Godsdienstwaanzinnigen willen hersenloze slaven

Stommeling Jones
Het Nederlands Dagblad, de krant van godsdienstwaanzinnig Nederland, beweert vandaag: "CDA damt 'bemoeizucht' overheid in".

De inleidende alinea luidt:

"AMSTERDAM - Het CDA zet in op herstel van vertrouwen in de samenleving. Mensen, bedrijven en scholen moeten meer mogelijkheden krijgen zelf initiatieven te ontplooien. De overheid moet met haar regelzucht een stap terug doen."
Wel godverdomme. De godsdienstwaanzinnige neostalinistische kabinetten Balkenende rijden Nederland de grond in en vervolgens durft de partij van de slechtste premier sinds de oerknal 'in te zetten' op "herstel van vertrouwen in de samenleving". Het is maar goed dat wij niet net gegeten hadden, want kotsen terwijl je bloedgolven hebt, levert altijd een smeerboel op.

Genoemde partij blijkt haar verkiezingsprogramma gepresenteerd te hebben en het heet 'Vertrouwen in Nederland. Vertrouwen in elkaar.' Hoe durven ze, zou je zeggen. En wat ze schrijven is trouwens ook allemaal heel vreselijk. Zo'n krantestukje is natuurlijk niet het hele programma, en wij nemen aan dat de godsdienstwaanzinnigenkrant die gedeelten belicht die men het best vindt. Wij citeren:

"In een samenleving met zoveel verschillen ligt het fundament in gedeelde waarden, aldus het CDA. De partij omschrijft die 'kernwaarden' als volgt: ,,Respect voor elkaar, solidariteit, de overtuiging dat ieder mens gelijk is, het geloof in democratie en vrijheid van meningsuiting, het besef van onverenigbaarheid van geloof en dwang.''
De gore huichelaars. Over respect, solidariteit en de overtuiging dat ieder mens gelijk is (gelijk aan wat?) zullen wij het nu even niet hebben, want we hebben nog meer te doen, maar het geloof in democratie en vrijheid van meningsuiting is bij de godsdienstwaanzinnigen van oudsher ver te zoeken. De godsdienstwaanzinnigen zijn niet voor niets de grootste voorstanders van de premiddeleeuwse ondemocratische staatsvorm die monarchie heet. Als je zegt dat je vindt dat die ouwe trut van Oranje op staande voet ontslagen moet worden en met haar bolle zoon, diens Argentijnse goudzoekster en hun lelijke kindertjes voortaan maar in een bescheiden woninkje van haar aowtje en hun bijstandsuitkering moet zien rond te komen, heb je al bijna een proces aan je broek wegens 'majesteitsschennis', terwijl je nog geen onvertogen woord gezegd hebt.

"Het besef van de onverenigbaarheid van geloof en dwang" is trouwens ook een gotspe. Waarom zijn in dit land de winkels op zondag gesloten? Omdat de godsdienstwaanzinnigen het zo willen. "Onverenigbaarheid van geloof en dwang". Ha. En wat zegt de godsdienstwaanzinnigenkrant, op gezag van het CDAverkiezingsprogramma:

"Religie heeft een plaats in de samenleving en verdient waardering omdat ze mensen kan inspireren tot een bijdrage aan die samenleving. Die opvatting geldt ook voor islamitische instellingen, zoals scholen."
Rot een eind op. Religie is de belangrijkste splijtzwam in de samenleving (wat dat dan ook moge wezen. Wij zijn meer voor een langselkaarheenleving, maar dat is een heel ander verhaal) en op godsdienstwaanzinnige leest geschoeide scholen, of dat nou gristelijke, mohameddaanse of loudepalingboerse zijn, mogen van ons best bestaan, maar ze krijgen geen cent subsidie en leerplichtige kindertjes gaan gezellig allemaal naar het openbaar onderwijs, waar men niet mag proberen ze levensbeschouwelijk te indoctrineren. Het bezoeken van de godsdienstwaanzinnige school doen ze maar in hun vrije tijd. Zoals het een godsdienstwaanzinnige partij betaamt, wil het CDA dat je geen lelijke dingen over godsdienstwaanzinnigen mag zeggen, en dat leidt dan tot:
"Het CDA doet in het programma een oproep aan de samenleving geen misbruik te maken van het recht op vrije meningsuiting. Die vrijheid is niet bedoeld om mensen ,,tot in het diepst van hun ziel te kwetsen''. ,,De overheid zal een actief beleid voeren om misbruik van dit recht in de vorm van haatzaaien en opruiing strafrechtelijk te vervolgen.''"
Wij kunnen u op een briefje geven dat u bij de rechter geen schijn van kans maakt als u "tot in het diepst" van uw "ziel" gekwetst bent door de zoveelste godsdienstwaanzinnige die u heeft proberen wijs te maken dat u een dwalende bent en "God in uw leven moet toelaten", dan wel moet luisteren naar wat Allah te melden heeft en vijf keer per dag met uw reet omhoog naar Mekka moet gaan liggen buigen. Sterker nog, als het aan het CDA ligt en u het zo formuleert, bent u degene die vervolgd wordt. Het CDA wil dat Nederland, Europa en de wereld geleid worden door godsdienstwaanzinnigen, waarbij het CDA nog liever samenwerkt met godsdienstwaanzinnige concullega's dan akkoord te gaan met de gedachte dat de ongelovigen het voor het zeggen zouden krijgen:
"Verder bepleit het verkiezingsprogramma een dialoog tussen Europa en ,,organisaties uit de islamitische wereld''. Het CDA acht dat nuttig en nodig om de samenbindende kenmerken van religies ,,zoveel mogelijk kansen te geven''. Die dialoog is tevens van belang om de interculturele en interreligieuze spanningen in de wereld serieus te nemen."
Wij willen de "samenbindende kenmerken van religies" (geen idee wat dat betekent) geen enkele kans geven. Wij willen namelijk geen enkel kenmerk van religies een kans geven. Het belangrijkste kenmerk van religies is immers dat je je gezond verstand uitschakelt en met je ogen dicht achter de een of andere zweefkees gaat aanhollen (achter iemand aanhollen met je ogen dicht is trouwens best lastig, maar met enige oefening is het wel te doen, vooral als je voldoende akoestische signalen krijgt).

Het CDA wil ook een veertigurige werkweek voor iedereen, waarbij het uurloon ongetwijfeld omlaag moet en bovendien wil men het minimumloon voor volwassenen verlagen. Dat zegt men niet hardop, maar men maakt er iets van in de trant van "gesubsidieerde banen herinvoeren", of woorden van gelijke strekking. Jeepeetje het godsdienstwaanzinnige premiertje heeft in dier voege overigens iets gezegd over het "dictaat van de politiek", dat hij zogenaamd niet wil, maar gezien zijn Dzjoegasjvilisyndroom hechten wij daar weinig waarde aan. De godsdienstwaanzinnigen willen in wezen het "dictaat van de politiek" tot in alle uithoeken van de 'samenleving' gevestigd zien en het verbaast ons dan ook helemaal niet als wij lezen:

"Het CDA houdt vast aan de wettelijke bedenktijd in de abortuswet. Er moet onafhankelijke voorlichting worden gegeven over ,,alternatieven (adoptie) en (psychische) gevolgen'' van een abortus."
De gore klootzakken. De "onafhankelijke voorlichting" is niets anders dan een smerige poging mensen die het al moeilijk genoeg hebben te overreden van abortus af te zien. Wat voor wereldbeeld heb je, als je er kennelijk van uitgaat dat vrouwen massaal voor de lol naar de abortuskliniek hollen als de "wettelijke bedenktijd" verdwijnt? Zouden de opstellers van dit programma misschien denken dat hun moeders eigenlijk liever abortus hadden laten plegen dan de opstellers van dit programma te baren? Dat zou een hoop verklaren.

De godsdienstwaanzinnigen willen verder nog dat iedereen uiteindelijk ook na zijn vijfenzestigste doorwerkt tot hij er dood bij neervalt en als hij in een verzorgingstehuis zou moeten worden opgenomen, moet hij daar zelf voor gaan betalen. Wat ze verder nog in gedachten hebben, kunt u op de webzijde van de krant van godsdienstwaanzinnig Nederland nalezen en het staat ook elders. Bovendien hoort u het ongetwijfeld voor de verkiezingen nog wel in een van de vele propagandaprogramma's van de staatsomroep, waar de godsdienstwaanzinnigen namelijk ontzettend veel medestanders hebben. Bovendien geldt daar: de regering vraagt en wij draaien.

Het verkiezingsprogramma van het CDA biedt voor degenen die het aflopende kabinet een beetje gevolgd hebben natuurlijk niet zo gek veel nieuws. Niet voor niets schreef onze vaste columnist reeds op 16 oktober 2004:

"Het huidige kabinet wil graag terug naar negentiende-eeuwse toestanden (nog even en niet alleen wordt het minimumloon afgeschaft, maar wordt ook de reguliere slavernij ingevoerd: iedereen aan het werk en de loonkosten lager dan ooit. Wie geen "U" tegen de baas zegt, krijgt met de zweep. Dat zal ze leren.)."
Hij had er alleen nog bij moeten zeggen dat nadenken verboden wordt en kerkbezoek verplicht.

(NOOT VAN UW CAPTAIN). Zoals u begrepen heeft, is Stommeling Jones niet erg blij met het verkiezingsprogramma van het CDA. Hij heeft na het schrijven van dit stukje de redactie "in overspannen toestand", zoals het zo mooi heet, verlaten. Wij hoorden hem wegrijden op zijn ploffietsje terwijl hij met luide stem aan het raaskallen was. Wij meenden de woorden "AK-47", "postnatale abortus op het voltallige kabinet, de godsdienstwaanzinnigen eerst" en "inschrijvingsformulier voor Al-Qaeda" (kan ook Al-Qaida geweest zijn) verstaan te hebben. Waarschijnlijk gaat hij zich gewoon ergens bezatten en anders lezen we het morgen wel in ons ochtendblad.18-08-2006 13.01 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere