Willie Wortel, uitvinder

Willie Wortel, uitvinder (Titelloos, US 17, 1957)
Dit verhaal is in Nederland afgedrukt in Donald Duck 31 van 1959, en herdrukt in nr. 56 van de serie Donaldalbums, getiteld: "Donald Duck als verhuizer", op pagina 43.

Willie Wortel besluit een dagje vrij te nemen en te gaan vissen. Ondanks het feit dat hij geen haakje aan zijn snoer heeft, vangt hij een enorme vis, waarbij Lampje hem helpt om die vis binnen te halen. Veel meer gebeurt er niet, maar ja, het was dan ook Willie's vrije dag.

Lampje komt in dit verhaal op vierentwintigvan de eenendertig plaatjes voor (maar op een van die plaatjes is alleen heel klein zijn hoofd te zien, dat plaatje is op deze pagina weggelaten). Eerst komt hij naar buiten hollen, vervolgens graaft hij een worm op met wien hij het prompt aan de stok krijgt. Dan klimt hij middels een touwladdertje in Willie's vliegende voertuig, om op het strand een stierengevecht te gaan houden met een krab. Nadat hij dat verloren heeft graaft hij een oester op die hem in zijn gezicht spuit en zit hij net op tijd achter het stuur van Willie's vliegende voertuig om Willie met vis en al een eindje het strand op te slepen.

Willie: "Ha! Mooi gedaan, Lampje! Dat was op 't nippertje!"

Als Willie de vis waarmee hij vissen vangt terugstopt in zijn speciale kist, staat Lampje er naast, met de handen in de zij. Het is niet goed te zien of Lampje hier arrogant, trots of agressief is. Misschien wel alledrie? Op het laatste plaatje zwaait Lampje naar de mensen op het strand, maar die staan alweer te vissen.

lampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampje
lampje

Lampje is in dit verhaal tamelijk druk, vooral met klein gedierte. Het lijkt erop dat hij helderziende is, want hij komt al blij naar buiten gehold voordat Willie heeft bedacht dat hij gaat vissen, en hij, Lampje, begint meteen naar wormen te graven, zonder dat Willie iets tegen hem gezegd heeft. Willie hoeft hem trouwens weer helemaal niets te vertellen, Lampje voelt aan wanneer zijn hulp nodig is. Je zou zelfs kunnen veronderstellen dat zijn gevechten met de worm, de krab en het schelpdier voor hem uitsluitend middelen zijn om de tijd te doden tot hij in actie kan komen om zijn grote vriend uit de problemen te helpen. Zijn hulp wordt op prijs gesteld, en dat is fijn, hoewel we weten dat Lampje het niet doet om erkenning te krijgen. Hij doet het omdat hij er zin in heeft, zoals hij alles uitsluitend doet omdat hij er zin in heeft.28-10-2006 17.29 | Door: Arnold Kuijk

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere