Rot nou godverdomme gauw een eind op

De deense vlag
WEL GODVERDEGODVERDEGODVER. Het neostalinistische godsdienstwaanzinnige dievenkabinet van dienst heeft besloten dat 'godslastering' strafbaar blijft. Hoe halen ze het godverdomme in derlui bolle harses. Iets wat niet bestaat valt niet te lasteren, dus waar lullen we dan over?

Het stukje waar wij bij dezen op reageren heeft overigens zijdelings betrekking op een flutonderzoek door een overbodige instelling (en dit zeggen wij met geen andere reden dan de onderzoekers in kwestie ernstig te kwetsen), te weten het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, dat zijn subsidie niet alleen niet waard is, maar nog met rente moet terugbetalen ook. Alles waardoor de onderzoekers of het centrum zich in het voorgaande of het volgende gekwetst kunnen voelen is uitsluitend als kwetsend bedoeld geweest.

Wij haten de onderzoekers en het WODC en roepen u op hetzelfde te doen. Wij proberen uitdrukkelijk haat te zaaien tegen de onderzoekers van het WODC en tegen het WODC zelf.

Daar god niet bestaat hebben we van die non-entiteit niets te vrezen (als iets nietbestaands belasterd zou kunnen worden, was dit overigens godslastering geweest), maar helaas hebben we dus wel doffe ellende van de wel degelijk bestaande godsdienstwaanzinnigen in het kabinet:

"Het kabinet wil haatuitingen steviger aanpakken. Het gaat daarbij om uitlatingen die alleen zijn bedoeld om anderen in de samenleving ernstig te kwetsen. Godslastering blijft strafbaar."
Als u in het voorgaande nog wat haatuitingen gemist hebt, moet u ze er zelf maar even bij verzinnen. In het stompzinnige rapport van de idioten van het WODC (en dat zij zich maar goed gekwetst mogen voelen) staat een hoop flauwekul (kwetsend genoeg, eikels?) die als volgt samen te vatten valt:
"Volgens de onderzoekers moeten vooral de uitlatingen worden aangepakt die alleen worden gedaan om anderen in de samenleving ernstig te kwetsen. Zij noemen in het bijzonder de 'talloze, soms zeer grove' uitingen van haat op internet.

Als de overheid niet op deze uitlatingen reageert, kunnen burgers zich volgens het onderzoek machteloos en achtergesteld voelen."

Welnu, wij voelen ons al jaren machteloos en achtergesteld, juist doordat 'de overheid' (stelletje klootzakken) ons aan alle kanten naait en laat naaien en onze gerechtvaardigde woedeuitingen dan ook nog probeert te verbieden. De godsdienstwaanzinnigen mogen alles en wij mogen nix. Het is niet eerlijk, maar wij zijn Calimero niet, dus wij roepen niet: "Want zij zijn groot en ik is klein". Wij roepen: "Want zij zijn klootzakken en als wij onze zin krijgen gaat 'de overheid' na de revolutie tegen de muur".

Die laatste zin was nu eens niet bedoeld om haat te zaaien, maar dat is ook niet nodig. Dat doet 'de overheid' gelukkig geheel zelf, op eigen kracht. Dat 'de overheid' vooral zo door moge gaan, dan komt die revolutie er vanzelf.

"Maar het kabinet ziet ook geen reden om de bestaande instrumenten in te perken. 'Smalende godslastering' (artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht) blijft daarom strafbaar.

Artikel 147 stelt het doelbewust ernstig krenken van het godsbeeld van een religie strafbaar. Dit wetsartikel wordt zelden gebruikt. Maar het kabinet vindt dat geen reden om de strafbepaling uit het wetboek te halen.

Artikel 147 geeft aan dat het in het belang van de samenleving is om er rekening mee te houden dat mensen niet alleen ernstig kunnen worden gekwetst door iets te zeggen over henzelf, maar ook over wat hun heilig is."

Wat een gelul. Wij zouden ons dagelijks gekwetst kunnen voelen door het simpele bestaan van godsdienstwaanzinnigen, daar de wetenschap en het rationele denken ons heilig zijn. Wij worden echter niet beschermd door artikel 147. Artikel 147 beschermt alleen genoemde godsdienstwaanzinnigen. Als de godsdienstwaanzinnigen ons met rust laten, laten wij hen ook met rust, maar als zij godverdomme beginnen te zeiken als wij beginnen te vloeken, wat ons toevallig heilig is, trekken wij aan het kortste eind.

Welnu, er bestaan geen goden, ze hebben nooit bestaan en ze zullen nooit bestaan. Deze mededeling is doelbewust gedaan en krenkt het godsbeeld van iedere religie die het bestaan van een god postuleert. Wij gaan zo, smalend en wel, even al godslasterend zitten wachten op de dodelijke bliksemschicht, die niet gaat komen, waarna wij op 'Artikel plaatsen' zullen drukken. De dagvaarding zien wij daarna wel komen.

Tien, negen, acht, zeuven, zes, vijf, vier, drie, twee, één: 'Artikel plaatsen'.12-10-2007 20.17 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere