Dubbel betalen voor een viezer Utrecht?

Vanochtend vroeg schreven wij reeds 'Bezemtax? Weet je wat je met die bezem kunt doen?' en het eposteltje waarvan in dat stuk sprake was, is inmiddels ook ter redactie binnengekomen, ontvangen van de anti-bezembelastingman zelf. Zoals beloofd volgt het hieronder:
OPEN BRIEF

Aan: de leden van de gemeenteraad van Utrecht
C.C.: RTV Utrecht, AD/UN, Ons Utrecht, Stadsblad

Van: G. Derksen en buurtgenoten

Betreft: Dubbel betalen voor een viezer Utrecht?

Geachte leden van de gemeenteraad,

Onlangs is het voorstel voor de gemeentebegroting 2007 gepresenteerd. Donderdag aanstaande houdt de gemeenteraad haar slotdebat over dit begrotingsvoorstel. In de plannen is een lastenverzwaring van 4,5 miljoen euro opgenomen, die de inwoners van Utrecht doorberekend krijgen in de afvalstoffenheffing en de rioolrechten; deze gaan daardoor resp. 16,9% en 20,8% omhoog.
Het gaat om de kosten voor het vegen van de straten van de stad: de zgn. 'bezembelasting'. In de lokale krant 'Ons Utrecht' van 27-9-2006 zei wethouder financiën Harm Janssen hierover: "De veegkosten worden nu niet meer uit de algemene middelen gehaald, maar doorbelast volgens het principe 'de vervuiler betaalt'. "

Wij vonden deze uitspraak een klap in het gezicht van alle goedwillende Utrechters die hun best doen hun woonomgeving een beetje schoon te houden. Al die mensen die bijvoorbeeld een jaarlijkse schoonmaakdag in onze wijk Lunetten houden, krijgen op deze manier een trap na. Iedereen krijgt van de wethouder collectief het etiket 'vervuiler' opgeplakt en kan gaan betalen. Deze misplaatste bestuurlijke arrogantie werkt natuurlijk calculerend gedrag in de hand: waarom nog je stoep vegen als je er toch al extra belasting voor moet betalen? Laat de gemeente het dan maar zelf opknappen.

Sterker: de situatie is nog veel krasser, zo bleek ons na een gesprek met iemand die in de ambtelijke top van een andere gemeente zit en die dit maar een merkwaardige actie van de gemeente Utrecht vindt. Want: Utrechters moeten nu dubbel belasting gaan betalen voor het schoonhouden van de stad. Als ingezetenen van Nederland betalen wij daar namelijk al gewoon voor: via onze belastingafdracht aan het Rijk, dat uit het gemeentefonds uitkeringen doet aan de gemeente (algemene middelen), juist om activiteiten in het algemeen belang te ondernemen - zoals het schoonhouden van de stad. Met de nieuwe bezemtax moeten Utrechters nu dus nogmaals hiervoor gaan betalen! En dat terwijl Utrecht voor 2007 nota bene 27,3 miljoen extra uit het gemeentefonds krijgt!

Je zou mogen hopen dat de straten met de dubbele belastingafdracht dan in ieder geval dubbel zo schoon worden, maar dat is niet het geval. In de lokale pers werd namelijk gemeld dat tegelijkertijd met de belastingverhoging (die méér dan een verdubbeling van de afvalstoffenheffing en rioolrechten over de periode 2001-2007 gaat betekenen), er minder frequent geveegd gaat worden!
Ergo: Utrechters gaan met de nieuwe bezemtax dubbel betalen voor een viezere stad. Wij, ondergetekenden en inwoners van de wijk Lunetten, vinden dit een schande. In plaats van ernaar te streven de belastingdruk zo laag mogelijk te houden, lijkt het erop dat het stadsbestuur (dat toch een dienende taak heeft t.o.v. de gemeenschap) de burgers van deze stad alleen maar als één grote pinautomaat beschouwt waar men met wat drogredenen naar believen geld uit kan trekken. En in dit geval gebeurt dat ook nog eens zonder wezenlijke tegenprestatie - integendeel zelfs!

Wij roepen bij deze alle fracties in de gemeenteraad op de voorgenomen bezembelasting nog eens goed te heroverwegen tijdens het slotdebat over de gemeentebegroting donderdag aanstaande. Al was het alleen al maar om de kloof tussen burger en politiek niet groter te maken.
Het is te kort dag om nog elders handtekeningen te verzamelen, maar wij vermoeden eerlijk gezegd dat we voor veel inwoners van deze stad spreken.

Getekend:

- G. Derksen, [adres, telefoon]
- C. Kerver en J. Stumpfova, [adres, telefoon]
- J. Kerver, idem
- K. Sahinbas, [adres, telefoon]
- E. Veldhuizen en N. Willes, [adres, telefoon]
- D. Booyink en G. Kruys, [adres, telefoon]
- C. Rommens, [adres, telefoon]

(NOOT van S.J.: wij hebben de adressen en telefoonnummers verwijderd omdat wij het nooit zo'n goed idee vinden adressen en telefoonnummers op internet te zetten. Zo zijn wij.)

Het AD/UN, voor het het Utrechts Nieuwsblad bleek er ook reeds aandacht aan besteed te hebben, zo lazen wij verderop in hetzelfde eposteltje:

----------------------------------------------------------------------------------------------

En dit schreef het AD/UN op 17 oktober reeds over de kwestie:

Bezemtax blijft heikel punt

UTRECHT - ,,Maak je als vrijwilliger je eigen wijk schoon, brengt de gemeente je ineens de kosten voor het straatvegen in rekening.'' Lunettenaar Guido Derksen noemt de bezembelasting, die Utrechters in 2007 moeten ophoesten, een 'klap in het gezicht' van de inwoners die zelf hun stoep schoonhouden.

Bewoner Derksen ging vorige week naar de Utrechtse gemeenteraad om zijn woede over de belasting (opbrengst 3 miljoen) te uiten.

,,Wethouder Janssen van financiën verkoopt dit met het argument: de vervuiler betaalt. Onzin. Als je echt wil dat de vervuiler betaalt moet je de politie strenger laten controleren en vervuilers op de bon slingeren.'' Hij trekt de vergelijking met Singapore, waar je een boete krijgt als je een peuk op straat gooit. ,,Niet dat ik daarheen wil, maar het werkt wel. Singapore is spic en span.''

Volgens Derksen werkt de bezembelasting contraproductief. ,,Het leidt tot calculerend gedrag. Mensen gaan dan niet meer zelf de boel schoonmaken, maar verwachten dat de gemeente dat doet. Ze betalen er immers voor.''

Wethouder Janssen nam gisteren in de raadscommissie Bestuur zijn woorden terug. ,Was niet helemaal juist. Het is inderdaad zo dat veel mensen hun eigen omgeving schoonhouden. Een goede zaak.'' Hij houdt echter vast aan de bezembelasting. ,,Het gaat om een eenmalige actie. We gaan het tarief de komende jaren niet verhogen.''

De PvdA pleitte er voor de tariefstijging van een slordige 75 euro te matigen. Daar lijkt evenwel geen meerderheid voor. De gemeenteraad beslist hier begin november over.08-11-2006 08.30 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere