Liever Turks dan Paaps

Tony Blair heeft de anglicaanse vorm van godsdienstwaanzin ingeruild voor de paapse. Dat moet die man natuurlijk helemaal zelf weten en voor ons had hij ook zijn eigen kerk mogen stichten, waarbij hij zichzelf de titel van 'Tony the Eelmonger' had kunnen toekennen, daar zitten wij helemaal niet mee.

Wat het met het voorgaande te maken heeft, weten wij niet zo precies, maar wij moesten plotseling denken aan de uitdrukking 'Liever Turks dan Paaps', die wij ooit gehoord meenden te hebben. In ons redactionele naslagwerk vonden wij het volgende:

"Liever Turksch dan Latijnsch of Paapsch, riep men binnen Konstantinopel, toen Mohammed II (†1480) die stad op Konstantijn XI veroverde, en aan het Grieksche of Byzantijnsche rijk een eind maakte. Deze uitroep wordt zelfs in den mond gelegd aan Notaras, Konstantijn's groot-admiraal."
Iets hoger op de pagina (bladzijde 642, linkerkolom) zien wij:
"Liever turcx als paeus, (niet: paapsch), de spreuk der Watergeuzen, waarmeê zij echter niet wilden zeggen: "liever mohammedaansch dan roomsch"; maar: "liever onderdanig aan den Sultan van Turkije" (die de onderworpen christenvolken vrijheid van godsdienst liet) dan aan den Paus (en bijgevolg aan de Inquisitie).

Liver Tvrcx dan Pavs was ook het devies van de halve manen, die de Walen en andere soldaten in 1574 in de ooren en op de hoeden droegen."

En iets verder op dezelfde bladzijde lezen we nog:
"Liever Turksch dan Spaansch of Paapsch, bij 't ontzet van Leiden kwam de Zeeuwsche admiraal Boisot voor de stad om de inwoners van mondbehoeften te voorzien. Zijne wakkere matrozen droegen op de hoeden een zilveren maan met het bovenstaande opschrift. Sedert werd dit tot een spreekwoord."
Je hebt er verder niets aan, maar we wilden het toch even doorgeven.

24-12-2007 11.34 | Door: De Grote Vrager

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere