Commissie Aparte Behandeling opnieuw in de bocht

De deense vlag
Wij hadden het eventjes gemist, maar Cyberbabe wees ons op 'Islamitische docente hoeft geen hand te geven'. Wij citeren:
Het Vader Rijn College in Utrecht mag niet van een islamitische docente eisen dat ze handen geeft. Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) dinsdag bepaald in een zaak die de school had aangekaart.
Met andere woorden: de Commissie Aparte Behandeling heeft opnieuw toegeslagen. Bent u godsdienstwaanzinnig en behandelt men u te veel als een normaal mens? Wend u tot de Commissie Aparte Behandeling. Altijd prijs, altijd premie.

Het Vader Rijn College
Het zal ons trouwens een rotzorg zijn of de godsdienstwaanzinnigen geheel ingepakt of juist volslagen naakt rondlopen, vijf keer per dag met hun reet naar het westen moeten gaan liggen, twintig keer op een trilplaat moeten gaan staan, of op zondag bij elkaar wensen te komen in wat zij als de woning van hun god beschouwen, om maar iets te noemen, zolang ze anderen maar geen last bezorgen. Dus bijvoorbeeld geen geblèr vanaf de moskee, alsmede een eeuwig zwijgen der kerkklokken met hun klinkende klereherrie (wij hebben trouwens ook een hekel aan draaiorgels, maar dat is een heel ander verhaal). Wat godsdienstwaanzinnigen in hun vrije tijd doen, moeten ze verder helemaal zelf weten, vinden wij.

Je zou kunnen zeggen dat een docente op een middelbare school een voorbeeldfunctie heeft en (let op, daar komt ie:) bepaalde normen en waarden moet helpen overdragen (dat was 'm), maar dat is een malle gedachte. Wij gaan ervan uit dat een docente kennis moet overdragen en als ze dat goed doet, mogen leerlingen, ouders, noch directie zeuren, al wil ze in haar blote kont voor de klas staan en pijpt ze tussen de middag al haar mannelijke collega's in de bezemkast (dit is maar een voorbeeld. Het kan ook middenin de kantine of op het schoolplein). Wij zijn wat dat betreft stevig beïnvloed door onze huisanarchist Stommeling Jones, die zich overigens niet meer kan herinneren ooit naar school geweest te zijn. (Hij is er wel geweest, maar hij kan het zich niet herinneren. Daarover een ander keertje).

Wij weten niet of de adviezen van de Commissie Aparte Behandeling bindend zijn, maar wij dachten eigenlijk van niet. Zelfs als het niet het geval is, nemen wij echter voetstoots aan dat directeur Bart Engbers en de zijnen de docente nu weer gewoon aan het werk laten gaan, met als gevolg dat het islamitisch karakter van het Vader Rijn College nog eens extra benadrukt wordt. Wij herhalen hier wat wij schreven in Geef ze een vinger en ze weigeren de hele hand:

Wij zijn er overigens van overtuigd dat het Vader Rijn College dit probleem over zichzelf afgeroepen heeft. De school gedraagt zich (voor zo ver een school zich kan gedragen, maar u begrijpt ons wel) bij tijd en wijle meer als een moslimschool dan als een openbare school met een grote populatie islamieten.

[...]

Als je docenten en leerlingen het gevoel geeft dat je religie serieuzer genomen wordt naarmate je fundamentalistischer bent, kun je er natuurlijk op wachten dat het aantal fundamentalisten stijgt.

De heer Engbers en het gemak waarmee hij contractbreuk pleegt kennende durven wij echter te stellen dat het Vader Rijn College vast wel een andere aanleiding vindt om deze docente te lozen, mocht men dat echt willen.

07-11-2006 19.02 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.



Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere