Prinsjesdag live gelogd

StommelingJones
Gezien het feit dat de redactiemotorfiets op de een of andere wijze in het ongerede is geraakt (het volledige motorblok was spoorloos en de Technische Dienst bleek desgevraagd niet in staat de boel te repareren), waardoor ondergetekende zijn dringende bezigheden in Den Haag helaas moest afzeggen, heeft uw en onze captain ondergetekende weten te overtuigen van het belang van een liveverslag van Prinsjesdag. Welnu, wat moet dat moet.

12:32 We beginnen met Ferry de Zwetser die staande op het Binnenhof nog geen twintig seconden nodig heeft om het 'oranjezonnetje' te noemen. Hij geeft door aan Maartje 'kijk mij eens opgewekt en dom grijnzen' van Weegen. We krijgen beelden van de voorbereiding te zien en horen dat er een noodverordening is ingesteld, waardoor er nu ook gefouilleerd kan worden. Vervolgens blijkt de staatsomroep 'Google earth' te hebben ontdekt en we krijgen een gele streep te zien die zich over een foto voortbeweegt en de route van de Vergulde Kruiwagen aangeeft. Vanuit de lucht gezien, zijn er voldoende plekken waar je je met je rookbom of molotovcocktail zou kunnen opstellen. Met een zelfgemaakte raketwerper of mortier neemt het aantal mogelijkheden exponentieel toe.
12:38 In het kader van de koningshuispropaganda biedt de staatsomroep nu beelden van de argentijnse vrouw van die bolle en van die bolle zelf. De vrouw van die bolle schijnt het kindermeisje te hebben afgetuigd en die bolle en zijn vrouw overwegen nu een rechtszaak tegen het blad Privé, dat daar niet over had mogen schrijven. Dit is dus propaganda die een beetje zijn doel voorbijschiet. Wij lezen de Privé niet en zonder de staatspropagandiste hadden we niet geweten dat die argentijnse losse handjes had.
12:41 Maartje is nu aan het vertellen over het oude mens en haar kleinkinderen, ook reuze relevant en we krijgen nu een 'rondleiding' door de Ridderzaal. Simone Liu van de rijksgebouwendienst vertelt erover en we zien een compjoeteranimatie van de Ridderzaal. Het is werkelijk prachtig. Nog nooit eerder zagen wij een compjoeteranimatie van een zaal waarin niets bewoog. De troon blijkt een kunststuk. Er is trouwens wel een hele hoop hout in die zaal verwerkt. Dat wil wel fikken, hopen wij.
12:48 Terwijl een stel ijdeltuiten vertelt dat de miljoenennota 'uitgelekt' zou zijn en wij ons ergeren aan zoveel domheid, geven wij even door dat u hier uw mening over de kabinetsplannen kwijtkunt. Welgemeende en terechte scheldwoorden kunt u er ook in kwijt, maar ze willen wel weten waar u woont en al te oprechte reacties zullen wel worden weggecensureerd.
12:52 Het domme geklets over het neplekken eindigde bijzonder oubollig: iemand gaf Frits Wester zogenaamd een kopie van de troonrede, die hij in zijn fietstas stak. Haha. En lachen dat wie hadden en skik dat wie deejen, maar niet heus. Het werd nog erger toen Maartje weer in beeld kwam: "De troonrede zit natuurlijk niet echt in de tas van Frits Wester". Ze zei het echt. Inmiddels zien wij beelden van een koets, de garde grenadiers te paard, de koninklijke marechaussee ook te paard. Wij hebben nu alweer drie slecht beveiligde plekken gezien. Het valt met de terreurdreiging in Nederland als geheel kennelijk reuze mee, of men gaat ervan uit dat eventuele terroristen dit nonevenement linx laten liggen. Een andere mogelijkheid is, dat men de boel niet beter beveiligd heeft, omdat men niet beter kan. In dat geval moet de verantwoordelijk minister naar huis gestuurd worden.
12:58 Een deel van de bevolking van het konijnenhuis komt naar buiten. Zoals het mensen met middeleeuwse denkbeelden betaamt, zijn zij doordrongen van een merkwaardig soort animisme, wat hen noopt een vlaggetje te groeten. Ze lijken oprecht teleurgesteld dat het vlaggetje niet teruggroet.
13:00 Het oude mens en haar argentijnse schoondochter komen naar buiten en het Wilhelmus weerklinkt. Jammer dat de beide dames niet van te voren op de hoogte waren van dit evenement, dan hadden ze voor de gelegenheid een leuk jurkje kunnen huren. Nu hebben ze in de haast zomaar wat uit de kast gepakt, hoewel dat oranje ding van die argentijnse ook best uit een paar aan elkaar genaaide gordijnen zou kunnen blijken te bestaan. Het gezelschap zit in een paar koetsen, waarvan de Vergulde Kruiwagen er slechts een is. Maartje leutert maar door en vertelt hoe de heer van Vollenoren erin geslaagd is in een week een vingertopje kwijt te raken bij het duiken en een baantje als buitengewoon hoogleraar 'risicobeleid' te ritselen. Wij zouden er nooit opgekomen zijn dat het verliezen van vingertopjes een bij het duiken te verwachten risico zou zijn, dus misschien heeft hij dat baantje wel verdiend. Hoewel: het was hemzelf klaarblijkelijk ook ontgaan.
13:07 Wat kost dit circus eigenlijk? De tocht is volgens Maartje maar twee kilometer. Kunnen de leden van het konijnenhuis dat niet net zo makkelijk lopen? Desnoods vertrekken ze de avond vantevoren. Met voldoende proviand voor onderweg moeten ze het dan toch wel kunnen redden, dachten wij. Dit natuurlijk afgezien van het feit dat de hele monarchie afgeschaft dient te worden, maar dat spreekt vanzelf.
13:11 Het karretje met de ceremoniemeester en de kamerheer (een kamerheer is een soort dienstmeisje, maar niet met zo'n uniformpje aan en hij heeft ook geen plumeau bij zich) is gearriveerd en het wachten is op de Vergulde Kruiwagen. Zo'n stompzinnig ritueel is toch te gênant voor woorden.  Constantijn en Laurentien stappen uit. Ook Laurentien heeft zich aan de gordijnen vergrepen. De Vergulde Kruiwagen is gearriveerd en het Wilhelmus weerklinkt weer. Die bolle stapt uit, evenals zijn vrouw en zijn moeder. Die bolle heeft een aantal onderscheidingen op zijn pakje zitten en wij vragen ons af, waar hij zich in vredesnaam onderscheiden heeft of zou kunnen hebben. Hij zal ze wel gekregen hebben omdat hij nu eenmaal de kroonprins is. Het oude mens gaat naar de troon. Ze staat even wat zielig rond te kijken, zoekt een plaats om haar tasje neer te zetten en gaat zitten.
13:17 Ze begint te zeuren over de 'hartverwarmende viering' van haar jubileum. Mens, rot op. Ze praat over aanpassingsvermogen, jonge dynamische economieën, integratie van bevolkingsgroepen, klimaatverandering, internationaal terrorisme. "Al die veranderingen leiden tot gevoelens van onzekerheid."
13:19 We zien een beeld van Jeepeetje, die serieus zit te kijken en vermoedelijk denkt dat hij een mooie troonrede geschreven heeft. Als wij echter de rijkste vrouw van Nederland, die dat geworden is door lid te zijn van een familie die het Nederlandse volk al minimaal sinds 1815 structureel besteelt, horen zeggen dat "ingrepen pijn doen", krijgen wij zowel bloedgolven als behoefte aan een teiltje. We zien alle ijdeltuiten en nonvaleurs op een rijtje zitten. Wat het oude mens te vertellen heeft, horen wij maar nauwelijks. We horen dat er met nadruk gezegd wordt dat de toekomst van ons land samenhangt met Europa. Wij schijnen ons bij de samenwerking in Europa betrokken te moeten voelen. Welnu, wij vinden dat, nu Europa zich veel te veel met onze zaken bemoeit, Nederland uit de Europese Unie moet stappen. Een positie buiten de Europese Unie hoeft helemaal niet schadelijk te zijn. Jeepeetje knikt, bij zijn eigen wijze woorden (hoewel je ook kunt veronderstellen dat hij het heeft uitbesteed aan een textschrijver, want hij zit erbij alsof hij het allemaal voor het eerst hoort en het niet zo snel kan volgen). Gerrit de leugenaar lijkt bijna te gaan knikkebollen, Rembo kijkt achterdochtig en Dombo zit rare koppen te trekken, maar dat doet hij altijd, dus dat zegt nix.
13:29 We zijn inmiddels bij verbetering van luchtkwaliteit, duurzame energie en dat soort termen die we ook al tientallen jaren horen. "De regering wil een stimulerend klimaat creëren voor ondernemers". Waarom eigenlijk? "In het onderwijs zal de regeldruk afnemen", "De lerarenopleidingen zullen worden verbeterd". Dat laatste wordt hoog tijd. Op dit moment is een leraar in opleiding tachtig procent van zijn tijd kwijt aan "zelfreflectie", "portfolio-opbouw" en "persoonlijke ontwikkeling". De andere twintig procent moet verdeeld worden over de inhoud van zijn vak en het leren lesgeven. En dan vinden ze het nog vreemd dat nieuwe leraren te weinig kennis hebben.
13:32 Er is geen plaats voor extremisme, horen wij. Daar zijn wij het helemaal mee eens en wij verwachten dan ook dat de godsdienstwaanzinnige extremisten nu ontslagen worden of ontslag nemen, zodat wij eindelijk de NIEUWE VERKIEZINGEN krijgen die wij al zo lang eisen.
13:34 Het oude mens kon of mocht zelf nix verzinnen en citeert haar moeder die ooit gezegd schijnt te hebben dat ze zo'n mooie taak had. Wel GODVERDEGODVERDEGODVERDEGODVERDEGODVER nou hebben ze er GODVERDEGODVERDEGODVERDEGODVERDEGODVER de woorden god en bidden weer ingezet. Ondertussen horen wij dat minister Veerman dit gelul heeft laten schieten omdat hij de Europese visserijraad belangrijker vond. Welk eigenbelang zou hij daar te verdedigen hebben? Hij kan toch gewoon een ambtenaar naar die visserijraad sturen?
13:38 Ferry de Zwetser vond de troonrede een samenhangend verhaal. Het was vooral helemaal nix eigenlijk. Nu krijgen we te zien, welke fragmenten van de troonrede wij belangrijk zouden moeten vinden. Je kan ons een hoop wijsmaken, maar niet dat het staatsjournaal niet vantevoren een kopietje gekregen heeft. Wij denken dat in het hun verstrekte exemplaar de 'belangrijke' delen met zo'n gele markeerstift geaccentueerd zijn. Anders is het namelijk onmogelijk om zo'n praatje onmiddellijk na afloop op deze wijze te 'analyseren'.
13:42 Hee, Ferry de Zwetser zegt iets waars: het woord 'koopkracht' kwam er niet in voor. En nu krijgen we beelden van Jeepeetje die vanochtend nog een keer heeft zitten liegen, over lastenverlichting en dergelijke. In de Ridderzaal wordt muziek gemaakt. Dombo zit handenwrijvend met Rembo te praten, Pechhol praat met Verdonk die niet voldoende ingeburgerd blijkt te zijn om te weten dat je binnenshuis je hoed afzet. De konijnenfamilie vertrekt en wij horen, want wij hebben goede oren, hoe "Happy Days Are Here Again" weerklinkt. Wij kunnen niet met zekerheid zeggen of het over het plein schalt of alleen in de Ridderzaal te horen is, daar wij niet weten via welke microfoon het tot ons komt. Wij vinden het wel een gotspe en vragen ons af of Jeepeetje zich persoonlijk met de muziekkeuze heeft bemoeid.
13:48 De IJdeltuit Weisglas begeleidt het oude mens naar buiten. Het oude mens begroet het vlaggetje, maar het vlaggetje zegt weer nix terug en het oude mens stapt met zoonlief en argentijnse schoondochter in de Vergulde Kruiwagen.
13:52 Beelden van militairen te paard die stapvoets rijden. Straatinterviews met oude vrouwen die voor de gezelligheid naar Den Haag zijn gekomen. Er zijn weleens meer mensen geweest, in 2002 waren het er honderdduizend volgens domme Maartje, en nu maar vijfendertigduizend, wat haar verleidt tot de uitspraak: "Het record is nog niet gevestigd." Een merkwaardige uitspraak. Moet het record dan eerst erkend worden door de Guinnessprinsjesdagbezoekersaantallenrecordcommissie en blijft het tot die tijd zwevende? Of weet Maartje het verschil niet tussen gevestigd en geëvenaard of overtroffen? Wij houden het op het laatste.
14:03 De Vergulde Kruiwagen is weer ergens aangekomen en het oude mens, die bolle en de argentijnse stappen uit, knikken even (ze zullen wel weer een vlaggetje aan het groeten zijn) en gaan naar binnen. Vanaf hier lijkt het erop alsof die argentijnse er wel heel erg snel een heel stuk ouder is gaan uitzien, maar dat kan ook aan die gordijnen liggen. Hoewel, gordijnen. De kleur oranje heeft ook wel erg veel weg van het oranje dat je weleens ziet bij dekzeilen die over puincontainers liggen. Zouden ze soms hun huis aan het verbouwen zijn en kon ze daardoor de gordijnen niet vinden, waarop ze dan maar zo'n dekzeil genomen heeft? Je weet het niet.
14:08 De konijnenfamilie komt op het balkon staan en gaat vrolijk naar het volk staan wuiven. Als wij zoveel geld zouden krijgen voor zo weinig en er nog fans aan zouden overhouden ook, zouden wij vast ook wel vrolijk wuiven. Wij menen het oude mens te zien zeggen: "Wat zijn ze toch aandoenlijk dom." Dat kan ook aan ons liggen. Overigens hebben wij niet gezien of ze na haar praatje haar tasje wel meegenomen heeft. Misschien vroeg ze dat wel. Als wij ons tasje hadden laten liggen op een plek waar zoveel politici bij elkaar zaten, zouden wij ons ook zorgen maken. De grijns van de argentijnse wordt volgens ons met de dag onbetrouwbaarder.
14:13 Wauwel de Boskabouter en Judas Verhagen worden geïnterviewd. Ze zijn dikke vriendjes en gaan samen een motie indienen in verband met de olieprijzen. Dit soort geleuter gaan wij natuurlijk niet integraal zitten weergeven, want uiteindelijk worden we toch gewoon genaaid. Ook het nieuwe zorgstelsel gaat ons geld kosten. We worden gewoon altijd genaaid, daar komt het op neer.
14:29 We zien allerlei korte interviewtjes met mensen die hun zegje mogen doen. Volslagen oninteressant dus, want genaaid wordt je toch en de beslissingen worden in achterkamertjes genomen, niet in interviewtjes op de staatsomroep. Wat de waarde van deze uitzending is, ontgaat ons volkomen. Gelul, gelul, en nog meer gelul. Zouden wij nou de enigen zijn die zo langzamerhand al beginnen te kotsen zodra er maar een politicus in beeld komt?
14:36 Om 15:00 uur zal Gerrit de leugenaar de begroting presenteren. Dit hele gelul is dus eigenlijk een vorm van testbeeld, begrijpen wij. Wat dat betreft verschilt de staatsomroep dus niet van de commerciëlen. Ook daar zie je immers de hele dag door van die domme beeldvulling. Het verschil is, dat er bij al die belspelletjes zo heel af en toe daadwerkelijk een winnaar schijnt te zijn en dat is hier duidelijk niet het geval. Wij horen iemand zeggen: "het ziet er voor een aantal groepen vunzig uit". Wij wilden dat al gaan beamen, doch onze stagiaire wijst ons erop dat de mevrouw vermoedelijk "gunstig" zei. Inmiddels is Boris het Grote Roerei van de Partij Zonder Idealen 66 in discussie met Jan Marijnissen. Of het aan Boris ligt, weten wij niet zeker (wij denken van wel), maar wij krijgen plotseling een vreselijke aanval van poep, dus gaan wij even schijten.
14:49 Aangezien wij de televisie op de intercom hadden gezet, weten wij dat wij helemaal nix gemist hebben. Iedereen berijdt zijn stokpaardjes. Misschien zouden ze hun stokpaardjes eens moeten bereiden, met een lekker sausje of zo. Weliswaar zijn de stokpaardjes dan nog niet te vreten, maar het sausje vergoedt veel en ze kunnen nooit meer bereden worden.
14:56 Nu mag Paul Schnabel van het Sociaalcultureel Propagandabureau vertellen dat hij denkt dat het kabinet het vertrouwen van de bevolking aan het terugwinnen is. Gerrit de leugenaar komt in beeld en vertelt dat hij een beetje "gestresst" is vanwege het officiële karakter van de plechtigheid. Wij denken dat hij vooral bang moet zijn dat hij door de mand valt en dat er in de kamer iemand zal opstaan die zegt: "Je bent een leugenaar en je moet oprotten." Helaas is de kans daarop nihil. Wij zouden het liefst zien dat hij staande de vergadering een MOTIE VAN WANTROUWEN aan zijn broek krijgt, maar ook dat kunnen we wel schudden.
15:01 Ferry de Zwetser kondigt aan dat alle ministers strax bij de staatsomroep mogen komen vertellen hoe goed ze wel zijn. We zien Frans de ijdeltuit en Gerrit de leugenaar vrolijk lachen, maar hebben gelukkig een teiltje paraat. De ijdeltuit opent de vergadering. "Aan de orde is de aanbieding van de begroting voor het jaar 2006". Gerrit de leugenaar vertelt dat de Nederlandse bevolking het de afgelopen jaren niet makkelijk heeft gehad en doet alsof dat niet voor het grootste deel aan het huidige griezelkabinet te wijten valt. Hij gaat nu uitleggen waarom hij ons bestolen heeft. Hij kan de pot op. "Geen jarenlange lijdensweg zoals in ander Europese landen". Het enige Europese land met zo'n lijdensweg als Nederland, is Nederland. De hervorming van de gezondheidszorg is ook "gericht op een systeem met meer keuzevrijheid". Wij willen godverdomme helemaal geen keuzevrijheid. Wij willen bij de dokter, die ervoor heeft doorgeleerd, worden genezen of worden doorverwezen naar een dokter die nog verder heeft doorgeleerd, zodat die ons kan genezen. Dan ben je godverdomme ziek en dan moet je ook nog van alles gaan kiezen, zodat ze na je dood kunnen zeggen dat het je eigen schuld is omdat je verkeerd gekozen had. Klootzakken.
15:09 "De begroting heeft een vriendelijker uitstraling", "de economische ontwikkeling ziet er rooskleurig uit". Tuurlijk joh. Die man is zo weggelopen uit het lied 'Jubelzang' van Drs. P, waarin de ikfiguur ons bezweert een kerstengel te zijn:

"O ik ben een (ding dong ding) engel, een (ding dong ding) engel
Met draaibare vleugels en lichtgevend hoofd
Ja een (ding dong ding dong ding dong ding dong ding) engel
Al is er hier binnen geen mens die 't gelooft"20-09-2005 12.28 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere