Kamerleden reageren pas als je ze uitscheldt, indien überhaupt

volgens mij staat die leeuw te schijten
Zoals u weet, gaan wij ervan uit dat kamerleden zakkenvullers zijn. Enige tijd geleden stuurden wij dan ook het onderstaande eposteltje naar de kamerleden op ons lijstje (van een aantal kamerleden konden wij het epostadres niet vinden toen we het lijstje maakten, dus er staan er slechts honderddertig op. Die twintig die wij niet hebben kunnen vinden zijn waarschijnlijk de ergste zakkenvullers):
"Kamerlid,

Om te beginnen deel ik u mede dat ik graag "geacht kamerlid" gezegd zou hebben, maar dat krijg ik mijn strot niet uit, dus vandaar.

Misschien bent u ervan op de hoogte dat kamerleden door normale mensen tegenwoordig vooral als zakkenvullers gezien worden, wat er na de gênante vertoningen in de debatten over Ayaan Hirsi Ali en ministerin Verdonk zeker niet minder op geworden is. Het ging allemaal nergens over, maar kamerleden dekken mekaar nu eenmaal altijd (dus moest de Somalische leugenaarster gematst worden) en het gaat kamerleden niet om de waarheid of het nut van het algemeen (dus mocht het kabinet een 'doorstart' maken), doch uitsluitend om het eigen belang. Dat is het beeld dat in den lande van kamerleden bestaat. Vermoedelijk niet ten onrechte.

Dit gezegd zijnde gaat het mij vandaag om het volgende. Naar aanleiding van een aflevering van de detectiveserie 'Dalziel en Pascoe' ging ons redactielid Stommeling Jones even googelen op de woorden 'kiezelbeton radioactiviteit leukemie'. Hierbij stuitte hij op een uitspraak van staatssecretaris Van Geel die hij als bijzonder cynisch interpreteerde. Voor kamerleden moet dat wel te begrijpen zijn, daar je geen kamerlid kan zijn als je niet cynisch bent. Stommeling Jones heeft zijn indrukken weergegeven in het stukje 'Is dat cynisch, of is dat cynisch?'. Mijn verzoek aan u is, om het genoemde stukje eens door te lezen en mij vervolgens te laten weten wat u ervan vindt. Vandaag over een week zal ik een artikeltje publiceren naar aanleiding van de reacties, waarbij ik ze zal onderverdelen in: 'stompzinnige automatisch gegenereerde "ik ben een kamerlid dus ik ben de helft van het jaar op vakantie en nu ook" boodschap', 'nette doch niet adequate reactie' en 'reactie zoals het hoort'. De kamerleden die niet eens de moeite hebben genomen een automatische afpoeiermachine te installeren zullen eveneens met name genoemd worden (helaas heb ik niet alle emailadressen kunnen achterhalen. Mocht u in bovenstaande lijst omissies aantreffen, dan zou u mij een groot plezier doen met de desbetreffende aanvulling of correctie).

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Cpt. Iglo

P.S. U hebt er allen een akelig handje van niet te reageren op epost. Wist u dat?"

Wij weten ook wel (en dankzij onze volkshuisvestingsspecialist Visstick G. vermoedelijk beter dan de kamerleden) dat dat hele gezeur over kiezelbeton, radon en radioactiviteit zo'n beetje de grootst mogelijke onzin is, maar wij wilden eens zien hoe de aangeschreven kamerleden hierop zouden reageren. Wij hadden alle epostadressen in het kopieveld gezet, dus de dames en heren zakkenvullers wisten van elkaar wie het allemaal ontvangen hadden. Bovendien hadden wij het mailtje de volgende kop meegegeven: "Kamerlid, u kunt goed doen, hoewel geen hond het van u verwacht".

Het resultaat overtrof onze stoutste verwachtingen. In eerdere mailtjes waren wij ook niet altijd even beleefd geweest, maar zo onbeleefd als nu nog niet, dachten wij. We hebben dan ook nog nooit zo veel antwoorden mogen ontvangen.

De automatische afpoeiermachine stond reeds ingesteld en in volgorde van binnenkomst kregen wij antwoorden binnen van: G.C.F.M. Depla; V.T. Tjon-A-Ten; W.M.M. van Fessem; Y.J. van Hijum; F. Heemskerk; P. Hofstra; J.W.M.M.J. Hessels; K.G. de Vries; B. de Vries; B.J. van Bochove; A.P. Visser; M. Kraneveldt; J. Veenendaal.

De eerste die persoonlijk reageerde was J.C. Verdaas, die schreef:

"Ha kindervriend, of bent u een andere Cpt. Iglo?

Uw mail is langer dan het stukje tekst waar u naar verwijst. Ik vind er ook niet zoveel van. Er staat niks nieuws in en het heeft de onverdeelde aandacht van de collega's in de fractie. Verder houd ik er niet van om onder dreiging van 'ingedeeld' te worden te moeten reageren op inhoudsloze stukjes.

Voor u ook een goede zomer,

Co Verdaas"

Kort, krachtig en toe de point. G.C.F.M. Depla, die reeds automatisch geantwoord had dat hij op vakantie was, was de volgende die een onautomatisch gegenereerd antwoord stuurde:
"Dank voor uw mail

U bent een vaste schrijver die met een druk op de knop 150 mensen om een reactie vraagt.
Moet u niet raar opkijken dat niet iedereen dan meteen in de pen klimt om u te beantwoorden.

In het begin beantwoorde ik u mail nog wel eens. Nu niet meer. Ik beantwoord daarentegen wel elke mail, behalve van beroepsmailers als u.

Vriendelijke groet

Staf Depla
Lid Tweede Kamer PvdA"

Een beetje arrogant, dachten wij. N.W. Oerle-van der Horst schreef:
"Serieuze vragen beantwoord ik, en vele collega's altijd. Jammer dat u zo cynisch bent, daar leef je volgens mij geen prettig leven mee.

Met vriendelijke groet,

Niny van Oerle
Lid van de Tweede Kamer voor het CDA"

Mevrouw van Oerle weet dus van te voren welke vraag serieus is en welke niet. Op onze serieuze vragen heeft ze nooit eerder geantwoord, dus hoe haar beoordeling precies in zijn werk gaat, is ons niet geheel duidelijk. Wij kunnen haar wat betreft ons geestelijk welzijn gelukkig gerust stellen: als wij niet zo cynisch waren, was ons leven waarschijnlijk een stuk minder prettig. Dan zouden wij bijvoorbeeld elke keer dat wij voorbeelden zien van zakkenvullerij en baantjesjagerij van kamerleden in huilen uitbarsten, terwijl wij er nu smakelijk, zij het cynisch, om moeten lachen.

Bert Bakker had een lang antwoord, dat als volgt begon:

"Geachte kapitein Iglo,

Misschien kent u het gevoel. Je loopt in de supermarkt, of in een drukke winkelstraat, en ineens begint er iemand onnodig op je te schelden en allerlei woorden naar je hoofd te slingeren?"

Neen, dat gevoel kennen wij niet, maar ja, wij zijn ook geen kamerlid.
"Wat doet men dan?
1. men negeert het, en loopt door;
2. men scheldt terug - dat leidt vaak tot een opstootje;
3. men stuurt een automatisch mailtje - men kan er immers toch geen 300 per dag beantwoorden, en tussen alle andere mensen op straat of in de supermarkt zijn er een heleboel die op een gewone manier met je in discussie willen gaan."
Hier verslikt de heer Bakker zich een beetje in zijn voorbeeld, tenzij hij kans ziet iedereen die hem in de supermarkt uitscheldt een "automatisch mailtje" te doen toekomen.
"Deze kleine vergelijking verklaart wellicht waarom u zo weinig normale antwoorden krijgt. Normale mails krijgen normaal antwoord, en zeker als ze persoonlijk gericht zijn. Als iemand een scheldbrief stuurt naar alle 150 kamerleden, en dat ook nog eens met een zekere frequentie, dan is de kans groot dat meer prioriteit wordt gegeven aan andere mails, die wel op een normale, beschaafde manier zijn gesteld."
Dezelfde kutsmoes die we eerder gezien hebben, maar iets uitgebreider verpakt: "u scheldt ons uit, dus hoeven wij niet te reageren." Lekker makkelijk ook. Maar, eerlijk is eerlijk, de heer Bakker geeft vervolgens wel serieus antwoord:
"Nu even over de zaak zelf. Natuurlijk bedreigen ons elke dag grote allerlei risico's. Sommige daarvan zoeken we zelf op (denk aan het verkeer), andere kennen we niet precies (wat is de kans dat vandaag een meteoriet zal inslaan, ons een aardbeving of een tsunami overkomt, of we een hartaanval krijgen?), weer andere zijn risico's waar we in het moderne leven rekening mee moeten houden en zo goed mogelijk mee moeten zien om te gaan.

Tot die laatste categorie behoort uw voorbeeld van kiezelbeton. Voordat we als samenleving op de hoogte waren van de gevaren daarvan zijn talloze huizen en flats gebouwd. Nu we wel weten wat daarvan de risico's zijn moeten we uiteraard maatregelen nemen. Ervoor zorgen dat er geen nieuwe huizen meer worden gebouwd met het gebruik van dat materiaal. En mensen die erin wonen adviseren hoe ze zich -op een eenvoudige manier, namelijk door geregeld de ramen open te zetten (wat ook erg goed is ter voorkoming van huismijt, of andere hoge concentraties, zoals bijvoorbeeld van sigaretterook of kookluchtjes) kunnen beschermen tegen die risico's.

Natuurlijk kan men zeggen dat de overheid alle huizen moet afbreken. Dat is ook gebeurd bij een veel groter risico, bij asbest. Dáár worden drastische maatregelen genomen omdat het risico daarvan onaanvaardbaar is. Bij kiezelbeton en radonstraling ligt dat toch echt anders. Daar kan men zelf eenvoudige maatregelen nemen.

Wat we in ieder geval niet moeten doen is de overheid verantwoordelijk houden voor ieder risico dat we lopen. Dat kán wel, maar het leidt tot een overheid die ons aller leven en doen 24 uur per dag, 365 dagen per jaar moet controleren. En dat willen we niet, geen van allen."

Stel je toch voor dat er echt een risico zou zijn: "Zet maar wat vaker een raampje open." En dan ook nog als kamerlid even namens de bewoner bepalen welk risico onaanvaardbaar is. Kamerlid Bakker heeft ook nog een wijze raad in petto:
"En het beste advies dat ik u kan geven: als u nou eens echt wat te bediscussiëren hebt, stuur dan eens geen bulkmail, maar nodig één of enkele kamerleden (bijvoorbeeld de leden van een bepaalde commissie, in dit geval bijvoorbeeld de commissie VROM) uit om argumenten met u uit te wisselen. U zult zien dat u dan aanmerkelijk meer normale antwoorden krijgt dan nu het geval is.

Met vriendelijke groet,

Bert Bakker, D66."

Dat heeft hij duidelijk mis. Wij hebben nog nooit zo veel normale antwoorden gekregen als op het onderhavige eposteltje.

G. Verbeet schreef:

"Geachte Cpt.iglo,

Volgens mij kunt u zich beter beperken tot de productie van vissticks. Daar bent u goed in. Wat ik u ook terugschrijf u heeft uw mening over de politiek al klaar. Ik zie overwegend collega's die proberen zorgvuldig en met grote betrokkenheid hun werk te doen. U denkt daar anders over. Dat is uw goed recht. Zolang er geen beter systeem is bedacht dan de parlementaire democratie zal ik me er met hart en ziel voor inzetten.

Met vriendelijke groet,

Gerdi A.Verbeet,
Tweede Kamerlid PvdA
Woordvoerder AOW, pensioen, WMO, ouderenbeleid en sport"

Heel makkelijk: "Ik hoef geen serieus antwoord te geven, want u heeft uw mening toch al klaar." Probeer het eens, zouden wij zeggen.

D.M. Samsom zei:

"Ik deel je bezorgdheid over de radioactiviteit van kiezelbeton en je verontwaardiging over de ogenschijnlijk puur economische benadering van dit probleem.

Verder moet ik eerlijk zeggen dat ik je mail storend aanmatigend van toon vindt. Ik kan me niet voorstellen dat je echt graag reacties wilt, gezien het genoegen dat je schept in het uitschelden van kamerleden. Stijlloos en contraproductief. Veel plezier met de website en de mails.

Diederik

Diederik Samsom
Tweede Kamerlid PvdA"

Een aanhef kon er niet af en wij konden ons ook niet herinneren dat wij meneer Samson het recht hadden gegeven ons te tutoyeren. Maar goed, ook hij reageerde in ieder geval en dat is weleens anders geweest. Dat hij onze "bezorgdheid over de radioactiviteit van kiezelbeton" deelt is niet eens een schrale troost. Die man is nota bene ingenieur. Die zou beter moeten weten en ons moeten vertellen dat het wel meevalt, met die radioactiviteit van kiezelbeton.

M.J. van Dijken schreef:

"beste anonymus,

Laat ik er nu helemaal geen handje van hebben om niet te antwoorden op e-mail, zelfs niet als dat mailtje vol staat met veronderstellingen die ik niet op mij van toepassing acht.
U dicht mij eigenschappen toe en uit kwalificaties terwijl u mij niet kent en zélf alles in het werk stelt om via een schuilnaam vooral ongekend te blijven. Normale Nederlanders noemen dat laf.
Ik heb geen antwoordmachine aanstaan omdat ik nog gewoon aan het werk ben, mijn vakantie bestaat uit 3 weken op pad met de caravan, de rest van de tijd wordt "gewoon" ook gewerkt, zij het niet in Den Haag.
Zakkenvullers en werkdagen van 18 uur? Wees blij dat we een vast loon hebben, met een uurloon zou dat verwijt nog iets van realiteit kunnen bevatten.
Dit Kabinet mocht van mij helemaal geen doorstart maken, hoe komt u daar toch bij? Of is u het verschil ontgaan tussen politieke partijen en hun opvattingen?
Hoe het ook zij: meer antwoord dan dit krijgt u niet, ik heb geen tijd om te voldoen aan uw verzoek: ook ik kijk liever naar Daziel en Pascoe!
Gewoontjes, ik geef het toe.
En mij kost het helemaal geen moeite om het "vriendelijke" in de ondertekening te laten staan.

met vriendelijke groet,

Marjo van Dijken
Tweede-Kamerlid PvdA"

Ach gut. Op haar teentjes getrapt. "Werkdagen van 18 uur". Zou ze dat nou zelf geloven?
De volgende die reageerde was P. de Krom:
"Geachte Captain Iglo,

Ik doe mijn best altijd op elke serieuze e-mail te reageren en sta altijd open voor inhoudelijk debat. Helaas valt uw mail niet in die categorie. Ik zal uw mail bewaren om nog eens te publiceren in de categorie 'ongefundeerde scheldkannonades' van iemand die niet eens het lef noch het fatsoen heeft zichzelf bekend te maken.

Met vriendelijke groeten,

Paul de Krom
Lid VVD fractie
Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Gevolgd door K.G. Ferrier, die zei:
"Geachte Captain Iglo,

Graag sluit ik mij aan bij de reactie van mijn collega de Krom.

Met een vriendelijke groet,

Kathleen Ferrier"

De laatste was I. Dezentjé Hamming-Bluemink, met haar welgemeend:
"Cpt Iglo,

Ik sluit mij aan bij collega’s. Zodra u iets zinnigs te zeggen hebt, zal ik daar ook proberen zinnig op te antwoorden.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink"

Zij was overigens de enige die de moeite had genomen de onderwerpsregel te wijzigen. "Emailvervuiling" had ze er boven gezet. Waarschijnlijk doelde zij daarmee op ons eposteltje en niet op het hare.

Wij stellen vast, wat wij ook al eerder gezegd hebben, namelijk dat wij nog nooit zo veel reacties hebben gehad als juist op dit mailtje, dat volgens ons ons minst beleefde eposteltje tot nog toe was. Wij hebben het gevoel dat de kamerleden die de moeite hebben genomen te reageren, denken dat wij de enigen zijn die alle kamerleden als zakkenvullers beschouwen. Hoe de anderen erover denken, weten wij niet, maar wij denken zomaar dat er ook de volgende keer dat de Tweede Kamer zichzelf een loonsverhoging toebedeelt weinig tegenstemmers zullen zijn.09-08-2006 15.24 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere