Ton Derksen moet iets nieuws verzinnen

StommelingJones
Bij ons stukje 'NOVA wil scoren met Lucia de B.' heeft zich een alleszins onverkwikkelijke discussie afgespeeld over de zaak Lucia de B., waarbij vooral ene 'Joop' bij voortduring liet blijken dat hij het boek van Ton Derksen geweldig vond. Dat moet de desbetreffende reagent natuurlijk helemaal zelf weten, maar wij hebben zowel het boek als de recensie van onze recensent gelezen en zijn het geheel met onze recensent eens, vooral waar hij zegt:
"Alles bij elkaar is Ton Derksen's heilige overtuiging van zijn gelijk waarschijnlijk de factor die dit zo'n slecht boek maakt. Zelfs als hij gelijk zou hebben, wat niet bewezen is, gun je het hem niet."
Welnu, inmiddels heeft de webzijde rechtspraak.nl drie van de (wij weten niet uit ons hoofd of er op dit moment al meer zijn en dat is bovendien een heel ander verhaal) 'Dossiers Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken' online gezet. Twee van de drie doen hier niet terzake, maar het derde wel. Dat is namelijk 'Lucia de B.'.

Wij herhalen nog maar eens wat wij al eerder gezegd en herhaald hebben: wij weten niet of Lucia de B. het gedaan heeft of niet en wij zijn blij dat wij er niet over gaan. Dit gezegd hebbende willen wij er hier echter, vanuit onze hekel aan Ton Derksen (mede namens uw en onze captain) met genoegen op wijzen dat genoemde webzijde het belangrijkste argument van zijn boek onderuit lijkt te halen. Ton Derksen ruimt namelijk een enorme plaats in om een foutief statistisch argument onderuit te schoffelen en doet het daarbij voorkomen alsof Lucia de B. alleen op grond van dat statistische argument veroordeeld is.

Wat lezen wij echter op genoemde pagina? Daar lezen wij dit:

"24 maart 2003 [...] De rechtbank heeft de uitkomst van een waarschijnlijkheidsberekening mee laten wegen. Uit die berekening bleek dat de kans dat een verpleegkundige bij toeval bij zoveel overlijdensgevallen dan wel reanimatie-incidenten betrokken is, uiterst gering is (1 op 342 miljoen).
De rechtbank heeft echter alleen de feiten bewezen verklaard in die gevallen waarin geen andere medische oorzaak het incident kan verklaren én er concreet ander bewijs is.
"
"HA!", roepen nu de fans van Ton Derksen: "die berekening klopte lekker niet, dus Ton Derksen heeft gelijk, dus Lucia is onschuldig." De fans van Ton Derksen lezen met graagte over de laatste zin heen, maar wij niet. Wij zien daar staan: "[...] alleen de feiten bewezen verklaard in die gevallen waarin geen andere medische oorzaak het incident kan verklaren én er concreet ander bewijs is."

Bovendien kijken we nog even verder en lezen daar:

"18 juni 2004 [...] In twee gevallen acht het hof bewezen dat de verdachte het slachtoffer heeft vergiftigd. Hoewel een dergelijk bewijs in de andere gevallen ontbreekt, komt het hof ook in deze gevallen tot de conclusie dat ze alleen kunnen worden verklaard door een door Lucia de B. veroorzaakt misdrijf. Statistisch bewijs in de vorm van toevalsberekeningen is door het hof niet gebruikt.
Ten slotte wijzen wij nog op het volgende:
"14 maart 2006 [...] De Hoge Raad verwerpt de klachten over de bewijsvoering. Die klachten betroffen met name het gebruik van zogenaamd schakelbewijs. Dat houdt in dat het gerechtshof de vaststelling dat Lucia de B. twee slachtoffers heeft vergiftigd een rol laat spelen bij het bewijs van de andere delicten."
Gezien het feit dat het gebruik van de foutieve statistische berekeningen (die door het gerechtshof ’s-Gravenhage dus niet gebruikt zijn) en het gebruik van zogenaamd schakelbewijs, waar de Hoge Raad geen probleem van maakt zo ongeveer de pijlers zijn voor Ton Derksen's pamflet en zijn optreden in deze zaak, lijkt het ons eigenlijk wel tijd dat hij iets nieuws verzint, of gewoon een poosje zijn grote mond houdt, teneinde de juristen hun werk te laten doen.

Misschien is dat wel ons grootste bezwaar tegen Ton Derksen: hij bemoeit zich met zaken waar hij niet voor doorgeleerd heeft en pretendeert op grond van kennis uit een ander vakgebied de, in dit geval juridische, wijsheid in pacht te hebben.23-01-2007 04.45 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere