Staatspropagandazender heeft het druk

Stommeling Jones als kamerclown
Wij weten niet hoe het staatspropagandaprogramma waar wij zappenderwijs in terechtkwamen heette, maar wij weten wel dat het gepresenteerd werd door die kale van de AVRO die boos wasdat hij het lullige programma 'Wie pist er op de mol' (Noot: een flauwe grap van Stommeling Jones. Hij weet best dat "die kale" Karel van de Graaf heet en dat de titel van het programma 'Wie is de mol' luidt. C.I.) niet meer mocht presenteren.

Nu wij gezien hebben op welke wijze hij nu de staatspropaganda door onze strotten moet douwen, snappen wij dat hij zich behoorlijk in zijn zak gescheten voelt, want zo weinig kritische zin kan zelfs een televisiepresentator van zijn kaliber niet hebben.

In korte tijd zagen wij nogmaals dat de neogodsdienstwaanzinnigen van de PvdA het zodanig in hun broek doen dat ze een onderwerpje hadden laten wijden aan Jan Marijnissen en de uitspraken die het Sjakie Tichelaar dun door de broek hebben doen lopen, waarbij ze er niet voor terugdeinsden een klassieke godsdienstwaanzinnige (zijn naam is ons ontgaan, maar hij werkte bij Trouw, dus dat klopt) en een misleid SPgemeenteraadslid, dat dus beter naar een andere partij kan gaan uitkijken, want zo is Jan dan weer wel, voor hun karretje te spannen.

De staatspropagandisten zeiden er wel bij dat Jan niet voor commentaar beschikbaar was, maar niet waarom dat was en verzwegen bovendien dat Jan op zijn eigen webzijde heel duidelijk uiteenzet wat hij precies gezegd heeft en waarom. Wij herhalen dus wat wij eerder zeiden: Hup Jan! Bovendien geven wij natuurlijk wel even de skakel naar zijn stukje 'Nadere toelichting'.

Na deze tot mislukken gedoemde poging om het PvdAstraatje schoon te vegen (moet zo'n partij daar nou nog voor betalen of doen die pseudojournalistieke propagandamakers dat gratis omdat de staatsomroep anders opgeheven wordt? Wij weten het niet, maar dat lijkt ons nu typisch iets voor onze losse onderzoeksjournalist om uit te zoeken) kwam er vervolgens een volslagen nietszeggende reportage over ministers die, in plaats van hun werk te doen, "de mensen in het land gingen opzoeken" of zoiets.

Wij worden altijd al onpasselijk van die gristelijke rotkop van de reeds enkele keren volslagen mislukte minister Donner, maar van het duo Donner/Plasterk kregen wij er nog bloedgolven bij. Wij hebben die Plasterk altijd al zwaar overschat gevonden (als je een soort van wetenschapper bent en je dankt niet alleen je grootste roem aan een column in 'Buitenhof', maar vindt dat nog leuk ook, dan ben je waarschijnlijk een onherstelbare ijdeltuit. Al jaren gebruiken wij het woord ijdeltuit vrijwel uitsluitend in combinatie met nonvaleur. De meeste ministers zijn ijdeltuiten en nonvaleurs, maar een van de twee vinden wij ook al heel erg. Plasterk is waarschijnlijk beide) en sinds hij uit de kast is gekomen als gristenhond moeten wij hem helemaal niet meer.

Deze minister blijkt dan ook nog twee secretaresses nodig te hebben, te weten de vreselijke Sharon Dijksma van de neogodsdienstwaanzinnigen en de ongetwijfeld ook vreselijk Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart van de klassieke godsdienstwaanzinnigen. Neen, laten we zeggen dat dat lekker opschiet.

Uit geen van de officiële CV (volgens ons is het meervoud van Curriculum Vitae namelijk Curricula Vitae en daar hoort geen s achter, zodoende) van de bewindslieden op onderwijs, dat van de minister meegerekend, blijkt volgens ons dat ook maar een van de bewindslieden op onderwijs enig verstand van onderwijs heeft. Hoe dat stelletje onbenullen het onderwijs in Nederland moet redden, zien wij niet zo gauw voor ons. Wij laten ons graag verrassen, maar wonderen bestaan niet, zelfs niet voor een godsdienstwaanzinnig kabinet.

Misschien zouden wij ons over genoemde propagandastukjes niet eens zo opgewonden hebben als wij niet vanochtend al kwaad waren geworden over de vermakelijkheidsbelastingsverhoging en erger nog, vlak voor wij per ongeluk begonnen te kijken op de staatsteletext hadden gelezen dat de gristenhonden nu ook officieel de kinderarbeid in Nederland willen stimuleren. Het was maar een klein berichtje en de kinderen in quaestie mogen "maar" een paar uur in de week extra werken en "maar" een uurtje eerder beginnen, doch de tendens is duidelijk. En dat terwijl een van de grootste problemen in het middelbaar onderwijs juist is, dat de kinderen die het meest bij goed onderwijs gebaat zijn nu al de minste tijd aan hun huiswerk kunnen besteden, door alle domme slechtbetaalde bijbaantjes die ze hebben. Daar heeft de minister geen weet van. Daar hebben zijn secretaresses geen benul van. De kinderen van de hoge ambtenaren gaan naar het VWO of de particuliere HAVO en hoeven sowieso niet te werken omdat hun ouders geld zat hebben.

Kortom, het is nog steeds ongelijk verdeeld in de wereld, van dit kabinet deugt nog minder dan van het vorige (hoe is het mogelijk?) en we sluiten nu maar af, voordat we als gevolg van de bloedgolven helemaal gaan raaskallen, met een welgemeend: WEL GODVERDOMME (krijg je binnenkort ook een boete voor).03-04-2007 18.36 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere