de Verenigde Naties zijn er zo'n tachtig waar min of meer vrije verkiezingen gehouden worden, dus dat houdt automatisch in dat de AIVD vrolijk handenspandiensten verleent aan minimaal twintig dictaturen.

Een democratie hoort sowieso geen geheime dienst te hebben, daar geheime diensten voornamelijk tot doel hebben de eigen bevolking te bespioneren, in het gareel te laten lopen en er onder te houden, niet noodzakelijkerwijs in die volgorde. Omgekeerd kun je zeggen dat een land met een geheime dienst nooit een fatsoenlijke democratie kan zijn, daar een geheime dienst zich aan iedere democratische controle onttrekt. Het is dan ook geen wonder dat de geheime dienst in het huidige repressieve klimaat onder het neostalinistische godsdienstwaanzinnige kabinet Balkenende openlijk durft te werven. Plotseling begrijp ik wat die kwaliteitseisen zijn: men laat de kandidaten de vragen van de inburgeringstoets beantwoorden en wie geen tien scoort mag geen geheime dienstbode worden.17-03-2006 08.00 | Door: Arnold Kuijk

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere