Burgerjournalistiek? Laat ons niet lachen

Iedere jandoedel (of Jan Doedel, zoals sommige mensen zeggen) kan zich journalist noemen en er zijn veel te veel jandoedels die het doen ook. Daarmee houdt het echter niet op. Van de jandoedels die zich journalist noemen, zijn er ook nog een heleboel die denken dat ze daarmee ook journalist zijn.

Dat zou nog best eens kunnen kloppen, want de definitie van journalist is tamelijk ruim. De Wikipedia zegt erover (op dit moment althans, maar aangezien iedereen in de Wikipedia kan knoeien, kan dat zo weer anders zijn, doch dit terzijde):

"Een journalist verzamelt feiten over recente gebeurtenissen van algemeen belang en onderzoekt of analyseert die en maakt daarvan meestal een verslag dat hij publiceert in een actueel (nieuws)medium."
Er zijn ook andere definities mogelijk, waaronder bijvoorbeeld ook de "reisjournalistiek" (geen recente gebeurtenissen van algemeen belang), de "misdaadjournalistiek" (geen recente gebeurtenissen van algemeen belang) en de "roddeljournalistiek" (geen recente gebeurtenissen van algemeen belang) zouden kunnen vallen. In de praktijk komt het erop neer dat een journalist iemand is die er met enige regelmaat voor betaald wordt journalist te zijn en die in ieder geval zelf de illusie heeft dat hij van zijn journalisme zijn hoofdberoep zou kunnen maken.

'Burgerjournalistiek' is een term van recenter datum dan 'journalist'. Wanneer de term precies in zwang is geraakt en bij wie, is ons ontschoten, maar wel kunnen wij ons Wim de Bie nog herinneren, die als tegenhanger van 'Big Brother' (en dan wel de Big Brother van George Orwell, niet die van Endemol) gewapend met een videocamera bewakingscameras (ja, die apostrophe is met opzet weggelaten. Had u daar iets tegen?) ging filmen onder het motto 'Little Brother is Watching Back' of zoiets.

Als we verder teruggaan, zou bijvoorbeeld de Rooie Reus ook een burgerjournalist genoemd kunnen worden en in dat geval zou je ook elke willekeurige actievoerder die weleens een stenciltje (voor de jongeren onder u: een stencil is een soort print waar geen compjoeter aan te pas komt) geschreven heeft ook een burgerjournalist kunnen noemen en waarom dan niet meteen gewoon een journalist?

Organisaties en personen die met journalisten te maken krijgen, hebben zo hun eigen criteria voor wie en wat ze wel of niet als journalist wensen te beschouwen en vaak komt het erop neer dat je je gewoon als journalist op de een of andere manier bewezen moet hebben om als journalist te kunnen werken. Je moet bijvoorbeeld in dienst zijn van een bekende krant, bekende omroep of bekend persbureau of kunnen aantonen dat je als journalist al eens iets gepresteerd hebt.

Met de opkomst van het loggen, kwam bij sommigen de gedachte op dat iedere logger eigenlijk een 'burgerjournalist' was of zou kunnen, dan wel moeten zijn. Wij zijn zo vrij het daarmee volslagen oneens te zijn. De aloude verdeling tussen journalist en niet-journalist bevalt ons uitstekend, waarmee wij niet willen zeggen dat een weblogger, blogger, logger of andere goedwillende amateur niet ook best eens een keertje toevallig iets journalistiek verantwoords kan maken, maar meestal gebeurt dat niet.

De kwaliteit van de journalistiek in Nederland is in onze ogen vrij slecht (wat wil je ook, als het staatsjournaal onderwerpen bevat als de persconferentie van een maffiamaatje, de metworstrennen in Boxmeer en een explosie in de McDonald's in Leningrad. Goed voorbeeld doet goed volgen). Wij denken dat 'burgerjournalisten' die kwaliteit niet omhoog kunnen helpen. De enkele 'burgerjournalist' die dat wel zou kunnen, moet maar gewoon journalist worden en de welwillende amateurs moeten vooral lekker blijven webloggen, bloggen of loggen. Wie weet zit er een keertje iets goeds tussen.19-02-2007 10.20 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere