Brain-Strain

Brain-Strain (FC1184 of GOS#1184, mei 1961)
Dit verhaal is in Nederland afgedrukt in Donald Duck 38 van 1961, en herdrukt in nr. 60 van de serie Donaldalbums, getiteld: "Donald Duck als koerier", op pagina 40.

Willie Wortel en Lampje komen voorbij "Huize Ontevree, Pension voor Criminelen" op het moment dat er net een Zware Jongen wordt uitgegooid, omdat de andere Zware Jongens vinden dat hij te stom is. De Zware Jongen (176-176, voor intimi) eist van Willie een uitvinding die hem slim zal maken (de Zware Jongen, niet Willie, want die was al slim). Willie verleent hem een tijdelijke slimheid, maar bedenkt op tijd dat de boze Zware Jongen terug zal komen om Willie een pak rammel te geven. In afwachting hiervan maakt Willie zichzelf sterk, en hij jaagt de Zware Jongens zelfs de stad uit.

Willie's kracht is echter te groot, met als gevolg dat hij Donald's hand fijn knijpt, een pakje van Katrien kapot maakt en de nieuwe dubbelgepantserde kleingeldtransportwagen van Oom Dagobert volkomen vernielt. Iedereen is boos op hem en Willie verzucht: "In dit tempo heb ik straks nog maar één vriend over: Lampje!"

Als Willie dan ook nog Lampje's hoofd versplintert (per ongeluk), is voor hem de maat vol en vertrekt hij naar de heuvels om kluizenaar te worden. Lampje volgt hem, en samen zien ze dat iemand de dam heeft opgeblazen, waardoor Duckstad onder water dreigt te lopen. Dankzij zijn superkracht slaagt Willie erin een enorm rotsblok voor het gat in de dam te rollen, doch dit kost hem al zijn superkracht. Lampje moet tenslotte het laatste steentje tegen het gat leggen, daar Willie dat niet meer kan tillen.

De Zware Jongens blijken de dam te hebben opgeblazen om wraak te nemen op Duckstad, omdat Willie daar woont, maar zij zijn inmiddels ingerekend. Alles is dus weer op zijn pootjes terechtgekomen en iedereen wordt weer vriendjes met Willie.

Lampje komt in dit verhaal op maar liefst drieëndertig plaatjes voor. Op het eerste plaatje staat hij op Willie's uitvindingenkarretje met een vlaggetje en een bel te zwaaien. Als de Zware Jongen naar buiten geschopt wordt, kijkt Lampje toe. Wanneer Willie onder het toeziend oog van de Zware Jongen de denkmachine maakt, heft Lampje boos zijn vuist tegen de Zware Jongen, maar vervolgens zet hij zelf de schakelaar van de machine om. De Zware Jongen propt Willie de rekening in de mond, en Lampje schiet zijn gewonde baas te hulp, waarbij hij ten val komt doordat Willie een ondoordachte beweging maakt op het moment dat hij beseft dat de Zware Jongen terug zal komen. Willie gaat in de krachtdoos, en Lampje zit op de rand. Vervolgens doet Lampje wat hij altijd  doet: Willie's bewegingen imiteren, aan Willie's petje hangen en meereizen in Willie's kleding. Als Willie de nieuwe dubbelgepantserde kleingeldtransportwagen van Oom Dagobert vernield heeft, bestudeert Lampje de schade. Lampjes hoofd spat uit elkaar, en hij voorziet zichzelf van een nieuw hoofd (wat hij in Grandma's Present nog niet kon) uit het kastje met reservehoofden, waarna hij zo snel mogelijk achter Willie aan gaat. Hierna gaat hij over tot zijn vaste bezigheden: imiteren en meereizen. Wel is het Lampje die de laatste steen legt. Op de laatste twee plaatjes van het verhaal zit Lampje weer op Willie's petje, waarbij hij op het laatste plaatje goeddeels schuilgaat achter de tekst.

lampje lampje lampje lampje lampje lampje lampje lampje lampje lampje lampje lampje lampje lampje lampje lampje lampje lampje lampje lampje lampje lampje lampje lampje lampje
lampje
lampje lampje lampje
lampje lampje
lampje lampje

Lampje speelt in dit verhaal een echte rol, en hij wordt zelfs genoemd. Aanvankelijk merkt hij de wereld om hem heen wel op, maar de wereld hem niet, zoals dat zo vaak het geval is. Niemand spreekt tegen hem, men heeft niet eens door dat hij er is, zo lijkt het. Dan echter blijkt dat de zaken toch anders liggen: Willie Wortel zelf beseft wel degelijk dat Lampje er is. "In dit tempo heb ik straks nog maar één vriend over: Lampje!" Willie raakt dan ook danig geëmotioneerd als hij het hoofd van zijn enige vriend versplintert, maar Lampje trekt zich van deze versplintering niet zoveel aan. Hij neemt gewoon een nieuw hoofd en volgt spoorslags zijn meester en vriend. Tenslotte blijkt dat Lampje onder normale omstandigheden sterker is dan Willie Wortel.

In dit verhaal wordt Lampje zelfs aangesproken.

De vraag die zich hier openbaart is: Waar zit Lampje's verstand?
Waarschijnlijk niet in zijn hoofd, aangezien hij zelf in staat is zijn eigen hoofd te vervangen. Als zijn verstand in zijn hoofd zou zitten, zou hij tijdens deze procedure de kluts kwijtraken en niet meer in staat zijn de handelingen tot een goed einde te brengen.04-01-2007 13.21 | Door: Arnold Kuijk

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere