Kamerdebat over bedrog inzake parkmoord live gelogd

Stommeling Jones als kamerclown
Wij geloven geen moment dat het kamerdebat over het boerenbedrog in de zaak Nienke Kleiss gaat leiden tot datgene waartoe het zou moeten leiden, namelijk een MOTIE VAN WANTROUWEN tegen minister Dombo,  leidend tot de VAL VAN HET KABINET en NIEUWE VERKIEZINGEN. Waarom we er rechtstreeks verslag van doen snappen wij zelf ook eigenlijk niet. Misschien om te laten zien dat je ook geen vertrouwen in 'de politiek' kunt hebben.

13:21 Er staat iemand van Groen Islamitisch Linx te praten. Ze vertelt wat er allemaal in het rapport van ene Posthumus staat. Het zal best. Wij nemen eerst even een kopje koffie.
13:25 Terwijl het GILlid nog bezig is en wij al bijna in slaap gevallen zijn (laat geworden vanochtend en het verhaal dat Japanners niet goed tegen alcohol kunnen is slechts gedeeltelijk waar gebleken, maar daar ligt het niet aan: deze dame praat gewoon erg saai) zien wij dat wij dit log in de categorie 'Automobilisme' hebben ondergebracht. Nu willen wij best geloven dat er zo langzamerhand mensen zijn die graag met automobielen over politici zouden heenrijden, maar dit stukje hoort toch in de categorie 'Liveverslagen' thuis. Wij gaan dit ogenblikkelijk herstellen.
13:30 Iemand van het CDA wil van de gilster, die Marijke Vos blijkt te heten, weten sinds wanneer er dan wel een "crisis in de rechtsstaat is". Hij zegt dat er in 1987 ook al zo'n geval geweest is en dat er dus geen crisis is. Volgens ons ziet hij dat helemaal verkeerd en is er dus kennelijk al minimaal sinds 1987 iets goed mis bij Justitie.
13:33 Rouwvoet wil weten of Groen Linx echt vindt dat het openbaar ministerie nog meer op de stoel van de rechter te gaan zitten en wijst erop dat dat juist de grote fout was in deze zaak. Mevrouw Vos blijkt het niet zo te bedoelen, maar maakt het er niet echt duidelijker op.
13:36 Mevrouw Vos wil van de minister weten of hij vorige week, toen hij beweerde dat er nix aan de hand was en dat het allemaal de schuld van de media was, bewust stond te liegen of erg slecht geïnformeerd was. "Acht u zichzelf in staat om op geloofwaardige wijze het vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen?", vraagt zij aan de minister. Domme vraag. Volgens ons acht de minister zich stiekempjes zelfs in staat om op geloofwaardige wijze over water te lopen, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom waartoe de kamer en eventueel de bevolking de minister in staat achten. Welnu, wij achten hem tot veel in staat, maar niet tot datgene wat hem geschikt zou maken als minister van justitie. Die man moet weg. Die man had nooit minister mogen worden.
13:43 Wie is die man die nu aan het woord is? Hij zegt wel zinnige dingen, want hij zegt: "er is bewust gewerkt in de richting van één verdachte". Verder spreekt hij van "structurele misstanden" en legt uit dat de taakopvatting van het openbaar ministerie niet deugt. Ook noemt hij de voorgestelde verbeteringen "het ABC van de opsporing". Hij vindt het een erg slecht teken dat de nieuwe maatregelen zo basaal zijn. Als we hem goed begrepen hebben gaat het om dingen die politiemannen in de eerste week van hun opleiding ingeprent zouden moeten krijgen. De CDAjer heet Haersma en valt de heer de Wit (zo heet die dus en hij is van de SP) aan omdat hij zegt dat er bij het openbaar mysterie een "zwijgcultuur" en een "cultuur van scoren heerst". Haersma vindt niet dat de hele organisatie zo mag worden weggezet. Hij zou zich eerder moeten afvragen of het waar is en of er dan niet een grondige reorganisatie, schoonmaak of wederopbouw van een kennelijk rotte club zou moeten plaatsvinden. Maar ja, hij wil vanaf het begin voorkomen dat minister Dombo weg zou moeten en denkt vermoedelijk dat de aanval de beste verdediging is.
13:51 Bolle Nawijn van de LPF heeft niet begrepen dat Jan de Wit het geen goede zaak vindt als er een onschuldige veroordeeld wordt doordat het openbaar mysterie bedrog pleegt. Nawijn vraagt of de Wit niet vindt dat misdaad bestreden moet worden. De Wit vindt van wel en gaat vervolgens verder met zijn betoog. Hij sluit af met de mededeling dat hij zich nog best door de minister wil laten overtuigen dat de minister tot iets nuttigs in staat is. Wat een onzin. Dit is al de zoveelste keer dat deze minister zich moet verantwoorden. Dit hele debat zou niet eens moeten plaatsvinden. De minister is ongeschikt en moet opsodemieteren. Hij heeft kansen genoeg gehad om het goed te doen en we kunnen niet aan de gang blijven.
13:56 De hele Groep Wilders krijgt het woord. De groep is unaniem van mening dat Osewiesewosetrallala van de Partij Zonder Idealen 66 in de Het Parool iets zinnigs gezegd heeft. Midden in zijn betoog wordt hij er door de staatsomroep uitgedraaid omdat er zonodig een extra journaal moet komen over de persconferentie betreffende de ontvoering van een miljonairsdochter. WEL GODVERDOMME. Daar is geen enkel algemeen belang mee gediend. Opheffen, die staatsomroep. Wij gaan even kijken of we het debat verder kunnen volgen op de kamerwebzijde, maar vrezen het ergste.
14:01 Wij zijn kennelijk niet de enigen die op de webzijde willen kijken. De webzijde is zo traag als dikke stront en wij zitten ondertussen opgescheept met beelden van een persconferentie over de reeds opgeloste ontvoering van iemand die wij niet kennen, waar wij nog nooit van gehoord hadden en die niet automatisch heel erg interessant wordt omdat ze ontvoerd is geworden en omdat haar vader op de een of andere manier een heleboel geld verzameld heeft.
14:05 Inmiddels is de kamerwebzijde geladen, maar helaas: wij kunnen het debat niet bekijken. Dat zal wel komen doordat wij weigeren producten van Microsoft te gebruiken. Wij vinden het een grof schandaal dat een dergelijke stream niet wordt aangeboden verschillende formaten. Ondertussen blijkt de persconferentie helemaal geen persconferentie te zijn maar een soort ingelaste uitzending van 'Opsporing Verzocht'. Dit is niet een beetje een grof schandaal, dit is een ontzettend grof schandaal. Sodemieter op met je kutpersconferentie. WIJ WILLEN DE MINISTER ZIEN VALLEN.  Weliswaar zit dat er ook niet in, maar als wij ons dan toch moeten ergeren, willen wij ons wel aan iets interessants kunnen ergeren.
14:13 Hier krijgen wij bloedgolven van, dus wij gaan maar snel even vloekend en tierend een vers potje koffie zetten.
14:16 Wij leggen het maar weer eens uit: een persconferentie is, de naam zegt het al, voor de pers. De pers hoort daar heen te gaan en de verstrekte informatie in hapklare brokken door te geven. Wat doet echter de staatsomroep? Eerst krijg je de waardeloze conferentie te zien en vervolgens vat Lex Runderlap de boel verkeerd samen. Reuze handig.
14:18 Terug bij het debat.  Bolle Nawijn heeft het woord. Hij heeft een epostje gehad van de vader van Marianne Vaatstra. De vader van Marianne Vaatstra wijst er bij monde van Bolle Nawijn op dat het niet gaat om een incident. In de zaak van Marianne Vaatstra wil de officier niet eens spreken met de ouders en heeft een 'secondopinionteam' kennelijk gezegd dat ook in die zaak het onderzoek een gemanipuleerd zootje was. Nawijn wil weten wat er nog meer is misgegaan en zegt terecht dat kamerleden zich niet alleen moeten laten voorzeggen door de media, maar ook wel eens zelf wat mogen doen. De minister zit er met zijn gebruikelijke stompzinnig ironische blik bij en heeft er ogenschijnlijk het volste vertrouwen in dat hij ook nu weer gewoon minister mag blijven. Wij vrezen met groten vreze dat hij daar gelijk in heeft.
14:26 Doordat onze stagiaire net binnenkwam met de post hebben wij even de naam gemist van de huidige spreker, maar hij is waarschijnlijk van een regeringspartij, want hij heeft het over fouten en bestaat het toch werkelijk om te suggereren dat het eigenlijk allemaal de schuld is van de verdachte. Doordat hij zo snel bekende hoefde men geen bewijs meer te verzamelen, zo is zijn gedachte. Hij zegt dat het "onhelder" was of de twijfel aan de schuld van de verdachte "objectiveerbaar" was. Hij heeft het dus niet begrepen, maar wij leggen het graag nog een keer uit: uit het aanwezige bewijsmateriaal bleek dat Kees B. het niet gedaan kon hebben. Wat moet je daar nog aan "objectiveren"? Wat een rund. Nawijn stelt hem een vraag. De spreker vindt dat de aanbevelingen van de onderzoekers (u weet wel, die aanbevelingen die volgens Jan de Wit zo schandalig primitief waren) moeten worden uitgevoerd. Iemand stelt hem een vraag, maar wij worden afgeleid doordat de minister in beeld gebracht wordt. Hij zit op zijn pen te bijten of te sabbelen. Zijn blik verraadt dat hij zich zeer serieus zit af te vragen waar die pen naar smaakt. De uitwisseling die nu plaats vindt tussen de twee kamerleden (is die andere nou Jan de Wit of niet? Die lui lijken ook allemaal zo op elkaar) is niet echt interessant, want de spreker heeft zich duidelijk voorgenomen koste wat het kost vast te houden aan zijn gedachte dat het allemaal foutjes waren en dat niemand echt iets te verwijten valt. Ach, nu staat zijn naam weer in beeld: het is die eikel van het CDA, van Haersma. "Twijfel". Laat ons niet lachen.
14:39 In antwoord op een vraag van mevrouw Vos beweert Haersma dat al het bewijsmateriaal bij alle rechters geweest zou zijn. Wij hadden toch echt een andere indruk. Mevrouw Vos ook. Haersma noemt "het niet voorleggen aan de rechter" van het bewijs een van de grootste fouten. Terwijl hij net zei dat alle bewijs voor alle rechters was geweest. Kortom: lul maar raak. Haersma is ongeveer net zo geloofwaardig als zijn minister. Hij weet trouwens zeker dat het openbaar ministerie volstrekt integer is. Een hele geruststelling. Jan de Wit probeert hem te pakken op een citaat uit het rapport en Haersma geeft geen antwoord maar zegt: "dat moet ik dan eerst in zijn context nalezen". Ging er nou een hoongelach op? Zal wel weer niet.
14:44 De taktiek van Haersma blijkt een soort ui te wezen en uit lagen te bestaan. Als je alle lagen van een ui wegpelt hou je nix over, maar dat is een heel ander verhaal. De eerste laag is: "er zijn fouten gemaakt". De tweede laag is: "als men toch de boel belazerd blijkt te hebben, is dat per ongeluk gebeurd". De derde laag is: "als het niet per ongeluk gebeurd is, is het zeker geen structureel probleem." De vierde laag is: "als het wel een structureel probleem is, pakken wij de verantwoordelijke individuen aan". De vijfde laag is: "alle voorgaande lagen zijn alleen een rookgordijn om ervoor te zorgen dat de minister blijft zitten."
14:49 Nu doet hij een volstrekt irrelevant voorstel over de privacy van slachtoffers en wil vervolgens hard weglopen, maar mevrouw Vos wil wel even van hem weten waarom hij nix gezegd heeft over de politiek verantwoordelijke. Haersma herhaalt wat hij eerder gezegd heeft: het openbaar ministerie is volstrekt integer en het allemaal de schuld van het programma "Netwerk". Hij vindt het de verantwoordelijkheid van de minister om te laten zien dat het voortaan beter zal gaan. Als dit een incident was en het geen structureel probleem is, kun je volgens ons ook geen maatregelen nemen. Bij een verkeersongeval ga je ook niet de verkeersregels aanpassen. Als een ongeval voorkomen kan worden door de regels aan te passen, deugden de regels kennelijk niet. Dat duidt volgens ons op een structureel persoon. Haersma zegt, dat hij denkt, dat het vertrouwen in de politiek niet groeit als de minister heengezonden wordt. Neen, je moet een volstrekt incompetente minister vooral lekker laten zitten waar hij zit. Dat komt het vertrouwen enorm ten goede.
14:56 Wilders is in discussie met Haersma en vindt dat de agenten die een jochie van elf op een onfrisse manier onder druk gezet hebben moeten worden ontslagen. Jan de Wit wil van Haersma weten wat de minister volgens Haersma gedaan heeft toen bekend werd dat de echte dader zich gemeld had. Ook deze uitwisseling is niet echt interessant. Weliswaar zegt Jan de Wit zinnige dingen, maar Haersma heeft zich inmiddels zo ingegraven dat hij zelfs nog zou vinden dat de minister moet blijven als de minister zelf al doorheeft dat hij beter kan opstappen. Sterker nog: als de minister al opgestapt of weggestuurd is, zal Haersma blijven volhouden dat dat ten onrechte was. Donner komt in beeld en de domme lach is weliswaar weg, maar zijn blik en de rare grimas op zijn gezicht ontlokken onze stagiaire de opmerking: "Die man is niet goed bij je hoofd, dat zie je toch zo".
15:06 De VVD-spreker begon redelijk, door te zeggen dat hij niet vrolijk werd van het rapport. Hij ziet een begin van verbetering, maar blijkt het niet eens met de gedachte dat het hier een incident betreft. Helaas blijkt ook deze man te doen wat je van een regeringspartij kunt verwachten: hij heeft zich voorgenomen te doen alsof hij vreselijk boos is, maar weet nu al zeker dat de minister moet blijven zitten. Hij wil dus een onderzoek en een debat en eventueel een paar ontslagen van een paar onderknuppels. Hij wil een nota van de minister. Als de minister die nota dan op een rol wcpapier aanlevert, willen wij er ook wel een exemplaar van, aangezien hij dan enig praktisch nut heeft.
15:12 Wij zijn reuze benieuwd of er überhaupt iemand anders dan wij naar dit soort debatten kijkt. Toen ondergetekende nog een klein Stommelingetje was, had je niet elke week een opgeklopt debat over helemaal nix. Wanneer zou Talpa de rechten eigenlijk kopen? Of zouden de kijkcijfers zelfs voor Talpa te laag zijn? Donner komt in beeld en misschien  zit hij na te denken, maar onze stagiaire vindt dat hij er uitziet als een jongetje dat straf heeft gekregen. Was het maar waar. Kreeg hij maar straf. Ondertussen probeert de vvdjer zijn vragen als "zeer kritisch" te verkopen. Nawijn haalt Tonino (die gek die zijn computer aan de weg had gezet) er maar eens bij en de vvdjer laat alle conclusies en dergelijk graag over aan een commissie van wijze mensen over. Het gaat er nu over of er ontslagen moeten vallen.  Ja dus: de liegende ambtenaren moeten worden ontslagen en vervolgens moet de minister weg. Daar ontkom je niet aan. Helaas, die laatste zin is slechts ijdele hoop.
15:19 De vvdjer  staat een plannetje te lanceren, waardoor er een soort controlecommissie wordt ingesteld om dit soort dwalingen te voorkomen. Bij het openbaar mysterie hoeft nix structureel te veranderen. Het wordt tijd voor de volgende spreker.  Rouwvoet heeft echter nog een grappige vraag: de vvdjer heeft gezegd dat hij ergens vreselijk van geschrokken is en wil verduidelijking van de minister. Rouwvoet's vraag komt erop neer dat volgens hem de vvdjer gevraagd heeft of de minister de vvdjer wil uitleggen waar de vvdjer zo van geschrokken is. Wilders wil weten of die mensen die volgens de vvdjer beroepsfouten hebben gemaakt volgens de vvdjer ontslagen moeten worden. Wilders denkt van wel. De VVD wil dat er consequenties aan zitten, maar de minister blijft weer buiten schot. Onze stagiaire kijkt reuze benieuwd naar het debat, want ze zit erop te hopen dat de minister het erg moeilijk gaat krijgen. Wij ook wel, maar wij verwachten van niet. Wij denken dat onze stagiaire nog een hoop moet leren.
15:27 Wij lezen de reactie van Cyberbabe: "ik heb net een stukje mee zitten kijken en ik vind dat u het nog vriendelijk verwoordt allemaal. tjongejonge, wat is die Haersma een sukkel zeg. het lijkt wel een klein jongetje dat geloofd wil worden. "echt waar hoor", hoorde ik 'm net zeggen. en nog meer van dat soort infantiele uitdrukkingen en geluidjes tussendoor. tss, en dat moet helpen dit land besturen." Ondertussen gaat de vvdjer door met de minister uit de wind te zetten. Zijn aanpak begint steeds sterker op die van Haersma te lijken. Weekers (want zo heet de vvdjer) geeft geen antwoord op de vraag wie er politiek verantwoordelijk is. Nawijn vraagt aan Weekers wie de fouten heeft gemaakt. Nawijn vraagt of het feit dat het openbaar ministerie niet professioneel te werk is gegaan onder de verantwoordelijkheid van de minister valt. Rouwvoet wil Weekers horen zeggen dat de minister verantwoordelijk gesteld moet worden, maar dat gaat hem niet lukken. Wij vergisten ons. Maar ja, dan zal de VVD de minister verantwoordelijk stellen, wat dan nog? Weekers heeft nu al zo vaak gevraagd wat de minister denkt te gaan doen ter verbetering, dat je zeker weet dat de minister niet weggestuurd gaat worden.
15:33 Van der Staaij van de SGP begint zijn praatje met een rare constatering: "De minister weet waar hij het over heeft." Wij betwijfelen zelfs of de minister weet waar hij het over zou moeten hebben, maar van der Staaij blijkt te bedoelen dat Donner in 1994 zelf geschreven heeft, als voorzitter van een commissie, dat het een zootje was bij het openbaar ministerie en dat het elf jaar later nog steeds een zootje is. Een goede grap. Van der Staaij zegt dat het achterhouden van bewijs ook ernstig is, of zelfs ernstiger, als het niet de bedoeling was een onschuldige veroordeeld te krijgen.  In het rapport staat volgens van der Staaij op pagina 71 dat de politie dacht dat goed onderzoek een slechte indruk zou maken. En het dan nog vreemd vinden dat niemand vertrouwen heeft in de politie.

15:43 De vergadering is geschorst. Ze zouden de minister moeten schorsen. Wij zijn reuze benieuwd hoe de Partij Zonder Idealen 66 het toneelstukje gaat inkleden, want ook die partij wil de minister niet wegsturen. Ze hebben laten doorschemeren, uitlekken of weten, dat er binnen de fraxie kritische geluiden te horen zijn geweest over de minister. Jee, daar schrikt de minister van. Als er binnen de PZI66fraxie kritische geluiden zijn gehoord, zijn er twee mogelijkheden: ze hadden toevallig de radio aan staan en daar zei iemand iets kritisch, of de glazenwasser stak tijdens het fraxieberaad zijn hoofd naar binnen en riep: "zo, stelletje pluchegeile eikels, gaan jullie die minister nou nog een beetje wegsturen, of hoe zit dat". Wij gokken erop dat ook het optreden van de PZI66spreker een gênante vertoning wordt. Ondertussen is Eerdmans van de LPF aan het woord, maar daar hebben we even niet naar geluisterd.
15:52 Wel nou nog mooier: Eerdmans blijkt te vinden dat het helemaal niet erg is dat het openbaar ministerie niet deugt en denkt dat er alleen maar twee personen geslachtofferd hoeven te worden.
15:58 Osewiesewosetrallala is aan de beurt en het is nog erger dan wij dachten. Zij blijkt zich over van alles ernstige zorgen te maken en wil van de minister weten of hij dingen wil laten onderzoeken. Zij wil weten hoe de minister de cultuuromslag binnen het openbaar ministerie gaat bewerkstelligen. De sufkut begrijpt niet, of wil niet begrijpen dat het er niet om gaat hoe de minister wat dan ook denkt te gaan doen, maar of er iemand is die gelooft dat hij het kan. Hij kan het niet en hij moet weg. Osewiesewosetrallala kruipt de minister behoorlijk in zijn reet door hem een compliment te maken omdat hij een onderzoek heeft laten instellen en omdat hij verbeteringen wil aanbrengen. Daarna laat ze wat pseudokritisch geblaat horen over de minister in de pers en ze zou graag weten of hij het de volgende keer weer zo gaan doen, hem hiermede de gelegenheid gevend te laten zien dat hij 'ervan geleerd heeft'. Mevrouw Vos heeft naar iemand anders geluisterd, want zij meent een spreker gehoord te hebben die erg kritisch was over de minister. De minister zit iets onduidelijks te doen met zijn pen op papier. Zou hij een spotprentje van Osewiesewosetrallala aan het tekenen zijn? Mevrouw Vos stelt Osewiesewosetrallala de vraag wat ze van de minister wil horen. Dat is reuze handig voor de minister, want dan hoeft hij Osewiesewosetrallala alleen maar dat te vertellen. Osewiesewosetrallala wil van de minister horen dat er iets "geïnternaliseerd" is. Terwijl ze het zegt zien wij de minister die zich op de lip zit te bijten om niet in een hartelijk schaterlachen uit te barsten. Ach, die lieve Osewiesewosetrallala toch. Mevrouw Vos blijkt te denken dat er nog een kansje is dat de PZI66 de minister ergens 'op gaat afrekenen'. Nawijn vraagt zich af of Osewiesewosetrallala denkt dat de minister een gespleten persoonlijkheid heeft. Als deze minister een gespleten persoonlijkheid heeft, is daar weinig van te merken, aangezien beide helften kennelijk exact even dom zijn. Haersma probeert Osewiesewosetrallala te vertellen dat het openbaar ministerie geen zootje is. Osewiesewosetrallala vraagt of de minister het ermee eens is dat het openbaar ministerie een zootje is. Zou de minister werkelijk dom genoeg zijn om daar neen op te zeggen? En als hij dat doet, zal de PZI66 dan werkelijk zo pluchegeil blijken dat ze deze minister en daarmee het hele cabaret Balkanbende toch gewoon laten zitten?
16:16 Wolfsen van de PvdA staat te betogen en wil van de minister excuses voor van alles en nog wat. Het zal best, maar de PvdA doet er niet toe. Als er geen meerderheid gevonden wordt om de minister tot aftreden te dwingen, kan hij, zoals te doen gebruikelijk, overal zijn arrogante reet mee afvegen.
16:26 Wolfsen zegt best zinnige dingen, en ook wel onzinnige, maar het maakt allemaal nix uit. Ook dit debat maakt duidelijk dat er iets mis is met ons politiek systeem. Zoals het nu is, kan het griezelkabinet alles maken, zolang de kamerleden maar bang genoeg zijn dat ze bij de volgende verkiezingen hun stoeltje kwijtraken. Kamerleden die hun werk slecht doen, worden dus beloond, want ze mogen blijven. Zou dat nou echt niet anders kunnen? Haersma probeert intussen te voorkomen dat er meer onschuldig veroordeelden vrijkomen.
16:35 De vergadering wordt geschorst tot half zeven. De minister vraagt anderhalf uur om zijn antwoorden voor te bereiden, waardoor de suggestie wordt gewekt dat hij dat serieus gaat doen. Ferry de Zwetser denkt dat er "veel op deze minister is afgekomen" en gaat zitten suggereren dat het nog spannend wordt. Aan de domme grote grijns die minister Dombo bij het sluiten van zijn tas op zijn gezicht laat verschijnen, valt te zien dat hij niet van die suggestie op de hoogte is. Wij denken dat het strax niet veel interessanter wordt dan het geweest is, maar zullen toch om half zeven weer paraat zijn. Wordt het dan überhaupt nog uitgezonden of gaat het als de vorige keren: op het moment dat het interessant zou kunnen worden, dwingt de staatsomroep ons naar Lingo, Tweevandaag of voetbal te kijken.

15-09-2005 13.15 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere