Verbetering

Vergrassing, verstruiking en verbossing. En dat is allemaal de schuld van het konijn. Het konijn ging namelijk te veeldood en plantte zich te weinig voort, zodat de overgebleven konijnen niet genoeg konden graven en grazen om eerdergenoemde verschijnselen tegen te gaan. Na een aantal jaren waarin het aantal konijnen in de duinen als gevolg van een virusziekte nogal snel daalde, is er nu echter sprake van een behoorlijke stijging, naar het schijnt. In een bericht werd zelfs gezegd dat het aantal sinds 2003 "spectaculair toegenomen" zou zijn. Dat betekent dan zeker dat de kleine konijntjes niet meer gewoon geboren worden, doch onder begeleiding van fanfareorkesten, dansmariekes en vuurwerk.

Men bedoelt te zeggen dat er in de duinen nu veel meer konijnen zitten dan een paar jaar geleden. Aangezien konijnen erom bekend staan dat ze zich behalve met de verhindering van vergrassing, verstruiking en verbossing vooral bezighouden met de verwekking van kroost, tegen de verveling, ligt de groei der populatie wel in de lijn der verwachting. Als de virusziekte alle konijnen had uitgeroeid, waarna er een paar jaar later plotseling weer miljoenen konijnen in de duinen bleken te zitten, zodat de argeloze wandelaar ze niet meer kon ontwijken en per brancard moest worden afgevoerd, als gevolg van verstapping, was dat een stuk spectaculairder geweest dan de huidige situatie.

Opname in het ziekenhuis leidt vaak tot verpleging en wanneer blijkt dat die dankzij het nieuwe zorgstelsel of door andere oorzaken te wensen overlaat, uit de patiënt doorgaans een verwensing. Of misschien wel meer. Wanneer er te veel konijnen zijn, krijg je overigens te maken met verzanding, verschraling, vernieling en verzakking. Dat zal wel te maken hebben met het feit dat er hier oorspronkelijk helemaal geen konijnen zaten. Het konijn is hierheen gekomen met de Romeinen. Een duidelijk geval van verplaatsing.08-05-2006 14.20 | Door: Arnold Kuijk

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere