Spoeddebat over Ayaan Hirsi Ali live gelogd

Stommeling Jones als kamerclown
Zo doen wij maanden geen liveverslagen en zo doen we er twee op een dag. Vandaag bijvoorbeeld. Nu weer het spoeddebat over Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges. We zijn er alvast voor gaan zitten en zien meteen Maxime 'Judas' Verhagen, die ons alvast voorbereidt op een poging Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges alsnog heel vreselijk te matsen. Volgens hem zou Ayaan bij een nieuwe poging tot naturalisatie een goede kans maken, daar zij, onder andere, "hier legaal is". De grap is juist dat zij, als Verdonk gelijk heeft en als wij de regeltjes goed interpreteren hier juist al jaren illegaal is.

16:42 Femke Halsema vond "Ayaan Hirsi Ali" "groots" op de persconferentie. Dan heeft zij misschien een andere persconferentie gezien dan wij. Femke zegt nu dat Verdonk de "bijzondere omstandigheden" van mevrouw Hirsi Ali had moeten meewegen en haar dus het Nederlanderschap niet had hoeven afpakken. Femke wil in het debat "het leed herstellen", maar de aap komt meteen uit de mouw: dit schept een precedent voor andere genaturaliseerde Nederlanders en mevrouw Karimi zou een probleem kunnen hebben. Dat laatste zegt Femke er natuurlijk niet bij, maar wij weten allen hoe dat zit. Wouter Bos "respecteert" "Ayaans beslissing" "zeer" en gaat vertellen hoe zielig die arme Ayaan wel is.

16:47 Ook Wouter Bos verbaast zich over de zogenaamde snelheid waarmee de beslissing van Verdonk gevallen zou zijn. Wij blijven erbij dat dat nogal meevalt. Intussen is tijdens het interviewtje met mevrouw Halsema mevrouw de ministerin Verdonk alvast de vergaderzaal ingegaan en de interviewer meende daar met mevrouw Halsema een grapje over te moeten maken, waarin het werkwoord 'sluipen' voorkwam. Gezien de snelheid waarmee mevrouw Verdonk voorbijkwam zouden wij toch liever van 'stampen' spreken.

16:49 Femke Halsema mag als eerste. Ze is nog geen drie zinnen onderweg of Ayaan Hirsi Ali blijkt alweer "bovenmenselijke moed" te hebben. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat Ayaan Hirsi Ali vooral een of meer planken van niet geringe omvang voor de kop heeft. Femke vertelt waar het debat volgens haar over moet gaan en daarbij noemt ze onmiddellijk de behandeling van genaturaliseerde Nederlanders. Wij hebben het even nagevraagd, maar er zijn ter redactie geen reacties meer binnengekomen op de kwestie Karimi van andere tweedekamerleden dan Staf Depla. Femke gooit het op de personalia van Hirsi Ali. Femke weet best, of zou best kunnen weten, dat het niet de personalia zijn die mevrouw Hirsi Ali het Nederlanderschap kost, maar dat het valse vluchtverhaal de belangrijkste kwestie is. Mevrouw Halsema wil weten of de ministerin kan garanderen dat de ministerin geen fouten heeft gemaakt en begint ook te zeuren over de vermeende snelheid van het besluit van de ministerin. Daar hadden wij dacht ik al iets over gezegd.

16:56 Femke praat altijd al enigszins slaapverwekkend, maar nu is het wel heel erg. "Het zal u duidelijk zijn, mijn fractie maakt zich boos", zegt zij, pal nadat zij mevrouw Verdonk van "onbehoorlijk bestuur" heeft beschuldigd en heeft gezegd dat Verdonk haar besluit alleen maar genomen heeft in het kader van de lijsttrekkersstrijd binnen de VVD. Dat Femke Halsema vindt dat Ayaan Hirsi Ali veilig moet blijven, kunnen wij overigens billijken. Ze mag dan gefraudeerd hebben, daarom hoeft ze nog niet meteen dood, per slot van rekening.

16:58 De fractievoorzitter van de VVD mag nu en daar zijn wij blij om. Als Femke Halsema zich nog maar iets langer boos gemaakt had, waren wij er echt bij in slaap gevallen. De fractievoorzitter van de VVD (shit, nou zijn we toch alweer vergeten hoe die man heet. Nou ja, het is toch maar een tijdelijke. Was het niet iets van Willibrord Verbeek?) steekt Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges weer een enorm aantal veren in de reet, maar de kwestie waar het om gaat, namelijk dat haar vluchtverhaal niet klopte (en dat haar fraude, hoe vergevingsgezind je ook bent, misschien net ietsje groter was dan die van Charles Schwietert of Philomena Bijlhout, alsmede dat onduidelijk is, wat ze nog meer allemaal gelogen heeft) roert hij niet aan. Hij informeert naar de criteria voor een onderzoek en vraagt zich af waarom de minister "zo snel" gehandeld heeft. Zo snel? Wacht, die hadden we al gehad.

17:04 Deze man heeft ook een zeer rustgevende toon, dus wij beginnen alweer wat weg te zakken. Zou je automatisch zo gaan praten als je boos en verbijsterd tegelijk bent? Wij zijn nog nooit boos en verbijsterd tegelijk geweest, zo ver wij ons kunnen herinneren. Wij zijn of het een, of het ander en als wij ons echt boos maken, zijn anderen doorgaans verbijsterd. Als wij verbijsterd zijn, hebben anderen daar weinig last van. Volgens ons is dat typisch voor verbijstering. Zo heb je ook mensen die zeggen met stomheid geslagen te zijn. Als wij met stomheid geslagen zijn, hoor je ons daar niet over, want dan kunnen wij geen woord uitbrengen, wegens met stomheid geslagen. De heer Wilders gaat een vraag stellen en die snor van de VVD blijkt van Beek te heten.

17:08 Het blijkt de heer Geert 'mijn haar is net als mijn verkiezingscampagne: permanent' Wilders niet ontgaan te zijn dat mevrouw de ministerin binnen korte tijd van "Ayaan heeft niets te vrezen" overgegaan is op "Ayaan, je moet opsodemieteren", of woorden van gelijke strekking. De heer Van Beek laat zich niet verleiden tot een woedeuitbarsting jegens de ministerin en Nawijn komt er tussendoor met de vraag wat de VVD gedaan heeft toen men haar op de kandidatenlijst  zette. De heer Van Beek vertelt dat men haar gevraagd heeft of er zaken waren die de partij zou moeten weten. Mevrouw Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges heeft toen verteld dat ze gelogen heeft. De VVD heeft toen besloten dat dat een aanvaardbaar politiek risico was. Nou, dan moeten ze dus nu ook niet zeuren.

17:14 "De VVDfractie vraagt geen uitzondering voor Ayaan". Het is geweldig. Maar nu gaat hij weer over die "snelheid" beginnen. En hij vraagt: "Waarom nu? Waarom zij? Waarom zo?" Femke Halsema bleek nog wakker te zijn en imiteert op irritante wijze de vragen van Van Beek, waarbij ze hem vraagt ze te beantwoorden. Zou het niet grappiger geweest zijn om voor Groen Links mevrouw Karimi het woord te laten voeren? Afgezien daarvan realiseren wij ons dat we helemaal vergeten zijn te roepen wat we altijd roepen bij zo'n spoeddebat: wij EISEN EEN MOTIE VAN WANTROUWEN. Wij EISEN EEN KABINETSCRISIS. Mevrouw Osewiesewosetrallala van de Partij Zonder Idealen vraagt de heer Van Beek of de VVD nu beter gaat nadenken over het hardvochtige asielbeleid, waar dit allemaal het gevolg van is. Nou hebben wij misschien iets gemist, maar wij dachten toch echt dat het prutspartijtje van mevrouw Osewiesewosetrallala in het kabinet zat en als zodanig medeverantwoordelijk was voor de manier waarop het asielbeleid werd uitgevoerd.

17:19 Een in maffiapak, compleet met foute stropdas, gestoken dikkerd stelt Van Beek de vraag of de VVD niet gewoon het risico niet had moeten nemen. Osewiesewosetrallala citeert de mening van mevrouw Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges dat enkel het opgeven van valse personalia gewoon moet mogen en doet alsof het haar ontgaan is dat het niet alleen om de personalia gaat, maar ook en vooral om het vluchtverhaal. Of hebben wij nou niet goed opgelet? De heer Nawijn vraagt aan Van Beek waarom de ministerin de regeltjes niet zou moeten toepassen? Van Beek steekt een vrolijke riedel af over het belang van mevrouw Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges en blijkt te vinden dat de wet hier een beetje verbogen had moeten worden.

17:23 Maxime Verhagen komt vertellen hoe zielig het wel is voor Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges. Hij vindt de manier van optreden van mevrouw Verdonk afkeurenswaardig en legt uit wat Wilders ook al had uitgelegd, namelijk dat mevrouw de minsterin wel erg snel van "niets te vrezen" is overgestapt op "wegwezen". Hij komt nu met zijn mededeling, dat zij vijf jaar legaal in Nederland zou verblijven. Neen knul, dat zie je verkeerd. Hij zegt nu dat haar vluchtelingenstatus niet wordt ingetrokken en zegt "terecht". Ons was dat even ontgaan, maar wij vinden dat niet terecht, daar zij juist bij het verkrijgen daarvan gelogen had, of vergissen wij ons nou? Waarom neemt die Verhagen het zo voor Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges op? Hebben ze er in de CDAfractie soms ook zo eentje, die net als die van Groen Links de bui al voelt hangen?

17:30 Osewiesewosetrallala begint met te vertellen hoe goed, hoe geweldig en hoe zielig Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges wel niet is. Het prutspartijtje van mevrouw Osewiesewosetrallala blijkt te willen dat mevrouw de leugenaarster nog voor het eind van de week een nieuw Nederlands paspoort krijgt. Het prutspartijtje van mevrouw Osewiesewosetrallala blijkt expliciet schijt te willen hebben aan het principe "Gelijke monniken, gelijke kappen". Wij blijken kleinzielig te zijn. Wij wisten dat niet, maar als iemand bij zijn gezonde verstand dat tegen ons gezegd zou hebben, zouden wij ervan geschrokken zijn. Gelukkig is het mevrouw Osewiesewosetrallala maar. Femke Halsema stelt haar een vraag die door mevrouw Osewiesewosetrallala met een bits "nee" wordt beantwoord. De vraag is kennelijk moeilijk, want mevrouw Osewiesewosetrallala gaat nu op bitse toon een beetje afdwalen, beantwoordt de vraag niet echt en vertelt waarom er voor mevrouw Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges een uitzondering gemaakt zou moeten worden. Femke zegt nu dat haar vraag met ja beantwoord is. Mevrouw Osewiesewosetrallala begint er bijna van te huilen en "werpt" iets "ver van zich", maar gezien haar warrige taal is ons niet geheel duidelijk wat. Jan de Wit vraagt of het kamerlidmaatschap van mevrouw Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges de uitzondering rechtvaardigt en Osewiesewosetrallala durft opnieuw geen krachtig ja te zeggen. Wij wijzen er nogmaals op dat Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges, als zij inderdaad geen Nederlandse is, ook geen kamerlid had mogen zijn. "Het gaat niet om de regels, maar wat je ermee doet", aldus Osewiesewosetrallala. Meneer Rouvoet van de Christenunie wijst Osewiesewosetrallala erop dat ze nee zij tegen Femke Halsema, terwijl ze ja bedoelde. Osewiesewosetrallala komt er niet uit. Ze gaat nu over op het juridische deel van haar vragen en wijst even op de snelle draai van de minister. Over het vluchtverhaal van Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges geen woord. Ze vraagt om een paspoort voor Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges, uiterlijk vrijdag.

17:42 De heer Wilders mag en opent met de mededeling dat er dagen zijn waarop je je afvraagt wat je in de politiek te zoeken hebt en dat hij daar nu bijzonder veel last van heeft. Nu vragen wij ons dat bij hem al heel lang af, maar wij verwachten niet dat hij nu zijn bullen pakt en naar huis gaat. Daar blijken wij gelijk in te hebben, want hij opent de frontale aanval op Verdonk. Hij beschuldigt haar van de "blinde ambitie om lijsttrekker te worden", "opportunistisch gedrag" en dat zij Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges "geslachtofferd heeft". Hij breekt een lans voor de beveiliging van mevrouw Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges en gaat een stukje verkiezingscampagne voeren, waarin de "Fortuynistische revolutie" genoemd wordt en waaruit moet blijken dat Nederland bang moet zijn voor de moslims. Hé, een mooie plek om dat filmpje van de Vliegende Panters te memoreren. Kent u dat? Het staat hier.

17:48 Wouter Bos blijkt niet boos te zijn. Hij is "geschokt, verbijsterd en verbaasd". Volgens hem blijkt uit het feit dat de minister zich aan de regeltjes denkt te houden dat "de menselijke maat zoek" is. Hij weet hoe dit overkomt in de ogen van de wereld, waar wij dan kennelijk niet bij horen. "Geschokt, verbijsterd, verbaasd en beschaamd". Maar mooi dat de lafbek geen MOTIE VAN WANTROUWEN durft in te dienen, of het KABINET TEN VAL te brengen, zelfs als hij daar een meerderheid voor zou kunnen vinden. Hij begint ook weer over die personalia en die spelen misschien voor dat paspoort wel een belangrijke rol, maar het vluchtverhaal komt ook bij Wauwel de Boskabouter niet aan de orde. Als je lang genoeg naar die lui luistert, zou je haast de indruk krijgen dat mevrouw de Somalische Schreeuwlelijk helemaal nooit ergens anders over gelogen heeft dan haar geboortejaar en haar achternaam. Wij kennen haar niet persoonlijk, maar kennelijk is zij erg prettig in de omgang, want al haar collega's lopen met haar weg, om het zo maar eens te zeggen. Het zou wel erg cynisch zijn om te veronderstelllen dat Wauwel de Boskabouter een onderonsje heeft gehad met Femke Halsema en haar wil helpen de eventuele kwestie Karimi uit de lucht te halen door de kwestie Ayaan op te lossen. Mevrouw Osewiesewosetrallala voelt zich aangevallen doordat de heer Bos heeft gezegd dat zij een uitzondering wil maken. Zij roept: "rechtse kamermeerderheid" en de heer Bos blijkt ook te denken dat het prutspartijtje van mevrouw Osewiesewosetrallala medeverantwoordelijk is voor het heerschende vreemdelingenbeleid. Mevrouw Osewiesewosetrallala werpt die gedachte ver van zich en Wauwel de Boskabouter haalt daar zijn schouders over op. Terecht.

17:58 Van der Vlist is net begonnen en we zijn nu al in slaap gevallen. Tijd om te speculeren over de uitkomst van dit debat: mevrouw de ministerin doet alsof ze de vragen beantwoordt, de verbijsterde, boze, verbaasde, verdrietige en beschaamde kamerleden doen nog even alsof dat misschien niet helemaal genoeg is, maar uiteindelijk haalt de MOTIE VAN WANTROUWEN het niet, als die überhaupt al wordt ingediend. Ook van der Vlist heeft het over de draai van Verdonk. Wie interesseert dat nou? Rita 'ik zeg maar wat en je doet wat ik zeg' Verdonk is toch nooit iemand geweest die zich netjes en consequent aan wetten, regels, afspraken of fatsoensnormen houdt? Als deze kamerleden zich allemaal eens zo hadden ingespannen voor Kalou, toen het tenminste nog ergens over ging. Maar neen. Als Kalou kamerlid was geweest, had het er heel anders uitgezien, maar dan had hij niet in het Nederlands elftal gekund en dan had het ons weer geen reet kunnen schelen. Van der Vlist wil ook dat Ayaan's beveiliging blijft. Nu komt de mafioso en het blijkt Van Ast van de LPF te zijn. Hij gaat niet herhalen wat de anderen gezegd hebben en gaat een lans breken voor Hirsi Ali. Hij heeft het over 'leugentjes' en hij vraagt zich af of de VVDtop mevrouw Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges niet tegen zichzelf in bescherming had moeten nemen. Goede vraag. Een leuke voor Zalm of Van Aartsen. Ayaan's situatie is inenintriest, volgens de geachte afgevaardigde. Dat is ook wel zo, maar daar heeft ze het toch zelf minimaal wel een heel klein beetje naar gemaakt? De moordenaar van Van Gogh mag zijn zin niet krijgen, volgens de mafioso. Tsja. Nu komt Hilbrand Nawijn. Hij vertelt dat hij het altijd met Ayaan eens is geweest: "Maar!" "Er speelt ook nog wat anders, namelijk dat iemand bij het aanvragen van asiel niet mag liegen." Nou behoort Nawijn tot de categorie mensen met wien wij het zelden eens zijn, dus als hij een keer onze mening blijkt te delen, gaan wij meteen kijken wat er aan die mening mankeert. In dit geval kunnen wij de fout zo snel niet vinden, maar gelukkig vergaloppeert de Lijst Nawijn, of was die man nou ook een Groep, zich meteen door te zeggen dat de ministerin het enig juiste besluit genomen heeft. Dat is misschien juridisch niet helemaal correct, maar vervolgens schildert Nawijn tamelijk helder de ontstane situatie en stelt de vraag of iemand die geen Nederlander is wel in de kamer mag zitten. Waarom de heer Nawijn geen vraagtekens zet bij de vluchtelingenstatus van mevrouw Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges, wat hij goed maakt door, als enige tot nog toe, de minister van Justitie een veeg uit de pan te geven over Ayaan's beveiliging, ontgaat ons. Judas Verhagen zegt dat er onder Nawijn een onderzoek naar Hirsi Ali heeft plaatsgevonden, maar Nawijn weet van nix. Verhagen's bron blijkt teletext te zijn en de bron van teletext is Verdonk, die op deze slinxe wijze de verantwoordelijk probeert af te schuiven. Femke Halsema ziet haar kans schoon de aandacht van Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges af te leiden en valt Nawijn aan. Nawijn blijkt nog wel een beetje op de hoogte en vindt in tegenstelling tot mevrouw Halsema niet dat leugens getolereerd moeten worden in een asielprocedure.

18:18 Rouvoet blijkt verbaasd over "geluiden uit de VVD". Wij niet zo. Wij denken dat de VVD aan Ayaan een goede stemmenmagneet dacht te hebben. De heer Rouvoet spreekt het woord "rechtsgelijkheid" en gaat omslachtig vertellen dat het voor de VVD een typisch geval is van "eigen schuld, dikke bult" en de woorden "Lekker puh!" uit hij niet. Hij verwondert zich over de snelheid van beslissen met betrekking tot het Nederlandse paspoort van Ayaan en vraagt waarom er eigenlijk "vooralsnog" bij gezegd werd en waarom die beslissing dan nu al wereldkundig gemaakt moest worden. Hij memoreert de lijsttrekkerscampagne binnen de VVD. Rouvoet's fractie heeft "vooralsnog" (Nice one, centurion!) ernstige twijfels over de beslissing. Hij wil ook weten of Jeepeetje het premiertje op de hoogte was van Godzilla Verdonk's beslissing. Het blijkt Rouvoet opgevallen te zijn dat Gerrit de Leugenaar zijn collega in het openbaar afgevallen is. Rouvoet heeft het ook weer over de personalia en heeft het niet over het valse vluchtverhaal.

18:26 Als laatste komt Jan de Wit van de SP en de SPfractie blijkt "verbijsterd", over de beslissing en de snelheid waarmee de beslissing over het paspoort naar buiten is gebracht. Met stomheid geslagen is hij bepaaldelijk niet. Waarom al die kamerleden nu pas schrikken van de juridische consequenties van procedures die ze toch met zijn allen hebben goedgekeurd, ontgaat ons. Jan de Wit vraagt naar Ayaan's status van dit moment en hij is de eerste die vraagt naar de eventuele vluchtelingenstatus van mevrouw Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges. Ook hij zegt dat Verdonk wel zo snel zal zijn geweest omdat ze lijsttrekker van de VVD wil worden. Hij is de eerste die Salomon Kalou noemt. Goed zo Jan. Hij vindt wel dat de wet ook voor mevrouw Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges moet gelden en zegt dat hem geen leedvermaak past omdat Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges nu slachtoffer is van het beleid dat zij zelf altijd trouw gesteund heeft. Ons past dat leedvermaak gelukkig wel. Zo zijn wij nu eenmaal.

18:32 Jan de Wit sluit af met een "pleidooi voor een generaal pardon voor de groep van 26.001". Daar zijn wij niet zo voor. Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges had volgens ons gewoon niet moeten liegen, maar dat hadden we misschien al eens gezegd. Overigens werd ons onlangs gevraagd wat wij zelf in een vergelijkbare situatie gedaan zouden hebben en wij denken dat we dan glashard gelogen zouden hebben. Dat is namelijk het punt niet. Wij zouden het alleen onder ons petje, onze clownspruik en onze bolhoed gehouden hebben en het niet overal hebben rondgetoeterd. Mocht men ons doorgekregen hebben, alsmede uitgezet, dan zouden wij ongetwijfeld niet geschroomd hebben het nog een paar keer te proberen ("Neen, maar, bent u daar weer, dat is de vijfentwintigste keer. U heeft een prijsje gewonnen. Wat wilt u, een theelepeltje of een speldje?"), maar dat kon voor Ayaan wel eens wat lastig zijn, daar zij nogal bekend schijnt te zijn. Inmiddels wordt Verdonk ondervraagd en zoals gewoonlijk is zij niet onder de indruk van de kamer. Da's nou heel gek, maar wij zijn ook niet onder de indruk van de kamer. De kamer gaat de minister namelijk weer eens niet naar huis sturen. Een beetje zeuren en puntjes scoren voor de volgende verkiezingen, dat is alles.

[Het debat is geschorst tot 20.15 uur]

20:18 We zijn er weer, maar nu op Nederland 3. Het eerste wat we zien is mevrouw Osewiesewosetrallala die staat te verkondigen dat mevrouw Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges meteen een nieuw paspoort moet krijgen. Ferry Mingele lacht haar niet eens in haar gezicht uit. Ondertussen blijkt mevrouw Verdonk bezig te zijn aan haar verdediging. Ze geeft aan hoe zielig zij wel is, omdat ze gedwongen was iemand die zij als vriendin beschouwt en voor wien zij ontzettend veel respect heeft, een mes in de rug te steken, en dat nog wel glimlachend. Mevrouw Verdonk heeft het er maar moeilijk mee. Ach, wat erg.

20:21 Het is werkelijk een grof schandaal, maar opnieuw blijkt dat onze politici hun werk niet doen, doch op hun luie reet voor de televisie zitten te wachten tot een 'journalist' iets de wereld in schopt. Ayaan Hirsi Ali Magan Dinges heeft echter een paar keer verteld dat zij in een telefoongesprek met haar grote vriendin Verdonk betreffende Taïda Pasic al verteld zou hebben dat ze gelogen had, maar dat is vriendin Verdonk dan kennelijk even ontgaan en bovendien is het Verdonk ontgaan dat er al lang bekend was dat mevrouw Ayaan Hirsi Ali Etcetera gelogen had, al was het maar omdat de I.G.L.O. haar ministerie daar reeds in januari 2006 vragen over gesteld heeft, en helemaal niet van die moeilijke. Femke Halsema vraagt nu aan mevrouw Verdonk of mevrouw Verdonk gek geworden is, of dat ze denkt dat de Tweede Kamer geschift is. Femke formuleert het iets anders en vraagt voorzichtig of vriendin Verdonk zich werkelijk door de televisie heeft laten informeren en daarvoor van niets wist. Nu is dat trouwens nog hoogst twijfelachtig, want wij zeggen allemaal weleens iets op de televisie, wat bij nader inzien gelogen of een grap blijkt te zijn geweest (zo kennen wij iemand die in Lingo beweerde heel erg goed slasoep te kunnen koken, en een ander die zei dat hij die slasoep gegeten had) en Ayaan Hirsi Etcetera stond bij 'Zembla' ongetwijfeld niet onder ede.

20:32 Judas Verhagen wil van de ministerin horen waarom ze 'Zembla' nodig had om tot actie over te gaan. Wauwel de Boskabouter gelooft zijn oren niet en vraagt of de ministerin en de IND niet zelf kunnen verzinnen dat ze eens zouden moeten nagaan of iemand liegt. In dit geval hadden ze het niet eens zelf hoeven verzinnen, want mevrouw Etcetera had het allang rondgetoeterd. Wauwel de Boskabouter heeft nog twee vragen. Hij wil weten of het verhaal van mevrouw Etcetera over het gesprek dat mevrouw Etcetera met vriendin Verdonk over meisje Pasic gehad heeft klopt of niet. Volgens vriendin Verdonk klopt de versie van mevrouw Etcetera niet. Nu gaat Wauwel vragen of de ministerin geen andere keuze had.

20:39 Wauwel de Boskabouter blijft erop hameren dat er in "het arrest van de Hoge Raad" bijzondere omstandigheden genoemd worden. Uit het feit dat hij niet ingaat op het herhaalde gebruik van de ministerin van het woord "jurisprudentie" ("Welke jurisprudentie bedoelt u precies, mevrouw de ministerin?") blijkt dat hij juridisch niet goed onderlegd is en hij wordt dan ook links en rechts gepiepeld. Jan de Wit probeert het over te nemen en krijgt ook geen poot aan de grond. Het gekke is dat die man meester in de rechten is en vijfentwintig jaar in de sociale advocatuur heeft gezeten, zo ver wij weten. Dan moet dat toch beter kunnen. Of zou de minister ze gewoon het gras voor de voeten hebben weggemaaid door gelijk te hebben? Een nare gedachte, maar ook wel leuk. Nu komt Osewiesewosetrallala doorzeiken over hetzelfde punt. De ministerin legt nog een keer uit dat, als zij op haar dikke kont voor de buis zit en iemand zegt gelogen te hebben, de ministerin een paar dagen later onmiddellijk in actie komt ("een paar dagen later onmiddellijk". Snapt u hem? Wij vonden hem wel leuk). Nu komt van der Vlist. Die wil ook niet geloven dat de ministerin niet anders kon. Zijn fractie vindt van wel, maar de ministerin zegt van niet. De ministerin zegt dat zij de naturalisatie van mevrouw Etcetera niet hoeft in te trekken omdat die de jure en daarmee ook de facto niet heeft plaatsgevonden. Dat vindt Rouvoet dan weer niet correct, dus nou gaat hij het proberen. Wij geven hem weinig kans.

20:50 Veel interessanter is natuurlijk het eerste stadium, jaren eerder, waarin mevrouw Etcetera een vals vluchtverhaal vertelde, op grond waarvan zij volgens de door haar aangehangen politiek nooit asiel had mogen krijgen. Dit gedreutel heeft niet zo veel zin.

20:56 Kamervoorzitter Weisglas wil graag een beetje vroeg naar huis en begint het de leden te verbieden nog vragen te stellen. Vriendin Verdonk legt uit dat ze geen kant op kon en Osewiesewosetrallala vindt dat de wet dan maar even gewijzigd moet worden, of zo. Vriendin Verdonk houdt vast aan de gedachte dat liegen niet mag en dat is niet eens zo'n gekke gedachte. Wauwel de Boskabouter zegt nu iets over de jurisprudentie en probeert te vertellen dat de minister ongelijk heeft over de "bijzondere omstandigheden". Wauwel de Boskabouter noemt nu ook de zaak Kalou, en zegt dat de minister ervoor had kunnen kiezen om nu minder streng te zijn. Tsja. Kalou was geen kamerlid en mevrouw Ayaan Hirsi Ali Magan Etcetera wel. Alle kamerleden zijn vriendjes van elkaar en alle politiek is vriendjespolitiek, zullen we maar denken. Had je zo druk gemaakt voor Kalou, lul.

21:03 Daar is Van Beek. "Wat hebt u allemaal laten onderzoeken?", vraagt hij. Nou, zo veel kan dat niet wezen, gezien de snelheid, waarmee ze te werk is gegaan, maar het blijkt nog veel erger: "we zijn op een aantal sites wezen kijken" en "we zijn op een uitspraak in the Guardian gestuit" en dat was het dan zo'n beetje. Wel godverdomme, hun onderzoeken zijn dus nog minder grondig dan die van onze vaste columnist annex losse onderzoeksjournalist. Die stuurt tenminste nog weleens iemand een eposteltje met een vraag, maar dat is voor zo'n ministerin misschien iets te veel werk.

21:09 Femke Halsema blijkt liegen niet erg te vinden en zegt dat het niet zo erg is als iemand liegt over zijn naam, als iedereen maar weet wie het is. Mevrouw Halsema liegt met open ogen. Ze beweert dat het emailadres van Ayaan Hirsi Ali al jaren magan@tweedekamer.nl zou zijn. Dat is niet waar. Het emailadres van Ayaan Hirsi Ali, zoals wij dat kennen, en waarvandaan Ayaan Hirsi Ali ook een geautomatiseerd antwoord aan onze losse onderzoeksjournalist heeft doen toekomen is A.HirsiAli@tweedekamer.nl, al jaren. Dat vriendin Verdonk dat niet blijkt te weten verleent haar mededeling dat ze nog nooit met Ayaan gemaild heeft een zekere geloofwaardigheid. Uit het geautomatiseerde antwoord, dat ook op deze webzijde te vinden is, citeren wij:

"Door de grote hoeveelheid (elektronische) post die ik ontvang kan ik niet iedereen persoonlijk antwoorden."
Nergens staat dat dat niet op het adres A.HirsiAli@tweedekamer.nl was, die "grote hoeveelheid (elektronische) post". Dit was nu eens authentiek een ongelofelijk domme actie van Femke Halsema. Natuurlijk is het mogelijk dat het adres inmiddels veranderd is, of dat ze er twee heeft (wij hebben er tientallen), maar dan had Femke niet moeten zeggen "magan@tweedekamer.nl, al jaren."

21:23 Men blijft maar doorhameren op de misvatting dat het niet zou uitmaken hoe je zegt dat je heet als men maar weet wie je bent. Als de ministerin daarmee akkoord zou gaan, zou ze de hele identificatieplicht onderuit halen. Nu zijn wij daar wel voor, voor dat onderuit halen, maar wij denken niet dat de ministerin daar ook zo blij mee zou zijn. Of minister Dombo. Nu zegt de ministerin dat Ayaan een vluchtelingenstatus had, een A-status, nog wel, wat dat dan ook wezen mag, en wederom springt er niemand om te zeggen: "Ja, daar wilde ik het nog eens eventjes met u over hebben".

21:27 Alle antwoorden van de ministerin komen erop neer dat Ayaan Hirsi Ali Magan Etcetera nooit Nederlandse is geweest en dat de ministerin daar helemaal nix aan kan doen. Zij zegt tegen Wilders dat haar kandidatuur voor het lijsttrekkerschap van de VVD er nix mee te maken heeft (Hahahahahaha. Wat een droge humor. Je moet maar durven, overigens) en probeert ook over het voetlicht te krijgen dat ze helemaal geen draai gemaakt heeft, door van "niets te vrezen" over te stappen naar "opsodemieteren". Intussen horen wij van onze losse onderzoeksjournalist dat hij inmiddels een eposteltje verstuurd heeft aan magan@tweedekamer.nl en dat dat nog niet onherstelbaar (bewuste grap, niet over mailen graag, in ieder geval niet met ons) retour gekomen is. Wat niet is kan nog komen, maar "vooralsnog" houden we er rekening mee dat dat adres dus wel bestaat, wat  niet wegneemt, dat dat dus niet "hét emailadres van Ayaan" is. We zullen hem even vragen ook een mailtje naar het andere adres te sturen, terwijl de ministerin en de kamerleden leuk blijven dooremmeren over de problematiek. Jan de Wit heeft de ministerin horen zeggen dat mevrouw Ayaan nog een keer kan proberen het Nederlanderschap aan te vragen. Wij vinden dat wel erg makkelijk, want wij zijn in gedachten blijven steken bij de leugens van 1992, op grond waarvan ze hier niet eens had mogen wezen, meenden wij ons te herinneren.

21:38 Mevrouw Osewiesewosetrallala stelt een heel leuke vraag: "Wij hebben hier dus al die tijd met 149 kamerleden gezeten, wat ongrondwettelijk is." HAHAHAHAHAHAHAHAHA. HAHAHAHAHAHAHAHA. PROEST. SNORT. HAHAHAHAHAHAHAHA. HAHAHAHAHAHA. SNIF. Grinnik. Het grappige is dat mevrouw Osewiesewosetrallala gelijk heeft. De kamer dient derhalve onmiddellijk ontbonden te worden, het kabinet gaat naar huis en wij hebben onze zin: NIEUWE VERKIEZINGEN. Inmiddels begint Osewiesewosetrallala alweer knap pinnig te worden, en wij vragen ons af, wie van de dames strax als eerste gaat krabben of gaat huilen.

21:42 Terwijl Maxime Verhagen staat te zeuren, komt onze losse onderzoeksjournalist melden dat hij een eposteltje ontvangen heeft van mevrouw Ayaan Hirsi Ali Magan Etcetera. Wij mogen het knippen en plakken en doen dat natuurlijk onmiddellijk:

"Hartelijk dank voor uw bericht. Door de grote hoeveelheid (elektronische) post die ik ontvang kan ik niet iedereen persoonlijk antwoorden. Uiteraard neem ik wel kennis van de inhoud.

Met vriendelijke groet,
Ayaan Hirsi Ali"

Nu vraagt u zich natuurlijk af, van welk van beide adressen dit mailtje afkomstig is. Welnu, het is een antwoord op het mailtje aan A.HirsiAli@tweedekamer.nl, maar als afzenderadres staat er orgfrchira@tweedekamer.nl, dus dat is dan een derde adres. Het was overigens een "Out of Office AutoReply". "Out of Office". Zeg dat wel. Via deze snelle actie is dus vastgesteld dat het noemen van het mailadres van Ayaan door mevrouw Femke Halsema een blunder eersteklas is geweest. Die domme Femke toch.

21:56 Osewiesewosetrallala vraagt nog maar eens of de kamer al die tijd ongrondwettelijk geweest is. De heer van As (van Ast?) had over die vraag willen debateren, maar dat mag van de voorzitter pas over zes weken, als Ayaan in beroep geweest kan zijn. Osewiesewosetrallala wil alleen maar weten of de ministerin aan die vraag gedacht heeft. Rouvoet wil nog antwoord op de vraag of Balkenende wist wat Verdonk ging zeggen geconstateerd te hebben. Ja. Rouvoet wil weten of er dus ook overeenstemming was over de procedure. "Dus hij steunde deze lijn". "Ik heb hem geïnformeerd".

22:06 Het zinloze gemierenneuk met Vriendin Verdonk is vooralsnog afgelopen en nu mag minister Dombo. Minister Dombo zegt dat Ayaan niet om veiligheidsredenen vertrekt en dat haar nationaliteit er niet toe doe: "Ook buitenlandse ambassadeurs worden hier bedreigd", zo zei hij. Hij corrigeerde zich wel onmiddellijk, maar het was toch een leuke verspreking. Hij blijkt ook te willen voorkomen dat mensen "niet geïsoleerd hoeven te wonen". Dat bedoelde hij vast ook niet zo.

22:54 De vergadering wordt om 23.00 uur hervat en Ferry Mingele vertelt intussen pontificaal dat "het" e-mailadres van Ayaan magan@tweedekamer.nl is, terwijl wij hebben laten zien dat dat hooguit een van de e-mailadressen is. We zien Femke nog een keer de fout ingaan. Ongelofelijk. Weliswaar heeft een van de Vissticks ons verteld de indruk te hebben gehad dat Femke het hier over een intern e-mailadres had, maar dat blijkt voor ons nergens uit. Femke zal echt met een geprint mailtje van Verdonk moeten komen, bewijsbaar gestuurd aan magan@tweedekamer.nl en niet aan A.HirsiAli@tweedekamer.nl. Ferry Mingele bereidt ons er maar vast op voor dat alles met een sisser zal aflopen.

23:22 Het debat is weer begon en Femke Halsema trapt af. Zij blijft hameren op de personalia en wij hebben inmiddels begrepen dat het debat niet gaat over de vraag of mevrouw Etcetera hier op grond van haar vluchtverhaal überhaupt had mogen wezen, maar alleen over de nationaliteit en het ingetrokken of nooit afgegeven paspoort. Femke gaat meteen weer in de fout en blijft beweren dat heel Nederland wist dat mevrouw Etcetera eigenlijk mevrouw Magan was. Welnu, wij wisten dat niet en onze multiculturele Visstick G. hoorde er ook van op. Visstick R. zal het allemaal zijn rug roesten, of desnoods zijn reet, maar dat is een heel ander verhaal. Femke maakt een foute combinatie. Heel Nederland wist, of had kunnen weten, dat mevrouw Etcetera gelogen had in de zaak van haar vluchtverhaal. Dat zij gelogen had, was bekend. Dat zij Magan heette was helemaal niet zo publiek bekend. Misschien dat Femke en haar kamervriendjes en vriendinnetjes het allemaal wisten, maar ja, dat zijn er hooguit honderdnegenenveertig en met mevrouw Etcetera erbij honderdvijftig. Femke en haar kamervriendjes en vriendinnetjes hebben misschien de boekjes van mevrouw Etcetera gelezen, wij wisten niet eens dat ze er meer dan eentje geschreven had ('De zoontjesfabriek' en dat vonden we zo'n kuttitel dat we het niet eens in handen gehad hebben. We zeggen het maar zoals het is). Vriendin Verdonk wist misschien echt niet dat Vriendin Etcetera over haar naam gelogen had. Weliswaar was er in het intermezzo een interview met Leon de Winter (heeft die zijn Nederlanderschap eigenlijk wel legaal verkregen?) die Vriendin Etcetera wel degelijk tegen Vriendin Verdonk had horen roepen dat Vriendin Etcetera gelogen had en aan wien Vriendin Etecetera verteld had wat Vriendin Verdonk gezegd zou hebben, maar hij heeft het Vriendin Verdonk niet zelf horen zeggen, dus daar hadden we toch weer heel weinig aan. [VERVOLG]16-05-2006 16.38 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere