Quizvraag: Waar speelt dit zich af? (Niet met nieuwe hint)

De Bommelvraag is nog niet beantwoord, maar we doen er geen extra hint bij. Hieronder volgt een citaat uit een Bommelverhaal. Het komt uit een vertaling:
"Rieolpipestelsel", lies er. "Ofwettering. Iepenjen. Utsmiten. Sluten."
Foldien joech er him del op it skammeltsje en begûn it knoppeboerd te betsjinjen. Wat der krekt barde, koe er net sjen, om 't er spitigernôch it byldskerm net oanset hie; mar de tsjinder krige it allegear oer de lea.
"Alderbedroefdst", prommele dy, doe't in machtige tommelweach him fan 'e sokken reage en him middenmank de doazen troch 't rioel spielde. "Aldergeloks binne dizze itenstrompen fan hecht plestik. Mar it is gjin dwaan allyk en tsjinje sa in miel op, at 'k myn sizze mei."
De vraag is: Waar speelt dit zich af?

De hint is: er zijn niet zo gek veel Bommelverhalen in het Fries vertaald.04-04-2006 20.30 | Door: De Grote Vrager

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere