Schoolvakanties 2004-2005

Zoals bekend zijn wij tegen het 'Natuurlijk Leren', dat volgens ons een vorm van zweefkezerij is en in ieder geval met onderwijs niets te maken heeft. In het verleden hebben wij het gewaagd het Vader Rijn College in Utrecht als voorbeeldschool te gebruiken, daar wij dachten die school goed te kennen. Iemand die zich Sjaak Luitjes noemde, heeft gereageerd op het stukje waarin wij het Vader Rijn College voor het eerst als voorbeeld te berde brachten (Zie de reactie bij Scholenonderzoek Trouw deugt niet), waarna wij een aantal keren geprobeerd hebben hem ertoe te bewegen nader te verklaren waar wij het dan volgens hem verkeerd zagen. Dat is helaas nog steeds niet gelukt.

Een computer of compjoeter
Veel scholen hebben tegenwoordig een webzijde, zo ook het Vader Rijn College. Helaas bleek ook daar geen actuele informatie te vinden. De subpagina 'Vakanties' geeft bijvoorbeeld wel vakanties weer, maar het zijn de vakanties van 2004-2005, terwijl we nu in 2005-2006 zitten. Slordig. Wie op de voorpagina klikt op 'Bezoek ook Techniek Natuurlijk Leren' komt terecht bij de mededeling "Under construction" en een plaatje van twee knipperlichten. Wij hebben de webzijde bekeken en werden er niet veel wijzer van. Toen hebben we maar weer een eposteltje gestuurd naar meneer Luitjes, want wij willen nog steeds weten waar wij dan wel ongelijk hadden. We hebben ook gewezen op de deplorabele toestand van de webzijde. We hebben (opnieuw) geen antwoord ontvangen, maar misschien komt dat nog. Hieronder volgt een gedeelte van ons eposteltje (als onderwerp hadden wij erboven gezet "Herinnering (misschien wel handig om het eposteltje te lezen alvorens het weg te gooien)"):

Wie niets weet kan zich nooit vergissen
"Geachte heer Luitjes,

Hierbij deel ik u mede dat ik niet vergeten ben dat u nog een aantal vraagjes onbeantwoord heeft gelaten. Aangezien ik voornemens ben binnenkort weer een stukje aan het 'nieuwe leren' en het 'natuurlijk leren' te wijden, wil ik u bij deze graag de gelegenheid geven uw grote mond alsnog kracht bij te zetten door mij te vertellen waar ik ernaast zat.

Voor het geval u mijn opmerkingen reeds weggegooid heeft, volgt hier de text van het eerste onbeantwoorde eposteltje:

[... zie Cpt. Iglo vraagt opheldering ...]"

Tevens wijs ik u op het stukje 'Cpt. Iglo wacht op antwoord' op http://www.opinieleiders.nl/techlog/pivot/entry.php?id=1802 waarin ik zeg "Intussen hebben wij echter ook bedacht dat hier misschien een personeelslid van het Vader Rijn College een Arendjanboekestijntje met ons uitgehaald heeft". Een "Arendjanboekestijntje uithalen" betekent: onder valse naam de eigen loftrompet steken. Dit was naar aanleiding van de reactie van ene Serenay, die zei leerling van het Vader Rijn College te zijn en het een geweldige school te vinden, maar een onjuist e-mail adres had ingevuld en daarna nooit meer iets van zich heeft laten horen. Mocht die leerling daadwerkelijk bestaan, dan zou ik die leerling graag interviewen. In dat geval zal ik tevens op mijn log mededelen dat ik mij met het Arendjanboekestijntje vergist bleek te hebben.

Het staat u natuurlijk geheel vrij om ook dit eposteltje al dan niet ongelezen weg te gooien en het niet te beantwoorden, maar slim is het niet. Mijn stukje schrijf ik toch wel, en als u niet reageert, maakt u het mij natuurlijk een stuk makkelijker dan wanneer u mij met goede argumenten om de oren slaat.

Overigens kan ik u mededelen dat de webzijde van het Vader Rijn College naar mijn mening enige aanpassing behoeft. Het lijkt er sterk op dat daar in geen tijden meer iets aan gebeurd is (de VLAP-groep? Dat was toch die groep waarvan de heren docenten de ramen aan de binnenkant blindeerden om te verhullen dat de leerlingen met de jas aan in de klas zaten te roken? Die was toch opgeheven en vervangen door de tussenklas? "Met ingang van schooljaar 2003-2004 start het VRC een opleiding Zorg/Welzijn." 2003-2004? "start"? In welk jaar leven we ook alweer?) en dat maakt geen goede indruk. In de statistieken van http://www.opinieleiders.nl kan ik zien dat er regelmatig mensen via het zoeken op "Vader Rijn College" bij ons terechtkomen. Er is dus kennelijk belangstelling voor uw school en dan is het jammer als men op zo'n slecht onderhouden webzijde terechtkomt. (Een van onze stagiaires is overigens bereid om voor een zeer bescheiden bedrag uw webzijde geheel bij de tijd te brengen, doch dit terzijde. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan horen wij dat graag).

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Cpt. Iglo

Wij zullen zowel de heer Luitjes als de webmaster van Vaderrijncollege.nl van het bestaan van dit stukje op de hoogte stellen.

[TOEVOEGING, 13.37 uur] Inmiddels hebben wij het mailtje aan de webmaster onbestelbaar retour gekregen: "De gebruiker webmaster (webmaster@vaderrijncollege.nl) komt niet voor in het Domino-adresboek". Zou dat dan ook betekenen dat ze helemaal geen webmaster hebben? In dat geval kunnen ze de webzijde beter uit de lucht halen, lijkt ons.04-04-2006 12.42 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere