Freek de Wolff slaapt uitstekend

Op 22 maart schreven wij 'Vragen aan Freek de Wolff'. Inmiddels is ons gebleken dat de heer de Wolff onze oorspronkelijke email nooit ontvangen had, waardoor hij zich ook niet geroepen voelde erop te antwoorden. Nadat onze losse onderzoeksjournalist de heer de Wolff de vragen opnieuw had toegestuurd, liet het antwoord niet lang op zich wachten. Wij citeren:
Het antwoord op Uw vragen kan kort zijn, en bevat geen andere informatie dan in de schrijvende pers eerder bekend is gemaakt:

1. Er is geen twijfel over mogelijk dat digoxine een rol heeft gespeeld in het overlijden van het patientje dat als laatste slachtoffer van Lucia de B wordt gezien. Deze conclusie is met verschillende ervaren collegae forensisch toxicologen doorgesproken alvorens aan het Hof te rapporteren. Er was digoxine aanwezig dat er niet meer hoorde te zijn.
De quasi-wetenschappelijke argumenten die ik in de pers lees en die het tegendeel zouden moeten aantonen zijn op onwetenschappelijke wijze volledig uit hun verband gelicht.

2. Noch in mijn rapportage aan het Hof noch tijdens zittingen noch bij latere gelegenheden heb ik gesuggereerd dat Lucia de B degene moet zijn geweest die deze digoxine aan het patientje moet hebben toegediend.

3. Ik heb nooit 'tegen Lucia de B getuigd'. Deze zinsnede geeft aan dat de schrijver ervan niets van de rechtsgang begrijpt. Ik ben als deskundige door de verdediging bij het Hof voorgedragen, om wetenschappelijke informatie te geven op mijn vakgebied. Ik heb daarbij moeten uitleggen waarom de rapportage van de NFI-toxicologen wél deugde en dat van een andere groep niet. Niets meer en niets minder.
Het doen van suggesties over schuld of onschuld van een verdachte zou een doodzonde zijn voor een beëdigd gerechtelijk deskundige.

4. Ik schaam mij nergens voor, behalve voor het feit dat 't Hart mij in een NRC-artikel 'een oude vriend' noemde. Ik heb de man sedert 23 jaar niet meer gezien. Ons gedachtengoed staat lijnrecht tegenover elkaar.

5. Ik slaap uitstekend, zonder slaapmiddelen.

Met vriendelijke groet,

Prof. emer. Dr F.A. de Wolff, toxicoloog"28-03-2007 12.41 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere