Opnieuw Stalinonazistisch plan op forum Linkse Lente

Gisteren wezen wij al op het stukje ''Hoe gaat het?' Iedereen wordt coach', dat wij een idioot plan noemden. Hans in het Huis, degene die het plan op het forum van Linkse Lente gezet heeft, laat zich door ons oordeel niet ontmoedigen (waarschijnlijk doordat hij er nog geen kennis van genomen heeft in verband met zijn drukke werkzaamheden op genoemd forum) en komt er vandaag overheen met 'Wooncontainers voor asociale bewoners'.

Hij begint opnieuw met een stevige doch niet onderbouwde gemeenplaats:

"Woonoverlast wordt in veel gevallen veroorzaakt door mensen met psychische, sociale, financiële, huishoudelijke of lichamelijke problemen. En vaak met een combinatie daarvan."
Op het eerste gezicht een boudere bewering dan bij tweede bestudering. Dan blijkt er eigenlijk helemaal nix te staan, dankzij de opmerking "in veel gevallen". Ook de zin "en vaak met een combinatie daarvan" maakt de bewering niet sterker. Hans heeft gelukkig ook de oplossing voor het door hem vastgestelde probleem paraat:
"Die mensen (Hij zegt jammer genoeg niet welke mensen. C.I.) moeten heel uitgebreide en begrijpelijke praktische voorlichting krijgen via films op internet. En zonodig aanvullende persoonlijke begeleiding via videochat, email en webforums. Daardoor kan hun overlastgevende gedrag sterk afnemen en kunnen ze in hun woning blijven wonen. Dat is een betrekkelijk goedkope aanpak en kan daardoor worden toegepast op grote schaal."
Daar heb je hem weer met zijn persoonlijke begeleiding, maar net als zijn vorige plan mag het nix kosten. De onverbeterlijke asocialen, die hun gedrag zelfs niet wensen te veranderen na het bekijken van films op internet en ondanks de persoonlijke begeleiding, moeten van Hans in het Huis onverwijld worden gedeporteerd naar plekken waar ze geen kwaad kunnen:
"Een goede oplossing is voor hen vaak een wooncontainer die ongeveer twee kilometer buiten de bebouwde kom staat. Of een houten tuinhuisje met isolatie van steenwol en een klein dubbelwandig plastic raampje. Of een klein, oud bootje met een kajuit. Of een oude, kapotte vrachtwagen. Of een oude caravan. Zulke woonvoorzieningen zijn zeer goedkoop te realiseren. Hierbij kan het onderkomen per bewoner vier a twaalf vierkante meter zijn. Bij gezinnen is vier vierkante meter per bewoner in principe genoeg."
Die Hans. Hij zal zichzelf wel bij het Herrenvolk der niet asocialen rekenen, waardoor hij ervan uitgaat dat hij nooit in de door hem geschetste woonvormen wordt ondergebracht. De door Hans aangewezen asocialen hebben echter ook een voordeel: "Voor deze categorie mensen hoeft er meestal geen begeleiding aanwezig te zijn bij hun woning". Dat scheelt.

Verder wil Hans er wel voor zorgen dat er in de weilanden en op de bedrijventerreinen waar hij de asocialen wil wegstoppen geen revolutie ontstaat:

"Het is wel belangrijk dat de mensen die bij elkaar wonen goed bij elkaar passen, zonder dat ze elkaars negatieve gedrag versterken. De gemeente kan die bewoners op dat criterium bij elkaar zoeken."
Gemeenteambtenaren moeten dus bepalen waar u mag wonen, volgens Hans. En als u net niet asociaal genoeg bent, krijgt u de fatsoensrakkers van de gedachtenpolitie op uw dak, maar dat heet dan persoonlijke begeleiding. De echte asocialen worden door Hans definitief afgeschreven en hoeven eigenlijk niet meer als mensen behandeld te worden en zeker niet als volwaardige burgers. De details van de woonomgeving die hij voor hen in gedachten heeft, spreken wat dat betreft boekdelen:
"[...] dat er niet persé nutsvoorzieningen nodig zijn [...] Met regenwater kan de bewoner zich wassen.

Drinkwater kan hij halen met een fietskar in een jerrycan, bij een buitenkraan van een boerderij in de buurt of hij kan flessen bronwater kopen in een supermarkt.

Riolering is niet beslist nodig. De bewoner kan op enige afstand van zijn woning een gat in de grond graven als wc en daarboven kan hij een demontabel. simpel  wc-hokje of wc-tent plaatsen. De wc-put wordt afgesloten met een deksel. En afval dat wat minder goed biologisch afbreekbaar is, moet hij opvangen in een speciale afvalton met een dakje erboven. Het vocht daaruit kan verdampen. En het restant  moet hij af en toe legen in een rioolput in de buurt, met een fietskar."

Hans heeft iets met fietskarren. De fietskar, het vervoermiddel bij uitstek voor de asociaal. Zou Hans soms door zijn asociale buurman zijn aangereden met de fietskar? En heeft dat dan zijn verbale antiasocialendiarree veroorzaakt?

De asociaal mag van Hans nog wel gas hebben (maar niet via een gewone aansluiting want daarvoor ligt het asocialenkamp te ver van de bewoonde wereld) en ook elektriciteit (windmolentje of zonnepaneel, aangesloten op een accu). Internetten mag ook (desnoods via een internetcafé), want:

"Via internet kan de bewoner zelfstandig allerlei problemen oplossen en hulp vragen via webforims (Typefout van Hans. Niet van ons. C.I.) en email. Bijvoorbeeld over technische en huishoudelijke problemen in zijn containerwoning."
"Technische en huishoudelijke problemen" die de bewoner niet gehad zou hebben als Hans hem niet naar buiten de stad gedeporteerd had. "De bewoner kan de wooncontainer huren van de gemeente, evenals een fiets met fietskar", aldus Hans (weer die fietskar), die ook iets bedacht heeft om de gedeporteerde asociaal buiten de stad te houden:
"De bewoners mogen geen auto bezitten en geen onnodige luxe goederen. Daarmee kan worden voorkomen dat ze gaan stelen. En boodschappen kunnen ze doen met een fietskar."
O, ze zijn niet alleen asociaal, het zijn nog dieven ook. Zou Hans dan niet beter kunnen pleiten voor een betere politie die de asocialen van de straat kan plukken omdat ze zich aan crimineel gedrag hebben schuldig gemaakt? Of zou Hans vanuit zijn denkwereld het begrip rechtsstaat een beetje uit het oog verloren zijn? Dat zou heel goed kunnen, daar steeds meer Nederlanders denken dat de overheid de burgers mag voorschrijven hoe zij zich te gedragen hebben. Bovendien komt in het Stalinonazistische gedachtengoed de hele term niet voor, dus dat klopt. Als Hans erin geïnteresseerd is, kan hij er op internet een en ander over vinden, of hij kan wat boeken over de rechtsstaat uit de bibliotheek gaan halen. Met zijn fietskar, of die van zijn asociale buurman.

Vervolgens komt Hans er niet helemaal meer uit, want de gedeporteerde asociaal, die de hele dag met zijn fietskar onderweg is om zijn dagelijkse zaakjes te regelen, blijkt plotseling nog te moeten werken ook:

"Ik vind dat mensen die zich jarenlang bewust erg asociaal en gewelddadig gedragen en die beslist gezond zijn geen uitkering moeten krijgen, maar te werk moeten worden gesteld in een bedrijf in de buurt. Dat bedrijf hoeft hen slechts de helft van het minimumloon te betalen, want anders willen die bedrijven niet meewerken. En omdat de woningen heel goedkoop zijn, is dat genoeg."
"Een bedrijf in de buurt"? Dat geldt dan alleen voor de gedeporteerde asocialen die op een niet geheel verlaten bedrijventerrein zijn gehuisvest. De gedeporteerde asocialen die in de weilanden zitten, hebben geen bedrijf in de buurt, of het zou de boerderij moeten zijn waar zij hun water halen. Zouden de gedeporteerde asocialen in de weilanden van Hans eigenlijk een fietskar met rupsbanden mogen hebben, of valt dat alweer onder de onnodige luxe goederen die er maar toe leiden dat de gedeporteerde asocialen uit stelen gaan? Waarom Hans de gedeporteerde asocialen überhaupt nog een beloning gunt, is ons een raadsel. Het zal toch niet zijn dat hij plotseling Sinterklaas wil spelen? Een Sinterklazostalinonazist. Die waren wij nog niet tegengekomen en nu waarschijnlijk ook niet.

Zoals het een rechtgeaard Stalinonazi betaamt, gelooft Hans heilig in het nut van de staat, die dit alles gaat regelen, via internet, waar Hans ook heilig in gelooft:

"De rijksoverheid zou de gemeentes via een website uitputtend moeten voorlichten over alle details van dit systeem met containerwoningen. Dit inclusief alle technische en organisatorisch details. Daarmee wordt voorkomen dat elke gemeente opnieuw het wiel moet gaan uitvinden."
Uiteindelijk blijkt het Hans trouwens helemaal niet alleen om zijn asociale buurman en zijn fietskar te gaan:
"Dit plan levert de overheid waarschijnlijk erg veel geld op en vergt betrekkelijk lage investeringen."
Hans in het Huis. Een van de belangrijkste contribuanten aan het forum van Linkse Lente (1258 bijdragen sinds 13 januari 2006).

22-07-2006 13.13 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere