Willie Wortel

Willie Wortel (The Stubborn Stork, FC1047, november 1959)

Dit verhaal is in Nederland afgedrukt in Donald Duck 29 van 1975, en herdrukt in nr. 61 van de serie Donaldalbums, getiteld: "Donald Duck als uitvinder", op pagina 61.

Inhoud

Willie Wortel heeft een vliegfiets uitgevonden, maar niemand komt hem kopen, zelfs niet voor een tientje. Als Willie wat boven de stad rondvliegt om reclame te maken voor zijn uitvinding, komt hij Oom Dagobert tegen, die net behoefte blijkt te hebben aan een dergelijk apparaat. Willie maakt bijna een doodsmak als hij Oom Dagobert de gelegenheid wil geven een proefvlucht te maken en daartoe afstapt, vergetend dat hij zich met apparaat en al ver boven de grond bevindt. Lampje weet hem gelukkig te redden, waarna Oom Dagobert de fiets een week op proef neemt. Als Willie en Oom Dagobert op hun vliegfietsen de luchtververser van het geldpakhuis gaan controleren, treffen zij daar een koppige ooievaar (de "Stubborn Stork" uit de titel) aan, die zijn nest alleen en uitsluitend op die plek wil hebben. Terwijl Willie de Jonge Woudlopers gaat raadplegen, blijkt de ooievaar behalve koppig ook kippig te wezen en het stomme beest wil Lampje aan zijn eierverzameling toevoegen. Oom Dagobert redt Lampje . Ondertussen komt Willie erachter dat de ooievaar is geboren op de schoorsteen van de munt en tot de verbouwing altijd op de bank genesteld heeft. Het malle dier blijkt gewoon dol te zijn op de lucht van geld. Willie leent Oom Dagobert wat geld, zodat het nest van de ooievaar op een namaakpijp geplaatst kan worden. Iedereen is blij.

Lampje

Lampje komt in dit verhaal op 47 van de 63 plaatjes voor. Eerst zit hij rustig op de rug van de treurende Willie. Als die bedenkt dat de mensen een tientje nog te duur vinden, houdt Lampje een prijskaartje omhoog. Wanneer Willie gaat rondvliegen, haalt Lampje een duif uit een hok, klimt erop en vliegt met Willie mee. Willie laat Oom Dagobert zien wat de mogelijkheden van het apparaat zijn en Lampje en zijn duif staan in de vensterbank. Als Willie naast zijn fiets stapt en naar beneden valt (met de uitroep Lieve help! Ik val!), aarzelt Lampje geen moment, springt op zijn duif en vandaar op de vliegfiets, duikt met fiets en al achter Willie aan en weet de fiets onder Willie's achterwerk te krijgen. Hierna stapt hij weer over op zijn duif. Terwijl Willie op zoek is naar de Jonge Woudlopers blijft Lampje met Oom Dagobert achter op het dak van het pakhuis, waar de ooievaar denkt dat Lampje een ei is. Oom Dagobert redt Lampje (Hé! Geef hier! Dat is geen ei, dat is Lampje!). Als Willie terugkomt, staat Lampje te juichen. Oom Dagobert blijkt geld te moeten lenen, en Lampje kijkt naar hem. Tenslotte stapt Lampje weer op zijn duif en vliegt hij met Willie mee naar huis.


lampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampjelampje 

Analyse

Lampje is in dit verhaal vanaf het begin tamelijk prominent aanwezig. In sommige verhalen blijft zijn rol beperkt tot het imiteren van de bewegingen van Willie, maar hier niet. Een echo van die imitatie is hooguit het feit dat Lampje het bordje met f10,- omhoog houdt terwijl Willie net aan de prijs van een tientje staat te denken, dit kan echter ook gezien worden als verwijzing naar Lampje's helderziendheid, die we ook in sommige andere verhalen tegenkomen. Verder is Lampje's verhouding met dieren in dit verhaal tweeslachtig: aan de ene kant blijkt hij in staat een duif te temmen, aan de andere kant staat hij totaal machteloos tegenover de ooievaar. We gaan er overigens van uit dat Lampje het hok voor de duif zelf gemaakt (getimmerd, gelijmd of gelast?) heeft, doch dit terzijde.

Lampje heeft in dit verhaal niet echt ruzie met dieren, en de duif gedraagt zich zelfs alsof ze vrienden zijn. Onze held heeft in dit verhaal veel aandacht voor Willie en Oom Dagobert, en gaat minder dan anders in stilte zijn eigen eenzame weg. Hoewel: noch bij Willie, noch bij Oom Dagobert, kan er een bedankje af als Lampje even Willie's leven redt, waarbij trouwens meteen de vraag rijst of Lampje al eens eerder met zo'n vliegfiets gevlogen heeft, en waarom Willie voor Lampje geen eigen exemplaar gemaakt heeft (of waarom Lampje dat niet zelf gedaan heeft). Waar Willie Lampje totaal negeert, redt Oom Dagobert onze held van de broedse ooievaar, evenwel zonder tegen Lampje te spreken. Lampje begroet Willie enthousiast, maar Willie negeert hem volkomen. Het zal Onze Held allemaal worst wezen, en hij gaat als altijd gewoon zijn eigen gang.



11-11-2006 17.22 | Door: Arnold Kuijk

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.



Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere