Overschrijding van de wartaaldrempel

Al doende leert men en zo hebben wij geleerd dat sommige reacties op zich misschien wel aan onze fatsoensmormen voldoen, maar dat wij dat niet zeker weten, doordat we ze niet begrijpen.

Wij hebben dat soort reacties weleens laten staan, maar op een gegeven moment zijn wij ertoe overgegaan ze te schrappen, in zo verre dat we de Technische Dienst op de plek waar de geschrapte text gestaan heeft een mededeling laten aanbrengen. Die mededeling luidt doorgaans ongeveer als volgt:

"reactie verwijderd wegens overschrijding van de wartaaldrempel"
Nu wij dit een aantal keren gedaan hebben, vinden wij het tijd om eens uit te leggen waar die wartaaldrempel ligt en hoe hoog hij is. Daar wij daar niet eerder over hadden nagedacht, aangezien het onze wartaaldrempel is en wij hem wel weten te vinden als we hem nodig hebben, doen wij dit aan de hand van het recentste voorbeeld, zijnde de reactie van 'Nico' bij Forum: Lucia de B. Die reactie luidde als volgt:
"De heren zijn met vakantie. Lucia is ook op vakantie, nu in Nieuwersluis. Iedereen is op vakantie behalve oud-commissaris Mr. Vogelzang van het commissie Grimbergen. Hij is alweer met de volgende eerbiedwaardige klus in opdracht van de Rabobank bezig: "onderzoeken of Rasmussen teveel snoepjes heeft gegeten en hoe erg hij gejokt heeft". Straks is Lucia weer terug van vakantie in Nieuwersluis. Dan zijn er alweer tien maanden voorbij en de commissie weet nog steeds niet of de zaak heropend moet worden of niet. Ondertussen weet mr. Vogelzang of Rasmussen teveel snoepjes heeft gegeten en gejokt heeft en heeft mr V. zijn honorarium ontvangen. Vele gerenommeerde wiskundigen, statistici, natuurkundigen, etc. weten allang dat de zaak Lucia de B. geopend dient te worden en willen dat zonder enige vergoeding de commissie vertellen. De Rabobank hoeft het ook niet te sponseren.
Een van de velen die de petitie tot heropening van de zaak Lucia de B. hebben ondertekend is prof.dr. Johannes Harleman, de komende president van "International Federation of Societies of Toxicologic Pathologists"

Ik zou toch zeggen dat hij iets van dioxgine af weet.

Lucia zit reeds meer dan 2000 dagen vast en de commissieleden zijn met vakantie of bijna klaar met de volgende klus, de klus van de Rabobank. Heren schiet toch even op. Ieder seconde dat Lucia vast zit is één seconde teveel. Wij willen zo graag onschuldige Lucia VRIJ zien. PS. Was ik de beroepsgroep van Metta de Noo vergeten. Ook vele medici weten dat Lucia de Berk volkomen onschuldig is."

Dat begint meteen al verkeerd: "De heren zijn met vakantie". Sluit dat ergens op aan? Slaat dat ergens op? Hm. Volgens de schrijver ongetwijfeld wel, maar voor ons is het wartaal. Als dit onderdeel was van een les Nederlands ("Schrijf een ingezonden brief naar de krant", "Schrijf een reactie bij een stukje op internet", zoiets) zou er waarschijnlijk nu al een dikke rode streep bij staan. De kans dat hier nog een voldoende voor gegeven wordt, is meteen al verkeken eigenlijk.

We lezen verder: "Lucia is ook op vakantie, nu in Nieuwersluis." Dit is in ieder geval ter zake, daar de reactie geplaatst was bij het forum over Lucia. Jammer genoeg sluit het niet aan op de eerste zin. In de derde zin doet de schrijver een poging een en ander te verduidelijken, dat hopen wij althans: "Iedereen is op vakantie behalve oud-commissaris Mr. Vogelzang van het commissie Grimbergen." ("Het commissie": foei.) Goed, iedereen is op vakantie, behalve de genoemde persoon. Wie is die vent? Wat doet hij? In de volgende zin staat daar iets over: "Hij is alweer met de volgende eerbiedwaardige klus in opdracht van de Rabobank bezig".

De heer Vogelzang voert kennelijk eerbiedwaardige klussen uit in opdracht van de Rabobank. Dat is dan misschien heel fijn of lucratief voor de heer Vogelzang, de Rabobank, of allebei, maar wat heeft het met Lucia de B. te maken? Zit het in zijn "volgende eerbiedwaardige klus"? Neen, want die is: "onderzoeken of Rasmussen teveel snoepjes heeft gegeten en hoe erg hij gejokt heeft". Deze formulering zal wel humoristisch bedoeld zijn en wij lezen verder.

"Straks is Lucia weer terug van vakantie in Nieuwersluis." Ah. Terug bij Lucia. Die zit kennelijk tijdelijk in Nieuwersluis. Wij hebben dat nooit als vakantiebestemming gezien, maar vooruit. De schrijver vervolgt: "Dan zijn er alweer tien maanden voorbij en de commissie weet nog steeds niet of de zaak heropend moet worden of niet." "Dan zijn er alweer tien maanden voorbij"? Of zesduizend jaar, afhankelijk van waar je begint te tellen. "en de commissie weet nog steeds niet of de zaak heropend moet worden of niet." O, de schrijver bedoelt misschien dat de commissie (welke commissie? Wacht, zou dat dan "het commissie Grimbergen" zijn?) langzaam werkt, zoiets.

"Ondertussen weet mr. Vogelzang of Rasmussen teveel snoepjes heeft gegeten en gejokt heeft en heeft mr V. zijn honorarium ontvangen." Is de schrijver armlastig en jaloers op mr. Vogelzang's honorarium? Is hij fan van Rasmussen en vindt hij dat die zaak niet onderzocht hoeft te worden? Of vindt hij dat mr. Vogelzang zich net zo monomaan met Lucia de B. bezig zou moeten houden als de schrijver zelf? We weten het niet, en het wordt niet duidelijk ook. Wij kunnen natuurlijk even het internet opfietsen en gaan uitzoeken hoe het allemaal zit en wat de schrijver precies zou kunnen bedoelen, maar daar hebben wij geen zin in, dus moeten we maar een beetje hineininterpretieren. Dat geldt vermoedelijk ook voor de gemiddelde lezer van deze reactie.

Laat ons niet afdwalen. De volgende mededeling luidt: "Vele gerenommeerde wiskundigen, statistici, natuurkundigen, etc. weten allang dat de zaak Lucia de B. geopend dient te worden en willen dat zonder enige vergoeding de commissie vertellen." Dat zal best. Misschien hebben ze dat de commissie ook al lang "zonder enige vergoeding" verteld. Maar het is de commissie die de afweging moet maken (dat nemen wij tenminste aan, want uit het stukje blijkt dat niet echt) en dat kennelijk zorgvuldig wil doen of daarvoor de vakantie niet wil opofferen.

"De Rabobank hoeft het ook niet te sponseren." Wat heeft de Rabobank er nou weer mee te maken? O ja, de schrijver vindt dat mr. Vogelzang geen "eerbiedwaardige" klussen voor de Rabobank mag doen. Is dit nou een sneer naar de heer Vogelzang of naar de Rabobank? Ach, die kwellende onduidelijkheid. Zoals u begrijpt is de wartaaldrempel op dit moment reeds overschreden en u ziet misschien ook dat het precieze punt van overschrijding moeilijk aan te duiden valt.

We lezen nog wel even verder: "Een van de velen die de petitie tot heropening van de zaak Lucia de B. hebben ondertekend is prof.dr. Johannes Harleman, de komende president van "International Federation of Societies of Toxicologic Pathologists" Ik zou toch zeggen dat hij iets van dioxgine af weet." Hier wordt een hele reeks nieuwe elementen tegelijk geïntroduceerd en wij beginnen niet eens aan de interpretatie ervan. Met het voorgaande heeft het niet veel te maken.

"Lucia zit reeds meer dan 2000 dagen vast en de commissieleden zijn met vakantie of bijna klaar met de volgende klus, de klus van de Rabobank." Hou nou eens op over die Rabobank. En die commissieleden hebben Lucia de B. niet opgesloten, zo ver wij weten, dus in dier voege valt ze niets te verwijten. Ze zijn Lucia de B. ook nog eens niets verschuldigd, dus dat gezeur over hun vakantie slaat ook nergens op.

"Heren schiet toch even op. Ieder seconde dat Lucia vast zit is één seconde teveel." Een hartekreet. En duidelijk. "Wij willen zo graag onschuldige Lucia VRIJ zien." Nog zo eentje. Maar de commissie gaat niet eens over de vrijlating van Lucia de B., dus de kreet is aan de verkeerde gericht.

"PS. Was ik de beroepsgroep van Metta de Noo vergeten. Ook vele medici weten dat Lucia de Berk volkomen onschuldig is." Tsja. Een P.S. hoeft ook niet per se aan te sluiten op de rest, wat het in dezen overigens wel lijkt te doen, immers Lucia de B. wordt genoemd en het woord onschuldig zit er ook in.

Alles bij elkaar is deze reactie volgens ons een duidelijk geval van wartaal. Als je iets wilt betogen, vinden wij dat prima. Bij eerste lezing maakte de geanalyseerde bijdrage op ons een agressieve, doordrammerige en insinuerende indruk. Daar hebben wij op zich niets op tegen en als hij enigszins begrijpelijk zou zijn geweest voor de lezer die zich niet in de zaak Lucia de B. heeft vastgebeten, had hij kunnen blijven staan. Nu dus niet.

En zo werkt dat ongeveer met die wartaaldrempel.22-08-2007 10.11 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere