Nujij.nl: meer plaatsers dan lezers

Een computer of compjoeter
NUjij.nl is een webzijde waar men stukjes kan plaatsen en door op stukjes te stemmen kan zorgen dat stukjes op de voorpagina blijven staan, zoiets. Volgens NUjij.nl zelf zijn de lezers de redactie, maar uit reacties op de webzijde blijkt dat er ook nog een eigen redactie van NUjij.nl is, want het woord censuur is alweer gevallen.

Wij kwamen gisteren bij toeval op NUjij.nl terecht en wij besloten, als zelfbenoemd Nationaal Webzeikerd, de proef eens op de som te nemen en wat reacties in de velden los te laten, met verwijzingen naar relevante artikelen op onze eigen webzijde. In onze statistieken konden wij zien dat er wel degelijk enige belangstelling voor onze skakels was, maar ook namen wij waar dat de belangstelling beperkt was.

Wij hebben natuurlijk de voorpagina van NUjij.nl in de gaten gehouden en moesten aldaar constateren dat de snelheid waarmee er nieuwe berichten worden aangemeld, geplaatst, getipt, of hoe u het ook wilt noemen, overweldigend is. Hieruit concluderen wij dat de meeste mensen niet naar Nujij.nl komen om iets te lezen, doch om iets te plaatsen. Het idee van "de lezer als redacteur" lijdt hier derhalve meteen schipbreuk en NUjij.nl is in het gunstigste geval een soort groepslog, waar gelogd, geblogd of geweblogd wordt op de manier waarop het webloggen, bloggen of loggen oorspronkelijk begonnen schijnt te zijn: men tipt elkaar betreffende leuke skakels en gaat gauw weer verder kijken op internet, of er nog meer leuks staat.

In het ongunstigste geval is NUjij.nl een soort webprullenbak, waar iedereen zijn spullen indondert zonder dat er nog iemand naar omkijkt. Wat dat betreft is NUjij.nl goed vergelijkbaar met de Nederlandse poëzie. Ook in die tak van sport zijn er immers meer schrijvers dan lezers.

[TOEVOEGING, 15.33 UUR] Wij hadden een skakel naar dit stukje geplaatst op NUjij.nl en daar is daadwerkelijk even gediscussieerd. Maar niet lang, want toen stonden er al weer een paar honderd nieuwe stukjes op de voorpagina. Wie zijn duit in het zakje wil doen, moet hierheen.18-07-2007 13.09 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere