Rita Verdonk liegt dat ze barst

Een computer of compjoeter
Naar aanleiding van het stukje 'Rita Verdonk pleit voor kindermishandeling' van Stommeling Jones had uw captain mevrouw Verdonk een eposteltje gestuurd om haar van het bestaan van het desbetreffende artikeltje op de hoogte te brengen en haar mede te delen dat ze kon reageren.

Onze stagiaire meende zich hierop enige grappen en humoristische opmerkingen te kunnen permitteren, die er alle op neerkwamen dat wij geen antwoord hoefden te verwachten. Ha. Het antwoord kwam per ommegaande binnen. Dat het een geautomatiseerd standaardantwoord was, maakte het iets minder positief.

De onderwerpsregel van Verdonk's meeltje luidt: 'Automatisch antwoord bij afwezigheid: Rita Verdonk pleit voor kindermishandeling'. Onthoudt u dat even? Goed. Zij schrijft vervolgens:

"Bedankt voor uw email. Ik heb deze gelezen en ik wil u hierbij bedanken voor de door u toegezonden informatie. Mocht ik naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan zal ik contact met u opnemen."
"Ik heb deze gelezen". Jawel, "bij afwezigheid". Tuurlijk. Mevrouw Rita 'waar heb ik nou zo snel mijn kristallen bol gelaten?' Verdonk geeft hier blijk van onvermoede capaciteiten op het gebied van de helderziendheid. Of ze liegt geautomatiseerd dat zij barst. Wij houden het op het laatste.

03-07-2007 14.20 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere