Schaamteloze propaganda voor het 'nieuwe leren' in Trouw

lege flessen
how to lie with statistics
Wij hebben al vaak gewezen op de bedroevende kwaliteit, of liever gezegd het bedroevende gebrek aan kwaliteit, van de Nederlandse journalistiek (zie bijvoorbeeld Nederlandse journalistiek uitsluitend gericht op sensatie). Aan het Nederlandse onderwijs mankeert ook het een en ander (we hebben niet voor niets een compleet onderwijssublog opgericht). Een staaltje foute journalistiek over onderwijs troffen wij, na een tip van Blusser van Oud-Alblas, aan op de webzijde van het dagblad Trouw. 'Nieuwe leren erg populair' heeft men er boven gezet. Het stukje was geplaatst in de rubriek 'De Verdieping' en wij hadden nog even de hoop dat hier een koppenmaker die onvoldoende onderwijs had genoten zo gauw niet meer wist hoe je "niet" moest spellen en het daarom maar had weggelaten, doch helaas: de kop bleek zo bedoeld te zijn.

De subkop luidt 'Omstreden onderwijsstroming krijgt steeds meer ruimte op pabo's' en doet het ergste vrezen. Wie het stukje leest, ziet zijn vrees bewaarheid. Het is van een stuitende oppervlakkigheid en er wordt veel meer gepretendeerd dan waargemaakt, maar het blijkt wel een zodanig schaamteloze poging tot propaganda voor het nieuwe leren dat onze redacteur Stommeling Jones onmiddellijk suggereerde dat het onderdeel uitmaakt van een samenzwering en dat de 'journaliste' die het geschreven heeft (als het al een 'journaliste' is) op de loonlijst staat van de nieuwelerenmafia (of nieuwelerenmaffia, zoals sommige mensen zeggen). Die gedachten laten we geheel voor zijn rekening. Het kan namelijk ook gewoon een typisch geval van slechte, slordige en domme 'journalistiek' zijn.

In de eerste zin gaat het al meteen mis:

"Het nieuwe leren is erg populair."
Gelul. Als je zo'n stelling poneert, moet je bovendien met feiten komen die hem ondersteunen en anders moet je hem weglaten. De volgende zin zou de aangewezen plaats voor de vereiste feiten en argumenten ter adstructie van de stelling zijn, maar die staan er niet in. Wel staat er:
"Daar spelen de pabo's op in."
Als die opmerking het resultaat is van gedegen onderzoek of desnoods een rondje bellen, willen wij dat graag weten. Bovendien is "de pabo's" veel te algemeen, tenzij het echt alle pabo's zou betreffen. Gezien de steeds grotere weerstand die het 'nieuwe leren' in onderwijsland oproept, waardoor de eerste pabo's er alweer van af schijnen te willen, kunnen wij ons dat niet voorstellen (deze zin is opzettelijk suggestief en wij kunnen er geen cijfers bij leveren, maar wij wilden even laten zien dat wij ook dingen uit onze duim kunnen zuigen. Alleen zeggen wij het er eerlijk bij, dat is het verschil). Verder:
"In Den Haag krijgt deze onderwijsvernieuwing een eigen pabo-afdeling."
Ach zo. Er kwam een persberichtje van een Haagsche pabo binnen bij Trouw en daar moest een stukje over komen. Zo'n stukje begin je dan kennelijk niet met de zin: "we hebben een persberichtje ontvangen van een school die meent enige reclame nodig te hebben." Volgende zin:
"De animo onder studenten is groot."
Daar hadden wij dan graag de cijfertjes over. Bovendien willen wij graag weten hoe de animo onder de 'studenten' na een paar weken is, als ze doorkrijgen dat ze belazerd worden.
"In het nieuwe leren, een verzamelnaam voor verschillende onderwijsvernieuwingen, is de docent meer begeleider dan overdrager van kennis."
Sterker nog, in deze vorm van onderwijsvernieling is kennisoverdracht een vies woord.
"In het onderwijs zijn felle tegenstanders van deze stroming,"
Hoe waar.
"die snel aan populariteit wint."
En helaas vliegt de schrijfster meteen weer uit de bocht. Zou dat zinnetje letterlijk uit het persbericht komen?
"Op pabo-vestigingen van hogeschool Inholland"
Hogeschool Inholland? Daar was toch wat mee? Had die hogeschool vorig jaar geen ruzie met ontevreden leerlingen die de webzijde http://www.injeholland.nl hadden opgericht? (Wie dat adres nu intikt komt trouwens op de webzijde van Inholland uit, dus de hogeschool heeft kennelijk gewonnen). Maar goed. Hogeschool Inholland is dus de school waar het stukje eigenlijk over gaat.
"kunnen leraren-in-opleiding zich in het nieuwe leren specialiseren."
Een makkie dus, voor de 'leraren-in-opleiding'. Lesgeven hoeven ze er namelijk alvast niet te leren.
"'Er is veel animo voor',"
Dat hadden we al gehoord.
"vertelt Angelique Reichert, programmadirecteur van de Inholland-pabo's in Rotterdam, Dordrecht, Oegstgeest en Den Haag (2500 studenten)."
Zou dat ook in het persbericht hebben gestaan, of zou de Trouw de moeite hebben genomen haar even te bellen om haar op die manier de kans te geven haar eigen persbericht te herhalen?
"Veel studenten zien in deze stroming hun toekomst."
Goh. Zou er daarom zo "veel animo" zijn?
"Ouders die voor een 'nieuwe leren'-school kiezen, zeggen vaak op het traditionele onderwijs te zijn afgeknapt."
En ouders die hun kinderen van een 'nieuwe leren'-school afhalen omdat ze gemerkt hebben wat het inhoudt, zouden als het moest op hun blote knieën terugkruipen naar het traditionele onderwijs, dat immers altijd nog beter is dan niets.
"Sommige scholen zijn verrast door de enorme belangstelling."
Dat zal best. Maar wat zegt het?
"Zo kwamen er op een voorlichtingsdag van De Nieuwste School, een middelbare school in Tilburg, ruim 2000 ouders en kinderen."
Ja, en? Bij een voetbalwedstrijd van Go Ahead Eagles komen een enkele keer (nou ja, dit seizoen misschien niet eens) zelfs meer dan 2000 ouders en kinderen kijken. Toch lijkt ons dat geen reden om Go Ahead Eagles een belangrijke plaats te geven in het Nederlandse onderwijs.
"Voor de opleiding van aankomend docenten werkt Inholland bij zijn nieuw leren-specialisatie nauw samen met de Haagse basisschool De Bras, een school waar leerlingen van vier tot twaalf jaar in familiegroepen bij elkaar zitten."
Dat klinkt eng. De vraag is of de Haagse basisschool De Bras zich eigenlijk wel een school mag noemen.
"De kinderen bepalen zelf wat ze willen leren en hoe lang ze daarover doen."
AAAAAARRRGH!!!
"Boven deze basisschool opent Inholland volgend jaar een aparte pabo-vestiging 'nieuw leren'."
Laat ons hopen dat die vestiging ook volgend jaar weer gesloten wordt. Liefst een paar dagen voor de opening.
"'Zestig studenten, vooral derdejaars, kunnen daar colleges en workshops volgen', vertelt Reichert. 'Hun praktijkervaring doen ze dan op in De Bras, op die manier leiden we écht samen met de school op.'"
Met als gevolg dat de aldus opgeleide 'begeleiders' de grootste moeite krijgen om elders een baan te vinden.
"De pabostudenten moeten wel aan alle 'gewone' eisen voor basisschooldocent voldoen."
Een pak van ons hart. We weten alleen niet of we het kunnen geloven.
"In het derde jaar kunnen ze kiezen voor het nieuwe leren, net zoals ze dat voor montessori, jenaplan of zorgleerlingen kunnen doen."
Dat zal dan wel.
"Ook andere pabo's bieden steeds meer mogelijkheden aan om theoretische en praktische kennis over het nieuwe leren op te doen."
En ter afsluiting weer zo'n zinloos zinnetje. Let op het ongefundeerde gebruik van "steeds meer". Al bij al een bedroevend stukje. Als wij docent aan de school voor de journalistiek waren en een leerling zou zoiets inleveren, zouden wij met die leerling eens een hartig woordje gaan spreken. Zouden ze bij Trouw geen redactie hebben die zo'n flutstukje kan tegenhouden?

30-03-2006 11.33 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere