Invoering nieuwe leren verloopt gebrekkig

Wie niets weet kan zich nooit vergissen
De De Telegraaf brengt een stukje met als kop 'Invoering nieuwe leren verloopt gebrekkig'. Dat die invoering gebrekkig verloopt, is voor ons geen nieuws. Dat die invoering nog steeds doorgaat, is een ramp. Onderwijs is namelijk kennisoverdracht en in het nieuwe leren is van kennisoverdracht geen enkele sprake.

Het artikel begint als volgt:

" DEN HAAG - Scholen, leerlingen en ouders onderschrijven de noodzaak van de nieuwe lesmethode waarin veel aandacht uitgaat naar de vaardigheden van scholieren. De invoering van dit 'nieuwe leren' in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) loopt echter gevaar door een gebrekkige regie, het ontbreken van toezicht en slechte instructies aan leraren. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureau Berenschot."
Wordt hier nu echt beweerd dat uit een rapport van adviesbureau Berenschot zou blijken dat "scholen, leerlingen en ouders de noodzaak [onderschrijven] van de nieuwe lesmethode waarin veel aandacht uitgaat naar de vaardigheden van scholieren"? Dan is dat rapport meteen gedisqualificeerd. Leerlingen en ouders willen namelijk dat er les gegeven wordt. Schoolbesturen en directies willen nog weleens voorstander van het nieuwe leren zijn, maar de meeste docenten zijn tegen. Gelukkig durven er ook steeds meer voor hun bezwaren uit te komen.
" Door problemen met de invoering dreigen bestuurders, leraren, ouders en leerlingen af te haken bij het competentiegericht leren, aldus Berenschot."
Leraren, ouders en leerlingen dreigen vooral af te haken doordat "het competentiegericht leren" niet deugt.
"Met de nieuwe vorm van onderwijs wil het ministerie van Onderwijs leerlingen beter motiveren zodat zij minder snel uitvallen."
Leerlingen die het gevoel hebben dat ze op school iets leren, zijn gemotiveerder. Met de onderwijsvernieling zoals die zich nu afspeelt worden echter ook gemotiveerde leerlingen gedemotiveerd. "Moet ik godverdomme op school komen om twee uurtjes achter de computer te zitten? Dat kan ik toch thuis ook?"
"Door de nadruk op vaardigheden, en minder accent op feitenkennis, moeten opleidingen bovendien beter aansluiten bij de beroepspraktijk."
"Neen Jantje, dat is geen schroevendraaier, dat is een hamer en daarmee kun je een gloeilamp trouwens ook niet ..."
KRAK
"Zeg, wat is dat voor onzin? Gaan we hier proberen mij een beetje feitenkennis bij te brengen terwijl ik aan mijn competenties zit te werken? Ga je laten bijscholen, ouwe lul."
" Een maand geleden stelde staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs de introductie van het competentiegericht onderwijs in het mbo met twee jaar uit. De verplichte invoering per augustus 2008 gaat daarmee niet door. Reden voor het uitstel waren de problemen bij scholen die op dit moment al met de nieuwe onderwijsvorm experimenten."
Laat ons hopen dat van uitstel afstel komt.
"Tot augustus 2010 kunnen scholen op vrijwillige basis ervaring met het nieuwe leren opdoen."
Oproep aan de scholen: DOE HET NIET! DOE HET NIET!
"Op dit moment volgt een kwart van de mbo-studenten een opleiding waar competentiegericht onderwijs wordt gegeven, stelt Berenschot in zijn rapport."
Dan heeft Berenschot die mboleerlingen zelf niets gevraagd, want die zouden zonder meer gezegd hebben dat ze geen opleiding volgen. Gezien de rampzalige toestand waarin de meeste incompetentiegerichte (jaja, dat is een woordspeling) opleidingen momenteel verkeren, is het trouwens nog een godswonder dat de leerlingen niet allang overal woedend hun schoolgeld lopen terug te eisen. Waarschijnlijk hebben ze nog niet geleerd bij wien ze daarvoor moeten zijn.

04-05-2007 14.13 | Door: De Grote Vrager

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.



Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere