Kabinet erg stiekem over kernenergie

Atoomenergie, neen bedankt.
Stommeling Jones als kamerclown
Wij zijn de laatste tijd nogal gespitst op de activiteiten van de kernenergielobby. Toen wij dan ook de 'Toekomstagenda Milieu: schoon, slim, sterk' van het godsdienstwaanzinnige neostalinistische griezelkabinet Balkenende binnenkregen, was het eerste wat wij deden, even kijken naar wat daarin gezegd werd over kernenergie. Welnu, in de acht pagina's tellende 'Publiekseditie van de Toekomstagenda Milieu' komt het woord kernenergie helemaal niet voor. Aangezien wij dit kabinet niet verder vertrouwen dan wij het kunnen gooien, hebben we dus meteen even een blik geworpen in de volledige versie van de 'Toekomstagenda Milieu'.

Wat wij al vermoedden, bleek meteen waar. Niet alleen komt het woord kernenergie hier wel in voor, heel stiekem wordt geprobeerd de discussie over deze vorm van energieopwekking over te slaan. Op pagina 53 wordt de kernenergie in een grafiekje op een lijn gesteld met zonneƫnergie en windenergie. Op pagina 54 wordt gepraat over de "randvoorwaarden voor kernenergie" en zegt men:

"Vanuit klimaatoogpunt lijkt nucleaire energie naar verhouding een kosteneffectieve optie. Of uitbreiding in de Nederlandse situatie haalbaar is, zal moeten blijken. In de geliberaliseerde markt is het aan de sector om met initiatieven te komen. Eventuele initiatieven zullen moeten voldoen aan strenge voorwaarden omtrent veiligheid"
Op pagina 58 is het:
"Het kabinet stuurt rond de zomer van 2006 een notitie waarin het aangeeft onder welke randvoorwaarden de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland acceptabel wordt geacht. Na afronding en implementatie van deze wijzigingen zal eind 2006 de opportuniteit van een totale herziening van de Kernenergiewet worden bezien. In dat verband zal een evaluatie van de Kernenergiewet worden uitgevoerd (vooral gericht op juridische stroomlijning en aansluiting op internationale normstelling)."
Op pagina 59 lezen we:
"In de gemoderniseerde Kernenergiewet zal de mogelijkheid worden opgenomen om als bevoegd gezag het al dan niet opwerken van de bestraalde splijtstoffen aan te sturen."
Het kabinet Balkenende heeft zich kennelijk voorgenomen om niet dezelfde fout te maken als premier Lubbers indertijd. Nix 'Brede Maatschappelijke Discussie'. "Het volk hoeft niet eens te weten dat er Ć¼berhaupt over kernenergie wordt nagedacht, dus laten we het maar weg uit de 'Publiekseditie'." Misschien moesten we toch maar weer eens met zijn allen de straat op. Morgen is het twintig jaar geleden dat de reactor in Tsjornobyl raar begon te doen. Zou het kabinet soms denken dat we daarom even niet opletten?

25-04-2006 18.59 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere