Reclamefaxers, de hondelulle van de week

Iedere maandagochtend tussen elf en twaalf is het hier op de redactie raak: de telefoon gaat en aan de andere kant blijkt zich een faxapparaat te bevinden. Wij hebben zelf al jaren geen faxapparaat meer, dus dit is niet alleen zeer ergerlijk, het is ook nog buitengewoon zinloos. Meestal belt het stomme apparaat een kwartiertje later nogmaals. Vandaag hebben wij besloten de reclamefaxers collectief uit te roepen tot hondelulle van de week.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om twee oude stukjes van onze vaste columnist over te nemen, die onze gevoelens ten opzichte van ongevraagde faxen wel aardig verwoorden. Wij mochten de stukjes hebben omdat ze op zijn thuispagina toch maar een beetje een kwijnend bestaan stonden te leiden.

Het eerste stukje dateert van 5 mei 2000 en gaat als volgt:

Arnold tegen Eau Vital

Iedereen die in het bezit is van een faxapparaat krijgt weleens een ongevraagde reclamefax binnen. Persoonlijk heb ik daar een pleurishekel aan, maar als het bij één fax blijft, houd ik mij doorgaans in.

Als een bedrijf mij met faxen blijft bestoken, begin ik mij op te winden, vooral als het bedrijf in quaestie dan ook nog de onbeschoftheid heeft mij te vertellen wie ik moet bellen als ik geen fax wens te ontvangen. Ik heb toch verdorie niet om die faxen gevraagd, is het wel?

Een bedrijf dat mij faxen blijft sturen als ik daar niet op reageer, is volgens mij tamelijk dom. Een bedrijf dat mij faxen blijft sturen als ik terugfax dat ze daarmee op moeten houden, is volgens mij nog dommer. Een bedrijf dat mij blijft befaxen, nadat ik een kwade alsmede in onwelvoeglijke taal gestelde fax heb teruggestuurd, tart mij.

Eau Vital is zo'n bedrijf. Eau Vital probeert mij al geruime tijd een watercooler aan te bieden. Maar:  IK WIL HELEMAAL GEEN WATERCOOLER . Dat heb ik ze laten weten ook. Helaas willen ze niet luisteren. Toen ze mij op eerste paasdag weer een fax deden toekomen (Super Aanbieding: 2 weken gratis een watercooler) heb ik mij dan ook genoodzaakt gezien het volgende terug te faxen:


Geachte Eau Vital,

en streep het geachte maar meteen door.
Jullie zijn een stelletje ongelofelijke klootzakken, en ik gevoel werkelijk niet de minste achting voor jullie. Ik ben niet iemand die geneigd is meteen met dreigementen te beginnen, en zelfs wanneer ik, zoals nu door jullie, tot het uiterste geprovoceerd wordt, houd ik mij in, hoewel dit mij niet licht valt, doch dit terzijde.
Ik weet niet waar jullie zitten, en ik hoef het niet te weten ook, daar dit de neiging om bij een eventuele wandeling langs jullie pand of panden, één of meer stenen door de ruit te werpen om daarmede van mijn ergernis te getuigen, zou kunnen oproepen, hetgeen wij allen, naar ik meen, gaarne zouden willen vermijden, maar het moet mij van het hart, dat ik toch echt dacht mij bij een voorgaande gelegenheid in voldoende onwelvoeglijke taal te hebben uitgedrukt om van jullie kutfaxen over die klotewaterkoelers van jullie verschoond te blijven. Nu dit helaas niet het geval blijkt, deel ik jullie het volgende mede:
als ik niet op 28 april om 17.00 's middags in het bezit ben van een keurige excuusbrief, waarin jullie mij op zoveel mogelijk manieren heel erg netjes en heel erg beleefd vragen om vergiffenis voor het feit dat jullie mij elke keer weer hebben durven tergen met jullie, door mij nooit goedgekeurde, en zeker nooit gewenste, kutfaxen over die klotewaterkoelers van jullie (of klotefaxen over die kutwaterkoelers, als jullie dat liever horen), zal ik niet schromen om a) jullie met naam, toenaam en bewijsexemplaar van zo'n klotekutfax over zo'n verrotte waterkoeler op mijn website te plaatsen, bijvoorbeeld in het humorhoekje (en geloof me, als ik de geest krijg zijn jullie niet degenen die erom kunnen lachen) en b) weet ik nog niet, maar jullie kunnen van mij aannemen dat jullie het ook helemaal niet willen weten ook.

Voor zover ik nog niet duidelijk ben geweest: ik ben niet langer een potentiële klant.

Overigens zal ik jullie bij elke volgende fax die ik nog van jullie ontvang, weten te treffen met een eis tot schadevergoeding waarvan jullie ogen een achterwaartse omwenteling in de kassen zullen maken, en die zou kunnen leiden tot ernstige vormen van klepverstuiking op de boekhouding.

Met vriendelijke groet,
en laat het vriendelijk maar weg,

[ondertekening] (en heb het lef niet mij ooit nog een fax te sturen)

P.S. Had ik al gezegd dat ik geen prijs stel op een waterkoeler!?!#!


Verrassenderwijze heeft Eau Vital niet voor 28 april op deze fax gereageerd, vandaar dat ik hem nu (5 mei 2000, bevrijdingsdag) maar even op Internet gezet heb. Ook heb ik ze even een e-mailtje gestuurd (overal@eauvital.com) met de mededeling dat zulks geschied is. Mochten ze nog reageren, dan zal ik dat hier zeker mededelen.

Dat was het eerste stukje. Het tweede stukje dateert van 14 september 2002 en gaat aldus:

Arnold tegen Amstelcast

Nadat ik mijn ruzie met Eau Vital (zie Arnold tegen Eau Vital) op mijn humorpagina had gezet, is het een tijdje rustig geweest aan het ongevraagdereclamefaxfront. Zoals bekend (kan zijn) heb ik een pleurishekel aan ongevraagde faxen, maar als het bij één fax blijft, houd ik mij doorgaans in. Ik stuur alleen één zwarte pagina terug, en meestal helpt dat.

Als een bedrijf mij met faxen blijft bestoken, begin ik mij op te winden, vooral als het bedrijf in quaestie dan ook nog de onbeschoftheid heeft mij te vertellen wie ik moet bellen als ik geen fax wens te ontvangen. Ik heb toch verdorie niet om die faxen gevraagd, is het wel?

Bij een tweede fax stuur ik twee zwarte pagina's terug, en meestal houdt het daarna op met de flauwekul.

Zo niet in het geval van Amstelcast. Natuurlijk heb ik geen idee wat het bedrijf aanbiedt, want hun faxen lees ik niet.  MIJN GEDULD IS METEEN OP  als ik een ongevraagde commerciële fax binnenkrijg. Wie denken die klootzakken wel dat ze zijn? Mijn faxpapier en mijn telefoonlijn te misbruiken voor hun kutreclames? Dat heb ik ze laten weten ook. Hopelijk willen ze nu luisteren, maar zo niet, dan niet. Toen ze mij op 13 september 2002 om 23.35 uur weer een fax deden toekomen heb ik mij genoodzaakt gezien het volgende terug te faxen:


Geachte Amstelcast,

maar niet heus.
Jullie zijn een stelletje eikels.
Jullie sturen mij ongevraagd faxen. Om 5 voor half twaalf. Idioten!!!
Voor straf stuur ik jullie thans tien minuten lang faxen terug. Ik zal jullie naam onthouden. En word nooit klant. Volgende keer wordt het twintig minuten.

Met boze groet,

En zak er maar in.

P.S.: Deze fax zet ik op mijn veelbezochte humorpagina home.wxs.nl/~a.kuijk/humor.htm. HUFTERS!

[niet ondertekend]


Helaas werd tijdens het faxen van zwarte pagina's de verbinding steeds verbroken, wat mij de gelegenheid gaf om nog kwader te worden dan ik al was, wat leidde tot een tweede fax, als volgt:
Hé, Amstelcast,
Er zijn nu een paar minuten voorbij, en ik realiseer me, dat jullie een stelletje klootzakken zijn, en dat ik jullie dat nog niet verteld had, waarvoor mijn excuses. HAHAHAHAHA! En Ha! En HA!
Sodemieter lekker een eind op.
Verkopen jullie misschien iets?
NOU, MOOI NIET AAN MIJ.
(De tekst van deze fax is vanaf 14-9 te bezichtigen op mijn humorpagina)

Helaas bleef de verbinding verbroken worden, zodat mijn voornemen om alle toner, of hoe dat spul ook heet, van Amstelcast op te maken in de wielen gereden werd.
Dit kwam mijn humeur niet ten goede en leidde tot de volgende fax: Zeg, Amstelkut,
IS DAT NIET WAT ONBENULLIG, MIJ TE LATEN TERUGFAXEN EN DAN ONDERWIJL DE VERBINDING TE VERBREKEN?
FOEI.
MIJ MAAKT HET NIX UIT EN OOK DEZE FAX ZET IK OP MIJN HUMORPAGINA.
ONTHOUDT MAAR: JULLIE MANIER VAN RECLAME MAKEN WERKT AVERECHTS EN ALS IK GODVERDOMME NOG 1 KEER EEN FAX VAN JULLIE ONTVANG DOE IK JULLIE EEN PROCES AAN MET EEN EIS TOT SCHADEVERGOEDING WAARVAN JULLIE OGEN EEN ACHTERWAARTSE OMWENTELING IN HUN KASSEN ZULLEN MAKEN. 

  THANS VOLGEN ER NOG ZOVEEL MOGELIJK ZWARTE PAGINA'S. 

  AJU. 

  KUIJK. 

   P.S. home.planet.nl/~a.kuijk/humor.htm  


   Of het geholpen heeft, weet ik niet, maar het lucht wel vreselijk op.

(Noot van uw captain: korte tijd later heeft onze vaste columnist de stekker uit zijn faxapparaat getrokken, daar het apparaat de geest gegeven had. Hij heeft nooit meer een nieuwe faxmachine gekocht. Gek hè?)29-05-2006 18.12 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere