Minister Dombo mag weer blijven

Stommeling JonesHoewel minister Dombo nog niet eens met zijn antwoord begonnen is, weten wij al hoe het gaat aflopen: de kamer laat zich met een kluitje in het riet sturen, want dat is nu eenmaal het makkelijkst.

18:32 De minister staat ontspannen klaar achter het spreekdinges en kijkt ietwat verveeld. Zijn mondhoeken wijzen ver omlaag en hij vraagt zich zichtbaar af waarom hij eigenlijk de moeite nog zou nemen.
18:34 De minister staat weer zijn parmantige zelf te wezen en vertelt wat hij heeft gedaan om de zaak zo goed mogelijk af te ronden. Hij zegt: "ik ben aanspreekbaar op het volle rapport". Hij doet alsof hij er rekening mee houdt dat hij heengezonden zal worden, maar dat is puur nep. Niemand gaat hem wegsturen en dat weet hij donders goed.
18:38 Osewiesewosetrallala interrumpeert de minister met de vraag of hij al eerder mondeling op de hoogte was gesteld van de conclusies van het rapport. Welk rapport? Zal wel het rapport Posthumus zijn, of zoiets. Uit zijn antwoord blijkt overigens dat het de minister geen reet interesseerde, want hij had het op vrijdag al en is er pas op zondag aan toe gekomen het eens te lezen. Je verwacht niet van zo'n man dat hij op vrijdag eerst de kroeg in gaat, op zaterdag na het uitslapen van zijn roes om 14:30 uur moet voetballen in de lagere elftallen en na het douchen met het hele elftal tot diep in de nacht in de kantine opnieuw aan het bier gaat zodat hij pas 's zondagsmiddags weer tot lezen in staat is. Wat hij dan wel gedaan heeft in die tussentijd, blijft gissen.
18:43 Hij onderschrijft de conclusie dat het rapport 'niet opwekkend' is. Het is werkelijk fenomenaal. Hij gaat het onprofessionele gedrag van een aantal mensen nog goedpraten ook. Hij ziet eruit als een doodgraver en praat als een dominee, maar het kan ook andersom wezen. In ieder geval krijg je niet de indruk dat je naar een minister zit te luisteren, maar naar een preek, waarvan de inhoud er niet toe doet, zolang hij maar op de juiste ernstige toon wordt voorgedragen.
18:47 Hij gaat uitleggen welke "vier complexen van fouten" hij constateert. Het is geweldig en het boeit voor geen meter.
18:50 Jan de Wit vraagt of de minister echt bedoelt dat het verhoor van de elfjarige jongen niet wederrechtelijk was. Mevrouw Vos vraagt of de minister het niet wederrechtelijk vindt dat er gedreigd is met ontzetting uit de ouderlijke macht en de minister vindt van niet. Rouwvoet vraagt of het feit dat de elfjarige jongen niet op zijn rechten gewezen is niet wederrechtelijk is en de minister is er niet echt in geïnteresseerd. De enige kans die we hebben is dat hij strax eindelijk hardop tegen een kamerlid begint te schreeuwen en overspannen roept: "Hou nou godverdomme eens op met dat gezeik en dat stomme debatgedoe. Ik heb godverdomme wel iets beters te doen, al zou ik zo gauw niet weten wat. Ik ben hier de minister. Ik laat mij hier niet langer lastig vallen met jullie gemiereneuk. Ik laat jullie allemaal onthoofden." Misschien dat hij dan eindelijk weggestuurd wordt, maar hij zal zich jammer genoeg wel weer weten te beheersen.
19:00 Osewiesewosetrallala is al voor de tweede of derde keer in de weer met een vraagje. De minister reageert enigszins korzelig. Osewiesewosetrallala vraagt iets en de minister vraagt wat ze nu eigenlijk wil suggereren. Osewiesewosetrallala wijst op het achterhouden van bewijs en de minister zegt dat men het bewijs niet kende doordat het niet in het strafdossier zat. Osewiesewosetrallala blijft doorvragen en de minister zegt dat er geen bewijs was dat Cees B. de dader niet kon zijn, terwijl dat er wel was en wel zodanig dat het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) voor het eerst in zijn geschiedenis twijfels naar buiten bracht. De minister blijkt plotseling zelf een forensisch expert te zijn en staat met een pak papier te zwaaien dat hij "kan laten zien", maar niet echt laat zien. Nou, laat dan zien. Leg dan uit. Toe dan. Doet ie niet. Kannieniet.
19:07 Mevrouw Vos zegt dat de NFIonderzoekers het erover eens waren dat er op zijn minst gerede twijfel was of Cees (of Kees, dat weten wij niet zeker) B. de dader kon zijn. De minister probeert het erop te gooien dat het eigenlijk allemaal de schuld is van het NFI. Mevrouw Vos vraagt door. Het gaat er nu over dat de advocaatgeneraal bewijs heeft achtergehouden. De minister opereert vanuit de gedachte dat je overtuigender wordt naarmate je meer woorden in een zin met een armgebaar benadrukt. Hij gebruikt zijn vaste stopwoordje of voorkeursterm "eenenandermaal" ook weer.
19:13 De Groep Nawijn staat bij de microfoon en vertelt de minister dat er in negentig procent van de vergelijkbare gevallen daderDNA gevonden wordt. Dat deze gedachte niet in de rechtszaal terecht is gekomen lijkt hem wel vrij belangrijk. De minister begint weer te praten en met zijn rechterarm te zwaaien. Zit die linkerarm nou aan het spreekdinges vastgelijmd of vastgetimmerd? Oh nee, nu bewegen beide armen tegelijk heen en weer alsof de minister staat aan te wijzen hoe breed een kastje is en waar het komt te staan: "Daar. Neen daar. Wacht even, toch daar. Hij klapt eens in zijn handen. Onderwijl zegt hij ook nog iets. Eerdmans stelt een vraag over een bloedvlekje. Het antwoord van de minister is, dat het bloedvlekje niet eerder gevonden kon worden omdat het niet eerder getest kon worden. Dat hebben we vast verkeerd verstaan. Hij geeft zichzelf nu een ferme handdruk. Daarna gaan de armen uiteen, alvorens hij daadwerkelijk zijn handen vouwt, als wilde hij voorgaan in gebed. Wilders gaat een vraag stellen en de minister doet zijn handen op de rug. Zijn eigen handen, niet die van Wilders.
19:22 Aleid Wolfodinges stelt een vraag over DNAprofielen en de minister is even het spoor bijster in zijn papierkraam, maar herstelt zich verrassend snel. Hij denkt afdoende antwoord gegeven te hebben maar de wolvenman praat nog even door en spreekt van "een hele rare verkeerde sturing door de officier". Wolfmans vindt de minister te weinig precies en wij zien een beeld van de cdajer en de vvdjer die staan te bekokstoven wie de minister te hulp gaat schieten. De minister neemt zijn toevlucht tot het vragen wat de vraag precies is, maar weigert hem te beantwoorden. Wolfje blijft doorhameren over "het profiel van een derde". De minister komt er heel even echt niet uit, maar doet vervolgens weer een poging zich eruit te liegen. Aleid is het er niet mee is. De minister pint zichzelf vast en Wolfssssen krijgt onverwachte bijval van Weekers. Wordt het dan toch nog gezellig? Wauwel de Boskabouter is er ook, blijkt en hij staat nu met Wolfffsens te praten, terwijl Weekers bezig is de minister daadwerkelijk een verwijt te maken, maar helaas geeft hij hem ook meteen een ontspanningsmogelijkheid. Osewiesewosetrallala staat te popelen om wat te vragen, maar dat is haar net verboden door de vervangster van Frans de IJdeltuit.
19:32 Weekers wijst erop dat de advocaatgeneraal wist dat Cees B. de dader niet kon zijn, maar de minister begint het nu toch een beetje zat te worden en zegt dat de onderzoeker van het NFI ten onrechte een conclusie had getrokken en dat er geen bewijs was. Hij probeert de zaak te versimpelen en gaat moeilijke woorden gebruiken: "Het is een syllogisme dat omgedraaid wordt".
19:35 Het lijkt verdorie wel alsof minister Dombo nu echt de hem veel te welgezinde Weekers een beetje op de kast te krijgen. Hm. Onze wens zal wel de vader van onze gedachte zijn. De cdaslijmjurk Sybrand van Haersma stelt de minister een vraag, die nergens over gaat. Een afleidingsmanoeuvre, dachten wij.
19:37 De minister mag van de reservevoorzitter verder met zijn betoog. Was hij daar mee bezig dan? O ja, die begrafenispreek. Het duurt niet lang, want daar is Rouvoet. De minister zucht maar eens diep. Hij wil zich zogenaamd niet met de rechtsgang bemoeien. Hij verwijt Rouvoet dat hij niet nog meer twijfel moet gaan zaaien. De minister wil de Operatie Doofpot liefst vandaag nog inzetten. Als hij daar dan niet zo eigenwijs, dom en arrogant zichtbaar geërgerd stond te wezen, omdat niet iedereen gewoon leuk meedoet, zou hij iets eerder zijn zin krijgen.
19:43 De minister heeft zijn linkerarm nu op de rug en staat zodanig met zijn rechterarm te zwaaien dat wij elk moment de rondetijden onder in beeld verwachten. Jan de Wit stelt een vraag en de minister zegt neen. Geen idee waar die vraag of het antwoord over gaat.
19:48 De minister beantwoordt een vraag van mevrouw Vos met zijn armen over elkaar terwijl hij probeert zijn hoofd geheel tussen zijn schouderbladen te laten zakken. Dan veert hij weer overeind en zwaait met beide armen. Als Nawijn een vraag stelt, heeft de minister zijn linkerhand weer in de vastgeschroefdaandelessenaarpositie en de rechterhand afwisselend in de lucht en op de lessenaar.
19:52 WEL GODVERDEGODVERDEGODVERDEGODVERDEGODVER. Andermaal wordt het debat er uitgedraaid, omdat we zo nodig reclame en journaal door de strot gedouwd moeten krijgen. Hef dan godverdomme die hele staatsomroep ineens op. Hoe het ook zij: einde verslag. De rest horen we later wel.15-09-2005 18.30 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere