Belgische regering wil doodseskaders

StommelingJones
Ooit schreven wij 'AIVD ronselt huurmoordenaars' en onlangs wist uw en onze captain zelf te melden: ''Arabist' Hans Jansen wil doodseskaders'.

Wij vinden dit een kwalijke ontwikkeling, daar wij ooit opgevoed zijn met de gedachte dat een staat ergens goed voor zou kunnen zijn, op voorwaarde dat het een rechtsstaat is. Later hebben wij die opvoeding goeddeels afgeschud in ruil voor de overtuiging dat een staat nergens goed voor is, maar dat je, als je dan toch een staat hebt, het meest gebaat bent bij een rechtsstaat.

In België hebben ze ook een staat. Wij hebben altijd de indruk dat het daar een beetje een corrupt zootje is en dat het begrip rechtsstaat er met een grote korrel zout moet worden genomen. Deze indruk wordt er niet beter op als wij lezen: 'Geheim agenten mogen misdrijven plegen'. Volgens ons mogen ze dat helemaal niet en sterker nog, volgens ons mag een rechtsstaat helemaal geen geheimagenten hebben. Maar goed:

"Als de federale regering haar zin krijgt, mogen agenten van de Staatsveiligheid en van de militaire inlichtingendienst ADIV in het kader van hun opdracht straks ongestraft misdrijven begaan."
Nou, dat is lekker. De Belgische James Bond (of Sjefke de Bont, zoals hij ongetwijfeld heet) mag dus ongestraft iedereen van de straat schieten. Het ideaal van arabist Hans Jansen in een notedop.
"De plannen van de regering stuiten op scherpe kritiek van de Orde van advocaten, de Liga voor de rechten van de mens, het Comité I, het college van procureurs-generaal en de Raad van State."
Maar ja, daar zit zo'n Belgische regering echt niet mee, dus dat schiet niet op.
"Het wetsontwerp houdt onder meer in dat agenten van de inlichtingendiensten niet gestraft kunnen worden voor het plegen van "strikt noodzakelijke strafbare feiten", op voorwaarde dat ze de fysieke integriteit van personen niet in het gedrang brengen."
Die voorwaarde lijkt tenminste nog iets, maar dat valt tegen. Als je iemand met een goed schot recht tussen de ogen treft, houdt hij er een klein gaatje in zijn hoofd aan over. Daarmee is zijn "fysieke integriteit" niet echt in het gedrang, maar hij is wel morsdood. Bij vergiftiging heb je niet eens een gaatje en mits men de juiste dosering van het juiste gif neemt, zijn er niet eens sporen terug te vinden. Zo'n voorwaarde is dus meer een wassen neus. Wie moet het trouwens controleren? De geheime dienst zeker?
"De inbreuken moeten wel noodzakelijk zijn voor de inlichtingenopdracht en ook in verhouding staan tot het nagestreefde doel. In geen geval mogen ze rechtstreeks en op ernstige wijze afbreuk doen aan de fysieke integriteit van personen. Moorden of verkrachtingen zijn met andere woorden uitgesloten."
Dat moorden of verkrachtingen uitgesloten zouden zijn, lijkt ons dus een voorbarige conclusie. Het hangt een beetje van je definitie van fysieke integriteit af.
"Ook de magistraten die lid zijn van de controlecommissie die vooraf toestemming moet geven voor dergelijke inbreuken, kunnen hiervoor niet vervolgd worden."
En binnen de kortste keren blijkt natuurlijk dat de magistraten die lid zijn van de controlecommissie helemaal binnenlopen dankzij de inkomsten die zij krijgen uit de illegale drugshandel van de geheime dienst. Zo werkt corruptie nu eenmaal.

28-03-2007 12.03 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere