Volkskrant nodeloos onbeschoft. Zou er toch iets mis zijn?

Politie in New Orleans, 1986.
Een paar dagen geleden schreven wij 'Gewoon toeval, niets aan de hand', waarin wij zeiden dat duidelijke overeenkomsten tussen een stukje van Ronald Ockhuysen en een artikel van de New York Observer gewoon toeval waren. Wij vonden dat niet sensationeel, aangezien wij ongeveer weten hoe het werkt en er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Norbert Pek, van uitgaan dat een artiest (in dit geval regisseur Spike Lee) zichzelf in zijn interviews weleens woordelijk wil herhalen.

Wij hebben de redactie van de Volkskrant laten weten dat wij 'Gewoon toeval, niets aan de hand' geplaatst hadden en kregen een rare reactie terug, waarvan wij melding gemaakt hebben in 'Volkskrant reageert verbolgen, maar vergist zich misschien'. Nadat wij dat stukje geplaatst hadden, hebben wij de Volkskrant een mailtje gestuurd, waarop men niet reageerde. Daarom hebben wij onze losse onderzoeksjournalist gevraagd het over te nemen en onze vragen te herhalen. In zo'n geval begint hij meteen te mailen en zijn eposteltje luidde als volgt:

"Geachte mevrouw De Klerck,

Eerder heeft u twee mailtjes ontvangen van Cpt. Iglo, maar nu het serieus wordt, neem ik het van hem over.

Helaas heeft u op het tweede mailtje nog geen antwoord gegeven en het kan natuurlijk zijn dat u het niet ontvangen heeft, daarom herhaal ik het hier even integraal:

-------------- Begin herhaling --------------------

Er moet hier sprake zijn van een misverstand. In mijn vorige mailtje schreef ik immers dat de heer Ockhuysen expliciet niet van het plegen van plagiaat beticht werd, in ieder geval niet door ons. Het stukje 'Gewoon toeval, niets aan de hand' laat wat dat betreft ook niets aan duidelijkheid te wensen over.

In het interview, dat onder de titel 'Onwetendheid voert de boventoon' geplaatst is op Cinema.nl kan ik het woord interviewdag zo gauw niet terugvinden. Misschien kunt u mij even aanwijzen waar in het stuk vermeld wordt dat het hier om een interviewdag gaat?
Of is het stuk op Cinema.nl niet het Volkskrantinterview en heeft het daar dan wel in gestaan?

Ik heb aan uw vorige reactie overigens een stukje gewijd onder de titel 'Volkskrant reageert verbolgen, maar vergist zich misschien'.

-------------- Einde herhaling ---------------------

Kunt u mij misschien ook mededelen op welke datum die interviewdag plaatsvond?

Met vriendelijke groet,

Drs. A. Kuijk,
Internetjournalist"

Het antwoord op dit mailtje liet even op zich wachten en de gevraagde informatie stond er niet in. Het volledige antwoord luidde als volgt:
"Toe maar! Een heuse doctorandus!
Omdat ook verder niets in uw mail of in de zo attent door u meegestuurde boodschap van de figuur zich noemende Cpt. Iglo erop wijst dat het - of u - serieus wordt, zie ik geen enkele reden er verder nog aandacht aan te besteden.

Groet,

Hanneke de Klerck"

Geen aanhef, een vervelend toontje en een makkelijke smoes om geen antwoord te hoeven geven. Daar moet je bij onze losse onderzoeksjournalist niet mee aankomen, dus per ommegaande ging het volgende eposteltje richting de Volkskrant:
"Geachte mevrouw de Klerck,

Uw spottende toon is aan mij niet besteed.

In uw gemakzuchtige antwoord schrijft u: "Omdat [...] niets in uw mail [...] erop wijst dat het - of u - serieus wordt,." Misschien heeft u mijn vorige mailtje niet goed gelezen, maar daarin stond toch echt: "maar nu het serieus wordt". Welk onderdeel van dat zinnetje is er precies te moeilijk voor u?

Dankzij uw humorloze en arrogante, om niet te zeggen onbeschofte, reactie is het nu bloedserieus. Begrijpt u dat een beetje? Fijns.

In uw antwoord aan Cpt. Iglo deelde u mede: "De suggestie dat de Volkskrant in het interview met Spike Lee geciteerd heeft uit de New York Observer zonder bronvermelding, is volkomen bezijden de waarheid."

Dat was een merkwaardige reactie, daar die suggestie expliciet niet gedaan werd. Als mensen zich beginnen te verdedigen tegen niet geuite beschuldigingen, word ik achterdochtig.

U heeft uw mededeling vervolgens kracht bijgezet met de woorden: "De Volkskrant heeft, zoals in het stuk wordt vermeld, Spike Lee een half uur lang gesproken op een interviewdag georganiseerd door de filmmaatschappij."

Hierop heb ik het interview, zoals dat gepubliceerd is op cinema.nl, een aantal keren overgelezen en ik houd nog steeds de mogelijkheid open dat ik iets gemist heb, maar volgens mij staat het er gewoon niet in en wordt, al dan niet opzettelijk, de suggestie gewekt dat de heer Lee de heer Ockhuysen een uiterst zeldzaam exclusief interview van maar liefst een half uur heeft toegestaan. Ik verzoek u vriendelijk doch dringend mij even aan te wijzen waar er "in het stuk wordt vermeld" dat de Volkskrant Spike Lee heeft "gesproken op een interviewdag georganiseerd door de filmmaatschappij."
Tevens herhaal ik mijn vraag: Kunt u mij misschien ook mededelen op welke datum die interviewdag plaatsvond?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Drs. A. Kuijk,
Internetjournalist"

Tot nog toe is dit mailtje onbeantwoord gebleven. Wij zijn reuze benieuwd of mevrouw De Klerck nog gaat antwoorden, of dat zij, door er verder het zwijgen toe te doen, de door haar de wereld ingeholpen suggestie dat de heer Ockhuysen plagiaat gepleegd zou kunnen hebben in stand gaat houden.

Zo moeilijk moet het toch niet zijn om even de datum waarop die "interviewdag" heeft plaatsgevonden te achterhalen. Meneer Ockhuysen weet dat vast wel uit zijn hoofd, of anders kan hij het nakijken in zijn agenda. Als hij onbereikbaar is vanwege vakantie, hebben wij daar alle begrip voor. Wij zitten om die reden nog te wachten op de antwoorden op een paar vragen aangaande het stukje van Norbert Pek in de Nieuwe Revu, dus als we op dit antwoord ook even moeten wachten is dat geen probleem. Wij zijn erg geduldig. Hardnekkig, maar geduldig.07-08-2006 12.00 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere