Fatsoensmormen

Op dit log kan zeer veel gezegd worden, doch niet alles. Een enkele keer gaat er iemand in onze ogen over de schreef en aangezien wij hier de baas zijn, verwijdert de Technische Dienst weleens een reactie, op bevel van uw captain. Recentelijk gebeurde dat twee keer kort achter elkaar bij het stukje 'NOVA wil scoren met Lucia de B.'.

De vinger
Daar heeft zich inmiddels een schier eindeloze zeikdiscussie ontsponnen. De reacties die ons te ver gingen waren respectievelijk ondertekend met 'Minnie Margolin' en 'Joop'. De tekst van de reactie van 'Minnie Margolin' hadden wij voor de aardigheid laten vervangen door "Reactie overschreed de elementaire fatsoensnormen en is verwijderd".

Dat hadden wij dus niet moeten doen, want een van onze trouwe lezers, zijnde 'Hangende Blusser', ontpopte zich onmiddellijk als een waardig webzeikerd door te vragen:

"Wil de TD even uitleggen wat elementaire fatsoensmormen zijn?"
Welnu, dat wil de TD helemaal niet, want de TD heeft nix te willen, en wij willen het ook niet, aannemende dat 'Hangende Blusser' met "fatsoensmormen" eigenlijk "fatsoensnormen" bedoelt. Vanavond reageerde genoemde 'Hangende Blusser' echter opnieuw. Reagent 'Theo' had hem geciteerd:
"Ja, wat zijn dat eigenlijk “fatsoensmormen“?"
en daar kon 'Hangende Blusser' niet tegen. Hij vroeg:
"Gaan we zeiken om een tikfoutje? De kern van de zaak is: waarom gebruikt een gristenhondhater zo’n Balkenendeterm?"
Die kern van de zaak trof ons. Wij hadden ons namelijk helemaal niet gerealiseerd dat "fatsoensmormen" of "fatsoensnormen" een Balkenendeterm was. Gelukkig bleek dat ook niet zo te zijn. In ons oudste woordenboek komt de term niet voor, maar in de Dikke van Dale van 1984 staat het al wel en misschien ook wel in tussenliggende edities, maar dat weten wij dan niet. Wat het woord fatsoensnorm betekent, staat er dan weer niet bij, maar bij fatsoen staat bij betekenis nummer drie iets, waarvan wij denken dat dat het soort fatsoen is waar wij op zouden hebben kunnen doelen als wij de term bewust gebruikt hadden.
"fatsoen [...] al wat geacht wordt te behoren tot de maatschappelijke behoorlijkheid of gemanierdheid, hetzij meer in moreel, hetzij in formeel opzicht (de goede manieren in de ruimste zin), inz. echter als iets conventioneels opgevat [...]"
Wij hadden het hier niet over het maatschappelijke, of het netjes met twee woorden spreken, doch over het morele. Er zijn dingen, die gebeuren dus niet. Dit was er één van. Het betrof hier een staaltje onzindelijk denken, of althans redeneren, waarbij vergeleken Stommeling Jones het toppunt van redelijk is. Wij gaan hier niet uit de verwijderde reactie citeren, maar we willen nog wel zeggen dat het een in onze ogen onsmakelijke en onnodige aanval betrof op een zeer kwetsbare groep.

Zoals de Technische Dienst ook al gezegd heeft, kan 'Minnie Margolin' hierover naar hartelust per email in discussie. De geschrapte reactie van 'Joop' kon om soortgelijke redenen ook niet door onze beugel en ook 'Joop' kan daarover per email discussiëren. Als ze dat niet willen, zitten wij daar ook niet mee en zo lang ze zich niet weer vergalopperen, blijven hun bijdragen gewoon staan.

In de toekomst zullen wij in vergelijkbare gevallen de term "fatsoensnormen" achterwege laten en vervangen door "fatsoensmormen", om aan te geven dat wij wel degelijk grenzen kennen, doch duidelijk verschillen van Balkenende, en omdat wij fatsoensmormen wel een leuk woord vinden (Balkenende het fatsoensmormel. Hahahahahaha. Sorry). Zo heeft zo'n simpel "tikfoutje" toch nog nut.08-02-2007 19.19 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere