Persconferentie Ayaan Hirsi Ali Magan, live gelogd

Stommeling Jones als kamerclown
13:30 Wij zijn er klaar voor, Ayaan nog niet. Onder in beeld loopt de text "Wij wachten op de persconferentie van Ayaan Hirsi Ali". Wij zijn reuze benieuwd of ze staande de persconferentie wordt opgepakt.

13:33 Een buitenbeeldstem legt uit waar het over gaat en vertelt dat men binnen de VVD woest gereageerd zou hebben op de mededeling van Verdonk dat Ayaan Hirsi Ali geen Nederlandse is. De VVDfractie heeft besloten zich niet neer te leggen bij de mening van de minister, aldus de buitenbeeldstem. Dat is wel geinig, want Verdonk heeft altijd schijt gehad aan de rechter, dus nu is het wel grappig dat de fractie schijt heeft aan de minister.

13:36 Gerrit de Leugenaar en de voorzitter van de VVD gaan ook een verhaaltje vertellen. Gerrit de Leugenaar was er verantwoordelijk voor dat Ayaan Hirsi 'als Gerrit mag liegen, mag ik het ook' Ali Magan als kamerlid bij de VVD terechtkwam, of kamerlid voor de VVD werd, zoiets. Ach ja, de ene leugenaar haalt de andere binnen. Soort zoekt soort, noemen ze dat. Ondertussen wordt er op internet druk gespeculeerd over de vraag wie hier nu het meest garen bij spint. Allerlei complottheoriën zijn in aanbouw. Er komt een vrouwenstem dwars doorheen die iets vraagt aan iemand anders. Het is Aldith Hunkar, die probeert Frans Schilham te bereiken: "Kun je me horen?" Als hij haar kan horen, laat hij het in ieder geval niet merken. Wij horen hem in ieder geval niet. Wel horen wij een vrolijk geroezemoes vanuit het zaaltje waar Ayaan Hirsi 'oeps, was ik toch niet onaantastbaar' Magan Ali haar optreden gaat doen.

13:42 Daar is Ayaan en de buitenbeeldstem vertelt dat we strax ook nog een spoeddebat krijgen op instigatie van Femke Halsema van Groen Links. Gezien de kwestie Karimi moet Groen Links natuurlijk wel, want als Ayaan moet wieberen, wordt de positie van Karimi ook nog wankeler dan hij al is (als Karimi ook gelogen heeft, natuurlijk). Ayaan begint. Ze heeft het er moeilijk mee. Zij vertelt dat zij in 1992 naar Nederland is gekomen omdat zij haar leven in eigen handen wilde nemen. Ze begint meteen over vrijheid, strijd tegen religieuze terreur en stapt in de tweede zin (kan ook de derde zijn) al over op haar kamerlidmaatschap. Het spijt ons wel, maar daar zitten we niet op te wachten. Zeg liever iets over je leugens. Ze zegt op haar manier te hebben bijgedragen aan "de debatten over ..." en noemt het vaste riedeltje op. En passant staat zij zichzelf enorm op de borst te rammen, over hoe geweldig zij wel niet is en hoe dankbaar Nederland haar wel moet zijn. Wij vinden dat dat wel meevalt. Ze bedankt de VVD voor haar jaren in het parlement ("terugbetalen, terugbetalen, terugbetalen"). Ook bedankt zij Femke Halsema voor de debatten en ze gaat uitleggen waarom ze ervoor gekozen heeft ermee te stoppen: omdat ze moet verhuizen naar aanleiding van de klacht van haar buren.

13:49 Het is natuurlijk reuze zielig dat ze moet verhuizen, maar goed. Nu heeft ze het over het Zemblaprogramma. Ze zegt dat ze altijd zeer open is geweest over de leugens die ze verteld heeft bij haar asielaanvraag en doet het voorkomen alsof het daarmee af zou zijn. Niet dus. Ze gaat nu uitleggen hoe ze heet en die naam blijkt nog best lang te wezen, maar dat interesseert ons niet zo. Ze heeft een onjuist vluchtverhaal verteld en dat heeft ze zelf ook gezegd. Over haar naturalisatie zegt ze: "hoe vaak geven mensen op de vlucht onjuiste gegevens op" en vindt dat het ontnemen van de nationaliteit een buitenproportionele sanctie is. Dat kan zij best vinden, maar daar gaat zij niet over. Zien wij hier weer iets van de arrogantie die haar zo onsympathiek maakt?

13:53 Zij is treurig gestemd, zo zegt zij en ze zegt: "ik ga weg, maar de vragen blijven". De eerste vraag is natuurlijk of zij wel weggaat, of dat ze eerst nog even moet blijven om een paar zaakjes aangaande strafbare feiten te regelen. Wij weten dat niet, maar dat hadden we al gezegd. Nu zegt ze nog maar eens hoe ze heet en zegt dat ze vandaag haar lidmaatschap van de kamer neerlegt en haar koffers gaat pakken. Waar zijn de handboeien?
Daar is Gerrit de Leugenaar, die vertelt dat hij ook al droevig gestemd is. Hij heeft er begrip voor dat ze ermee stopt omdat ze niet meer kan werken door de bedreigingen. Hij gooit het ook op de personalia, maar het foute vluchtverhaal is de belangrijkste aanleiding. Dat proberen ze nu onder het tapijt te vegen. Gerrit de Leugenaar kiest ervoor agressief de aanval te openen op het programma Zembla. Hij zegt "volledig te goeder trouw" gehandeld te hebben. Zijn stem begint te trillen en als hij niet oppast wordt hij aanstonds onwel. Je kunt horen dat hij kookt van woede jegens Rita Verdonk en hij heeft het gore lef om te zeggen dat hij hoopt dat een eventuele "nieuwe aanvraag tot naturalisatie" net zo snel behandeld wordt als die nationaliteitskwestie. Helaas voor hem: ze is geen Nederlandse, althans volgens Verdonk, omdat ze hier niet had mogen wezen, op grond van de leugens die ze bij haar asielaanvraag heeft verteld. Ze mag van haar advocaat niet ingaan op juridische vragen, zegt ze.

14:01 Iemand vraagt Zalm iets over Verdonk en Gerrit de Leugenaar blijkt duidelijk geëmotioneerd en ontkent nu dat hij boos is op Verdonk. Hahahahahaha. Wij mankeren nix aan onze ogen en oren en je kunt horen en zien dat hij woest is. Nu is er weer een vraag aan Ayaan. Wij wachten erop dat iemand vraagt, waarom ze niet nader is ingegaan op het foute vluchtverhaal. Dat ze niet vragen waarom ze nooit fatsoenlijk gereageerd heeft op de vragen van de I.G.L.O. dienaangaande, valt overigens nog wel enigszins te billijken.

14:05 Men stelt Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges allerlei vragen over de VVD, het kabinet, minister Verdonk en over wat zij vindt, maar de vraag naar het vluchtverhaal is er niet bij. Ha, een zinnige vraag, namelijk of het feit dat ze haar paspoort dreigt kwijt te raken haar toekomst zou kunnen schaden. Daar mag ze dan weer niet op ingaan. Zalm zegt dat hij met terugwerkende kracht nog steeds nix verkeerd gedaan heeft en zoals hij het vertelt is daar wel wat voor te zeggen. Hij zegt wel iets over "vreemde krijgsdienst", maar dat slaat meer op Karimi, die bij de gewapende guerrilla's of zoiets schijnt te zijn geweest. Onmiddellijk zegt hij echter te zullen gaan bekijken hoe de mogelijkheden zijn om te komen tot een versnelde naturalisatie voor Ayaan. Welnu, knul: aangezien Ayaan niet alleen niet kan voetballen, maar zelfs niet getrouwd is met die bolle van Oranje, geven wij haar weinig kans.
Ayaan kondigt een vervolg op 'Submission' aan. Nou en? Ze blijkt verbijsterd te zijn over "hoe snel het gegaan is". Wij zijn echter verbijsterd over hoe langzaam het gegaan is. Ze heeft al jaren geleden verteld dat ze gelogen had en op grond van haar eigen politieke standpunten had ze feitelijk al jaren geleden kamervragen over zichzelf en haar status moeten stellen. Nu krijgt ze weer vragen over het politiek klimaat in Nederland en in Amerika. Nog steeds schijnt men in haar niet alleen een zelfbenoemd islamdeskundige te zien, maar ook nog even een wereldpolitiek en cultuurdeskundige. Men heeft nog geen vraag gesteld over het foute vluchtverhaal. Op de zinnige, want juridische, vragen gaat zij niet in, want "dat mag niet van mijn advocaat". Hou dan verdomme geen persconferentie, of stuur je advocaat. Ha, iemand vraagt waarom ze gelogen heeft over het vluchtverhaal en wat denkt u? Daar gaat ze niet op in. Zij begint meteen weer over die personalia. Maar ja, die zijn niet zo relevant als het vluchtverhaal.

14:16 Wel GODVERDEGODVERDEGODVER. De internationale pers mag vragen in het Engels gaan stellen en de persconferentie wordt weggedraaid. Wat is dat voor gekloot?!? Op ReuTeL 7 gaat het ook over de persconferentie, maar ook daar geen vragen in het Engels. CNN heeft het (overigens terecht, wegens veel belangrijker) over de olieprijzen, gevolgd door het weerbericht. Nou ja, dan moeten we te zijner tijd die internationale kranten en webzijden maar gaan bekijken.

14:21 Toch nog even teruggezapt en nou zien we wel vragen in het Engels.

14:22 Ayaan legt uit dat Nederland verward is, of in verwarring, wat niet geheel hetzelfde is. Misschien is het wel beter om een beetje in verwarring te zijn, dan om zo monomaan bezig te zijn je eigen overtuigingen als onomstotelijk feit te presenteren. "Since last night I have lawyers", zegt ze. Wie zouden dat eigenlijk zijn? Nu komt er een buitenlandse vraag aan Gerrit de Leugenaar en de buitenbeeldstem komt er weer overheen. De buitenbeeldstem memoreert dat Gerrit de Leugenaar in het kabinet wil gaan discussiëren over de mogelijkheid Ayaan alsnog heel vreselijk te matsen. Met het huidige godsdienstwaanzinnige neostalinistische griezelkabinet zou het ons nix verbazen als hij nog zijn zin krijgt ook. Zo niet trouwens ook niet. Wat ons wel zou verbazen, maar waar wij ook ontzettend om zouden moeten lachen, zou een kabinetscrisis zijn. Hé, D66 heeft dringend een spectaculaire klapper nodig. Maar ja, het is D66. Sorry, daar hadden we even niet aan gedacht.

14:28 De fractievoorzitter van de VVD vertelt: "De fractie is verbijsterd, zwaar aangeslagen [...] in de emotie zeg je weleens wat [...] we zijn open geweest naar elkaar [...] u moet zich realiseren hoe belangrijk Ayaan de afgelopen jaren in onze fractie geweest is ..." Hoezo? Ze was voornamelijk niet in de kamer toch? Zou hij nou ook een van de middelbare mannen zijn die met Ayaan het bed hadden willen delen of dat daadwerkelijk gedaan hebben? De fractievoorzitter (hoe heet die vent eigenlijk?) vertelt dat het debat in zijn fractie te maken heeft gehad met het verschil tussen "emotie" en "ratio" en probeert nu alvast het pleidooi van Zalm om Ayaan meteen ongelofelijk te matsen voort te zetten. Hoe laat is dat spoeddebat nu feitelijk, en wordt dat ook rechtstreex uitgezonden? Potverdrie, dan hebben we er verdorie een dagtaak aan, want zo'n debat moeten we natuurlijk ook loggen. De fractievoorzitter is ook boos over de opmerkingen van Verdonk. Toch vinden wij onze zelfverzonnen juridische kwestie, namelijk of een vluchtgevaarlijke valsheidingeschrifteverdachte nog wel vrij rond mag lopen, steeds grappiger worden. Vraag daar eens iets over, jongens.

14:36 Diverse journalisten proberen nu het eventuele lijsttrekkerschap van Verdonk te torpederen, door te doen alsof zij iets fout gedaan zou hebben, of deze kwestie zou hebben aangegrepen om zichzelf te profileren, wat dan kennelijk ook fout is. Iemand vraagt iets over "vijf burgeroorlogen in Somalië", maar volgens de fractievoorzitter ging het daar vandaag niet over. Nou, sukkel, daar ging het nou juist wel over. Het vluchtverhaal klopte niet ("daar kon wat ons betreft geen misverstand over bestaan", zegt hij zelf) en dat kost haar nu uiteindelijk de Nederlandse nationaliteit.

14:40 De persconferentie (die man blijkt Willibrord Verbeek te heten) wordt ruw afgekapt. We krijgen nu een "verslag van de dag tot nu toe" ("De dag begon om 0.00 uur en is inmiddels veertien uur en veertig minuten onderweg"), volgens de omroeper, maar in plaats daarvan krijgen we  textpagina's van teletext voorgeschoteld. Hier is dus iets misgegaan.16-05-2006 13.30 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere