Smalhout probeert moslims op de kast te krijgen

lege drankflessen
Stommeling Jones
Net als uw en onze captain hebben wij een hekel aan prof. dr. B. "ik weet niet alleen alles, ik weet ook alles beter" Smalhout. Wij hebben ook een hekel aan politieke correctheid om de politieke correctheid. Prof. dr. B. Smalhout opent vandaag in zijn column in de De Telegraaf (die 'Op het scherp van de snede' heet, vermoedelijk als verwijzing naar Smalhout's medisch verleden. Hm. Hij was toch anesthesist? Snijden die zo veel dan?) de aanval op de politieke correctheid, dus eigenlijk zouden wij best aan zijn kant kunnen staan. Helaas. Hij uit zich zo lomp en onbeholpen dat hij zijn column beter 'Met de botte bijl' of 'Subtiel als een vliegende voorhamer' zou kunnen noemen en dat hij voornamelijk bijval zal krijgen van mensen die het toch al met hem eens waren en die blij zullen zijn dat hij zo goed weet te zeggen wat zij denken.

De derde kolom van zijn column is grotendeels gewijd aan de gemeenteraadsverkiezingen en de daarbij verkozen allochtone raadslieden. De heer Smalhout zegt:

"De even drammigerige pogingen om tot het hooggeprezen linkse multiculturele inburgeringsparadijs te komen hebben eveneens een gevoelige klap gekregen."
Probeert u zelf alle imenexpliciete sneren er maar even uit te halen, ons gaat het om die "gevoelige klap". "Wat zou hij daarmee bedoelen?", vroegen wij ons af. Gauw verder lezen:
"Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen heeft de multicultpropaganda gezorgd voor een sterke vertegenwoordiging van zogenaamde niet-Westerse allochtone medelanders in sommige gemeenteraden."
Ik rem alleen voor politici om hem in zijn achteruit te zetten en er nog een keer overheen te rijden
En wij maar denken dat die mensen gewoon op een kieslijst hadden gestaan en gewoon gekozen waren, terwijl de "multicultpropaganda", voorzover die bestaat er hooguit voor gezorgd zou hebben dat er minder waren gekozen dan had gekund. De Nederlander, autochtoon of allochtoon, laat zich immers bij het stemmen niet uitsluitend leiden door propaganda, doch ook door de vraag welk raadslid er voor zou kunnen zorgen dat de belangen van de kiezer behartigd zouden kunnen worden. Dat die belangen uiteindelijk altijd verkwanseld worden, is een ander verhaal. Maar goed, de "gevoelige klap" zat hem volgens ons dus niet in het voorgaande citaat. In de volgende zin dan misschien:
"Er wordt nu ernstig getwijfeld aan de capaciteiten van deze gloednieuwe politici, van wie sommigen de Nederlandse taal maar zeer beperkt machtig zijn."
De zin opent met een niet nader geadstrueerde insinuatie: "er wordt nu ernstig getwijfeld". "Door wie dan wel?", moeten wij van onze moeder dan altijd meteen vragen. De zin vervolgt met de mededeling waaraan er 'getwijfeld wordt': "aan de capaciteiten van deze gloednieuwe politici". Nu kun je altijd twijfelen aan de capaciteiten van politici, als je er al van uitgaat dat politici überhaupt capaciteiten hebben die het vullen van de eigen zakken, het hebben van een grote bek en het neerbuigend doen over 'de burger' overstijgen, maar hier zegt de heer Smalhout stiekem "gloednieuwe politici", waar hij "gloednieuwe raadsleden" had moeten zeggen. Dat is een verschil. Sommige van die raadsleden zitten al jaren in de gemeentepolitiek en hebben heel lang moeten likken voor ze op een verkiesbare plaats kwamen te staan. Als meneer Smalhout's idool Jeepeetje er met zijn godsdienstwaanzinnige neostalinistische zakkenvullersbende niet zo'n puinhoop van gemaakt had, zou een groot deel van hen nu nog niet gekozen zijn, maar ook dat is een heel ander verhaal.

We waren nog bezig de insinuaties van de heer Smalhout uit elkaar te trekken en gaan verder bij: "van wie sommigen de Nederlandse taal maar zeer beperkt machtig zijn". Nu geldt dat ook voor een belangrijk deel van de lezers van Smalhout's column, wat het succes ervan goeddeels verklaart, maar om te beginnen hoef je de Nederlandse taal helemaal niet machtig te zijn om aan politiek te doen en ten tweede zouden wij dan van die "sommigen" (wat al minder is dan het nog insinuerender "velen") graag de namen en adressen hebben, zodat we ze door middel van onze onvolprezen I.G.L.O.stoomcursus Nederlands nog voor de volgende gemeenteraadsvergadering al het Nederlands kunnen bijbrengen dat ze nodig hebben ("altijd goed op de fractievoorzitter letten en bij stemmingen stemmen wat hij stemt." O, wacht, dat is niet uit onze cursus Nederlands, dat is uit onze cursus partijpolitiek. Nou ja, die kunnen we er als bonus eigenlijk net zo goed gelijk bijgeven, om Smalhout te pesten).

Die "gevoelige klap", waarvan eerder sprake was, hebben we nog steeds niet voorbij zien komen. Onze hoop is gevestigd op de volgende zin:

Stukje Nederlandsche historie
Stukje Nederlandsche historie en politieke ontwikkeling
"Nog afgezien van het ontbreken van een redelijke kennis van de Nederlandse historie en politieke ontwikkeling."
Waar haalt hij het vandaan? En dit dan niet in de trant van hahahahaha, wat leuk en waar haalt hij het vandaan, maar in gemoede: waar haalt hij het vandaan? We zouden ons natuurlijk kunnen afvragen hoe het gesteld is met de kennis van de Nederlandse historie en politieke ontwikkeling van Prof. Dr. B. Smalhout zelf en in hoeverre hij in de buurt zou mogen komen van het woord "redelijk", maar gezien het feit dat hij een dergelijke kennis niet van zichzelf eist (Hij is toch niet onverhoopt ergens gemeenteraadslid? Zeg dat het niet waar is. Help) zou het kinderachtig van ons zijn dat wel te doen. Wij eisen het niet eens van gemeenteraadsleden. Van gemeenteraadsleden kun je hooguit eisen dat ze in het heden hun werk goed doen en kennis van het verleden heeft daar vaak verrassend weinig mee te maken. Niet voor niets is een oude stelling dat het enige wat de mensheid van het verleden leert, is dat de mensheid niets van het verleden leert ("Er gaat geen dag voorbij of je hebt wel met het heden te maken", aldus Ivo de Wijs, lang geleden). Waar blijft die "gevoelige klap" nou?

Nu volgt in de column van Prof. Dr. B. "de schrijvende voorhamer" Smalhout een tussenkop, luidende "Niet geschikt". Aangezien wij weten dat schrijvers niet altijd verantwoordelijk zijn voor de tussenkoppen, zeggen wij daar verder niets over en gaan we door met de volgende zin:

"Zelfs een op dit punt onverdacht persoon als Wouter Bos, de partijleider van de PvdA, uitte onlangs zijn bedenkingen."
Nu is de schijnheilige slijmjurk Wouter Bos voor ons op geen enkel punt ooit onverdacht geweest, maar als Prof. Dr. B. "liever dood dan rood" Smalhout hem onverdacht noemt, wordt het helemaal verdacht. Wijselijk (nou, meer stiekemlijk eigenlijk) verzwijgt Prof. Dr. B. "een columnist mag alles" Smalhout dat er over die domme uitspraak van de schijnheilige slijmjurk Wouter Bos al heel wat ophef is ontstaan en dat de schijnheilige slijmjurk Wouter Bos zijn excuses al gemaakt heeft of dat anders binnenkort gaat doen. De "gevoelige klap" is nog niet in zicht.

Prof. Dr. B. "ik roep maar wat" Smalhout gaat verder:

"En als het straks misgaat, zal de onvermijdelijke conclusie luiden dat allochtonen niet geschikt zijn voor bestuursfuncties."
En als het straks niet misgaat, zul je Prof. Dr. B. "shit, het gaat niet mis" Smalhout er niet over horen, want die zit te hopen dat het extreem misgaat, begaan als hij is met het lot der natie. Verder:
"En ondanks de aanwezigheid van vele uitstekend functionerende allochtone bestuurders, zoals wethouder Aboutaleb uit Amsterdam, zal dit de gewenste inburgering van immigranten weer op achterstand zetten."
Eerst een stukje slijmen en dan het begrip "gewenste inburgering" er ingooien. Gewenst? Door wie? Maar indien gewenst, wat heeft het met het voorgaande te maken? Als "allochtonen niet geschikt zijn" voor om het even wat, maakt dat toch helemaal nix uit, aangezien ze volgens Prof. Dr. B. "en ze moeten nationalistisch worden ook" Smalhout toch verplicht moeten inburgeren en ze, als ze eenmaal verplicht ingeburgerd zijn automatisch net zo geschikt zijn voor alles waar Prof. Dr. B. "ik ben de vleesgeworden inburgering" Smalhout als autochtoon ("Smalhout? Hm. Klinkt buitenlands.") geschikt voor is? Eenmaal ingeburgerd kan iedere allochtoon de column van Prof. Dr. B. Smalhout overnemen, lijkt ons.
Never knock on heaven's door

Maar goed, we hebben nog twee alinea's te gaan en nu komt de aap uit de mouw. Waar het Prof. Dr. B. Smalhout namelijk echt om gaat, is het verdedigen van de gristelijke tak van de godsdienstwaanzinnigen tegen de islamitische tak:

"Als aankondiging van wat ons te wachten staat, fulmineerde vorige week in de gemeenteraad van het dorp Houten bij Utrecht, het pasbenoemde islamitische PvdA-raadslid Abdallah Monabhi tegen het in deze christelijke gemeente gebruikelijke ambtsgebed. Dat wordt altijd vóór de aanvang van de raadsvergadering gebeden."
Merk op hoe Prof. Dr. B. Smalhout hier het woord 'islamitische' wel gebruikt, maar het woord 'allochtoon' weglaat. Je zou haast de indruk krijgen dat het hem niet om allochtonen gaat, maar om islamistische allochtonen en misschien ook wel islamistische autochtonen (Zie We worden bedreigd door de moslims). Het PvdAraadslid had natuurlijk gewoon gelijk. Godsdienstwaanzin is een privéaangelegenheid, dus een gebed hoort in een gemeenteraadsvergadering niet thuis. Jammer genoeg durft de landelijk voorman van "het pasbenoemde islamitische PvdA-raadslid Abdallah Monabhi" de schijnheilige slijmjurk Wouter Bos dit waarschijnlijk niet hardop te herhalen, aangezien hij na de parlementsverkiezingen per se wil gaan regeren met de godsdienstwaanzinnigen van het CDA. De laatste alinea bestaat uit twee zinnen:
"In dit door de burgemeester uitgesproken gebed wordt aan de Eeuwige om wijsheid, inzicht, gerechtigheid geduld (hier had waarschijnlijk "en" tussen gemoeten. S.J.) gevraagd. maar (die punt moet vast een komma zijn. S.J.) Abdallah verliet demonstratief tijdens het gebed de raadszaal."
Dat zouden wij misschien ook gedaan hebben, tenzij wij heel hard een liedje waren gaan zingen of iets anders hadden gedaan om het gebed der godsdienstwaanzinnigen te doen ophouden. De laatste zin is de leukste:
"Kennelijk zijn wijsheid, gerechtigheid, inzicht en geduld ongewenste begrippen voor moslims."
Als Abou Jahjah de De Telegraaf leest, kan hij hier vast wel wat mee. Helaas voor Abou Jahjah valt ook domheid onder de vrijheid van meningsuiting, dus zal Prof. Dr. B. Smalhout om deze uitspraak niet veroordeeld kunnen worden. Overigens zijn "wijsheid, gerechtigheid, inzicht en geduld" voor Prof. Dr. B. Smalhout misschien wel gewenste begrippen en misschien zou hij zelfs wel willen dat hij over "wijsheid, gerechtigheid, inzicht en geduld" beschikte. Zoals echter uit zijn columns blijkt, garandeert dat nix.

25-03-2006 14.25 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere