NUjij.nl kan de pot op

Wij hebben al heel wat lelijke dingen over NUjij.nl gezegd en nu is de maat vol. Weliswaar hebben wij de laatste tijd een aardig percentage van onze bezoekers via NUjij.nl zien binnenkomen, maar dankzij het stomme stemsysteem dat ze daar hanteren is dat percentage lager dan het had kunnen en moeten zijn.

De druppel die de emmer deed overlopen was, dat het stukje over de bijbelfilm van Stommeling Jones binnen enkele minuten nadat het op de voorpagina bij de best gewaardeerde stukken was verschenen alweer verdwenen was. Dit kan komen doordat het is weggenuniet, maar ook doordat de redactie ons weer eens arbitrair te grazen genomen heeft.

Ons maakt het niet meer uit. Een redactie die het zo stelselmatig verdomt om een eerlijk en transparant, of transparant en eerlijk, daar willen we afwezen, stemsysteem in te voeren, verdient onze bijdragen niet langer. Wij hebben de link naar NUjij.nl uit ons template gesloopt en plaatsen op NUjij.nl alleen nog een link naar onderhavig stukje. De fraaie foto hieronder geeft onze gemoedstoestand ten opzichte van NUjij.nl redelijk weer.Plaatje08-01-2008 20.38 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere