Val kabinet live gelogd

Stommeling Jones als kamerclown
15:39 Wij hebben begrepen dat Jeepeetje het charismaloze premiertje strax met een verklaring gaat komen. Volgens onze bronnen zou hij gaan vertellen dat hij het ontslag van zijn kabinet ging indienen. We zijn er nog niet voor gaan zitten of wij zien en horen de slechtste premier aller tijden zeggen: "... geen gevolgen heeft voor het functioneren van het kabinet."

15:43 Als wij het goed begrepen hebben, blijven alle ministers dus gewoon zitten. De klucht die D66 heet, heeft er dan dus weer een bedrijf bij. Volgens de draadomroep van de Tweede Kamer zou de vergadering tot 15.45 uur geschorst zijn, wat zou betekenen dat de vergadering nu weer heropend zou moeten worden. Wij zien kamerleden binnenkomen, maar de vergadering is nog niet hervat, terwijl het inmiddels wel 15.45 uur is. Wij beginnen te denken dat de kop 'Val kabinet live gelogd' iets te hoopvol zou kunnen zijn. Wij moeten strax een paar mensen een enorme schop onder hun hol gaan geven omdat ze ons verkeerd geïnformeerd hebben. Eerst gaan wij nog even het debat loggen. Zou Osewiesewosetrallala strax in huilen uitbarsten? De D66-ministers hebben dus duidelijk gemaakt uit welk hout ze gesneden zijn: balsahout.

15:50 Wij bedenken dat het toch meer riet is, dan balsahout. Van balsahout kun je nog leuke zweefvliegtuigjes maken, terwijl riet met alle winden meewaait en uitsluitend nuttig is om mandjes van te vlechten, schuttingen van de maken of op het dak te leggen. Neen, toch niet: je kunt er ook fluitjes van maken. Die maken net als D66 een hoop herrie, maar zijn verder van weinig belang, ook net als D66. De kamer begint vol te lopen. Wij zien veel lachende kamerleden.

15:52 De vergadering is heropend. Men begint met een aantal stemmingen over interne aangelegenheden. De overige stemmingen "die nog nodig zouden kunnen zijn" zullen later aan de orde komen.

15:55 Er wordt in snel tempo een serie oninteressante moties over oninteressante onderwerpen verworpen. Wij wachten op de aankomst van Jeepeetje het charismaloze premiertje. Zou hij eigenlijk komen? Of zijn wij opnieuw verkeerd voorgelicht en is men reeds overgegaan tot de orde van de dag? Weisglas praat en hamert alsof hij de trein moet halen, dus wie weet, begint om vier uur de vakantie en moet hij om half vijf bij de halte staan voor de bus naar Salou, zoiets.

15:59 Er komt een bebrilde sumoworstelaar naar de microfoon. Ze blijkt mevrouw Noorman te heten. Op televisie staat Ferry 'de zwetser' Mingele Maxime 'Judas' Verhagen te interviewen. Judas Verhagen maakt duidelijk dat het kabinet gewoon kan blijven zitten en dat hij ervan uitgaat dat Osewiesewosetrallala de zaak reeds met Kwallenbak Brenkheurst en Alexander met de Rare Blik heeft kortgesloten, zodat er niets meer aan de hand is. De vergadering gaat ondertussen gewoon door. Wauwel de Boskabouter is reeds in de kamer aanwezig. Jan de Wit staat iets te betogen, terwijl buiten Ferry de Zwetser vergeefs probeert Jeepeetje het charismaloze premiertje te interviewen.

16:04 De vergadering wordt voor een paar minuten geschorst en daarna zal Jeepeetje de verwachte verklaring afleggen. Osewiesewosetrallala staat in een bespottelijk goed humeur met Frans 'de ijdeltuit' Weisglas te praten en loopt vervolgens mobiel bellend weg. Ze wordt omringd door fotografen, terwijl ook Boris 'het voormalige Grote Roerei' Dittrich staat te bellen. Osewiesewosetrallala loopt de zaal uit. Buiten wordt Mark Rutte geïnterviewd. Kamerlid 'Wij gaan niet naar Oeroezgan' Bakker overlegt met het voormalige Grote Roerei.

16:07 Rutte zegt dat Rita Verdonk "in het kabinet blijft" en "dat dat op deze post is." Er mag van hem niemand aan Rita Verdonk komen. Volgens hem wil ook niemand dat, behalve een enkele geestelijk minvermogende die via Google op zoek is naar naaktfoto's van deze ruggegraatloze rubberen Rita. Rutte gaat het debat doen, zegt hij. In de kamer staat Judas Verhagen met iemand te praten. De fotografen hebben moeite hun keuze te bepalen. Jeepeetje staat Ferry de Zwetser kort te woord. Osewiesewosetrallala komt weer binnen, met een aviertje.

16:10 De vergadering is heropend. Jeepeetje komt binnen en wordt gefotografeerd. Hee, dat is merkwaardig: er zit een aantal seconden vertraging tussen de internetbeelden en die van de televisie. Op internet begint Jeepeetje net aan zijn verklaring, terwijl hij op televisie al toe is aan de belangrijkste mededeling: de hele toestand heeft geen gevolgen voor het functioneren van het kabinet. Weisglas legt uit dat hij nu wil beginnen met iets onbelangrijks (VHO's? Geen idee wat dat is. Misschien verkeerd verstaan?) Van Ast vraagt zich af hoe het kabinet erbij komt dat er niets aan de hand is. Weisglas legt nog een keer uit dat er een procedure moet worden vastgesteld. Bos krijgt het woord en geeft dat door aan Osewiesewosetrallala, die een debat aanvraagt. Dat debat zal plaatsvinden vanaf 16.30 uur en de vergadering wordt geschorst. Jeepeetje het charismaloze premiertje loopt met een walgelijk voldane grijns de zaal uit.

16:17 Nu krijgen we dus de situatie zoals uw en onze captain die reeds had voorzien bij een vorige gelegenheid:

"Hahahahahaha. Je ziet het nou al mijlenver aankomen: eind januari roept Het Grote Roerei dat zijn ministers (hebben ze er dan meer dan één? Alexander Zwetsbol kennen we, maar wie is dan die andere?) uit het kabinet stappen. De ministers lachen eens vriendelijk tegen Boris en zeggen "bekijk het maar". Boris, hierdoor enigszins uit het veld geslagen, laat dit toch niet op zich zitten en dient een MOTIE VAN WANTROUWEN of een MOTIE VAN AFKEURING in, tegen zijn eigen ministers. De oppositie denkt grappig te wezen en laat hem lekker voor joker staan, zodat alleen D66 uiteindelijk voor de motie stemt."
Goed, het is geen eind januari en Het Grote Roerei is vervangen door een wipkip, maar voor de rest is het toch wel hetzelfde.

16:27 Wij pakken er even een biertje bij, omdat wij in feeststemming zijn. Wij zijn namelijk dol op absurde kluchten.

16:29 Het verschil tussen deze klucht en de kluchten van het Theater van de Lach en dergelijke is dat laatstgenoemde een stuk geloofwaardiger waren. Wij overwegen om deze farce om te werken tot een komische opera of een musical en geven onze stagiaire opdracht vast wat melodietjes te verzinnen. De melodie van het titelnummer kunnen we rechtstreex overnemen van Wim Kan en de titel staat ook al vast: 'Struikelend over een paspoort'.

16:33 Rouvoet legt uit dat Van der Laan nu weer aan zet is en hij denkt dat deze hele poppenkast door de normale kijker zal worden gezien als een poppenkast. De indruk vat post dat dit een opzetje is om te voor komen dat Alexander met de Rare Blik straks als schuldige wordt gezien. Hij zal wel tegen de wipkip gezegd hebben dat het beter was als zij de verantwoordelijkheid op zich nam. En of ze dat nou leuk vindt of niet, zij moet het nu maar uitzoeken. Had ze maar niet zo hoog van de toren moeten blazen. Of kakelen, in haar geval. Van As en Nawijn willen Meneertje Rareblik naar de kamer hebben, voor uitleg. Osewiesewosetrallala grijnst vrolijk. Jan Marijnissen staat bij de microfoon en wil ook best Meneertje Rareblik laten opdraven. Kabouter Wauwel en Jan Marijnissen hadden liever gezien dat Osewiesetrallala eerst eens had uitgelegd wat zij ervan vond, maar de vergadering wordt geschorst en Meneertje Rareblik wordt gehaald.

16:40 Wij hopen dat ze niet weer tot half zes 's ochtends gaan zitten vergaderen, hoe leuk het ook is. Volgens een van onze bronnen staat de VVD in de opiniepeilingen inmiddels op de absolute meerderheid, maar volgens diezelfde bron moet D66 alle zetels sinds de oprichting met terugwerkende kracht inleveren, dus zo betrouwbaar is die bron niet. Meneertje Rareblik en Kwallenbak Brenkheurst willen geen van beiden geïnterviewd worden. Ze staan even te smoezen met Jeepeetje het charismaloze premiertje, worden gefotografeerd en zijn volkomen ontspannen. Dat kunnen ze ook zijn, want de enige die voor joker staat is Osewiesewosetrallala.

16:45 De vergadering wordt opnieuw heropend. Osewiesewosetrallala mag eerst. Dat wordt lachen. Ze bedankt de regering voor de ontvangen brief en de geschapen duidelijkheid. Ze accepteert niet zonder slag of stoot dat iedereen blijft zitten. Ze trekt de politieke steun aan het kabinet in. Ja en? Dat betekent dus helemaal niets, want het kabinet blijft dus gewoon zitten, inclusief Meneertje Rareblik en Kwallenbak Brenkheurst.

16:49 Judas Verhagen wil weten wat Osewiesewosetrallala vindt van de opstelling van Meneertje Rareblik en Kwallenbak Brenkheurst. Zij trekt de politieke steun in aan het hele kabinet en denkt dat Jeepeetje nu naar de koningin zou moeten. Er klinkt hoongelach. En terecht. Osewiesewosetrallala snapt het niet en Judas Verhagen legt uit dat ze zich vergist. Hij legt uit dat het kabinet weggestuurd zou moeten worden door de meerderheid van de kamers en vraagt of Osewiesewosetrallala nu een MOTIE VAN WANTROUWEN gaat indienen tegen de eigen ministers. Er wordt opnieuw hard gelachen.

16:53 Op vraag van Van der Vlies legt Osewiesewosetrallala uit dat er "inhoudelijk geen licht is" tussen het standpunt van D66 en de D66-ministers. Luid gelach. Zij zegt dat de ministers dat zullen uitleggen, maar niet in de kamer. Gelach. De voorzitter zegt dat ze het gewoon in de kamer zullen moeten uitleggen. Osewiesewosetrallala snapt nog steeds niet dat ze zich belachelijk maakt. Er wordt weer gelachen. Nawijn legt uit dat de Democraten 66 proberen een ondemocratische streek uit te halen. Hij wil ook weten of er een MOTIE VAN WANTROUWEN komt, maar Osewiesewosetrallala blijkt nog steeds te denken dat de opstelling van haar prutspartijtje iets te betekenen heeft. Zij legt uit hoe zij het ziet en wordt wederom hartelijk uitgelachen. Rouvoet zegt dat Osewiesewosetrallala heeft gezegd: "Verdonk eruit of wij eruit." Hij legt haar uit dat haar conclusie niet klopt en staatsrechtelijk onjuist is. Osewiesewosetrallala begrijpt de vraag niet. Rouvoet legt het graag nog een keertje uit. Wedden dat ze het weer niet snapt? Zou ze nog gaan huilen?

16:59 Nu heeft ze het wel begrepen en ze is het met Rouvoet eens. Aangezien die net heeft uitgelegd dat het kabinet gewoon kan blijven zitten, heeft ze het nog steeds niet begrepen. Van As legt nog een keer uit dat het prutspartijtje toch echt een MOTIE VAN WANTROUWEN moet indienen, omdat de ministers van het prutspartijtje op persoonlijke titel kunnen blijven zitten. Jan Marijnissen snapt niet wat er gebeurd is. Vanmiddag heeft Osewiesewosetrallala nog gezegd dat haar ministers haar steunen, volgens haar is dat nog steeds zo. Osewiesewosetrallala "hecht eraan om dit staatsrechtelijk zuiver te houden". Helaas blijkt ze het staatsrechtelijk niet helemaal helder te zien. Wat een amateur.

17:03 Volgens Osewiesewosetrallala is de brief van de premier een nieuw feit. Jan Marijnissen vraagt: "wanneer wist u dat deze bewindslieden in het kabinet zouden blijven?" Osewiesewosetrallala suggereert dat het kabinet naar de koningin moet en blijkt nog steeds niet begrepen te hebben dat het kabinet dan toch echt moet worden weggestuurd. Judas Verhagen wil nog een keer weten waarom zij denkt dat het intrekken van de steun van het prutspartijtje gevolgen zou hebben voor het kabinet. Als wij hem goed begrijpen zegt hij zelfs: laat Kwallenbak Brenkheurst en Meneertje Rareblik maar weglopen, dan nog blijft het lekker zitten. Osewiesewosetrallala blijkt nog steeds te denken dat, maar wacht, dat hadden we al gezegd.

17:09 Wauwel de Boskabouter zegt iets, maar we verstaan hem niet. De ramen van onze redactievilla staan open en de tuinman is net aan het rondcrossen op de grote motormaaier. Nu is Van der Vlies aan het vertellen dat de coalitie geen meerderheid meer heeft, en dat klopt wel. Hij wil graag weten wat de premier daarvan vindt. Rutte is het daarmee eens. Weisglas vraagt of Jeepeetje het charismaloze premiertje wil reageren, maar dat wil hij niet. Hij legt uit dat er dan eerst weer vergaderd zou moeten worden. Hij heeft "meer gegevens nodig van de kant van de kamer". Hij wil liever eerst horen hoe de andere fracties tegen de brief van het kabinet aankijken. Hij blijkt staatsrechtelijk eens stuk beter onderlegd dan Osewiesewosetrallala. Wauwel de Boskabouter mag naar het spreekgestoelte. Hij voorziet een bizar debat. Daar heeft hij vast wel gelijk in. Hij blijkt het ook niet te snappen en te denken dat het kabinet nu weg moet. Dom, dom, dom.

17:15 Wauwel de Boskabouter wil nieuwe verkiezingen. Jammer dan. Er zal toch echt iemand een MOTIE VAN WANTROUWEN moeten indienen en die zal dan nog moeten worden aangenomen ook. Van As zegt dat hij voldoende vertrouwen heeft in CDA en VVD om het kabinet te laten zitten. Hij is verbaasd over het optreden van Meneertje Rareblik als politiek leider van het het prutspartijtje en zegt het vertrouwen in de beide D66-ministers. Hij zegt dat deze heren het kabinet maar moeten verlaten en dat er dan nog nix aan de hand is. Er wordt gelachen. Hij noemt Meneertje Rareblik de minister van "bestuurlijke vernieling eh vernieuwing". Wij verdenken hem van opzet. Hij dreigt een MOTIE VAN WANTROUWEN in te dienen tegen de ministers van het Prutspartijtje.

17:18 Van der Vlies vraagt zich af of het kabinet nog voldoende steun heeft in de kamer en legt uit, dat je daarvan moet blijven uitgaan zolang het tegendeel niet bewezen is. "Er is wat dat betreft nog geen vuiltje aan de lucht", zegt hij. Gelach. Hij wil graag weten hoe het kabinet het zelf ziet en nu mag Femke Halsema. Ojee, niet in slaap vallen nu. Femke Slaapmiddel blijkt het staatsrechtelijk ook niet te snappen. Osewiesewosetrallala begint langzamerhand iets moeilijker te kijken. Femke Slaapmiddel verwijst naar het kabinet Balkenende één en vindt de situatie die nu dreigt te ontstaan niet zo prettig. We horen haar nog wel zeggen dat er iemand een MOTIE VAN WANTROUWEN zou kunnen indienen, maar we waren even weggedommeld.

17:24 Rouvoet mag en legt uit dat Osewiesewosetrallala gisteravond geroepen heeft "Verdonk eruit of wij eruit" waarna hij verder gaat met een uitleg over het verschil tussen de staatsrechtelijke en de politieke werkelijkheid. Hij zegt dat ze zouden kunnen blijven zitten, maar kan zich niet voorstellen dat het kabinet nu doorgaat met wat men alleen maar heeft beloofd om het prutspartijtje erbij te houden. Zijn uitleg is alleszins redelijk, zowel staatsrechtelijk als  politiek en wil graag een reactie van Jeepeetje het charismaloze premiertje. Osewiesewosetrallala lacht weer, maar niet van harte. Jan Marijnissen mag en legt uit dat de kamer er een zootje van gemaakt heeft. "Dit debat kunnen we waarschijnlijk nog eindeloos voortzetten, zonder dat er consequenties worden getrokken", aldus Marijnissen. De spijker op zijn kop.

17:29 Jan Marijnissen begint het grotesk te vinden en wijst erop dat de politiek leider van D66 nu in het kabinet zit. "We hebben te maken met twee Deezesenzestigen, en dat is erg veel als je op twee zetels staat in de peilingen". Die was leuk en daar kon iedereen oprecht om lachen. Zelfs Osewiesewosetrallala. Als er nu geen politieke consequenties worden getrokken, hoeft niemand volgens Marijnissen nog iets te zeggen over "geloofwaardigheid van de politiek". Ach, in een land waar Ruggegraatloze Rubberen Rita de populairste minister is, is de geloofwaardigheid van de politiek niet echt van belang.

17:33 Judas Verhagen vraagt zich een en ander af met betrekking tot de democratische gezindheid van D66. Hij wijst er nog maar eens op dat het kabinet alleen maar hoeft te vertrekken als het weggestuurd wordt. Bij een coalitiebreuk hoeft volgens hem, en daar heeft hij gelijk in, niet het hele kabinet te vertrekken. Hij heeft er een boekje op nageslagen en citeert een staatsrechtexpert, zegt hij. Osewiesewosetrallala zit een beetje dom te kijken. Judas wil graag horen wat de Prutsministers nu gaan doen. Hij wil ook een reactie van Jeepeetje het charismaloze premiertje. Hij wijst er nogmaals op dat er formeel sprake is van steun voor het kabinet en insinueert dat hij suggereert dat hij misschien eventueel wel een MOTIE VAN WANTROUWEN zou willen indienen tegen de Prutsministers. Een nieuwe variant: twee van de drie regeringspartijen (het Prutspartijtje kan natuurlijk niet achterblijven) dienen een MOTIE VAN WANTROUWEN in tegen het kabinet en die wordt verworpen. Wauwel de Boskabouter blijkt staatsrechtelijk niet onderlegd te zijn. Hij roept dingen over het staatshoofd. Met een beetje geluk loopt dit helemaal uit de hand en wordt en passant de monarchie ook opgeheven. Een fijn plan. Femke Slaapmiddel wijst erop dat het kabinet een MOTIE VAN WANTROUWEN kan overleven met steun van de LPF en daarna afhankelijk blijft van de LPF. Dat is gelul van een dronken aardbei en dat zegt Judas dan ook. Hij formuleert het alleen anders: "dat is formeel onjuist".

17:42 Judas legt uit dat je best met wisselende meerderheden kunt regeren. Dat klopt. Rouvoet vindt dat Judas iets te formeel redeneert. Hij legt uit dat het prutspartijtje is gekocht met het Paasakkoord en vraagt of Judas denkt dat het Paasakkoord gewoon gaat worden uitgevoerd. Het wordt steeds grappiger. Wij zijn benieuwd of de stekker er nog uitgetrokken wordt, maar vrezen dat dat niet eens gaat gebeuren. Voordeel hiervan is, dat we nu nooit meer last zullen hebben van D66. Hoewel, dat hebben we al vaker gedacht, en steeds weer wist de partij als een Phoenix uit de as te herrijzen. Een Phoenix? Meer een hoop stront.

17:48 Wauwel de Boskabouter laat Judas zeggen dat een minderheidscoalitie van CDA en VVD geen andere coalitie is dan CDA, VVD en D66. Wauwel heeft het niet begrepen en denkt nog steeds dat het kabinet weg zou moeten zonder MOTIE VAN WANTROUWEN. Judas zegt dat Wauwel maar een MOTIE VAN WANTROUWEN moet indienen. Nu mag Rutte zijn maidenspeech gaan houden. Gelach. Rutte is blij dat het kabinet gewoon door wil gaan. Hij legt uit dat de VVD zich voor staatsrechtelijke aangelegenheden wendt tot Van der Vlies en vindt het wel lachen dat de Prutsministers gewoon blijven zitten. Hij wil weten wat er gisteravond bij het Prutspartijtje gebeurd is. Hij wil ook wel weten hoe het kabinet verder denkt te functioneren.

17:54 Het is de beurt aan de heer Wilders en wij gaan even plassen.

17:57 Geert Wilders blijkt ook niet staatsrechtelijk op de hoogte en beschuldigt Judas ervan gezegd te hebben dat het kabinet verder moet met "gedoogsteun" van de LPF. Judas reageert meteen en zegt volkomen terecht dat er pas sprake is van een vertrouwensbreuk tussen kamer en kabinet als er een MOTIE VAN WANTROUWEN wordt ingediend. Nawijn is nu aan de beurt en is het eens met Judas. Wij zijn het daar ook mee eens, want als je dan toch staatsrecht hebt, moet je het toepassen ook. De positie van de D66ministers wordt nu wel erg ongeloofwaardig, volgens Nawijn, en dat is wel een beetje zo, maar die positie is altijd al ongeloofwaardig geweest. Nawijn legt uit dat er een MOTIE VAN WANTROUWEN zou moeten worden ingediend en geeft aan, denken wij, dat hij die niet gaat steunen. Hé, wacht eens even, zou Osewiesewosetrallala nu zelfs dom genoeg blijken te zijn om die MOTIE VAN WANTROUWEN niet in te dienen, of niet te steunen, onder het motto: "We steunen het kabinet niet, maar we wantrouwen het ook niet"? Het zou verdorie zomaar kunnen. De vergadering wordt geschorst tot half acht. Ferry de Zwetser probeert Balkenende te interviewen, maar dat mislukt. Van As blijkt toeschietelijker en zegt dat hij het kabinet steunt als hij het ermee eens is en niet steunt als hij het er niet mee is. Hij wil wel dat de drie D66-bewindslieden "opkrassen uit het kabinet". Drie? O ja, Medy het Viswijf zit er ook nog in.

18:15 Ferry de Zwetser heeft aan Femke Slaapmiddel gevraagd of de oppositie te laf is om een MOTIE VAN WANTROUWEN in te dienen, die het toch niet gaat halen en Femke Slaapmiddel zegt dat de oppositie daar te laf voor is. Het kabinet kan dus gewoon blijven zitten en aangezien Kwallenbak Brenkheurst en Meneertje Rareblik schijt hebben aan hun eigen fractie hoeven zij ook nergens heen. Tenzij er natuurlijk een MOTIE VAN WANTROUWEN tegen hen wordt ingediend. Maar wie moet dat dan doen? Wij gaan maar eens even wat koffie zetten en zijn om half acht terug.

18:57 Uit doorgaans onbetrouwbare bron hebben wij begrepen dat het staatsrecht voornamelijk gewoonterecht is. Dat betekent dat het meeste niet op schrift staat, waardoor, strikt formeel geredeneerd, een kabinet ook na een MOTIE VAN WANTROUWEN gewoon kan blijven zitten. Sterker nog, volgens onze bron is er eigenlijk maar één moment per jaar dat de kamer het kabinet kan wegsturen en dat is door de begroting af te keuren. Nog sterker: ook dan zou, strikt formeel, een kabinet gewoon kunnen blijven zitten, al kan het dan wegens geldgebrek weinig doen. Zoals wij het begrepen hebben, kan zelfs de koningin een premier niet ontslaan, daar het ontslag moet worden gecontrasigneerd door de premier.

Doorgaans houdt men zich gelukkig wel zo'n beetje aan het gewoonterecht, maar strikt formeel is er dus nog van alles mogelijk. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk dat Jeepeetje om half acht komt vertellen dat hij toch naar de koningin gaat om het ontslag van het kabinet in te dienen, wat wel het fatsoenlijkst zou zijn en wat we dus niet van Jeepeetje verwachten. Hij is immers de man die vannacht durfde zeggen "Ik hecht aan mijn integriteit en ik sta pal voor de rechtsstaat". En dat dan van iemand die zonder met zijn ogen te knipperen iemand het mes op de keel laat zetten om een valse schuldbekentenis te tekenen. Dat is toch meer het gedrag van een machtswellusteling die ze per ongeluk de macht gegeven hebben. Het is net De Generaal uit de gelijknamige strip van Peter de Smet, met dien verstande dat hij zich in het fort bevind. Iznogoedh die de Kalief heeft uitgeschakeld, dat idee. Wij verwachten dus dat het debat strax nog wel even duurt.

De schuld voor het gehannes binnen D66 ligt volgens ons trouwens bij Meneertje Rareblik en Kwallenbak Brenkheurst. Zoals wij het inschatten zijn die naar die kabinetsvergadering gegaan met de opdracht en de gedachte om Jeepeetje zo ver te krijgen dat hij het hele kabinet demissionair zou verklaren, of hoe het ook heet, en dat is duidelijk niet gelukt. Op dat moment hadden zij moeten zeggen: dan kan er in ieder geval geen unanieme verklaring komen dat er nix aan de hand is. Dat hebben ze niet gedaan. Strikt formeel zouden deze beide klunzen en het viswijf nog in het kabinet kunnen blijven zitten ook, maar over het gewoonterecht hadden we het al gehad. Het vervolg van het verslag is hier te lezen.29-06-2006 15.38 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere