Kwartet

Normaal gesproken zou je van een premier kunnen verwachten dat hij aftreedt als een minister die hijzelf door de koningin heeft laten benoemen (wat natuurlijk een bespottelijke constructie is, maar dat is een heel ander verhaal) ondeugdelijk blijkt, daar depremier die minister zelf heeft voorgedragen en dus blijk heeft gegeven van een slecht beoordelingsvermogen. Als er ministers worden weggestuurd zou natuurlijk hetzelfde moeten gelden. Een premier die met te wantrouwen ministers werkt, is immers zelf niet te vertrouwen, nietwaar?

Deze elementaire gedachten zijn aan Jeepeetje het charismaloze godsdienstwaanzinnige neostalinistische premiertje duidelijk niet besteed. Hij is nu bezig met zijn derde kabinet, wat inhoudt dat hij er in feite al twee de grond in heeft weten te rijden. Een ezel stoot zich in 't gemeen niet tweemaal aan den zelfden steen, of woorden van gelijke strekking, maar een ministerpresident wel en het wordt hem onder het motto 'Ach, wat kan ons het schelen, driemaal is scheepsrecht en zo worden we tenminste gewoon doorbetaald' nog vergeven ook.

Het laat zich derhalve raden wat er na het aftreden van twee onhoudbaar incompetente ministers tegelijk (Donner en Dekker, wegens de Schipholbrand, dit voor degenen die vandaag het nieuws gemist hebben) met het derde griezelkabinet Balkanbende gebeurt: helemaal niets. In het uiterste geval treedt het hele kabinet nog maar een keertje af, waarna hun gevraagd zal worden om aan te blijven tot aan de nieuwe verkiezingen, waarvan de datum toch reeds vaststaat. Aangezien Jeepeetje en de zijnen niet alleen geen enkel schaamtegevoel kennen, maar daar nog trots op zijn ook, zullen zij deze nieuwe opdracht van de vorstin in dank aanvaarden en gewoon doorgaan met datgene waarmede zij bezig waren (Joost mag overigens weten wat dat was). De vraag zal dan zijn: "Gaat die gek de vijf nog volmaken voor de komende verkiezingen?"21-09-2006 22.30 | Door: Arnold Kuijk

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere