Hans Crombag antwoordt niet

Toen onze vaste columnist, annex losse onderzoeksjournalist alsmede serieuze boekrecensent bezig was met het werk (wat bijna een week langer duurde dan verwacht en afgesproken, waarna wij hem ook nog moesten verzoeken het aantal woorden fors te verminderen, maar dat is een heel ander verhaal) aan zijn recensie van het boek 'Lucia de B., Reconstructie van een gerechtelijke dwaling' merkte hij dat hij nogal van mening verschilde met de schrijver van het nawoord, zijnde Hans F.M. Crombag, emeritus hoogleraar rechtspsychologie aan de universiteiten Antwerpen, Leiden en Maastricht. Onze recensent is geen jurist, maar wel een lezer, en hij wilde graag weten waar genoemde discrepantie (tussen zijn mening en die van Hans Crombag) vandaan kwam. Daarom stuurde hij het volgende eposteltje aan de heer Crombag (althans, dat hoopt hij, want hij had het epostadres ook maar van internet geplukt):
"Geachte heer Crombag,

Zojuist heb ik het boek 'Lucia de B. - Reconstructie van een gerechtelijke dwaling' gelezen.

De auteur lijkt als volgt tewerkgegaan te zijn: hij zegt dat hij iets gaat bewijzen, hij zegt vervolgens dat hij iets aan het bewijzen is, om af te sluiten met de mededeling dat hij het bewezen heeft.

Uit uw nawoord maak ik op dat u zich aan de kant van de heer Derksen schaart. U schrijft: "Dit boek maakt duidelijk dat gerede twijfel - ik druk mij terughoudend uit - mogelijk is over de vraag of Lucia de B. terecht veroordeeld is tot een levenslange gevangenisstraf. Die gedachte, in dit boek met grote nauwkeurigheid onderbouwd ..." Gezien het feit dat ik de "grote nauwkeurigheid" waarover u het heeft in het boek niet terugvind, vraag ik mij af, of u de definitieve versie van het boek wel gelezen heeft voordat u uw nawoord schreef.

Mijn eerste vraag is dan ook: heeft u het boek gelezen?

Verder schrijft u: "Dat is ook wat de auteur van dit boek overkwam: de gedachte dat een hem niet persoonlijk bekende vrouw waarschijnlijk ten onrechte tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld is, heeft hem niet meer losgelaten. De Zivilcourage waarvan dit boek getuigt verdient ieders bewondering."

Dit behoeft enige uitleg, vandaar mijn tweede vraag: aangenomen dat u het woord Zivilcourage gebruikt om aan te geven dat de heer Derksen door het schrijven van zijn boek van bijzondere moed heeft blijkgegeven, welke moed is ervoor nodig om in een zaak waar je zelf niet bij betrokken bent te schrijven dat de rechters het fout gedaan hebben?

Mijn derde vraag heeft betrekking op de zin: " de gedachte dat een hem niet persoonlijk bekende vrouw waarschijnlijk ten onrechte tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld is, heeft hem niet meer losgelaten." Op televisie had de heer Derksen het over een "misselijkmakende vooringenomenheid" bij het Openbaar Ministerie en de verschillende rechters. Denkt u niet dat hijzelf misschien wat vooringenomen is?

Uit een interview met de heer Buruma op de webzijde van de Vox maak ik op dat u zaken kunt aanmelden bij de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken. Gaat u dat in dit geval ook doen, of heeft u dat misschien al gedaan? Zo neen, waarom niet? Zo ja, doet u dat dan alleen op grond van het feit dat u Ton Derksen gelooft, of heeft u zich er zelf ook een beetje in verdiept?

[...]

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
[Ondertekening]"

Het zal wel naar het verkeerde epostadres gegaan zijn, of de heer Crombag had geen zin om te reageren, dat kan natuurlijk ook. Wij zullen in ieder geval proberen de heer Crombag op de hoogte stellen van de negatieve recensie van onze recensent, alsmede van het bestaan van dit stukje. Hopelijk lukt dat en reageert hij alsnog.29-06-2006 00.28 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere